• Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Khoán ngoài (outsourcing)Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Khoán ngoài (outsourcing)

  6. Khoán ngoài 6.1. Dịch vụ khoán ngoài 6.2. Rủi ro liên quan tới khoán ngoài 6.3. Tiến trình quản lí rủi ro 6.4. Vấn đề hợp đồng 6.5. Giám sát quan hệ bên thứ ba 6.6. Cấu phần hợp đồng 6.7. Quản lí hợp đồng 6.8. Quản lí nhà cung cấp

  pdf61 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Theo dõi và kiểm soát dự ánQuản lí dự án Công nghệ thông tin - Theo dõi và kiểm soát dự án

  Nêu sứ mệnh của người quản lí dự án: Phần lớn thời gian dự án là pha thực hiện, và phần lớn ngân sách được dùng cho pha này. Chính trong qui trình này mà sứ mệnh của người quản lí dự án được trông đợi nhất. Kiểm soát thực hiện dự án: Ý tưởng cơ bản của quản lí dự án là xây dựng kế hoạch kĩ lưỡng và cố gắng thực hiện dự án như đã lập kế hoạch...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Lập kế hoạch dự ánQuản lí dự án Công nghệ thông tin - Lập kế hoạch dự án

  Hiến chương dự án – Chấp nhận chính thức dự án – Bối cảnh của dự án – Nhu cầu nghiệp vụ với dự án – Mô tả dự án – Phân công lãnh đạo dự án – Các ràng buộc và giả định Phạm vi dự án: – để bắt đầu dự án, cần chuẩn bị “bản mô tả phạm vi dự án” để xác định rõ mục tiêu và phạm vi của dự án và có hiểu biết chung với những người bảo trợ.

  pdf45 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Tư duy chiến lược về dự ánQuản lí dự án Công nghệ thông tin - Tư duy chiến lược về dự án

  Tại sao cần tư duy chiến lược về dự án? Thế giới ngày càng tăng phức tạp, tính không chắc chắn, xoắn xuýt với nhau Vấn đề hắc búa hơn và cơ hội lớn hơn Tăng sức ép chuyển giao tốt hơn/ nhanh hơn/ rẻ hơn Nhấn mạnh mới vào các dự án, “THẾ GIỚI DỰ ÁN” Các công cụ tốt hơn cho việc đi từ ý tưởng tới hành động

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Kĩ năng trao đổiQuản lí dự án Công nghệ thông tin - Kĩ năng trao đổi

  Trao đổi là việc chuyển cái gì đó (thông tin, tình cảm, cảm nhận ) từ người này sang người khác. Trao đổi có thể được thực hiện qua ngôn ngữ (lời nói, bài viết), hoặc qua điệu bộ, thái độ, tình cảm hoặc qua sự cảm nhận không lời (qua im lặng). Việc trao đổi chỉ có thể thực hiện được tốt khi cả hai người nói và nghe cùng mức độ tâm thức, khi c...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Quản lí dự án môn Công nghệ thông tinQuản lí dự án môn Công nghệ thông tin

  Xin tự giới thiệu từng người: tên, tuổi, cơ quan, chức vụ, kinh nghiệm về làm dự án Đây là lớp học trao đổi kinh nghiệm và tri thức xoay quanh việc quản lí dự án (CNTT): vai trò bình đẳng giữa giảng viên và học viên, trao đổi thẳng thắn mọi quan niệm. Không tự giới hạn mình là người chưa biết mà cần coi mình là người bao quát toàn diện mọi ...

  pdf51 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Bài 12: Phân Tích Phân PhốiQuản lý dự án - Bài 12: Phân Tích Phân Phối

  Lợi ích tài chính FB = QS1AE1QD1 Lợi ích kinh tế EB = QS1AE0CDQD1 Ngoại tác EB - FB = AE0CDE1 + Người tiêu dùng được DCS = PD1PD0CD = PS1PS0E0E1 Người SX mất DPS = - PS1PS0E0A + Chính phủ được thuế = BDE1F = E0CDE1 Được Ròng = AE0E1 + E0CDE1 = AE0CDE1

  ppt21 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Bài 14: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương)Quản lý dự án - Bài 14: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương)

  Biến dạng thị trường do thuế Biến dạng thị trường do trợ cấp Biến dạng thị trường do thuế và trợ cấp Biến dạng thị trường do chính phủ kiểm soát giá Biến dạng thị trường do tình trạng độc quyền

  ppt22 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Bài 10: Giới thiệu về phân tích kinh tếQuản lý dự án - Bài 10: Giới thiệu về phân tích kinh tế

  Biến dạng thị trường do thuế Biến dạng thị trường do trợ cấp Biến dạng thị trường do chính phủ kiểm soát giá Do tình trạng độc quyền

  ppt22 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Bài 09: Phân tích rủi roQuản lý dự án - Bài 09: Phân tích rủi ro

  Giới thiệu về rủi ro Các công cụ phân tích rủi ro Các giải pháp hạn chế rủi ro

  ppt76 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0