• Kế toán thương mại, dịch vụ - Chương 5: Nghiệp vụ chống buôn lậu và gian lận thương mạiKế toán thương mại, dịch vụ - Chương 5: Nghiệp vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại

  Buôn lậu hàng hoá ra khỏi biên giới hoặc ra khỏi kho ngoại quan Khai báo sai sự thật Khai tăng hoặc giảm giá trị Lợi dụng chế độ ưu đãi xuất xứ, hạn ngạch, giấy phép Lợi dụng sự ưu đãi đối với hàng gia công Lợi dụng sự ưu đãi đối với hàng tạm nhập tái xuất

  ppt7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Các tổ chức tài chính trung gianBài giảng Chương 6: Các tổ chức tài chính trung gian

  Những vấn đềcơbản vềcấu trúc tài chính — Phí giao dịch và cấu trúc tài chính — Rủi ro và cấu trúc tài chính

  pdf33 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương VI: Rủi ro trong hoạt động ngân hàngBài giảng Chương VI: Rủi ro trong hoạt động ngân hàng

  Đặc điểm của NH: - Đặc điểm nguồn: chủyếu nguồn huy động bên ngoài, thanh khoản cao - Đặc điểm tài sản: chủyếu các động sản tài chính - Hoạt động của NHTM: dựa trên uy tín, mang tính xã hội hoá cao Phân loại rủi ro của NH - Theo tính chất rủi ro - Theo nghiệp vụkinh doanh - Khác

  pdf67 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng (tiếp theo)Bài giảng Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng (tiếp theo)

  Phần B: Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền Quốc tế. 6.3 Hối phiếu trong thanh toán Quốc tế 6.4 Các phương thức thanh toán Quốc tế 6.4.1 Phương thức thanh toán chuyển tiền. 6.4.2 Phương thức nhờ thu. 6.4.3 Phương thức tín dụng chứng từ. 6.4.4 Phương thức thanh toán giao chứng từ nhận tiền.

  pptx77 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng (tiếp)Bài giảng Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng (tiếp)

  Phần A: Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền trong nước. 6.1 Thanh toán giữa các khách hàng: 6.1.1 Thanh toán bằng ủy nhiệm chi. 6.1.2 Thanh toán bằng ủy nhiệm thu. 6.1.3 Thanh toán bằng thư tín dụng. 6.1.4 Thanh toán bằng thẻ ngân hàng. 6.1.5 Thanh toán bằng séc. 6.1.6 Các dịch vụ thanh toán hiện đại khác. 6.2 Thanh toán giữa các ngân...

  pptx64 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương V: Thị trường tài chínhBài giảng Chương V: Thị trường tài chính

  I. Tổngquanvềthịtrườngtàichính II. Chủthểtrênthịtrườngtàichính III. Cấutrúccủathịtrườngtàichính IV. Côngcụcủathịtrườngtàichính

  pdf46 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Tín dụng trung, dài hạn của ngân hàng thương mại - Nguyễn Lê Hồng VỹBài giảng Chương 5: Tín dụng trung, dài hạn của ngân hàng thương mại - Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Những vấn đề chung về cho vay trung, dài hạn • Cho vay tiêu dùng • Cho vay hợp vốn • Cho vay theo dự án đầu tư • Cho thuê tài chính

  pdf27 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Thị trường tài chính - Trần Linh ĐăngBài giảng Chương 5: Thị trường tài chính - Trần Linh Đăng

  Cơ sở hình thành và phát triển Chức năng và vai trò Chủ thể tham gia Cấu trúc của thị trường Công cụ của thị trường Hiệu quả của thị trường

  pdf18 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Thị trường tài chínhBài giảng Chương 5: Thị trường tài chính

  Vai trò Thúc đẩy việc tích lũy và tập trung vốn Nâng cao hiệu quảsửdụng vốn Là môi trường đểthực hiện các chính sách kinh tế vĩmô Xác định giá cảvà tăng tính thanh khoản cho các tài sản tài chính

  pdf42 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 5: Thị trường vốn trong hệ thống tài chínhChuyên đề 5: Thị trường vốn trong hệ thống tài chính

  1- Giới thiệu về thị trường vốn 2- Sự khác biệt giữa các hình thức tổ chức thị trường chứng khoán 3- Cơ chế giao dịch của thị trường chứng khoán 4- Thất bại của thị trường và quản lý thị trường chứng khoán

  pdf27 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0