Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Abstrast In recent years, achievements of the process of strengthening the great national unity in Vietnam are primarily stemmed from the creative application of Ho Chi Minh Thought on principles of building and strengthening the great national unity. To implement the Resolution of the XII National Congress of the Communist Party of Vietnam on strengthening the great national unity, we need to continue to apply the Ho Chi Minh Thought principles of building and strengthening the great national unity more creatively in the current situation of our country and the world over.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên