• Kế toán kiểm toán - Chương V: Báo cáo tài chínhKế toán kiểm toán - Chương V: Báo cáo tài chính

  Kháiniệmvàý nghĩa 2. Yêucầu, nguyêntắclậpvàtrìnhbàybáocáo tàichính 3. Hệthốngbáocáotàichính (Chuẩnmựckếtoánsố21)

  pdf64 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 6: Thuế đánh vào các hoạt động đầu tư và tài sảnKế toán kiểm toán - Chương 6: Thuế đánh vào các hoạt động đầu tư và tài sản

  Domar and Musgrave (1944) - Mô hình cơ bản về thuế và việc chấp nhận rủi ro trong khuôn khổ rủi ro đầu tư tài chính.  Một tài sản an toàn tạo ra tiền lời thực với mức chắc chắn.  Một tài sản có rủi ro tạo ra tỷ suất sinh lời r với mức không chắc chắn.

  pdf54 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 5: Thuế đánh vào tiết kiệmKế toán kiểm toán - Chương 5: Thuế đánh vào tiết kiệm

  Vai trò của tiết kiệm là ổn định tiêu dùng theo thời gian.  Do quy luật thỏa dụng biên thu nhập giảm dần, cá nhân sẽ ưa thích hơn việc ổn định tiêu dùng theo thời gian.  Mô hình lựa chọn theo thời gian là lựa chọn cá nhân về phân bổ tiêu dùng của họ theo thời gian.

  pdf43 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 4: Thuế đánh vào cung lao độngKế toán kiểm toán - Chương 4: Thuế đánh vào cung lao động

  Giả sử Ava đang quyết định dùng bao nhiêu thời gian để làm việc và bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Ava có hàm thỏa dụng U(L,C), ở đó L phản ảnh nhàn rỗi và C phản ảnh giờ lao động tạo ra thu nhập và tiêu dùng được quyết định bởi thu nhập.

  pdf32 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương III: Tài khoản và sổ sách kế toánKế toán kiểm toán - Chương III: Tài khoản và sổ sách kế toán

  Khái niệm vàkết cấu của TK kếtoán 2. Phương pháp ghi chép các nghiệp vụ TK kếtoán 3. Các quan hệđối ứng chủyếu 4. Hệthống TK kếtoán thống nhất 5. Sổkếtoán

  pdf69 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương IV: Phương pháp tính giáKế toán kiểm toán - Chương IV: Phương pháp tính giá

  Khái niệm vàý nghĩa  Yêu cầu vànguyên tắc tính giá.  Nội dung vàtrình tựtính giáchung  Nội dung vàtrình tựtính giámột sốđối tượng chủyếu trong doanh nghiệp : Tính giátài sản mua vào Tài sản cốđịnh Hàng hoá(mua vào, sản xuất) Chứng khoán Tính giátài sản xuất bán Hàng hoá Thành phẩm Chứng khoán

  pdf32 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 2: Chi phí và giá thànhKế toán kiểm toán - Chương 2: Chi phí và giá thành

  Tìm hiểu bản chất của chi phí và giá thành Phân biệt chi phí và giá thành Phân loại chi phí và giá thành và ý nghĩa từng loại

  pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Nguyễn Vĩnh HùngBài giảng Thị trường tài chính - Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung nghiên cứu: Sự hình thành thị trường tài chính Cơ cấu thị trường tài chính Thị trường tiền tệ Thị trường vốn

  ppt33 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Nguyễn vĩnh hùngBài giảng Tài chính doanh nghiệp - Nguyễn vĩnh hùng

  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khái niệm tài chính doanh nghiệp Cấu trúc tài chính Cơ chế tài trợ Thu nhập và lợi nhuận

  ppt25 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: Thuế hiệu quả và thuế tối ưuKế toán kiểm toán - Chương 3: Thuế hiệu quả và thuế tối ưu

  Cách tiếp cận bằng đồ thị  Thuế làm thay đổi đường giới hạn ngân sách và kéo theo thay đổi tiêu dùng của xã hội.  Khi đánh thuế vào thị trường dẫn đến tổn thất xã hội (deadweight loss: DWL).

  pdf51 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0