Tiểu luận Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin để giải thích nguyên nhân tình trạng sinh viên thất nghiệp và giải pháp

(Bản scan) Trong sự tồn tại của thế giới quanh ta, mọi sự vật và hiện tượng đều có mối liện hệ và tác động qua lại với nhau chứ không tách rời nhau, cô lập nhau. Như chúng ta đã biết "Quan điểm toàn diện" là quan điểm được rút ra từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Muốn nhận thức hoặc hoạt động thực tiễn đúng về đối tượng nào đó phải tính đến những mối liên hệ trong sự tồn tại của đối tượng, đề phòng khắc phục quan điểm phiến diện.

pdf9 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2444 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin để giải thích nguyên nhân tình trạng sinh viên thất nghiệp và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên