Thuyết trình Phép biến dạng

• Bản chất của phép biến đổi hình học là thay đổi vị trí của đối tượng, làm thay đổi đối tượng về hướng, kích thước, hình dạng. • Hai phương pháp để biến đổi hình học: – Biến đổi đối tượng: thay đổi tọa độ của đối tượng.

pdf11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1746 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thuyết trình Phép biến dạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÉP BIẾN DẠNG Thành viên nhóm : 1. Nguyễn Lê Nhật Anh 2. Nguyễn Lê Minh Đức 3. Trần Đức Trung 4. Nguyễn Đoàn Phong Thoản 5. Mai Đắc Vương Tôn 2• Bản chất của phép biến đổi hình học là thay đổi vị trí của đối tượng, làm thay đổi đối tượng về hướng, kích thước, hình dạng. • Hai phương pháp để biến đổi hình học: – Biến đổi đối tượng: thay đổi tọa độ của đối tượng. – Biến đổi hệ tọa độ: tạo hệ tọa độ mới và tất cả đối tượng sẽ được chuyển về hệ tọa độ mới. • Các phép biến đổi hình học cơ bản: tịnh tiến, quay, biến đổi tỉ lệ, biến dạng. Giới thiệu 3• Một phép biến đổi là một ánh xạ T: Phép biến đổi hình học )','(),( : 22 yxQyxP RRT   P(x,y) Q(x’,y’)      ),(' ),(' yxgy yxfx 4• Phép biến dạng tổng quát Phép biến dạng - Shearing                   100 01 01 , ' ' y x yx y x sh sh shshT yxshy yshxx 5• Thay đổi hình dạng của đối tượng • Phép biến dạng theo trục x làm thay đổi hoành độ còn tung độ giữ nguyên. • Phép biến dạng theo trục y làm thay đổi tung độ còn hoành độ giữ nguyên. Phép biến dạng - Shearing                   100 010 01 0, ' ' x x x sh shT yy yshxx                   100 01 001 ,0 sh ' ' y yy shshTyxy xx TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Kỹ thuật đồ họa – Th.S Trịnh Thị Vân Anh 2. Giáo trình cơ sở đồ họa – Hoàng Kiếm , Dương Anh Đức , Lê Đình Duy , Vũ Hải Quân 3. Nguồn Internet CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN