Từ điển tiếng anh bằng hình ảnh (Tập 1)

(Bản scan) Lớp học: 1, Chalkboard: bảng. 2, Screen: mản ảnh. 3, Student: học sinh. 4, Overhead projector: máy chiếu lên tường. 5, Teacher: giáo viên. 6, Desk: bàn. 7, Chair: ghế.

pdf60 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3152 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Từ điển tiếng anh bằng hình ảnh (Tập 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan