Tim hiểm về bảo hiểm xã hội

TỰ CỨU MÌNH DỰA GIÚP ĐỠ CỦA CỘNG ĐỒNG NHỎ DỰA GIÚP ĐỠ CỦA CỘNG ĐỒNG LỚN DỰA VÀO HỆ THỐNG BẢO HIỂM

ppt20 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tim hiểm về bảo hiểm xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Luật Bảo hiểm xã hội 2. Nghị định số 152/2006/ND-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc . 3. Thông tư số 03/2007/TT-BLDTBXH ngày 30 tháng 1 năm 2007 hướng dẫn 1 số điều của Nghị định số 152/2006/ND-CP 4. Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 5. Nghị đinh số 190/2007/ND-CP ngày 28/12/2007 Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội tự nguyện 6. Thông tư số 02/2008/TT-BLDTBXH ngày 31 tháng 01/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 190/2007/ND-CP 7. Nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về Bảo hiểm thất nghiệp 8. Thụng tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 thỏng 01 năm 2009 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 127/2008/ND-CP CHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU MÔN BHXHTÔI CẦN VIỆC LÀMKHÓ TRÁNH KHỎIRỦI ROĐẶT VẤN ĐỀDO TỰ NHIÊN (KHÁCH QUAN)NHỮNG RỦI RO NÀO?DO CON NGƯỜICÁCH GIẢI QUYẾT RỦI ROTỰ CỨU MÌNHDỰA GIÚP ĐỠ CỦA CỘNG ĐỒNG NHỎDỰA VÀO HỆ THỐNG BẢO HIỂMDỰA GIÚP ĐỠ CỦA CỘNG ĐỒNG LỚNI. ĐỐI TƯỢNGCÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤTCÁC MỐI QUAN HỆGIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNGI. ĐỐI TƯỢNGCÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤTCÁC MỐI QUAN HỆGIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NHÀ NƯỚCI. ĐỐI TƯỢNGCÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤTCÁC MỐI QUAN HỆGIỮA BÊN BHXH VÀ CÁC BÊN ĐÓNG GÓPI. ĐỐI TƯỢNGCÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤTCÁC MỐI QUAN HỆGIỮA BÊN BHXH VÀ BÊN HƯỞNG BHXHI. ĐỐI TƯỢNGCÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤTCÁC MỐI QUAN HỆGIỮA THU NHẬP VÀ MỨC ĐÓNG BHXHI. ĐỐI TƯỢNGCÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤTCÁC MỐI QUAN HỆGIỮA MỨC ĐÓNG VÀ MỨC HƯỞNG BHXHI. ĐỐI TƯỢNGCÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤTCÁC MỐI QUAN HỆGIỮA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BHXHI. ĐỐI TƯỢNGCÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤTCÁC MỐI QUAN HỆGIỮA CHẾ ĐỘ BHXH VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNGI. ĐỐI TƯỢNGCÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤTCÁC MỐI QUAN HỆCÁC MỐI QUAN HỆ KHÁCI. ĐỐI TƯỢNG2. CÁCH TIẾP CẬN THỨ HAI- THAY THẾ THU NHẬP BỊ MẤT BÙ ĐẮP THU NHẬP BỊ GIẢMII. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC BHXHCÁC CHẾ ĐỘ BHXHCÁC LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BHXH QUỸ BHXHTỔ CHỨC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN1. NỘI DUNG 2. YÊU CẦUPHÂN TÍCH CÁC CHẾ ĐỘ BHXHNẮM VỮNG LÝ LUẬN VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄNHẾT CHƯƠNG I