• Ôn tập môn Luật hiến pháp Việt Nam 1Ôn tập môn Luật hiến pháp Việt Nam 1

  (Bản scan) Ôn tập môn Luật hiến pháp Việt Nam 1 1. Tại sao khoa học Luật hiến pháp là một môn khoa học pháp lý chuyên ngành? Tương ứng với một số ngành luật thương có 1 khoa gọc pháp lí nghiên cứu về luật đó. Các ngành khoa học pháp lí được gọi là khoa học pháp lí chuyên ngành

  pdf22 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Những vấn đề cơ bản trong đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nayNhững vấn đề cơ bản trong đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay

  1. Tội phạm a. Tội phạm là gì? Điều 8 BLHS năm 1999 của Nước cộng hòa XHCN Việt Nam qui định: “Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được qui định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị,...

  pdf79 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Giao kết HĐTMQTLuật pháp - Giao kết HĐTMQT

  Khái niệm ĐNGKHĐ  Về hình thức của ĐNGK  Thời điểm ĐNGK có hiệu lực  Thời hạn hiệu lực của ĐNGK  Rút lại ĐNGK  Hủy bỏ ĐNGK  Chấm dứt hiệu lực ĐNGK

  pdf12 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu về môn Luật kinh doanhTài liệu về môn Luật kinh doanh

  Có những hiểu biết tổng quan về nhà nước và pháp luật, pháp luật kinh tế •Phân biệt được các loại hình DN, nắm được quá trình thành lập DN •Hiểu được những quy định về pháp luật hợp đồng, biết cách soạn thảo những bản hợp đồng thông dụng trong kinh doanh •Nắm vững những quy định về pháp luật cạnh tranh •Biết được những phương thức giải quy...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật dân sự - Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kếLuật dân sự - Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế

  I. KHÁI NIỆM SỞ HỮU VÀ QUYỀN SỞ HỮU • 1. Khái niệm sở hữu  Sở hữu là một phạm trù kinh tế chỉ các quan hệ phát sinh trong quá trình chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản.

  pdf138 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật về doanh nghiệp - Bài 11: Những quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngPháp luật về doanh nghiệp - Bài 11: Những quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

  I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÁCH NHIỆM • Khái niệm Là trách nhiệm dân sự phát sinh giữa các chủ thể ma øtrước đó không quan hệ hợp đồng hoặc tuy có quan hệ hợp đồng nhưng hành vi của người gây ra thiệt hại không thuộc về nghĩa vụ thi hành hợp đồng đã ký kết

  pdf69 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Soạn thảo hợp đồng dân sựSoạn thảo hợp đồng dân sự

  I. Tổng quan về hợp đồng II. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng III. Soạn thảo hợp đồng

  pdf36 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật quốc tế - Giới thiệuLuật quốc tế - Giới thiệu

  Những vấn đề chung về hệ thống luật quốc tế như khái niệm luật quốc tế, mối quan hệ giữa luật quốc tế và pháp luật quốc gia, các chủ thể của luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, tranh chấp và các phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế;  Luật quốc tế trong các vấn đề chuyên ngành: luật quốc tế về d...

  pdf264 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật về doanh nghiệp - Chuyên đề 22: Tổng quan về các vấn đề xã hội và chính sáchPháp luật về doanh nghiệp - Chuyên đề 22: Tổng quan về các vấn đề xã hội và chính sách

  NỘI DUNG I.Nhận thức chung về các vấn đề xã hội và chính sách xã hội II.Quan hệ giữa chính sách xã hội và chính sách kinh tế (Tr.247. Giáo trình) III.Công bằng xã hội – Mục tiêu cốt lõi của chính sách xã hội IV. Hoạch định và đưa các chính sách xã hội vào thực tiễn đời sống xã hội

  pdf100 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật về doanh nghiệp - Chương V. Pháp luật về phá sản, giải thể doanh nghiệpPháp luật về doanh nghiệp - Chương V. Pháp luật về phá sản, giải thể doanh nghiệp

  Danh từ phá sản bắt nguồn từ chữ “ruin” trong tiếng Latin nghĩa là sự “khánh tận”. Sự khánh tận ở đây hiểu là tình trạng nợ nần đến mức kiệt quệ về tài sản. Cho đến nay, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, pháp luật chưa quy định thế nào là phá sản mà chỉ đề cập đến khái niệm “doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản”.Việc xác định thế nào l...

  pdf24 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0