Tiểu luận Hiện trạng nguy cơ xói lở mạnh và nạn ô nhiễm ở hai con sông: sông Sài Gòn và sông Đồng Nai

(Bản scan) Khả năng và hiện thực luôn tồn tại trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời, luôn luôn chuyển hóa và thúc đầy lẫn nhau. Hiện thực chuẩn bị cho một khả năng mới sẽ xảy ra, còn khả năng thì có xu hướng trở thành hiện thực. Trong thực tế cuộc sống của chúng ta, quá trình phát triển chính là quá trình mà trong đó khả năng biến thành hiện thực, còn hiện thực thì vì quá trình phát triển mà nảy sinh những khả năng mới. Khả năng và hiện thực luôn song song và phát triển cùng nhau theo một quy luật nhất định.

pdf9 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1991 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Hiện trạng nguy cơ xói lở mạnh và nạn ô nhiễm ở hai con sông: sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan