Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Khái niệm tội phạm là một trong những vấn đễ trọng tâm trong pháp luật hình sự của nhiều nước trên thế giới. Việc quan niệm cũng như điêu chỉnh bắng pháp luật đối với những hành vị bị coi là tội phạm đều có tính lịch sử và phụ thuộc điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi giốc gia...

pdf247 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3005 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên