Thực trạng và biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh lứa tuổi vị thành niên ở thành phố thanh hóa trong giai đoạn hiện nay

1. Mở đầu Lứa tuổi vị thành niên là thời kì phát triển đặc biệt với hàng loạt những biến đổi nhanh chóng cả về thể chất, tâm lí và các mối quan hệ xã hội, giai đoạn được xem như “chuyển giao” từ trẻ em thành người trưởng thành. Trong giai đoạn này, các em có đặc điểm tâm, sinh lí đặc thù như thích thử nghiệm những điều mới mẻ, thích khám phá năng lực bản thân. Với những đặc điểm này, vị thành niên liên tục đối mặt với những thách thức cũng như nguy cơ, nếu không được quan tâm, chỉ bảo đúng cách sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ lệch lạc về đạo đức, lối sống, học tập, khả năng phát triển tương lai sự nghiệp của các em, và có tác động rất lớn tới chất lượng dân số của toàn xã hội. Thực tế cho thấy, chính sự thiếu nhận thức đầy đủ về sức khỏe sinh sản (SKSS) vị thành niên đã làm cho tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bị nhiễm các loại bệnh do quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn còn tồn tại ở một số địa bàn tại địa phương. Hệ lụy từ những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần và cuộc sống lâu dài của trẻ vị thành niên đang ngồi trên ghế nhà trường, tác động tiêu cực tới sự phát triển chung của xã hội, do đó việc đề ra những biện pháp phù hợp đểngăn chặn hậu quảtrên là điều rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bài viết trình bày thực trạng và biện pháp giáo dục SKSS cho học sinh lứa tuổi vị thành niên ở TP. Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh lứa tuổi vị thành niên ở thành phố thanh hóa trong giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VJE Tạp chí Giáo dục, Số 473 (Kì 1 - 3/2020), tr 48-52 48 Email: lethilan.thanhhoa@gmail.com THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN Ở THÀNH PHỐ THANH HÓA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Lê Thị Lan - Trường Đại học Hồng Đức Ngày nhận bài: 20/5/2019; ngày chỉnh sửa: 10/8/2019; ngày duyệt đăng: 30/8/2019. Abstract: Adolescence is an age when there are many special changes in physical health because they enter puberty. Accompanied by psychological changes, meanwhile, they are not fully equipped with the knowledge of gender, sex, life experience, especially self-restraint behavior, leading to many bad consequences. In order to prevent that situation, It is essential to propose timely and effective solutions in adolescent reproductive health education in the current period. The article presents current status and some measures of reproductive health education for adolescent students in Thanh Hoa city in the current period. Keywords: Reproductive health, educating reproductive health, adolescence. 1. Mở đầu Lứa tuổi vị thành niên là thời kì phát triển đặc biệt với hàng loạt những biến đổi nhanh chóng cả về thể chất, tâm lí và các mối quan hệ xã hội, giai đoạn được xem như “chuyển giao” từ trẻ em thành người trưởng thành. Trong giai đoạn này, các em có đặc điểm tâm, sinh lí đặc thù như thích thử nghiệm những điều mới mẻ, thích khám phá năng lực bản thân. Với những đặc điểm này, vị thành niên liên tục đối mặt với những thách thức cũng như nguy cơ, nếu không được quan tâm, chỉ bảo đúng cách sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ lệch lạc về đạo đức, lối sống, học tập, khả năng phát triển tương lai sự nghiệp của các em, và có tác động rất lớn tới chất lượng dân số của toàn xã hội. Thực tế cho thấy, chính sự thiếu nhận thức đầy đủ về sức khỏe sinh sản (SKSS) vị thành niên đã làm cho tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bị nhiễm các loại bệnh do quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn còn tồn tại ở một số địa bàn tại địa phương... Hệ lụy từ những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần và cuộc sống lâu dài của trẻ vị thành niên đang ngồi trên ghế nhà trường, tác động tiêu cực tới sự phát triển chung của xã hội, do đó việc đề ra những biện pháp phù hợp để ngăn chặn hậu quả trên là điều rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bài viết trình bày thực trạng và biện pháp giáo dục SKSS cho học sinh lứa tuổi vị thành niên ở TP. Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay. 2. Nội dung nghiên cứu 2.1. Một số khái niệm cơ bản 2.1.1. Tuổi vị thành niên Năm 1998, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ nhi đồng liên hiệp quốc (UNICEF) và Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA) đã thống nhất và đưa ra định nghĩa tuổi vị thành niên, đó là những cá nhân từ 10-19 tuổi, chiếm khoảng 20% dân số [dẫn theo 1; tr 49]. Theo Từ điển Tiếng Việt, vị thành niên là chưa đến tuổi được pháp luật công nhận là công dân với đầy đủ các quyền và nghĩa vụ [2; tr 1375]. 2.1.2. Sức khỏe sinh sản vị thành niên Hội nghị Quốc tế về dân số và phát triển (ICPD) và Tổ chức Y tế thế giới đã định nghĩa: SKSS vị thành niên là tình trạng khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội của tất cả những gì liên quan đến cấu tạo và hoạt động của bộ máy sinh sản ở tuổi vị thành niên, chứ không chỉ là không có bệnh hay khuyết tật của bộ máy đó [dẫn theo 1; tr 49]. 2.1.3. Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng khái niệm giáo dục SKSS vị thành niên của tác giả Nguyễn Võ Kỳ Anh: “giáo dục SKSS vị thành niên là hệ thống các biện pháp y khoa và sư phạm nhằm giáo dục cho vị thành niên có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề về SKSS” [3]. 2.2. Khách thể và phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Khách thể nghiên cứu Chúng tôi tiến hành khảo sát 180 học sinh của Trường Trung học cơ sở Quang Trung, Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, Trung học phổ thông Lam Sơn và Trung học phổ thông Hàm Rồng ở TP. Thanh Hóa từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2019. 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng tổng hợp các phương pháp như: nghiên cứu lí luận; điều tra bằng bảng hỏi; phỏng vấn sâu; quan sát và thống kê toán học để xử lí số liệu. 2.3. Kết quả nghiên cứu 2.3.1. Nhận thức của học sinh lứa tuổi vị thành niên thành phố Thanh hóa về tầm quan trọng của giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên (xem bảng 1) VJE Tạp chí Giáo dục, Số 473 (Kì 1 - 3/2020), tr 48-52 49 Bảng 1. Nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của giáo dục SKSS vị thành niên TT Mức độ Số lượng (SL) Tỉ lệ (%) 1 Quan trọng 155 86,1 2 Bình thường 25 13,9 3 Không quan trọng 0 0 Tổng 180 100 Bảng 1 cho thấy, 100% học sinh đều nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục SKSS lứa tuổi vị thành niên, đây là một kết quả rất đáng mừng, trong đó có 86,1% học sinh cho rằng công tác giáo dục SKSS lứa tuổi vị thành niên là quan trọng. Giải thích về điều này, bạn N. T. H. chia sẻ: “Hiện nay nhiều bạn học sinh trong đó có một người bạn của em gặp chuyện rất kinh khủng đó là có thai khi còn là học sinh và phải nghỉ học. Bạn ấy học rất giỏi và muốn đi học nhưng nhà bạn ấy nghèo, lại phải nuôi con nhỏ nên không thể đến trường. Nguyên nhân của sự việc trên là do thiếu hiểu biết về SKSS. Vậy, làm thế nào để bọn em được trang bị những kiến thức về SKSS để không còn gặp phải nỗi đau như vậy nữa”. Nhóm các bạn khác cũng cho rằng: giáo dục SKSS ở lứa tuổi chúng em là rất cần thiết vì chúng em còn non nớt, dại dột, chưa hiểu biết về SKSS, dễ mắc những sai lầm đáng tiếc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số ít HS chưa nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác giáo dục SKSS (chiếm 13,9%). Sở dĩ có điều này xảy ra vì tâm lí chủ quan của một số HS tự cho mình là “biết rồi, khỏi cần phải nói nhiều” hoặc các bạn khác lại cho rằng chưa đến lúc phải tìm hiểu những vấn đề của “người lớn” nên không thấy là quan trọng và cần thiết. 2.3.2. Nhu cầu được giáo dục sức khỏe sinh sản trong nhà trường của trẻ vị thành niên Tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi đưa ra câu hỏi: “Theo em, có cần thiết phải đưa chương trình giáo dục SKSS vào các trường phổ thông không?”. Kết quả thu được 100% học sinh đều cho rằng nhất thiết phải đưa chương trình giáo dục SKSS vào các trường phổ thông trên địa bàn TP. Thanh Hóa bởi việc giáo dục SKSS đưa vào trong chương trình giáo dục của nhà trường sẽ giúp các em có kiến thức về SKSS một cách hệ thống, khoa học và logic hơn. Từ đó để áp dụng cho bản thân và tuyên truyền cho các bạn khác. Em N.V.A chia sẻ: “Chúng em mong được giáo dục SKSS trong nhà trường, thầy cô hãy dạy chúng em biết cách bảo vệ mình và ứng xử hợp lí. Chúng em cần có kiến thức về SKSS. Nếu nhà trường cứ coi đấy là trách nhiệm của gia đình thì các thế hệ sau vẫn không biết gì về SKSS. Như bố mẹ chúng em, cho dù bố mẹ muốn chỉ bảo cho chúng em nhưng ngày trước bố mẹ em có được học đâu, nên nhiều điều bố mẹ em chẳng biết, chúng em có hỏi thì bố mẹ bảo lớn rồi sẽ biết. Đến giờ chúng em lớn rồi mà cũng đâu biết gì”. 2.3.3. Hình thức giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên Một thực tế trong công tác giáo dục SKSS cho trẻ vị thành niên hiện nay còn gặp nhiều tồn tại và khó khăn nhất định, đó là trong việc lựa chọn các hình thức, giải pháp phù hợp và hiệu quả để giáo dục SKSS cho các em. Chúng tôi đưa ra 3 mức độ (rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên) để đánh giá về các hình thức giáo dục SKSS hiện nay đang được các trường phổ thông áp dụng. Với câu hỏi: Ở trường em học, các hình thức giáo dục SKSS dưới đây được thực hiện ở mức độ nào? Kết quả được thể hiện ở bảng 2. Bảng 2 cho thấy, nhóm hình thức được nhà trường áp dụng rất thường xuyên nhất là: tích hợp với các môn học có liên quan đến SKSS chiếm 89,8%; phát tờ rơi chiếm Bảng 2. Các hình thức giáo dục SKSS cho học sinh lứa tuổi vị thành niên TT Các hình thức giáo dục SKSS Mức độ (tỉ lệ %) ĐTB Thứ bậc Rất thường xuyên Thường xuyên Không thường xuyên 1 Tích hợp với các môn học có liên quan đến SKSS 89,8 10,2 0 2,90 1 2 Sử dụng giáo cụ trực quan 48,2 51,8 0 2,48 3 3 Hội thảo, giao lưu 33,2 66,8 0 2,33 5 4 Thảo luận theo nhóm 18,9 81,1 0 2,19 7 5 Câu lạc bộ 36,5 63,5 0 2,37 4 6 Nói chuyện chuyên đề 46,2 43,8 0 2,26 6 7 Phát tờ rơi 51,3 48,7 0 2,51 2 VJE Tạp chí Giáo dục, Số 473 (Kì 1 - 3/2020), tr 48-52 50 51,3% và sử dụng giáo cụ trực quan 48,2%. Các hình thức còn lại đều ở mức thường xuyên: thảo luận theo nhóm chiếm 81,1%; hội thảo, giao lưu chiếm 66,8% và câu lạc bộ chiếm 63,5% Thực trạng trên cho thấy, học sinh đã nhận thấy tầm quan trọng của công tác giáo dục SKSS, tuy nhiên để công tác giáo dục có hiệu quả thì rất cần đến việc lựa chọn các hình thức, nội dung, biện pháp giáo dục phù hợp. Từ kết quả thực trạng trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm giúp học sinh có thêm kiến thức về SKSS - đó chính là hành trang cần thiết để các em bước vào ngưỡng cửa của tương lai. 2.4. Đề xuất một số biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh lứa tuổi vị thành niên hiện nay 2.4.1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh về công tác tư vấn sức khỏe sinh sản lứa tuổi vị thành niên - Mục đích: Nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước, tầm quan trọng, sự cần thiết của giáo dục SKSS cho học sinh lứa tuổi vị thành niên. - Nội dung và cách tiến hành: Để tiến hành biện pháp này, cần thực hiện những công việc sau: + Phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lấy đó làm cơ sở cho việc thực hiện giáo dục SKSS cho học sinh lứa tuổi vị thành niên. + Tổ chức các buổi nói chuyện, tư vấn, hội nghị, hội thảo về SKSS cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh để mọi người cùng thảo luận, nắm bắt vấn đề và tìm ra những biện pháp cụ thể. + Tập huấn, bổ túc kiến thức, bồi dưỡng niềm say mê, tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn cách khai thác thông báo cho cán bộ chuyên trách một cách thường xuyên. + Tổ chức tư vấn trực tiếp và gián tiếp một cách có hiệu quả và đa dạng về hình thức cũng như các chủ đề liên quan đến giáo dục SKSS lứa tuổi vị thành niên. Thường xuyên gặp gỡ học sinh để tạo môi trường thân mật và cởi mở, gần gũi và gắn bó, tạo cơ hội để các em được chia sẻ. + Phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm về công tác chăm sóc SKSS, quản lí công tác giáo dục SKSS cho học lứa tuổi vị thành niên. 2.4.2. Tăng cường sự chỉ đạo và cải tiến trong chương trình giảng dạy tại các trường phổ thông - Mục đích: Giáo dục nhà trường có ý nghĩa rất lớn đối với các em học sinh. Thông qua sự dạy dỗ, hướng dẫn của các thầy cô trên lớp các em được truyền đạt những kiến thức một cách có hệ thống, đầy đủ và đúng đắn. Thầy cô là người cha mẹ thứ hai trong đời của các em, cung cấp cho học sinh nhiều thông tin, dễ hiểu, dễ nhớ nhất, đặc biệt những kiến thức có liên quan đến SKSS vị thành niên. Thầy cô luôn đóng vai trò như những chuyên gia tâm lí đứng bên các em giúp các em vượt qua những băn khoăn, lo lắng của tuổi mới lớn. Sở dĩ chúng ta cần thực hiện tốt khâu này là vì chỉ đạo, tổ chức là một yêu cầu tối cần thiết của công tác quản lí. Nếu trong nhà trường công tác quản lí tốt thì hoạt động được phân công trong nhà trường mới vận hành kết quả tốt. Không ngừng cải tiến chương trình giảng dạy cũng là một yêu cầu không thể thiếu trong công tác giảng dạy. - Nội dung và cách tiến hành: + Nội dung giảng dạy luôn phải đáp ứng nhu cầu người học, phải theo kịp thời đại và phải đón trước thời đại. Sắp xếp lại những nội dung đã được quy định sao cho phù hợp với đối tượng giảng dạy. Nội dung giảng dạy luôn phải đáp ứng nhu cầu người học, phải theo kịp thời đại và phải đón trước thời đại. Sắp xếp lại những nội dung đã được quy định sao cho phù hợp với đối tượng giảng dạy (tâm sinh lí, giới tính, khả năng nhận thức, chuẩn mực văn hóa xã hội, thời đại...). + Chương trình giảng dạy SKSS cần được sắp xếp trên cơ sở xác định nội dung và phương pháp giáo dục có sự tích hợp và lồng ghép với một số môn trong nhà trường. Lồng ghép nội dung giáo dục SKSS vào các môn học khác với những nội dung phù hợp cần được ưu tiên hàng đầu, bởi lẽ nó mang lại hiệu quả giáo dục, hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng được yêu cầu khắt khe về khung thời gian đào tạo trong nhà trường. Tuy nhiên, để việc lồng ghép mang lại hiệu quả, đòi hỏi giáo viên bộ môn không chỉ có ý thức trách nhiệm cao mà còn phải hiểu rõ mục đích, nội dung của vấn đề giáo dục SKSS, biết xác định đúng thời lượng, số lượng kiến thức lồng ghép để tránh hiện tượng quá thiên về nội dung SKSS làm ảnh hưởng đến nội dung môn học chính. Hơn nữa, những kiến thức được lồng ghép vào các môn học sẽ được các em tiếp thu một cách phiến diện, thiếu tính hệ thống. Do vậy, công tác giáo dục cần phải phát huy vai trò của các biện pháp khác đề nhằm cung cấp kiến thức đến cho các em đầy đủ và hiệu quả. Nên chăng trong điều kiện hiện nay, mỗi nhà trường cần thành lập một ban chuyên gia làm công tác tư vấn SKSS, sức khỏe tình dục cho các em. Tại đây, học sinh được cung cấp những kiến thức đầy đủ, phong phú về giới tính dưới các góc độ khác nhau. Ngoài ra, các chuyên gia còn có thể phát triển ở các em những kĩ năng tiếp tổ chức, tuyên truyền giáo dục SKSS. 2.4.3. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa có chất lượng; xây dựng các mô hình tác động; các loại hình câu lạc bộ, các mô hình tư vấn, giáo dục đồng đẳng, lồng ghép các hoạt động tập thể của lớp VJE Tạp chí Giáo dục, Số 473 (Kì 1 - 3/2020), tr 48-52 51 - Mục đích: Để công tác giáo dục SKSS có hiệu quả thì giáo dục SKSS không chỉ “đóng khung” trong các giờ dạy trên lớp mà còn phải được thực hiện thông qua các biện pháp có tính phong trào. Đó chính là hình thức tổ chức giáo dục có tính ngoài giờ học. Việc tổ chức các hình thức hoạt động ngoài giờ học nhằm thu hút đông đảo các lực lượng tham gia; từ đó nâng cao nhận thức thái độ của họ đối với vấn đề SKSS, đồng thời qua đó hỗ trợ cho những kiến thức các em học trên lớp. - Nội dung và cách thức tiến hành: Có thể thực hiện theo hai hình thức sau + Sinh hoạt câu lạc bộ theo chủ đề: Câu lạc bộ là môi trường sinh hoạt tập thể hấp dẫn và bổ ích. Loại hình hoạt động này không chỉ là phương tiện thỏa mãn các nhu cầu tinh thần phong phú của lứa tuổi thanh thiếu niên mà còn là môi trường thuận lợi để qua đó tuyên truyền giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới, trong đó có nội dung giáo dục SKSS cho thanh thiếu niên thông qua các cuộc nói chuyện chuyên đề, hội diễn văn nghệ, du lịch dã ngoại... + Thi tìm hiểu, sáng tác theo chủ đề SKSS: Loại hình hoạt động này không đòi hỏi một bộ máy phức tạp, các điều kiện không cầu kì, thời gian bị khống chế nhất định, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Học sinh vị thành niên đặc biệt thích hưởng ứng, được trực tiếp tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, thích đóng trong các vở diễn... Vào các ngày lễ lớn của xã hội, của trường (như ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày Nhà giáo Việt Nam...) ở các trường phổ thông cần tăng cường tổ chức các hoạt động này cùng với sự kết hợp của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn, ủy ban dân số, ủy ban phòng chống HIV/AIDS. Để hoạt động này thực sự đạt hiệu quả thì điều chủ yếu là việc định hướng chủ đề cần thi và cung cấp đủ tài liệu phản ánh nội dung thi cho học sinh tham khảo. Như vậy, để thực hiện tốt các nhóm biện pháp thuộc trách nhiệm của nhà trường cần xây dựng và tổ chức triển khai chương trình giáo dục SKSS cho học sinh thống nhất, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nội dung, phương pháp, kĩ năng tổ chức tư vấn, cung cấp đủ sách báo, tài liệu, mô hình, phim ảnh, tranh vẽ để phục vụ công tác truyền thống, tư vấn và giảng dạy có hiệu quả các chủ đề nhạy cảm SKSS vị thành niên. 2.4.4. Phối hợp giáo dục gia đình với nhà trường và xã hội - Mục đích: SKSS vị thành niên thực chất là sức khỏe liên quan trực tiếp đến sự phát triển của một con người từ lúc còn ở tuổi vị thành niên và liên quan đến cả tương lai duy trì nòi giống của họ sau này. Tuổi trẻ là tương lai của dân tộc. Vấn đề SKSS vị thành niên có tác động đến sự tồn vong của một dân tộc. Trách nhiệm giáo dục SKSS vị thành niên là của mọi người, của các cấp, các ngành trong tỉnh. Huy động rộng rãi các lực lượng tham gia vào công tác giáo dục SKSS vị thành niên sẽ tạo được thế mạnh tổng hợp, tạo được dư luận xã hội và chú ý của cả cộng đồng, đồng thời tận dụng được nguồn lực từ các chương trình khác. Việc thống nhất trong gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội về nhận thức, thái độ, hành vi giáo dục và chăm sóc. SKSS vị thành niên là biện pháp rất cơ bản và lâu dài, cần được thống nhất từ cấp vĩ mô đến nội bộ từng trường học, các nhà giáo dục, nhà chuyên môn, từng thành viên trong nhà và cộng đồng trong việc giáo dục trẻ vị thành niên. Nhà trường đóng vai trò trung gian quan trọng trong việc tập hợp và phát huy thế mạnh của các yếu tố xã hội, phối hợp các đoàn thể xã hội để tổ chức các hoạt động SKSS vị thành niên. Nhà trường chủ động kết hợp với gia đình nhằm phát huy vai trò của gia đình trong việc phối hợp tham gia công tác giáo dục. Thông qua các hoạt động thực tiễn, sau khi đã có thời gian tổng kết kinh nghiệm, đánh giá, tìm ra những nguyên nhân, thiếu sót... để từ đó có những đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp các nguồn lực giáo dục đảm bảo hiệu quả giáo dục cho vị thành niên. - Nội dung và cách thức tiến hành: + Mở những cuộc vận động chính trị, các hoạt động xã hội cung cấp thông tin để thu hút sự quan tâm và trách nhiệm giáo dục, chăm sóc SKSS, SKSS vị thành niên. + Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động về dân số - phát triển và chăm sóc SKSS ở các cấp. + Phát động các chiến dịch truyền thông rộng rãi kết hợp cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS tại cộng đồng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức các hoạt động giáo dục, thành lập các câu lạc bộ, các trung tâm tư vấn và các hoạt động giao lưu. + Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa có sự tham gia của lãnh đạo trong tỉnh, các nhà chuyên môn, các bậc cha mẹ học sinh + Thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, như các điều luật có liên quan đã quy định trong luật hôn nhân và gia đình, luật dân sự, luật hình sự. Bổ sung các chính sách cần thiết, xác định rõ mô hình tác động, điều chỉnh chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đối với vị thành niên. Tăng cường quản lí của nhà nước trong các hoạt động văn hóa. Ngăn chặn tình trạng sách báo, băng hình xấu đang còn lưu hành trôi nổi trong xã hội, quản lí chặt chẽ các hoạt động của những cơ sở thuê truyện, thuê băng hình, các nhà trọ... Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt nạn mại dâm, tạo môi trường sống lành mạnh. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 473 (Kì 1 - 3/2020), tr 48-52 52 Lực lượng gia đình - nhà trường - xã hội cần có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác nhau như: các cơ sở y tế, trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa gia đình, Ủy ban dân số - Kế hoạch hóa gia đình, chi cục phòng chống các tệ nạn xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng... để giáo dục cho tuổi trẻ. Theo chức năng của mình, các sở y tế tham gia vào các dịch vụ tư vấn để chăm sóc SKSS vị thành niên và các vấn đề liên quan phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lí các em. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta có thể gửi thông điệp nhanh nhất tới đông đảo đối tượng. 3. Kết luận Công tác giáo dục SKSS cho học sinh lứa tuổi vị thành niên hiện nay là một điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, công tác giáo dục SKSS cần phải có sự đóng góp
Tài liệu liên quan