• Kinh tế học - Cross - Cultural businessKinh tế học - Cross - Cultural business

  Describe culture and explain the significance of both national culture and subcultures Identify the components of culture and describe their impact on international business Describe cultural change and explain how companies and culture affect each other Explain how the physical environment and technology influence culture Describe two framewor...

  ppt37 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Bộ câu hỏi ôn thi vấn đáp môn quan hệ kinh tế quốc tếBộ câu hỏi ôn thi vấn đáp môn quan hệ kinh tế quốc tế

  Câu 1: trình bày khái niệm và chủ thể của QHKTQT Trả lời: - Khái niệm QHKTQT: là tổng thể các mối quan hệ kinh tế đối ngoại của các nền kinh tế xét trên phạm vi toàn thế giới. Qhkt đối ngoại là những mối quan hệ về kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ của một nền kinh tế với bên ngoài. - Các chủ thể của QHKTQT: • Loại thứ nhất: các quốc ...

  docx45 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 2

 • Tác động của WTO đến cộng đồng kinh tế AseanTác động của WTO đến cộng đồng kinh tế Asean

  Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức ra đời khi bản tuyên bố thành lập cộng đồng ASEAN được ký kết bởi 10 lãnh đạo của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào cuối tháng 12/2015. Cùng với cộng đồng Chính trị- An ninh, Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, Cộng đồng Kinh tế thể hiện bước tiến mới trong quá trình hợp tác của các n...

  docx10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Chính sách thương mại ở Việt NamLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Chính sách thương mại ở Việt Nam

  Chính sách kinh tế giai đoạn 1975-1986  Kinh tế kế hoạch hoá tập trung.  Kinh tế đóng.  Khối lượng nhập khẩu được xác định dựa trên dự báo chênh lệch giữa giữa cung và cầu nội địa; khối lượng xuất khẩu được xác định nhằm bù đắp nhập khẩu theo kế hoạch.  Các công cụ trong chính sách thương mại không được sử dụng để hỗ trợ cho chính sách c...

  pdf52 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Các định chế thương mại toàn cầu và hợp nhất kinh tế khu vựcLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Các định chế thương mại toàn cầu và hợp nhất kinh tế khu vực

  Hầu hết các nhà kinh tế tin rằng tự do hóa ngoại thương là có lợi • Tuy nhiên, đơn phương tự do hóa ngoại thương khó thực hiện vì lý do chính trị – Làm thế nào để việc loại bỏ những rào cản thương mại được chấp nhận về mặt chính trị? • Từ 1944, phần lớn sự cắt giảm thuế quan và những hạn định thương mại khác đều diễn ra nhờ các cuộc đàm phán ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Nền kinh tế chính trị của chính sách thương mạiLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Nền kinh tế chính trị của chính sách thương mại

  Can thiệp khi nào? 1. Khi có thất bại thị trường (ngoại tác) 2. Khi có những mục tiêu phi kinh tế Thất bại thị trường là gì? 1. TBTT xảy ra khi có sự tách biệt về chi phí/lợi ích biên của xã hội và của tư nhân trong sản xuất, tiêu dùng và thương mại. 2. Ngoại tác có thể tích cực hoặc tiêu cực: • Ngoại tác tích cực là khi cân bằng thị trường ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Thương mại sản phẩm khác nhau với lợi thế theo qui mô nội tạiLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Thương mại sản phẩm khác nhau với lợi thế theo qui mô nội tại

  • Cạnh tranh độc quyền và thương mại • Ý nghĩa của thương mại nội ngành • Doanh nghiệp phản ứng với thương mại: kẻ được, người mất, và kết quả kinh doanh ngành • Phá giá • Công ty đa quốc gia và thuê ngoài

  pdf26 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Lợi thế bên ngoài và vị trí sản xuấtLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Lợi thế bên ngoài và vị trí sản xuất

  Các hình thức lợi thế theo qui mô • Lợi thế theo qui mô và cấu trúc thị trường • Lý thuyết lợi thế bên ngoài • Lợi thế bên ngoài và thương mại quốc tế • Suất sinh lợi tăng dần động • Thương mại quốc tế và địa kinh tế

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Mô hình thương mại chuẩnLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Mô hình thương mại chuẩn

  Cung tương đối và cầu tương đối • Tỉ lệ thương mại và phúc lợi • Tác động tăng trưởng kinh tế, thuế nhập khẩu, và trợ cấp xuất khẩu • Vay và cho vay quốc tế

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt: Phân phối thu nhập và thương mạiLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt: Phân phối thu nhập và thương mại

  1. Mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt trong nền kinh tế tự cung tự cấp 2. Giá, tiền lương và phân bổ lao động 3. Lợi ích thương mại và phân phối thu nhập 4. Tác động phúc lợi của sự chuyển dịch lao động quốc tế 5. Ai được ai mất khi lao động nội địa di cư? 6. Nền kinh tế chính trị thương mại

  pdf23 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0