Using XPExlo

Click phải References trong khung Solution explorer. Chọn add reference. Chọn thẻ browse trên cửa sổ Add refercence. Chọn đường dẫn đến tập tin XPExplorerBar.dll và chọn OK.

ppt9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1764 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Using XPExlo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Using XPExlo Trần Văn Tèo tvteo@agu.edu.vn Bộ môn Tin học – ĐH An Giang Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Add control vào Project Click phải References trong khung Solution explorer. Chọn add reference. Chọn thẻ browse trên cửa sổ Add refercence. Chọn đường dẫn đến tập tin XPExplorerBar.dll và chọn OK. Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Bổ sung các Control vào Toolbox Click phải thanh toolbox chọn Add tab. Gõ vào XPExplorerBar. Click phải vùng Item của XPEplorerBar, chọn Choose Items… Trong cua so Choose Toolbox items.., Chon the .NET Framework components. Chon Browse de cho tap tin XPEplorerBar.dll. Chon OK. Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Tháng 08 năm 2007 Lập trình quản lý * Window XP Explorer Su dung tool item: TaskPane
Tài liệu liên quan