Tiểu luận Cách sắp xếp hoa trên cành

Dựa trên kiểu phân nhánh của trục cụm hoa: Đơn trục: cụm hoc vô hạn Hợp trục: cụm hoa có hạn (xim) Dựa vào sự phân nhánh của hoa trong một cụm:

pdf47 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2851 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Cách sắp xếp hoa trên cành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan