Xây dựng và quản lý dự án nước sạch nông thôn

Việc tiến thành một dự án hay một công trình cụ thể bắt nguồn từ một hay nhiều chính sách chung (general polices), các chủ trương cấp chính quyền sẽ được thể hiện bằng các văn bản, nghị quyết. Sau đó, các qui định tổng thể (master plans) cụ thể sẽ được vạch định. Từ qui hoạch này, các chương trình (programs) ra đời và tiếp theo là các dự án (projects) cụ thể.

pdf21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1570 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng và quản lý dự án nước sạch nông thôn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên