Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của Lịch sử các học thuyết kinh tế

Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học kinh tế nghiên cứu: sự vận động, phát triển của các học thuyết kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử cụ thể khác nhau của xã hội, nhằm vạch ra khuynh hướng hay quy luật vận động, phát triển của học thuyết kinh tế

ppt15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1400 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của Lịch sử các học thuyết kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN MỞ ĐẦUChương 1: Đối tượng nghiên cứu của Lịch sử các học thuyết kinh tế1Lịch sử học thuyết kinh tế Nội dung chínhĐối tượng nghiên cứu của LSCHTKTPhạm vi và cấu trúc Phương pháp Ý nghĩa 2Lịch sử học thuyết kinh tế 1.1. Đối tượng nghiên cứuLịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học kinh tế nghiên cứu: sự vận động, phát triển của các học thuyết kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử cụ thể khác nhau của xã hội, nhằm vạch ra khuynh hướng hay quy luật vận động, phát triển của học thuyết kinh tế3Lịch sử học thuyết kinh tế Các khái niệmTư tưởng kinh tế là gì? Lịch sử tư tưởng kinh tế?Học thuyết kinh tế là gì? Lịch sử các học thuyết kinh tế?Khoa học kinh tế? Lịch sử khoa học kinh tế?Sự giống nhau và khác nhau giữa chúng?4Lịch sử học thuyết kinh tế Học thuyết kinh tếPhản ánh sự vận động của các quan hệ kinh tế, những sự vật kinh tế vào trong đầu óc con người:phản ánh lịch sử phát triển của sản xuất, sự vận động của nền kinh tế.phản ánh cuộc đấu tranh tư tưởng của các phái kinh tế trong lĩnh vực nhận thức kinh tế. Tuân theo các qui luật của quá trình nhận thức5Lịch sử học thuyết kinh tế Nguồn gốc của học thuyết kinh tếNguồn gốc thực tiễn (đóng vai trò quyết định)Nguồn gốc lý luậnVì sao nguồn gốc thực tiễn lại đóng vai trò quyết định?)6Lịch sử học thuyết kinh tế Thế nào là một trường phái, Phái kinh tế?7Lịch sử học thuyết kinh tế 1.2. Phạm vi và cấu trúc QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NHẬN THỨC KINH TẾTƯ TƯỞNG KTHỌC THUYẾT KTKHOA HỌC KTLịch sử các học thuyết kinh tế là phần cô đọng hơn của lịch sử tư tưởng kinh tế8Lịch sử học thuyết kinh tế LƯỢC ĐỒ CỦA LỊCH SỬ CHTKTTƯ TƯỞNG KINH TẾ THỜI CỔ ĐẠITƯ TƯỞNG KINH TẾ THỜI TRUNG CỔ HỌC THUYẾT KINH TẾ TRỌNG THƯƠNGKINH TẾ CHÍNH TRỊ CỔ ĐIỂNCNXH KHÔNG TƯỞNGKTCT TIỂU TƯ SẢNKTCT TẦM THƯỜNGTÂN CỔ ĐIỂNKEYNES & Phái KEYNESCN TỰ DO MỚILÊ NINCHỦ NGHĨA XHDCKTCT VỀ CNXHHỌC THUYẾT KT MÁC - ĂNGGHEN9Lịch sử học thuyết kinh tế Mục đích môn học- Có tính chất hai mặt:1. Vẽ lại bức tranh trung thực của sự phát triển các học thuyết kinh tế2. Khái quát thành các xu hướng, khuynh hướng hay quy luật vận động của các học thuyết kinh tế.10Lịch sử học thuyết kinh tế 1.3. Phương pháp Phương pháp chung: DVBC và DVLSGiải thích sự phát sinh, phát triển và biến đổi của các học thuyết kinh tế trên cơ sở nguồn gốc thực tiễn và lý luận của tư tưởng kinh tế.Sử dụng các phương pháp khác: phân tích, tổng hợp, so sánhđặc biệt là phương pháp lịch sử kết hợp với lôgic.Vận dụng phương pháp DVBC, DVLS đánh giá ý nghĩa của tư tưởng kinh tế. 11Lịch sử học thuyết kinh tế 1.3. Phương pháp Phương pháp lịch sử?Phương pháp lô gic?Sự kết hợp giữa chúng?12Lịch sử học thuyết kinh tế Phương pháp Một tư tưởng, học thuyết kinh tế trong lịch sử luôn chứa đựng sự kế thừa các tư tưởng trước đó, đồng thời có những bước tiến mới (Dấu ấn của quá khứ và mầm mống của tương lai)Muốn đánh giá sự tiến bộ hay khiếm khuyết phải so sánh nó với TTKT gần nhất trước đó và cho đến nay13Lịch sử học thuyết kinh tế 1.4.Ý nghĩa Nghiên cứu LSTTKT là nghiên cứu: một phần của chính sách kinh tế của các nhà nước hiện nay.một phần của khoa học kinh tế hiện đại.Góp phần hiểu biết đầy đủ hơn, toàn diện hơn các tư tưởng kinh tế hay các tri thức kinh tế của loài người.14Lịch sử học thuyết kinh tế Thảo luậnTại sao nghiên cứu Lịch sử học thuyết kinh tế là rất cần thiết đối với các khoa học kinh tế trong giai đoạn hiện nay?15Lịch sử học thuyết kinh tế
Tài liệu liên quan