Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng

Đối tượng  Nhóm kỹ năng học tập  Nhóm kỹ năng làm việc I. Một số thông tin chung về môn học  Số tín chỉ: 3  Mã HP: PPH. 101  Phân bổ thời gian: lý thuyết (45 tiết), thực hành (14 tiết), tự học (36 tiết)  Đánh giá

pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1348 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 1 II. Đối tượng và phương pháp học tập của môn học 1. Đối tượng  Nhóm kỹ năng học tập  Nhóm kỹ năng làm việc 2 I. Một số thông tin chung về môn học  Số tín chỉ: 3 Mã HP: PPH. 101 Phân bổ thời gian: lý thuyết (45 tiết), thực hành (14 tiết), tự học (36 tiết) Đánh giá + Chuyên cần: 10% + Kiểm tra giữa kỳ: 30% + Thi kết thúc HP: 60% 3 2. Phương pháp học tập 4 Phương pháp lấy người học làm trung tâm. Các công cụ được áp dụng chủ yếu là: thuyết trình tích cực, thảo luận nhóm, Q&A, tình huống/Đóng vai, Trò chơi, ... III. Nội dung và vai trò của môn học 1. Nội dung Phương pháp tư duy tích cực  Kỹ năng tổ chức công việc và Quản lý thời gian  Kỹ năng giao tiếp – thuyết trình  Kỹ năng làm việc nhóm 5 2. Vai trò 6 Về nhóm kỹ năng học tập: + Trang bị cho SV phương pháp học tập hiệu quả, phương pháp đọc sách, tìm kiếm và quản lý thông tin khoa học, quản lý và sử dụng hiệu quả thời gian. + Rèn luyện khả năng giao tiếp và thuyết trình nhằm phục vụ cho cuộc sống và công việc. 7 Về nhóm kỹ năng làm việc: + Trang bị cho SV phương pháp làm việc nhóm, khả năng phối hợp trong công việc, tạo lập các mối quan hệ xã hội cần thiết, xử lý hài hòa các mối quan hệ trong công sở cũng như ngoài xã hội. + Trang bị cho SV phương pháp tư duy tích cực, tự tin, khoa học. 3. Tài liệu tham khảo 8 Phát triển ưu điểm con người, Dale Carnegie, NXB Trẻ Đắc Nhân Tâm, Dale Carnegie, NXB Văn hóa Thông tin Chìa khóa tư duy tích cực, Napoleon Hill - Michael J. Ritt, NXB Trẻ, 2008  I Can Do It - Tin Vào Chính Mình, Louise L.Hay, NXB Trẻ, 2008 Bộ Business Edge - Nhà xuất bản Trẻ 9  Alan Baker, Improve your communication skills, 2nd edition, Kogan Page, 2006  Cary L Cooper and Suzan Lewis, Balancing your career, Family and Life, Kogan Page.  David Littleford, John Halstead, Charles Mulraine, Career Skills - opening door into the job market, Palgrave Macmillan  Ferguson, Research and Information Management, 2nd Edition  John Hayes, Interpersonal Skills at work, 2nd edition, Ron Hedge