• Kế toán kiểm toán - Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmKế toán kiểm toán - Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  . Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm II. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm III. Kế toán tổng hợp chi phí SXKD theo yếu tố

  ppt23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại (tiếp)Bài giảng Chương 3: Cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại (tiếp)

  Thông tin về khách hàng vay vốn: Ban lãnh đạo của khách hàng: năng lực, trình độ, kinh nghiệm Tình hình tài sản, kỹ thuật, công nghệ: Trình độ công nghệ, chất lượng, thời gian sử dụng Tình hình hoạt động, tài chính (Phụ lục 2A): Tài sản bảo đảm (Phụ lục 2B) Thông tin về phương án sản xuất kinh doanh (Phụ lục 2C) Thông tin về cơ chế, chính...

  ppt168 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thuế thu nhập cá nhânBài giảng Thuế thu nhập cá nhân

  Khái niệm và mục đích Đối tượng nộp thuế TNCN Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN Các khoản thu nhập không chịu thuế TNCN Xác định các khoản giảm trừ Biểu thuế suất thuế TNCN Căn cứ tính thuế TNCN Giảm thuế TNCN Đăng ký thuế Khấu trừ thuế, kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN

  ppt67 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Thuế nhà nước - Chương 6: Thuế thu nhập cá nhânThuế nhà nước - Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân

  Khái niệm: Là loại thuế trực thu, thu trực tiếp trên thu nhập nhận được của cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm) hoặc từng lần phát sinh. 6.1.2 Mục đích Tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Thực hiện công bằng xã hội Công cụ để quản lý thu nhập ngầm của các cá nhân, góp phần ch...

  pdf82 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện thị trường ngoại hối Việt NamĐề tài Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện thị trường ngoại hối Việt Nam

  Trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay, thị trường ngoại hối Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển cũng như phải đương đầu với không ít thách thức. Do đó, để đạt được mục tiêu hoàn thiện thị trường ngoại hối, những cơ hội này cần phải được tận dụng một cách linh hoạt và những thách thức cần phải được vượt qua.

  pdf8 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Các học thuyết tiền tệBài giảng Chương 2: Các học thuyết tiền tệ

  Học thuyết cổ điển  Học thuyết tân cổ điển  Học thuyết tiền tệ hiện đại của Friedman

  pdf37 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 6: Sổ kế toán hình thức kế toánKế toán kiểm toán - Chương 6: Sổ kế toán hình thức kế toán

  DO CHỨNG TỪGỐC CHỈGHI NHẬN THÔNG TIN RỜI RẠC CẦN PHẢI HỆTHỐNG HÓA THÔNG TIN TỪCHỨNG TỪGỐC THÔNG TIN CẦN HỆTHỐNG HOÁĐỀ CÓ THỀSỬDỤNG MỘT CÁCH DỄDÀNG

  pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị thu nhập, chi phí, lợi nhuận và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàngBài giảng Quản trị thu nhập, chi phí, lợi nhuận và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

  3.1. THU NHẬP VÀ CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA NH 3.1.1. Thu nhập • Thu từ hoạt động kinh doanh của NHTM • Thu từ các dịch vụ của NH • Thu khác từ hoạt động kinh doanh 3.1.1.2. Nguyên tắc xác định thu nhập

  ppt21 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 6: Hệ thống phương pháp kiểm toánKế toán kiểm toán - Chương 6: Hệ thống phương pháp kiểm toán

  Khái quát về hệ thống phương pháp kiểm toán • Các phương pháp kiểm toán chứng từ • Các phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ

  pdf22 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Tài chính - Tiền tệBài giảng Chương 2: Tài chính - Tiền tệ

  Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ ? Bản chất và chức năng của tiền tệ ? Cung cầu tiền tệ ? Lạm phát

  pdf62 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0