• Bài giảng môn Xử lý ảnh số - Chương 5: Tiền xử lý ảnh (tiếp)Bài giảng môn Xử lý ảnh số - Chương 5: Tiền xử lý ảnh (tiếp)

  Các biến đổi trên mức xám 2. Biến đổi trên Geometry 3. Tiền xử lý sử dụng dữ liệu cục bộ 4. Biến đổi Fourier 5. Biến đổi Wavelets 6. Tổng kết

  pdf32 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Xử lý ảnh số - Chương 5: Tiền xử lý ảnhBài giảng môn Xử lý ảnh số - Chương 5: Tiền xử lý ảnh

  Các biến đổi trên mức xám 2. Biến đổi trên Geometry 3. Tiền xử lý sử dụng dữ liệu cục bộ 4. Biến đổi Fourier 5. Biến đổi Wavelets 6. Tổng kết

  pdf40 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Xử lý ảnh số - Chương 4: Các cấu trúc dữ liệuBài giảng môn Xử lý ảnh số - Chương 4: Các cấu trúc dữ liệu

  Mô tả được các mức biểu diễn hình ảnh.  Giải thích được lý do sử dụng các cấu trúc dữ liệu/mã để biểu diễn ảnh.  Nhận diện được mục đích sử dụng của các cấu trúc/mã:  Chain  Run-length  Topology  Hierarchical

  pdf51 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Xử lý ảnh số - Chương 3: Cơ sở toánBài giảng môn Xử lý ảnh số - Chương 3: Cơ sở toán

  Hàm ảnh - Image function 2. Tích chập - Convolution 3. Biến đổi Cosine rời rạc 4. Biến đổi Fourier 5. Biến đổi Wavelet

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Xử lý ảnh số - Chương 2: Cơ bản về xử lý ảnh sốBài giảng môn Xử lý ảnh số - Chương 2: Cơ bản về xử lý ảnh số

  Mô tả được các nguyên tắc để số hóa ảnh.  Mô tả được các đại lượng: metrics, region, connectivity/neighborhood.  Giải thích được ảnh hưởng histogram, entropy.  Mô tả được nhiễu ảnh và ảnh hưởng của nó

  pdf51 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Xử lý ảnh số - Chương 1: Giới thiệu xử lý ảnh sốBài giảng môn Xử lý ảnh số - Chương 1: Giới thiệu xử lý ảnh số

  Image và Pictures 2. Giới thiệu xử lý ảnh số 3. Một số lĩnh vực có sử dụng xử lý ảnh 4. Giới thiệu tổng quan về quy trình xử lý ảnh 5. Các thành phần cơ bản của xử lý ảnh 6. Các xử lý ảnh phổ biến 7. Làm quen với thư viện Matlab 8. Bài tập

  pdf44 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Xử lý ảnh sốBài giảng môn Xử lý ảnh số

  1. Lấy lại được cửa sổ dòng lệnh command trong ACAD: - CTRL + 9 2. Chuyển đổi cửa sổ giữa các file cad đang được bật lên, giúp cho việc chuyển đổi qua lại giữa các file mà có thể bạn muốn tham khảo: - Dùng phím Ctrl+Tab 3. Chỉ số trên và chỉ số dưới Muốn đánh Text trong Autocad mà có mũ trên hoặc dưới thì dùng lệnh gì? Ví dụ H2SO4 Lệnh MTEX...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp thủ thuật autocadTổng hợp thủ thuật autocad

  1. Lấy lại được cửa sổ dòng lệnh command trong ACAD: - CTRL + 9 2. Chuyển đổi cửa sổ giữa các file cad đang được bật lên, giúp cho việc chuyển đổi qua lại giữa các file mà có thể bạn muốn tham khảo: - Dùng phím Ctrl+Tab 3. Chỉ số trên và chỉ số dưới Muốn đánh Text trong Autocad mà có mũ trên hoặc dưới thì dùng lệnh gì? Ví dụ H2SO4 Lệnh MTEX...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài viết photoshopBài viết photoshop

  Tùy chỉnh không gian làm việc Bạn sẽ muốn thử xem qua các panel và palette sẵn có xem cái nào phù hợp với công việc của mình. Trong những lựa chọn này, bạn sẽ thấy có sự sắp xếp khác nhau về phần bảng màu và panel phù hợp với từng mục đích công việc. Điều này khá thuận tiện khi bạn muốn có những chỉnh sửa khác nhau cho bức ảnh ở chế độ Design hay ...

  docx6 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Đồ họa máy tính - Drop shadowĐồ họa máy tính - Drop shadow

  Hiệu ứng bóng đổ  Mode: các chế độ hòa trộn của hiệu ứng  Opacity: độ trong suốt của hiệu ứng  Use Global Angle: ta chỉ cần thay đổi góc xoay của một hiệu ứng thì tất cả góc quay của hiệu ứng khác cũng thay đổi theo, khi tùy chọn này được chọn  Distance: khoảng cách của hiệu ứng đối với vật thể  Spread: độ thắt (căng) của bóng  Size: độ...

  doc17 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0