Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa – Đạo đức – Xây dựng con người mới

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA- ĐẠO ĐỨC- XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI TRONG GIAI ĐOẠN HiỆN NAY

ppt30 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1512 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa – Đạo đức – Xây dựng con người mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHVỀ VĂN HÓA – ĐẠO ĐỨC – XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚIBiên soạnTh.s PHAN KHÁNH BẰNGNỘI DUNGI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓAII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨCIII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚIIV. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA- ĐẠO ĐỨC- XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI TRONG GIAI ĐOẠN HiỆN NAY“ Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ , chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa” I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóaa. Khaùi nieäm vaên hoùa : I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓAa. Khaùi nieäm vaên hoùa : VĂNHÓAGiaù trò vaät chaátGiaù trò tinh thaàn Vaên hoùa vaät theåVaên hoùa phi vaät theå 1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa Khắc họa nên bản sắc, tạo nênĐặc trưng riêng của cộng đồng VH là sự hiểu biết, ứng xử gắn với từng lĩnh vực:Văn nghệ, GD b. Vai trò văn hóa trong đời sống xã hội I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa VAITRÒVĂNHÓATạo nên nền tảng tinh thần xã hộiHợp thành một mặt đời sống xã hội Văn hóa thúc đẩy chính trị phát triển Văn hóa thúc đẩy kinh tế phát triển I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa c.Chức năng văn hóa : CHỨCNĂNGVĂN HÓA B dưỡngT tưởngĐúng đắn Nâng caoDân trí Bdưỡngp.Chất tốt đẹpLối sống..Đtranh chống lsống thấp..1 Dân tộc dốt là DTộc yếu Văn hóa soi đường cho.. XD phẩm chất tốt đẹp Giúp ND sữa được cái xấulòng nhân ái cao thượng bồi dưỡng lý tưởngCM 1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓAd.Tính chất văn hóa TÍNH CHẤT VĂN HÓA Tính DânTộcTính khoaHọc Tính đạichúng I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực VHa. Văn hóa giáo dục VĂN HÓA GIÁO DỤC XD đội ngũ GDNội dung giáo dục Chương trình GD P pháp-phương châmHọc mọi lúc,suốt đời XD cơ sở vật chất Mục tiêu giáo dục b. Văn hóa văn nghệ I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực VH VĂN HÓA VĂN NGHỆVăn nghệ là một mặt trậnVăn nghệ sỹ là chiến sỹ Tác phẩm là vũ khí Phải sâu sát thực tiễn Có tác phẩm ngang tầm I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực VHc. Văn hóa đời sống :+ Xây dựng đạo đức cần, kiệm, liêm chính+ Xây dựng lối sống mới, nếp sống mớiII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC1.Một số nhận thức chung về đạo đức NHẬN THỨC CHUNG khái NiệmĐạo đứcCấu TạoĐạo đức Là một phạm trù ý thức , gồm các chuẩn mực , ng. tắc định hướng giá trị mà xã hội thừa nhận, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi con người sao cho phù hợp với tiến bộ và hạnh phúc chung của xh+ Ý thức đạo đức+ Hành vi đạo đức+ Quan hệ đạo đứcII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò đạo đứcVAITRÒĐẠOĐỨCTạo ra sức mạnh cho cách mạngNhư nguồn của sông, gốc của cây Có đạo đức giúp hoàn thiện năng lựcCó đạo đức sẽ giữ được tinh thần thắngkhông kiêu , bại không nản Giữ được tinh thần giàu sang không quyến rũ, uy vũ không khuất phục Đạo đức là thước đo của lòng cao thượngPhải cóCả đứcVà tàiĐạo đứcLà gốcII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng a. Trung với nước hiếu với dân PK TRUNGHiẾU HCM TrungVớivua Hiếu Với chaMẹTrungVớiNướcHiếuVớidânSự nghiệpDựng và giữNước Độc lập DtộcVà CNXH Kính trọngDân, tin dân Là đầy tớ,Phục vụ dân 3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng “Về việc riêng – suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân ”II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng b. Thương yêu quý trọng con người thương yêuquý trọngCon người Thương yêungười thânruột thịt Thương yêunhân dân laođộng ngườicùng khổ thương yêucả nhữngngườimắc sai lầm biết sữa thương yêuđồng chíĐồng độiII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC một conngười cụThể số nhiều(đồng bàoND.. 3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạngII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨCc. Cần, kiệm, liêm ,chính , chí công vô tư* Cần cù, siêng năng, bền bỉ * Làm việc có kế hoạch, sáng tạo* Làm việc với thái độ người làm chủ* Năng suất, chất lượng hiệu quảCẦN 3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạngII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨCc. Cần, kiệm, liêm ,chính , chí công vô tư* Tiết kiệm thời gian* Tiết kiệm tiền bạc* Tiết kiệm công sức * Tiết kiệm vật tư * Tiết kiệm của mình, của dân, của nước * Từng người, gia đình, cơ quan, xã hội tiết kiệm, tiết kiệm là quốc sách KiỆMII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng* Tôn trọng của công, của dân* Không tham lam của cải vật chất địa vị danh lợi * không thích người khác tâng bốc mình* Liêm là thước đo tính người của mổi ngườic. Cần, kiệm, liêm ,chính , chí công vô tưLIÊMII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực ĐĐCM* Không tà, thẳng thắn, trung thực* Không nịnh người trên xem thường người dưới* Bảo vệ cái đúng chống lại cái sai+ Bác so sánh 4 đức trên với : “ Trời có 4mùa : Xuân , hạ, thu, đông Đất có 4 phương: Đông, tây, nam, bắc Người có 4 đức : Cần, kiệm, liêm, chính Thiếu một mùa không thành trời Thiếu một phương không thành đất Thiếu một đức không thành người ” CHÍNHc. Cần, kiệm, liêm ,chính , chí công vô tưII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng CHÍCÔNGVÔTƯ* Làm việc gì đừng nghĩ đến lợi ích mình trước* Có tinh thần lo trước thiên hạ vui sau thiên hạ * Luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của nhân dân trên lợi ích của mìnhc. Cần, kiệm, liêm ,chính , chí công vô tưII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạngd. Có tinh thần quốc tế trong sáng TINHTHẦNQuỐC TẾ* Đoàn kết với giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức* Kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế* Chống chủ nghĩa sô vanh nước lớnII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng đạo đức a. Lời nói đi đôi với làm nêu gương đạo đức + Đạo đức thể hiện qua hành vi+ Nói ít làm nhiều tốt nhất làm mà không nói+ Cán bộ đảng viên phải nêu gương trước quần chúng, cấp trên nêu gương trước cấp dưới b. Xây đi đôi với chống c. Rèn luyện thường xuyên suốt đời III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI1. Quan niệm Hồ Chí Minh về con ngườia.Con người trongchỉnh thể Con người trongxu hướng pháttriển Con người trongđa dạng trongQh giai cấpDT, tôn giáo.. C người cócả mặt tốt-xấuthiện- ác cả mặt xh-bảnnăng III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI1. Quan niệm Hồ Chí Minh về con người b. Con người trong mối quan hệ ( là thanh niên, phụ nữ, dân tộc, công nhân,) c. Bản chất xã hội của con người( trong lao động sản xuất, sinh hoạt mà con người nắm được quy luật xã hội, hình thành tình cảm, đạo đức..) 2. Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò con người và chiến lược “trồng người” + Vai trò con người: III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI + Vai trò con người: 2. Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò con người và chiến lược “trồng người” Vai tròCon người * Nhân tố quyết định thắng lợi cm * Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực+ Xây dựng con người là mục tiêu cách mạng+ Làm cho mọi người có cuộc sống ấm no hạnh phúc + Tin vào sức mạnh, trí tuệ ND 2. Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò con người và chiến lược “trồng người” III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI + Vai trò con người:VAI TRÒCONNGƯỜI* Muốn xây dựng CNXH phải có con người mới XHCN* Chống mọi biểu hiện xa dân, mất dân chủ * Công – nông là động lực chính* Cần chống cản lực do con người gây ra b chiến lược trồng người III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 2. Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò con người và chiến lược “trồng người” * xây dựng con người vừa là yêu cầu cấp bách vừa lâu dài * Quá trình Xây dựng con người cùng với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội * Xây dựng con người là trọng tâm ( giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu) hợp thành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA – ĐẠO ĐỨC – XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HiỆN NAY 1 . Xây dựng văn hóa : - nhận thức vai trò văn hóa - xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc , mở rộng giao lưu văn với các nước- Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo 2. Xây dựng đạo đức mới : - Nhận thức đúng đắn vai trò đạo đức- Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM- Đấu tranh chống tiêu cực nói chung và trong học đường nói riêng 3. Xây dựng con người mới III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA – ĐẠO ĐỨC – XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI TRONG CÔNG CuỘ ĐỔI MỚI HiỆN NAY- Nhận thức đầy đủ vai trò con người- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân- Sinh viên không ngừng học tập rèn luyện để làm tốt vai trò người chủ tương lai HẾTXIN CẢM ƠN