Tiểu luận Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và yêu cầu về năng lực sáng tạo của con người

Mở đầu CNH , HĐH đang được tất cả các Quốc Gia quan tâm , là xu thế mang tinh tat61 yếu toàn cầu . Đối với các nước đang phát triển thì để đẩy nhanh quá trình tăng trưởng Kinh Tế và phát triển xã hội . Đối với các nước chậm và đang phát triển thì CNH , HĐH là con đường tất yếu để thoát khỏi nghèo nan , lạc hậu , từng bước hội nhập vào trường Quốc Tế . Nhưng CNH , HĐH đất nước cũng phải đi đôi với việc phát triển toàn diện con người, và đất nước ta đang trong tiến trình CNH , HĐH thì yêu cầu về phàt triển con ngưới là rất quan trọng . Và những đòi hỏi về phát triển sự sáng tạo con người trong quá trinh CNH , HĐH luôn đi đôi với nhau .

doc14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2233 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và yêu cầu về năng lực sáng tạo của con người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên