• Đề thi khảo sát lần 1 môn Vật lý 12 ban AĐề thi khảo sát lần 1 môn Vật lý 12 ban A

  Câu 4: Con lắc lò xo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 1kg. Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật m0 = 500g một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng. Lấy g = 10m/s2. Hỏi năng l...

  doc6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp câu hỏi ARN, phiên mã & dịch mãTổng hợp câu hỏi ARN, phiên mã & dịch mã

  Câu 1: Một phân tử mARN dài 2040Å được tách ra từ vi khuẩn E. coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổn...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tuyển tập đề thi HSG Toán 8Tuyển tập đề thi HSG Toán 8

  Bài 3:(3đ) Cho tam giác ABC . Lấy các điểm D,E theo thứ tự thuộc tia đối của các tia BA, CA sao cho BD = CE = BC. Gọi O là giao điểm của BE và CD .Qua O vẽ đường thẳng song song với tia phân giác của góc A, đường thẳmg này cắt AC ở K. Chứng minh rằng AB = CK. Bài 4 (1đ). Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức sau (nếu có): M = 4x2 + 4...

  doc122 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 môn: Hoá họcĐề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 môn: Hoá học

  Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? A. H2O. B. C2H5OH. C. NaCl. D. CH3COOH. Câu 2: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol? A...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề khảo sát giữa học kì I Môn: Toán 6Đề khảo sát giữa học kì I Môn: Toán 6

  Đề bài I/ Phần trắc nghiệm khách quan. (2 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng : 1) ƯCLN( 84; 48) là: A. 16 B.24 C. 12 D. 48 2) BCNN( 24; 72; 144) là: A. 288 B. 24 C. 144 D. 360

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề thi học kỳ I môn Toán khối 12Đề thi học kỳ I môn Toán khối 12

  Câu 4 (2,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SO hợp với mặt phẳng đáy một góc 600. a) Tính thể tích của khối chóp S.ABCD b) Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABO

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề thi học kỳ I môn: Toán 12Đề thi học kỳ I môn: Toán 12

  Câu 3 ( 2,0 điểm). Cho tứ diện S.ABC có SA vuông góc với (ABC), tam giác SBC đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng hợp với mặt đáy một góc 600. a) Tính thể tích S.ABC. b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính khoảng cách từ G đến (SBC).

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • 400 câu trắc nghiệm ôn thi Tiếng Anh 9 học kì II400 câu trắc nghiệm ôn thi Tiếng Anh 9 học kì II

  REVISION Grade 9 HK II I.Choose and circle the best answer A hoặc B, C,D (4ms) 1.Beautiful clothes .on Tet holidays. A.wear B. is wore C.are worn D.is worn 2.He must .the coming written test if he .the courses. A.a pass / attends B.will pass/ attends C.passes/ attends D.pass/attend 3. I wish I .enough money to help you . A.have B. had C.has ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • 104 Đề thi vào lớp 10 nâng cao môn Toán104 Đề thi vào lớp 10 nâng cao môn Toán

  Câu 3 ( 3 điểm ) Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A ( -2 , 2 ) và đờng thẳng (D) : y = - 2(x +1) . a) Điểm A có thuộc (D) hay không ? b) Tìm a trong hàm số y = ax2 có đồ thị (P) đi qua A . c) Viết phơng trình đờng thẳng đi qua A và vuông góc với (D) .

  pdf236 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm Môn: Toán 7Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm Môn: Toán 7

  I ) Trắc nghiệm ( 3 điểm ) : Chọn đáp án 1 . Kết quả của phép tính : 1 – 2 +3 – 4 + 5 A.0 B.3 C.-3 D.15 2 . Kết quả của phép tính : 1 . (-2) . 3 . (-4) . 5 là : A.3 B.-20 C.120 D.-120 3 . 25% của bao gạo bằng 12kg . Bao gạo đó nặng : A.24kg B.50kg C.25kg D.48kg 4. Góc nhọn có số đo : A.90 độ B.Nhỏ hơn 90 độ D.180 độ 5. Cho hai góc kề bù t...

  doc2 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0