Xác định Đề tài nghiên cứu

B1. Xác định đề tài NCKHSPƯD Xác định đề tài NCKHSPƯD bằng cách nào? Tìm hiểu hiện trạng – xác định nguyên nhân Đưa ra các giải pháp thay thế Xác định vấn đề nghiên cứu Xây dựng giả thuyết nghiên cứu

ppt26 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1522 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xác định Đề tài nghiên cứu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUBÀI 1* CÁCH TIẾN HÀNH NCKHSPƯD *B1. Xác định đề tài nghiên cứuB2. Lựa chọn thiết kế nghiên cứuB3. Thu thập dữ liệu nghiên cứuB4. Phân tích dữ liệuB5. Báo cáo đề tài nghiên cứu*B1. Xác định đề tài NCKHSPƯD Xác định đề tài NCKHSPƯD bằng cách nào? Tìm hiểu hiện trạng – xác định nguyên nhân Đưa ra các giải pháp thay thế Xác định vấn đề nghiên cứu Xây dựng giả thuyết nghiên cứu* *Tìm hiểu hiện trạng: - Nhìn lại các vấn đề trong dạy học và QLGD. Vấn đề thường được GV đưa ra: + Vì sao nội dung này không thu hút học sinh tham gia? + Vì sao kết quả học tập của học sinh sụt giảm khi học nội dung này? + Phương pháp này có nâng cao kết quả học tập của học sinh hay không? + Có cách nào tốt hơn để thay đổi nhận thức của cha mẹ học sinh về giáo dục trong nhà trường không? Vấn đề thường được CBQLGD đưa ra: + Vì sao GV không thực hiện đổi mới PPDH? + Vì sao có nhiều HS bỏ học/đi học muộn/? + Vì sao chất lượng bồi dưỡng GV về đổi mới PPDH ở địa phương chưa hiệu quả? + Vì sao thiếu GV ở vùng sâu, vùng xa? * *- GV/CBQLGD bắt đầu tập trung vào vấn đề cụ thể để tiến hành NCKHSPƯD:+ Xác định các nguyên nhân gây ra thực trạng.+ Chọn một nguyên nhân có thể tác động.* *2. Đưa ra các giải pháp thay thếCó thể tìm giải pháp thay thế từ nhiều nguồn khác nhau: + Các giải pháp đã được triển khai thành công tại nơi khác. + Điều chỉnh từ các mô hình khác. + Các giải pháp được đề cập trong các tài liệu đã được công bố. + Các giải pháp do chính GV/CBQLGD nghĩ ra.=> Tên đề tài (Trong quá trình tìm các giải pháp thay thế, GV/CBQLGD cần đọc nhiều bài nghiên cứu giáo dục bàn về các vấn đề tương tự) **3. Xác định vấn đề nghiên cứuMột đề tài NCKHSPƯD thường có từ 1 đến 3 vấn đề nghiên cứu được viết dưới dạng câu hỏi.** Đề tàiNâng cao hứng thú và kết quả học tập của học sinh lớp 5 thông qua việc sử dụng hình ảnh và vật thật khi dạy từ ngữ. Ví dụ về xác định vấn đề nghiên cứu*Vấn đề nghiên cứu1.Vieäcsöû dụng hình aûnh và vật thật trong day từ ngữ có làm tăng hứng thú học tập của học sinh lớp 5 không?2.Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng kết quả học tập của học sinh lớp 5 không? *Mỗi NCKHSPƯD khởi đầu bằng một vấn đề và phải là một vấn đề có thể nghiên cứu được. Vì vậy, vấn đề cần: 1. Không đưa ra đánh giá về giá trị.2. Có thể kiểm chứng bằng dữ liệu.Các ví dụ sau sẽ đưa ra các vấn đề nghiên cứu có và không có đánh giá về giá trị.*Ví dụ 2Các bài tập làm thêm trong môn Số học có làm tăng kết quả học tập của học sinh dân tộc thiểu số không?Phân tíchCÓ thể nghiên cứu được vì từ “CÓ LÀM TĂNG”: trung tính (không có nhận định về giá trị).Ví dụ 1Cách dạy Số học nào là tốt nhất đối với học sinh dân tộc thiểu số?Phân tíchVấn đề KHÔNG nghiên cứu được vì từ “tốt nhất” : nhận định về giá trị **Một khía cạnh quan trọng khác của vấn đề nghiên cứu là khả năng kiểm chứng bằng dữ liệu. + Suy nghĩ xem cần thu thập loại dữ liệu nào? + Tính khả thi của việc thu thập những dữ liệu đó? **Vấn đề nghiên cứu1. Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng hứng thú học từ ngữ của học sinh lớp 5 không?2. Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng kết quả học từ ngữ của học sinh lớp 5 không? Dữ liệu sẽ được thu thập 1. Bảng điều tra hứng thú học tập của học sinh2. Kết quả các bài kiểm tra trên lớp của học sinh (phần từ ngữ) *4. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu là một câu trả lời giả định cho vấn đề nghiên cứu và sẽ được kiểm chứng bằng dữ liệu.*Vấn đề nghiên cứu 1. Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng hứng thú học từ ngữ của học sinh lớp 5 không?2. Việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ có làm tăng kết quả học từ ngữ của học sinh lớp 5 không? Giả thuyết1. Có, việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ sẽ làm tăng hứng thú học tập của học sinh.2. Có, việc sử dụng hình ảnh và vật thật trong dạy từ ngữ sẽ làm tăng kết quả học từ ngữ của học sinh. Ví dụ về xây dựng giả thuyết nghiên cứu * Có hai dạng giả thuyết nghiên cứu chính: Giả thuyết không có nghĩa (Ho)Dự đoán hoạt động thực nghiệm sẽ không mang lại hiệu quả. Giả thuyết có nghĩa (Ha)Dự đoán hoạt động thực nghiệm sẽ mang lại hiệu quả.**Giả thuyết có nghĩa (Ha): có thể có hoặc không có định hướng. Giả thuyết có định hướng sẽ dự đoán định hướng của kết quả, giả thuyết không định hướng chỉ dự đoán có sự thay đổi. Ví dụ sau sẽ minh họa cho điều này. *Giả thuyết có định hướngCó, nó làm tăng kết quả học từ ngữ của học sinhGiả thuyết không định hướngCó, nó sẽ làm thay đổi hứng thú học tập của học sinh* Vấn đề nghiên cứuGiả thuyết không có nghĩa (Ho) Giả thuyết có nghĩa ( Ha: H1, H2, H3,..)Không định hướng Có định hướngChỉ ra sự thay đổi nhưng không xác định việc tăng lên hay giảm xuống một cách cụ thể. Chỉ ra sự thay đổi tăng lên hoặc giảm đi một cách rõ ràng *Không có sự khác biệt giữa các nhóm *Một số lưu ý khi áp dụngB1. Xác định đề tài nghiên cứu:Tìm hiểu thực trạng: căn cứ vào các vấn đề “nổi cộm” trong thực tế GD ở địa phương, khó khăn, hạn chế trong DH/QLGD; Tìm nguyên nhân, chọn 1 nguyên nhân để tác động.Tìm giải pháp thay thế: nên tham khảo các kinh nghiệm, tài liệu có nội dung liên quan.Dự kiến tên đề tài, xác định vấn đề NC, xây dựng giả thuyết NC. (Sử dụng sơ đồ tư duy để tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân, giải pháp thay thế, dự kiến tên đề tài, xác định vấn đề NC, xây dựng giả thuyết NC)*Bài tập 1Sử dụng sơ đồ tư duy để:Tìm hiểu hiện trạng, tìm, chọn nguyên nhânĐưa ra giải pháp thay thếDự kiến tên đề tàiXác định vấn đề NC, xây dựng giả thuyết NC**Hướng dẫn sử dụng sơ đồ tư duy*Ví dụ 1Tìm và chọn nguyên nhânHS học kém môn Toán (HS lớp 2)Chương trình nặngPPDH chưa phát huy tính tích cực của HSPhụ huynh chưa quan tâmĐồ dùng, điều kiện lớp học chưa đáp ứngLớp học đôngHiện trạngChọn nguyên nhân* Một số PPDH tích cực áp dụng trong môn ToánHọc thông qua trò chơiThực hành, luyện tậpNêu, giải quyết vấn đềGiải thích minh họaHọc theo nhómTìm giải pháp tác động*Hiện trạng: HS học kém môn Toán (HS lớp 2)Chọn nguyên nhân: PPDH chưa phù hợpBiện pháp tác động: sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 2 (trường )Tên đề tài: Sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán làm tăng kết quả học tập môn Toán của HS lớp 2 (trường) hoặc Nâng cao kết quả học tập môn Toán thông qua sử dụng PP trò chơi trong dạy học Toán (HS lớp 2 trường)Vấn đề NC: Sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán có làm tăng kết quả học tập môn Toán cho HS lớp 2 không?Giả thuyết: Có, sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán sẽ làm tăng kết quả học tập môn Toán cho HS lớp 2. *Chất lượng các sáng kiến kinh nghiệm chưa caoChưa được CBQL quan tâm đúng mức Việc đánh giá chưa thống nhất, chưa khách quanTrình độ GV hạn chếHiện trạngChọn nguyên nhânGV chưa được bồi dưỡng GV chưa tự giác Ví dụ 2. 1- Tìm và chọn nguyên nhân *3. Vấn đề nghiên cứu Tên đề tài: Nâng cao số lượng và chất lượng sáng kiến kinh nghiệm của GV TH tỉnh A thông qua việc bồi dưỡng quy trình nghiên cứu KHSPƯD.Các vấn đề nghiên cứu: - Việc bồi dưỡng quy trình nghiên cứu KHSPƯD có làm tăng số lượng sáng kiến kinh nghiệm của GV TH tỉnh A hay không? - Việc bồi dưỡng quy trình nghiên cứu KHSPƯD có làm tăng chất lượng của các sáng kiến kinh nghiệm của GV TH tỉnh A hay không?2. Giải pháp thay thếBồi dưỡng GV TH về quy trình nghiên cứu KHSPƯD.** Giả thuyết nghiên cứu: - Có, việc bồi dưỡng quy trình nghiên cứu KHSPƯD sẽ làm tăng số lượng sáng kiến kinh nghiệm của GV TH tỉnh A. - Có, việc bồi dưỡng quy trình nghiên cứu KHSPƯD sẽ làm tăng chất lượng của các sáng kiến kinh nghiệm của GV TH tỉnh A.(Giả thuyết có định hướng)THỰC HÀNHBƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN MỘT NGHIÊN CỨU KHSPƯD.
Tài liệu liên quan