• Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 3 Thu nhập quốc dân: Được tạo ra từ đâu và phân phối cho aiBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 3 Thu nhập quốc dân: Được tạo ra từ đâu và phân phối cho ai

  Trong chương này chúng ta sẽ học: - Điều gì quyết định tổng sản lượng/ thu nhập của một nền kinh tế - Giá cả các nhân tố sản xuất được xác định như thế nào - Tổng thu nhập được phân phối ra sao - Điều gì quyết định cầu về hàng hóa và dịch vụ - Cân bằng trên thị trường hàng hóa được thiết lập thế nào

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2 Số liệu kinh tế vĩ môBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2 Số liệu kinh tế vĩ mô

  trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu: - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - Tỷ lệ thất nghiệp

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1 Khoa học kinh tế vĩ môBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1 Khoa học kinh tế vĩ mô

  Chương này giới thiệu về - Những chủ đề nghiên cứu - Những công cụ được sử dụng - Và một số khái niệm cơ bản trong phân tích kinh tế vĩ mô

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài tập môn Kinh tế lượngBài tập môn Kinh tế lượng

  Bài 1 : Cho số liệu mẫu như sau: Yi 14 10 12 7 8 9 6 6 9 11 Xi 2 2 3 4 5 5 5 6 4 3 Trong đó: Y là lượng cam bán được (Tấn/tháng);X là giá cam ( Đơn vị : 10 ngànđ/kg) Với số liệu đã cho sử dụng phần mềm EVIEWS ta có kết quả như sau : Dependent Variable: Y

  doc10 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 11: Công nghiệpBài giảng Chương 11: Công nghiệp

  Nội dung - Vai trò của công nghiệp trong phát triển KT-XH ở Việt Nam - Thực trạng phát triển công nghiệp Việt Nam thời kì đổi mới - Định hướng phát triển công nghiệp Việt Nam

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 10: Nông nghiệpBài giảng Chương 10: Nông nghiệp

  Kết cấu chương I. Khái niệm, được điểm và vai trò của nông nghiệp II. Chính sách phát triển nông nghiệp III. Thành tựu và hạn chế IV. Giải pháp

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 9: Hội nhập kinh tế quốc tếBài giảng Chương 9: Hội nhập kinh tế quốc tế

  I. Khái niệm về hội nhập kinh tế quốc tế II. Cơ sở hội nhập kinh tế quốc tế III. Những cơ hội và thách thức hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt nam IV. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam V. Các tổ chức và diễn đàn kinh tế quốc tế mà Việt Nam tham gia

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 07: Chính sách tiền tệBài giảng Chương 07: Chính sách tiền tệ

  Kết cấu chương I. Tổng quan về hệ thống ngân hàng Việt Nam II. Ngân hàng nhà nước Việt nam và chính sách tiền tệ III. Điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam qua các giai đoạn

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Chính sách tài khóaBài giảng Chương 6: Chính sách tài khóa

  Kết cấu chương - Khái niệm và vai trò của chính sách tài khóa - NSNN VN trong thời kỳ đổi mới - Điều hành chính sách tài khóa ở Việt Nam các giai đoạn

  pdf18 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóaBài giảng Chương 5: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

  Kết cấu chương I. Bản chất và nội dung của quá trình CNH - HĐH II. Quá trình hoàn thiện chủ trương, đường lối CNH. HĐH ở Việt Nam III. Bối cảnh mới của thời đại và nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH đất nước

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0