Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng cộng sản Việt Nam

. QUAN ĐiỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM . TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM TRONG SẠCH VỮNG MẠNH III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG TA HiỆN NAY

ppt17 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1786 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng cộng sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBiên soạnTh.s PHAN KHÁNH BẰNG I. QUAN ĐiỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAMII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM TRONG SẠCH VỮNG MẠNHIII. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG TA HiỆN NAY NỘI DUNG 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng CSVN I. QUAN ĐiỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM VAITRÒCỦAĐẢNG * Cách mạng trước hết phải có Đảng CM* Đảng lãnh đạo cách mạng mới thành công vì:+ Đảng có lý luận Mác-Lênin+ Đảng có đường lối đúng+ Đảng có phương pháp phù hợp+ Đảng có khả năng tập hợp được lực lượng cách mạng+ Đảng kết hợp được sức mạnh DT với sức mạnh thời đại * Giành CQ rồi vẫn cần có đảng lãnh đao. * Thực tiễn cách mạng VN đã chứng minh I. QUAN ĐiỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quy luật ra đời của ĐCS VNĐẢNG CỘNG SẢNCHỦ NGHĨA MÁC LÊNINPHONG TRÀO CÔNG NHÂNĐCS VIỆT NAMPHONG TRÀO YÊU NƯỚCĐẢNG CS VN I. QUAN ĐiỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM 3.Bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam BẢNCHẤTCỦAĐẢNG Đảng lấy CN Mác-LêninLàm nền tảng tư tưởng Đảng lấy ĐLDTVà CNXH làm mục tiêu Đảng được xây dựng theo những nguyên tắc CN Mác-Lênin CÔNGNHÂN I. QUAN ĐiỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM 3.Bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam ĐẢNGCỦANHÂNDÂNVÀDTỘC Đảng đại diệnquyền lợi nhân dân dân tộcĐảng kết nạp cả những người xuất thân từ giaicấp khác Do NDxây dựng, gắnbó với nhândân, Đảngcủa dân I. QUAN ĐiỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM4. Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền + Khái niệm Đảng cầm quyền: Đảng cầm là: Một đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để quản lý điều hành đất nước ĐỂTHÀNHĐẢNGCẦMQUYỀN Nhiều Đảng cầm quyền phải Thông qua bầu cử >5o% Đảng cộng sản VNtrở thành đảng cầmquyền từ 1945 lãnhđạo nhân dân giànhđược chính quyền Hình thành Liên minh cầm quyềnĐCS VN LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀNNHÀ NƯỚCTOÀN XH ĐỂ THỰCHiỆN ĐLDTCNXHLÃNHĐẠOLANHĐẠO I. QUAN ĐiỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM4. Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền + Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền I. QUAN ĐiỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM4. Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền+ ĐCSVN cầm quyền vừa là người lãnh đạo vừa là đầy tớ ĐCSVNAMCẦMQUYỀN Là lãnh đạoLà đầy tớ trung thành Lãnh đạo duy nhất Phải có đức, có tàichăm lo đời sống mọi mặt cho ND K trọng, lắng ngheÝ kiến của dânQUANHỆ II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 1.XD Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng XDĐẢNGQUYLUÂTTỒN TẠI..XD Đảng vừacấp bách vừa lâu dài Đảng cầm quyềndễ lợi dụngchức quyềnXD Đảng vì Đảng là người lãnh đạo II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 1. XD Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng XD Đảng là quy luậtTồn tại và phát triểnNhững tiêu cực của KTTTtác động vào ĐảngThực trạng đội ngũ cán bộĐảngViên của ĐảngKẻ thù tìm cách chống phá Đảng 2. Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH VỮNG MẠNH a. Xây dựng ĐảngVề tư tưởng, lý luậnĐảng lấy chủ nghĩa Mac-Lênin Làm cốt Kế thừa kinh nghiệm các nước Quan tâm công tác tổngkết thực tiễn công cuộcĐM II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 2. Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam b. XâydựngĐảngVề CT Hoàn thiện đường lối chính trị Xây dựng tư tưởng, bản lĩnh CTvững vàng, bảoVệ Đảng II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 2. Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam c. XD Đảng Bộ máy, cán Bộ Nguyên tắcTTrungD chủTT lđạo cá nhânP.trách Tự phêVà phêbình K luậtN.Minhtự giácĐKthốngnhấtXdựngTchức từTW đến Cơ sở XDđộingũCbộ II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 2. Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam+ ĐẢNG CSVNĐẠOĐỨC VĂN MINH + Tăng cường mối quan hệ máu thịt gữa Đảng với Dând. Xây dựng thành Đảng đạo đức và văn minh, chăm lo xây mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Dân Với dân Với Đảng III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG ĐỂ XÂY ĐẢNG HIỆN NAY1. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt2. Xây dựng Đảng về tư tưởng3. Xây dựng Đảng về chính trị4 Xây dựng Đảng về tổ chức, công tác cán bộ 6. Không chấp nhận đa Đảng lãnh đạo 5. Tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúngHẾTCẢM ƠN