Tiêu chuân lựa chọn các phương pháp dạy và học

Phương pháp dạy và học có thể được phân loại theo có khả năng hoặc không có khả năng khuyến khích chủ động học:  Các phương pháp dạy/học mà không khuyến khích tự học Đây là các phương pháp lớp học lớn. Ví dụ, diễn giảng và hội nghị chuyên đề.  Phương pháp dạy và học thiên về tự học Đây là các phương pháp được áp dụng trong các nhóm nhỏ hay đòi hỏi các sinh viên làm việc cá nhân. Chúng ta mô tả một số trong những phương pháp này. Phương pháp thuyết trình (độc giảng- lecture) Trong phương pháp diễn thuyết, giảng viên liên tục truyền thông tin đến sinh viên. Phương pháp này được sử dụng cho lớp học đông người. Nó cho phép giảng viên sử dụng toàn bộ thời gian giảng. Phương pháp này có những hạn chế bởi vì nó không khuyến khích việc học. Trong thực tế, sinh viên có nhiệm vụ chính là chăm chú nghe. Họ là các thính giả, ít chủ động; ít nghiền ngẫm, do bị phụ thuộc vào những điều giảng viên nói và giảng viên làm. Ý kiến của người nghe ít có ý nghĩa. (Thực ra quan điểm trên có một số ý không thật đúng. ND)

pdf4 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1446 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiêu chuân lựa chọn các phương pháp dạy và học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiêu chuân lựa chọn các phương pháp dạy và học Phương pháp dạy và học có thể được phân loại theo có khả năng hoặc không có khả năng khuyến khích chủ động học:  Các phương pháp dạy/học mà không khuyến khích tự học Đây là các phương pháp lớp học lớn. Ví dụ, diễn giảng và hội nghị chuyên đề.  Phương pháp dạy và học thiên về tự học Đây là các phương pháp được áp dụng trong các nhóm nhỏ hay đòi hỏi các sinh viên làm việc cá nhân. Chúng ta mô tả một số trong những phương pháp này. Phương pháp thuyết trình (độc giảng- lecture) Trong phương pháp diễn thuyết, giảng viên liên tục truyền thông tin đến sinh viên. Phương pháp này được sử dụng cho lớp học đông người. Nó cho phép giảng viên sử dụng toàn bộ thời gian giảng. Phương pháp này có những hạn chế bởi vì nó không khuyến khích việc học. Trong thực tế, sinh viên có nhiệm vụ chính là chăm chú nghe. Họ là các thính giả, ít chủ động; ít nghiền ngẫm, do bị phụ thuộc vào những điều giảng viên nói và giảng viên làm. Ý kiến của người nghe ít có ý nghĩa. (Thực ra quan điểm trên có một số ý không thật đúng. ND) Các phương pháp nhóm nhỏ Các phương pháp nhóm nhỏ bao gồm:  Semina  Thảo luận nhóm  Bài tập tình huống (case study)  Mô phỏng  Hội thảo  Phương pháp giải quyết vấn đề (PSM) Semina Mục đích của phương pháp semina là khám phá sâu thêm chủ đề chuyên môn. Nó bao gồm những buổi họp mặt định kỳ (thường là hàng tuần) của các nhóm nhỏ sinh viên (trong khoảng 10 – 15 người) và giảng viên đóng vai như là một chuyên gia hoặc người điều phối. Sinh viên phải đọc một bài đọc (hoặc nhiều bài) về chủ đề chuyên môn. Họ viết nội dung của chuyên đề hội thảo (dưới dạng một báo cáo), gửi đến trước cho các các thành viên trong nhóm (trước một tuần chẳng hạn). Sự bàn luận sẽ tập trung vào các lý lẽ và các kết luận của người tham gia. Đôi khi những buổi họp mặt này cho phép nhìn nhận sâu hơn vào một chủ đề. Chúng phát triển khả năng tổng hợp, phân tích có phê phán và các kỹ năng truyền đạt cho sinh viên. Thảo luận nhóm Thảo luận nhóm là một phương pháp cho phép sinh viên nói về các kinh nghiệm của mình, và chia sẻ các ý tưởng với nhau. Nó phát triển trong sinh viên khả năng nghe, hiểu, tổng hợp và phân tích có phê phán. Trong khi thảo luận nhóm, sinh viên nói năng hoạt bát có thể chi phối buổi thảo luận. Giảng viên cần có biết điều phối để làm cho ai cũng được trao đổi và có lợi thông qua thảo luận nhóm. Bài tập tình huống Bài tập tình huống là bài viết về một vấn đề giả thuyết hoặc một vấn đề trong thực tế. Bài tập tình huống phải 1) giới thiệu cho sinh viên các tình huống liên quan gần gũi đến những cái mà sinh viên đã biết hoặc sẽ biết và 2) dẫn dắt giải quyết vấn đề như được làm trong thực tế. Học theo tình huống có thể cho phép sinh viên tìm kiếm thông tin cần thiết để nghiên cứu tình huống. Các phương pháp tự học Thực tập Thực tập là tạo ra một liên hợp có thể được giữa lý thuyết và thực tế. Thực tập mang lại cho sinh viên cơ hội để hiểu thấu các từ có ý nghĩa tượng trưng trừu tượng. Thực tập tạo cho sinh viên cơ hội quan sát, mô tả, giải thích, giải quyết vấn đề, vận dụng, đối chiếu và báo cáo thông tin. Học tập có trợ giúp của máy tính Khi sử dụng phương pháp này, máy tính trình bày tài liệu cần học theo lối tương tác. Nó là hệ thống cho phép phản hồi ngay lập tức, và thiết lập bước làm việc cụ thể. Giảng dạy theo từng sinh viên Nguồn gốc của việc giảng dạy theo từng sinh viên thể hiện trong các đặc trưng chính sau đây:  Giảng viên viết và xếp hạng các mục tiêu học tập riêng của mỗi môn học  Giảng viên thiết kế những buổi kiểm tra nhằm đo mức độ đạt được của các mục tiêu riêng trong mỗi đơn vị học trình.  Tất cả các giảng viên định kỳ thông báo cho mỗi sinh viên về sự tiến bộ và gợi ý các cách (“chỉ định”) để đạt tới các mục tiêu thực tế hoặc để tiến hành. Vì thế, mỗi sinh viên hưởng lợi thông qua sự phân tích sâu sắc hồ sơ học tập của mình từ đầu khoá học; mỗi sinh viên được chỉ định một phương pháp và các hoạt động cá nhân nhằm đạt được tất cả các mục tiêu của khóa học.