Vai trò của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị

TÓM TẮT Bài viết đề cập đến sự cần thiết, vai trò và các vấn đề cần thực hiện của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên ngành Giáo dục Chính trị như: lòng say mê với nghề nghiệp, liên hệ lý luận với thực tiễn, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên tự học, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và kết quả đào tạo của nhà trường.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên