• Bài giảng Xét xử sơ thẩm vụ án hình sựBài giảng Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

  I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THẨM QUYỀN XÉT XỬ 1.1. Khái niệm: Là tổng hợp các dấu hiệu của một VAHS cho phép xác định tòa án này hay tòa án khác được quyền xét xử sơ thẩm VAHS đó 1.2. Phân loại thẩm quyền xét xử: a. Thẩm quyền theo sự việc Là sự phân định thẩm quyền xét xử căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp và ảnh hưởng xã hội của tội phạm. Că...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tương quan chuỗi (serial correlation)Bài giảng Tương quan chuỗi (serial correlation)

  NỘI DUNG 1. Tương quan chuỗi (Tự tương quan –AR) ? 2. Hậu quả của việc bỏ qua AR 3. Kiểm định AR 4. Các thủ tục ước lượng

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dữ liệu - Kiểm định giả thuyết, hồi quyPhân tích dữ liệu - Kiểm định giả thuyết, hồi quy

  Phân tích tương quan - 2 biến định lượng - Mối liên quan giữa hai biến định lượng có thể được biểu thị dưới dạng biểu đồ chấm và hệ số tương quan - Nếu cả hai biến đều có phân bố chuẩn, thì hệ số tương quan Pearson’s là có giá trị - Nếu không, cần phải sử dụng hệ số tương quan Spearman’s - Từ thực đơn dọc chọn: Analyse/Correlate/Bivariate

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế nghiên cứu điều tra: Thang đo - Bảng hỏi – phương thức điều traThiết kế nghiên cứu điều tra: Thang đo - Bảng hỏi – phương thức điều tra

  Các cấp độ đo lường • Thang đo định danh (Nominal): Phản ánh sự khác nhau về tên gọi, màu sắc, tính chất, đặc điểm (gọi chung là các đặc điểm thuộc tính) của các đơn vị điều tra • VD: Nam = 1; Nữ = 0; Đã có gia đình = 1, chưa có gia đình = 2 • Thang đo thứ tự (Ordinal): phản ánh sự khác biệt về thuộc tính VÀ về thứ tự hơn kém giữa các đơn vị ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Tác động qua lại giữa môi trường và doanh nghiệpTác động qua lại giữa môi trường và doanh nghiệp

  Môi trường hoạt động Quan niệm về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp . Sự phát triển có hiệu quả và bền vững của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, suy cho cùng phụ thuộc vào kết quả của các phần tử cấu thành - các doanh nghiệp. Mức độ đạt được hệ thống mục tiêu kinh tế - xã hội của mỗi doanh nghiệp lại phụ thuộc vào môi trường kinh doanh và khả ...

  doc16 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng IncotermsBài giảng Incoterms

  CHƯƠNG II PHẦN I: ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ GIAO HÀNG Khái niệm • Điều kiện cơ sở giao hàng ( ĐKCSGH) là những quy định mang tính nguyên tắc về việc phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro đối với hàng hóa giữa bên bán và bên mua trong quá trình giao nhận hàng hóa. Nội dung: • Sự phân chia các trách nhiệm giữa bên bán và bên mua trong quá trình tiến...

  pdf129 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứuBài giảng Phương pháp nghiên cứu

  Các nội dung chính trình bày # Ngày 1: - Khái niệm nghiên cứu kinh doanh - Chọn đề tài - Các ý tưởng nghiên cứu gợi ý - Các giai đoạn tiến hành nghiên cứu - Xác định các mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu - Đặt tên đề tài - Xây dựng đề cương nghiên cứu - Thiết kế nghiên cứu điều tra: chọn mẫu, tính cỡ mẫu

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5 Dãy số thời gianBài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5 Dãy số thời gian

  Chương 5 dãy số thời gian  Một số vấn đề chung về DSTG  Các chỉ tiêu phân tích DSTG  Các phương pháp nghiên cứu xu hướng biến động Dự đoán bằng phương pháp DSTG

  pdf69 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6 Hồi quy – tương quanBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6 Hồi quy – tương quan

  I. Mối liên hệ giữa các hiện tượng và nhiệm vụ của phương pháp hồi quy - tương quan 1. Mối liên hệ giữa các hiện tượng - Các hiện tượng tồn tại trong mối liên hệ phổ biến và ràng buộc lẫn nhau. - Xét theo mức độ chặt chẽ, có thể phân mối liên hệ thành 2 loại: + Liên hệ hàm số + Liên hệ tương quan

  pdf62 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương III Các tham số thống kêBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương III Các tham số thống kê

  I. Các tham số phản ánh mức độ đại biểu - Thế nào là các tham số phản ánh mức độ đại biểu? - Sự cần thiết phải tính các tham số phản ánh mức độ đại biểu?

  pdf65 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0