Việc thưởng phạt của vua Thiệu Trị đối với quan quân thực thi nhiệm vụ phòng chống cướp biển

Tóm tắt: Trong thập niên 90 của thế kỷ XIX, cướp biển hoạt động rầm rộ, tạo thành mối đe doạ đối với an ninh và đời sống kinh tế biển của triều Nguyễn. Trong công cuộc giữ gìn an ninh và trật tự quốc gia, phòng chống cướp biển là một trong những thách thức căn bản đối với các vị vua đầu triều Nguyễn. Đối với vua Thiệu Trị, mặc dù chỉ tại vị trong thời gian 7 năm ngắn ngủi (1841 - 1847) nhưng nhà vua đã chú ý và có nhiều biện pháp phòng chống cướp biển hữu hiệu. Các hình thức thưởng phạt được thực hiện nghiêm minh, góp phần hạn chế nạn cướp biển và giúp đảm bảo an ninh cho các vùng biển đảo quốc gia. Việc thưởng phạt của vua Thiệu Trị đối với quan quân phòng chống cướp biển cung cấp kinh nghiệm quý báu cho những vị vua kế tục.

pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Việc thưởng phạt của vua Thiệu Trị đối với quan quân thực thi nhiệm vụ phòng chống cướp biển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên