Trắc nghiệm Vật lý: Tia X, tia hồng ngoại, tử ngoại

Câu 1: Vật nung nóng phát ra bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10 -9m đến 3,8.10-7m thuộc loại nào trong các loại ánh sáng dưới đây ? A. Tia hồng ngoại. B. Tia X. C. Tia tử ngoại. D. Ánh sáng nhìn thấy. Câu 2: Tia Rơnghen không có tính chất nào sau đây ? A. Gây ra hiện tượng quang điện. B. Tác dụng mạnh lên kính ảnh. C. Có thể đi qua được lớp chì dày vài cm. D. Khả năng đâm xuyên mạnh. Câu 3: Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về tia X ? A. Không có khả năng đâm xuyên. B. Là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại. C. Được phát ra từ đèn điện. D. Là một loại sóng điện từ phát ra từ những vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 5000C.

pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 758 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Vật lý: Tia X, tia hồng ngoại, tử ngoại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIA X, TIA HỒNG NGOẠI, TỬ NGOẠI. Câu 1: Vật nung nóng phát ra bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10 -9m đến 3,8.10-7m thuộc loại nào trong các loại ánh sáng dưới đây ? A. Tia hồng ngoại. B. Tia X. C. Tia tử ngoại. D. Ánh sáng nhìn thấy. Câu 2: Tia Rơnghen không có tính chất nào sau đây ? A. Gây ra hiện tượng quang điện. B. Tác dụng mạnh lên kính ảnh. C. Có thể đi qua được lớp chì dày vài cm. D. Khả năng đâm xuyên mạnh. Câu 3: Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về tia X ? A. Không có khả năng đâm xuyên. B. Là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại. C. Được phát ra từ đèn điện. D. Là một loại sóng điện từ phát ra từ những vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 5000C. Câu 4: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm và tính chất của tia Rơnghen ? A. Tia Rơnghen tác dụng lên kính ảnh. B. Nhờ khả năng đâm xuyên mạnh, mà tia Rơnghen được dùng trong y học để chiếu điện, chụp điện. C. Dựa vào khả năng đâm xuyên mạnh, người ta ứng dụng tính chất này để chế tạo các máy đo liều lượng tia Rơnghen. D. Tính chất nổi bật nhất của tia Rơnghen là khả năng đâm xuyên. Câu 5: Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây ? A. Cho một chùm êlectron chậm bắn vào một kim loại. B. Cho một chùm êlectron nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn. C. Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn. D. Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại. Câu 6: Mặt trời là nguồn phát ra A. Ánh sáng nhìn thấy. B. Tia hồng ngoại. C. Tia tử ngoại. D. Cả ba loại trên. Câu 7: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ. B. Tia hồng ngoại có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại. C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy được. D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh. Câu 8: Giá trị bước sóng nhỏ nhất phát ra từ ống Rơnghen thay đổi như thế nào khi tăng hiệu điện thế giữa anot và catot ? A. Tăng lên. B. Giảm xuống. C. Không đổi D. Ban đầu tăng lên sau đó giảm xuống Câu 9: (ĐH-CĐ 2010)Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là A. lò vi sóng. B. hồ quang điện. C. màn hình máy vô tuyến. D. lò sưởi điện. Câu 10: Điều nào sau đây là sai khi nói về tính chất của tia Rơnghen: A. Có tác dụng mạnh lên kính ảnh. B. Có tác dụng làm phát quang một số chất. C. Có tác dụng sinh lí như hủy hoại tế bào, diệt vi khuẩn. D. Dễ dàng đâm xuyên qua lớp chì dày vài cm. Câu 11: Tính chất quan trọng nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là gì? A. Kích thích tính phát quang của một số chất B. Hủy diệt tế bào C. Khả năng đâm xuyên mạnh D. Làm đen kính ảnh Câu 12: Bức xạ có bước sóng λ 0,3μ m là A. Thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy. B. Tia tử ngoại. C. Tia hồng ngoại. D. Tia Rơnghen. Câu 13: Chọn phát biểu sai về tia Rơnghen: A. Là sóng điện từ có bước sóng từ 10-8 m đến 10-12 m. B. Là sóng điện từ có bước sóng từ 10-6 m đến 10-12 m. C. Không mang điện vì không bị lệch trong điện trường và từ trường. D. Tác dụng mạnh lên phim ảnh, nên dùng để chụp điện, hủy hoại tế bào, diệt vi khuẩn. Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ. B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy. C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt D. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại. Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai về ống Rơnghen ? A. Tia X có tần số càng lớn nếu như đối catot có khối lượng càng lớn. B. Năng lượng tiêu thụ trong ống Rơnghen chủ yếu là dưới dạng nhiệt làm nóng đối catot. C. Đối catot làm bằng chất có nguyên tử lượng lớn và có nhiệt độ nóng chảy cao. D. Hiệu điện thế giữa anot và catot có giá trị vào cỡ vài vạn vôn. Câu 16: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014Hz đến 7,5.1014Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? A. Vùng ánh sáng nhìn thấy. B. Vùng tia tử ngoại. C. Vùng tia X. D. Vùng tia hồng ngoại. Câu 17: Chọn phát biểu sai về ống Rơnghen ? A. Catot làm bằng kim loại có nguyên tử lượng lớn. B. Là một bình cầu thủy tinh (hay thạch anh) bên trong chứa khí áp suất rất kém (10-3 mmHg). C. Đối catot bằng bảng kim loại khó nóng chảy để hứng chùm tia catot và được nối với anot bằng một sợi dây dẫn. D. Catot hình chỏm cầu. Câu 18: CĐ 2008): Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này A. nhỏ hơn 5.1014 Hz còn bước sóng bằng 600 nm. B. lớn hơn 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm. C. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm. D. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng lớn hơn 600 nm. Câu 19: Chọn câu trả lời sai khi nói về đặc điểm của các sóng trong thang sóng điện từ: A. Có đầy đủ tính chất như sóng cơ học. B. Đều truyền được trong chân không. C. Đều không mang điện tích, không bị lệch hướng trong điện trường và từ trường. D. Theo chiều giảm dần của bước sóng thì tính chất sóng càng rõ rệt. Câu 20: Điều nào sau đây là ĐÚNG khi nói về nguồn phát của tia X ? A. Các vật nóng trên 4000K. B. Ống Rơnghen. C. Sự phân hủy hạt nhân. D. Mặt trời. Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm và ứng dụng của tia Rơnghen? Tia Rơnghen A. Có tác dụng nhiệt mạnh, có thể dùng để sấy khô hoặc sưởi ấm. B. Chỉ gây ra hiện tượng quang điện cho các tế bào quang điện có catot làm bằng kim loại kiềm. C. Không đi qua được lớp chì dày vài mm, nên người ta dùng chì để làm màn chắn bảo vệ trong kỷ thuật dùng tia Rơnghen. D. Không có tác dụng lên kính ảnh, không làm hỏng cuộn phim ảnh khi chúng chiếu vào. Câu 22: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tia X ? A. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang. B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh. C. Tia X có khả năng xuyên qua một là nhôm mỏng. D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người. Câu 23: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh. B. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ. C. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh. D. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang. Câu 24: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây? A. Tia hồng ngoại. B. ánh sáng nhìn thấy. C. Tia tử ngoại. D. Tia X. Câu 25: Tia tử ngoại, tia hồng ngoại và tia X có bước sóng lần lượt là 1, 2, 3. Biểu thức nào sau đây là đúng? 2 > 3 > 1. 3 > 2 > 1. C.2 > 1 > 3. D. 1 > 2 > 3. Câu 26: (CĐ 2007): Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? A. Vùng tia Rơnghen. B. Vùng tia tử ngoại. C. Vùng ánh sáng nhìn thấy. D. Vùng tia hồng ngoại. Câu 27: Chọn phát biểu sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơnghen. A. Tia Rơnghen có tác dụng sinh lí. B. Tia Rơnghen không có khả năng ion hóa không khí. C. Tia Rơnghen có tác dụng mạnh lên kính ảnh làm phát quang một số chất. D. Tia Rơnghen có khả năng đâm xuyên. Câu 28: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là A. tia X. B. tia hồng ngoại. C. tia tử ngoại. D. ánh sáng nhìn thấy. Câu 29: (CĐ 2008): Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ. B. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh. C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí. Câu 30: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia X và tia tử ngoại. A. Cùng bản chất là sóng điện từ B. Có khả năng gây phát quang cho một số chất C. Tia Rơnghen có bước sóng dài hơn so với tia tử ngoại D. Đều có tác dụng lên kính ảnh Câu 31: Nói về đặc điểm và tính chất của tia Rơnghen, chọn phát biểu sai ? A. Tia Rơnghen tác dụng lên kính ảnh. B. Dựa vào khả năng đâm xuyên mạnh, người ta ứng dụng tính chất này để chế tạo các máy đo liều lượng tia Rơnghen. C. Tính chất nổi bật của tia Rơnghen là khả năng đâm xuyên. D. Nhờ khả năng đâm xuyên mạnh, mà tia Rơnghen được dùng trong y học để chiếu điện, chụp điện. Câu 32: Có khả năng chữa được ưng thư ở gần ngoài da của người là: A. Tia hồng ngoại. B. Tia X. C. Tia âm cực. D. Tia tử ngoại. Câu 33: Thông tin nào sau đây là sai khi nói về tia X ? A. Có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại. B. Có khả năng đâm xuyên qua một tấm chì dày vài cm. C. Có khả năng làm ion hóa không khí. D. Có khả năng hủy diệt tế bào. Câu 34: Tia X hay tia Rơnghen là sóng điện từ có bước sóng: A. dài hơn bước sóng của tia tử ngoại. B. ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại. C. nhỏ quá không đo được. D. không đo được vì không gây ra hiện tượng giao thoa. Câu 35: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Áp suất bên trong ống Rơnghen nhỏ cỡ 10-3mmHg. B. Hiệu điện thế giữa anot và catot của ống Rơnghen có trị số hàng chục ngàn vôn. C. Tia X có khả năng ion hóa chất khí. D. Tia X giúp chữa bệnh còi xương. Câu 36: Điều nào sau đây là ĐÚNG khi nói về đặc điểm và ứng dụng của tia Rơnghen ? A. Tia Rơnghen có tác dụng nhiệt mạnh, có thể dùng để sấy khô hoặc sưởi ấm. B. Không co tác dụng lên kính ảnh, không làm hỏng cuộn phim ảnh khi chúng chiếu vào. C. Tia Rơnghen chỉ gây ra hiện tượng quang điện cho các tế bào quang điện có catot làm bằng kim loại kiềm. D. Tia Rơnghen không đi qua được lớp chì dày vài mm, nên người ta dùng chì để làm màn chắn bảo vệ trong kỹ thuật dùng tia Rơnghen. Câu 37: Bức xạ có bước sóng λ 0,6μ m là A. Tia tử ngoại. B. Tia Rơnghen. C. Thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy. D. Tia hồng ngoại. Câu 38: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia X? A. Tia X có bản chất là sóng điện từ. B. Tia X có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại C. Tia X không bị lệch phương trong điện trường và từ trường. D. Tia X có năng lượng lớn vì có bước sóng lớn Câu 39: Điều nào sau đây là sai khi nói về tia Rơnghen (tia X ) ? A. Tia Rơnghen không bị lệch phương trong điện trường và từ trường. B. Tia Rơnghen có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại. C. Tia Rơnghen có năng lượng lớn vì bước sóng lớn. D. Tia Rơnghen có bản chất là sóng điện từ. Câu 40: (ĐH-2008):: Tia Rơnghen có A. cùng bản chất với sóng vô tuyến. B. cùng bản chất với sóng âm. C. điện tích âm. D. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. Câu 41: Thân thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào: A. Tia X B. Bức xạ nhìn thấy. C. Tia tử ngoại. D. Tia hồng ngoại Câu 42: Cho các vùng bức xạ điện từ: I. Ánh sáng nhìn thấy II. Tia tử ngoại III. Tia hồng ngoại IV. Tia X Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần về bước sóng: A. I, II, III, IV B. IV, II, I, III C. IV, III, II, I D. III, I, II, IV Câu 43: Chọn câu đúng. A. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra. B. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật. C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện. D. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại. Câu 44: Chọn câu sai: Tia X A. Có khả năng đâm xuyên mạnh B. Trong y học có thể trị bệnh còi xương C. Trong công nghiệp dùng để xác định các lỗ hỏng khuyết tật trong các sản phẩm đúc. D. Bản chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn từ 10-12m đến 10-9m Câu 45: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh. B. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ. C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang. D. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh. Câu 46: Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây? A. Cho một chùm electron chậm bắn vào một kim loại. B. Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn. C. Cho một chùm electron nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn. D. Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại. Câu 47: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. B. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75m. C. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. D. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất. Câu 48: Chọn câu sai A. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh. B. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang C. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng. D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người. Câu 49: (ĐH – 2007): Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là A. 0,55 mm. B. 55 nm. C. 0,55 nm. D. 0,55 μm. Câu 50: Điều nào sau đây là ĐÚNG khi nói về tia hồng ngoại ? A. Mọi vật có nhiệt độ lớn hơn độ không tuyệt đối đều phát ra tia hồng ngoại. B. Tất cả các vật bị nung nóng phát ra tia hồng ngoại. Các vật có nhiệt < 00C thì không thể phát ra tia hồng ngoại. C. Nguồn phát ra tia hồng ngoại thường là các bóng đèn dây tóc có công suất lớn hơn 1000W, nhưng nhiệt độ  5000C. D. Các vật có nhiệt độ < 5000C chỉ phát ra tia hồng ngoại ; các vật có nhiệt độ  5000C chỉ phát ra ánh sáng nhìn thấy. Câu 51: Bức xạ có bước sóng λ 1μ m là A. Thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy. B. Tia hồng ngoại. C. Tia tử ngoại. D. Tia Rơnghen. Câu 52: Tia X có bước sóng A. Lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại. B. Lớn hơn bước sóng ánh sáng nhìn thấy. C. Lớn hơn bước sóng tia tử ngoại. D. Lớn hơn bước sóng tia gamma. Câu 53: Bức xạ có bước sóng λ 0,2μ m là A. Tia tử ngoại. B. Tia hồng ngoại. C. Sóng vô tuyến. D. Tia Rơnghen. Câu 54: Một bức xạ truyền trong không khí với chu kì 8,25.10- 16s. Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ ? A. Vùng tử ngoại. B. Vùng hồng ngoại. C. Vùng ánh sáng nhìn thấy. D. Tia Rơnghen. Câu 55: Có khả năng chữa được ung thư ở gần ngoài da của người là: A. Tia tử ngoại. B. Tia hồng ngoại. C. Tia X. D. Tia âm cực. (CĐ 2007): Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều. B. có khả năng đâm xuyên khác nhau. C. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều. D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện). Câu 56: Thân thể con người bình thường có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây? A. Tia hồng ngoại. B. Tia X. C. Ánh sáng nhìn thấy. D. Tia tử ngoại. Câu 57: Phát biểu nào sau đây lả ĐÚNG ? A. Tia tử ngoại có tần số cao hơn tần số của tia hồng ngoại. B. Tia tử ngoại có chu kì lớn hơn chu kì của tia hồng ngoại. C. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng. D. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ. Câu 58: (ĐH – 2007): Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là A. tia tử ngoại. B. ánh sáng nhìn thấy. C. tia hồng ngoại. D. tia Rơnghen Câu 59: (CĐ 2008): Tia hồng ngoại là những bức xạ có A. khả năng ion hoá mạnh không khí. B. bản chất là sóng điện từ. C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm. D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. Câu 60: (ĐH-CĐ 2010)Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ. D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. Câu 61: Nếu sắp xếp các tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của bước sóng thì ta có dãy sau: A. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy. B. tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy. C. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X. D. tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại. Câu 62: Tìm kết luận sai. Để phát hiện ra tia X người ta dùng A. Máy đo dùng hiện tượng ion hóa. B. Mạch dao động LC. C. Tế bào quang điện. D. Màn huỳnh quang. Câu 63: (ĐH-2009): Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. B. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại. C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím. D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. Câu 64: (ĐH-CĐ 2010)Tia tử ngoại được dùng A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại. Câu 65: (ĐH-CĐ 2010) Chùm tia X phát ra từ một ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn nhất là 6,4.1018 Hz. Bỏ qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là A. 13,25 kV. B. 5,30 kV. C. 2,65 kV. D. 26,50 kV. Câu 66: Tính chất nổi bật của tia Rơnghen là : A. Tác dụng lên kính ảnh. B. Làm ion hóa không khí. C. Khả năng đâm xuyên. D. Làm phát quang một số chất. Câu 67: (ĐH-CĐ 2010)Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là A. tia tử ngoại. B. tia hồng ngoại. C. tia đơn sắc màu lục. D. tia Rơn-ghen. Câu 68: Tính chất quan trọng nhất của tia X, phân biệt nó với các sóng điện từ khác là : A. Khả năng ion hóa chất khí. B. Tác dụng lên kính ảnh. C. Tác dụng làm phát quang nhiều chất. D. Khả năng đâm xuyên qua vải, gỗ, giấy Câu 69: (ĐH-CĐ 2010) Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với bước sóng 0,55 m . Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang? A. 0,35 m . B. 0,50 m . C. 0,60 m . D. 0, 45 m . Câu 70: Tia X có bước sóng A. Nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại B. Nhỏ hơn bước sóng của tia gamma C. Lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. D. Lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại Câu 71: (ĐH-CĐ 2010) Hiệu điện thế giữa hai điện cực của ống Cu-lít-giơ (ống tia X) là UAK = 2.10 4 V, bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra xấp xỉ bằng A. 4,83.1019 Hz. B. 4,83.1021 Hz. C. 4,83.1017 Hz. D. 4,83.1018 Hz. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- TIA X, TIA HỒNG NGOẠI, TỬ NGOẠI. Câu 1: Vật nung nóng phát ra bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10 -9m đến 3,8.10-7m thuộc loại nào trong các loại ánh sáng dưới đây ? A. Tia hồng ngoại. B. Tia X. C. Tia tử ngoại. D. Ánh sáng nhìn thấy. Câu 2: Tia Rơnghen không có tính chất nào sau đây ? A. Gây ra hiện tượng quang điện. B. Tác dụng mạnh lên kính ảnh. C. Có thể đi qua được lớp chì dày vài cm. D. Khả năng đâm xuyên mạnh. Câu 3: Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về tia X ? A. Không có khả năng đâm xuyên. B. Là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại. C. Được phát ra từ đèn điện. D. Là một loại sóng điện từ phát ra từ những vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 5000C. Câu 4: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm và tính chất của tia Rơnghen ? A. Tia Rơnghen tác dụng lên kính ảnh. B. Nhờ khả năng đâm xuyên mạnh, mà tia Rơnghen được dùng trong y học để chiếu điện, chụp điện. C. Dựa vào khả năng đâm xuyên mạnh, người ta ứng dụng tính chất này để chế tạo các máy đo liều lượng tia Rơnghen. D. Tính chất nổi bật nhất của tia Rơnghen là khả năng