Tự chủ và chịu trách nhiệm trong quản lý nhà trường hiện đại

Tóm tắt Trong quản lý giáo dục, tự chủ và chịu trách nhiệm có những nguyên tắc và nội dung nhất định, không thể làm tùy tiện. Tuy vấn đề này được bàn đến khá nhiều nhưng chưa sáng tỏ về lý luận trong khi đó kinh nghiệm thực tế cũng chưa nhiều, đặc biệt trong khu vực giáo dục công. Bài này góp phần thảo luận quan niệm tự chủ và chịu trách nhiệm, nguyên tắc và nội dung của nó trong nhà trường.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tự chủ và chịu trách nhiệm trong quản lý nhà trường hiện đại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan