• Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Quyết định tài trợ của doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 5: Quyết định tài trợ của doanh nghiệp

  Tầm quan trọng của quyết định tài trợđối với doanh nghiệp • Nắm được các phương thức tài trợcơbản của doanh nghiệp, ưu và nhược điểm của từng phương thức • Xác định chi phí sửdụng vốn và chi phí sửdụng vốn bình quân • Xây dựng cơcấu vốn tối ưu • Các loại đòn bẩy và tác động của chúng, tính toán được độbẩy

  pdf98 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Tác động đòn bẩy đến lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệpBài giảng Chương 4: Tác động đòn bẩy đến lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp

  Mục đích: nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức sản xuất, 4-3 của phương thức sản xuất, cách thức đầu tư và chính sách tài trợ đến lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp

  pdf70 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Công ty đa quốc giaTài chính doanh nghiệp - Chương 5: Công ty đa quốc gia

  I. MNC-MNE  Công ty đa quốc gia  Đặc điểm công ty đa quốc gia  Mục tiêu công ty đa quốc gia  Động cơ thúc đẩy kinh doanh quốc tế  Gia tăng toàn cầu hóa  Cơ hội tài trợ và đầu tư quốc tế  Rủi ro trong kinh doanh quốc tế  II. CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA  III. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CỦA MNC

  pdf169 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0

 • Tỷ giá và chính sách tỷ giáTỷ giá và chính sách tỷ giá

  Khái niệm, phân loại tỷ giá  Cơ sở xác định tỷ giá  Ý nghĩa tỷ giá  Yết tỷ giá  Xác định tỷ giá chéo  Chính sách tỷ giá  Bài tập

  pdf34 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Phân tích hoạt động kinh doanhTài chính doanh nghiệp - Chương 4: Phân tích hoạt động kinh doanh

  Nắm được các thành phần của một báo cáo thu nhập và xây dựng một báo cáo thu nhập theo các mẫu khác nhau.  Nắm được các nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí và những hàm ý của các nguyên tắc ghi nhận đối với phân tích báo cáo tài chính.  Phân biệt các thành phần lợi nhuận trên báo cáo thu nhập.  Phân biệt chi phí thuế thu nhập và ...

  pdf72 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Xác định tỉ giá hối đoái (tiếp)Bài giảng Chương 4: Xác định tỉ giá hối đoái (tiếp)

  Đường cầu ngoại hối (ví dụ: USD) +Nhận xét: - Khi VND mất giá hàng nhập khẩu đắt hơn và số lượng nhập khẩu giảm xuống, nhu cầu USD giảm xuống - Khi VND tăng giá hàng nhập khẩu rẻ hơn, số lượng nhập khẩu tăng lên, nhu cầu USD tăng lên - Đường cầu USD là đường có độ nghiêng đi xuống từ trái qua phải - Tại mỗi điểm tỉ giá nhất định, bất kỳ yếu tố...

  ppt48 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Nguồn vốn của doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 4: Nguồn vốn của doanh nghiệp

  Huy động Vốn chủ sở hữu Vốn góp ban đầu Lợi nhuận giữ lại Phát hành cổ phiếu mới

  pdf14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Xác định tỉ giá hối đoáiBài giảng Chương 4: Xác định tỉ giá hối đoái

  Sựhìnhthànhtỉgiáhốiđoái 1 2 3 4 CácyếutốảnhhưởngđếnTGHĐ VaitròcủaNHTW đốivơiù cânbằngtỉgiá Hệthốngtỉgiángàynay

  pdf48 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương III: Phân tích tài chính doanh nghiệpBài giảng Chương III: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  1. Khái niệm 2. Mụcđíchphântíchtàichính DN 3. Các phương pháp phân tích 4. Các báo cáo tài chính 5. Nội dung phân tích tài chính

  pdf8 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Cơ cấu vốn và giá trị doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 4: Cơ cấu vốn và giá trị doanh nghiệp

  Cơ cấu vốn tối ưu: Cơ cấu vốn tối đa hóa giácổphiếu của DN 2. Cơ cấu vốn mục tiêu: Tỷlệgiữa nợvàvốn chủsởhữu do công ty định ra . Cóthểthay đổi theo thời gian V/d: 35% nợ. Nếu thấp hơn, tăng vốn bằng phát hành nợ. Cao hơn: phát hành CP

  pdf28 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0