Vận dụng phương pháp học tập qua trải nghiệm trong sử dụng kỹ thuật chọn điểm rơi của bất đẳng thức Cauchy để bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh

Abstract This article presents the application of experiential learning into the technique of choosing the falling point in Cauchy- c warz Inequality is elps to improve students’ ability of applyin t eory into practice. This result also contributes to evaluating the efficiency of the experiential learning method, which is necessary for teacher in developing his or her teaching

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng phương pháp học tập qua trải nghiệm trong sử dụng kỹ thuật chọn điểm rơi của bất đẳng thức Cauchy để bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan