• Chuyên đề Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sảnChuyên đề Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản

  ĐỊNH GIÁ LÀ MỘT NGHỀ TRONG NỀN KTTT Được mọi người cần, nhưng không thể tự làm và người ta sẵn sàng trả tiền cho những ai có thể làm tốt công việc đó; Đó đòi hỏi tính chuyên môn cao, năng lực chuyên môn là cơ sở của việc hình thành tính chuyên nghiệp; Xuất hiện các tổ chức, trong đó tập hợp những người làm công việc đó và được pháp luật cho ph...

  ppt28 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 661 | Lượt tải: 2

 • Định giá bất động sảnĐịnh giá bất động sản

  Khái niêm vàsự cần thiết định giá BĐS 1.1 Khái niệm về định giá BĐS. Có nhiều khái niệm (1) Định giá là sự ước tính giá trị của các quyền sở hữu BĐS cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho mục đích đã được xác định. (2) Định giá là một nghệ thuật hoặc khoa học về xác định giá trị của BĐS cho mục đích cụ thể ở một thời điểm nhất định, có tín...

  pdf28 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 785 | Lượt tải: 2

 • Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sảnQuy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

  QUY TRÌNH & KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN I /QUY TRÌNH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN : 1. Thu thập thông tin về cung cầu bất động sản 2. Xác định đối tượng & các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản 3. Lập hồ sơ thương vụ môi giới 4. Thời hạn & những bước thực hiện thương vụ môi giới I I /KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN : 1. Marketing bất độ...

  pdf103 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Phương pháp vốn hoáBài giảng Phương pháp vốn hoá

  Khái niệm: Là quá trình chuyển đổi các dòng tiền tương lai thành giá trị vốn hiện tại. Phương pháp vốn hoá dựa trên nguyên lý là giá trị hàng năm và giá trị của vốn đầu tư có liên quan đến nhau. Khi thu nhập hàng năm mà BĐS tạo ra được biết trước thì giá trị vốn của BĐS có thể được tìm ra. Ý nghĩa: Được sử dụng rộng rãi để định giá BĐS tạo thu n...

  ppt59 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 680 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp vốn hóaPhương pháp vốn hóa

  Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp Khái niệm: Là quá trình chuyển đổi các dòng tiền tương lai thành giá trị vốn hiện tại. Phương pháp vốn hóa dựa trên nguyên lý là giá trị hàng năm và giá trị của vốn đầu tư có liên quan đến nhau. Khi thu nhập hàng năm mà BĐS tạo ra được biết trước thì giá trị vốn của BĐS có thể được tìm ra. Ý nghĩa...

  pdf29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 826 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp chi phí (phương pháp giá thành, phương pháp thầu khoán)Phương pháp chi phí (phương pháp giá thành, phương pháp thầu khoán)

  Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp  Khái niệm:Là việc xác định giá trị bất động sản dựa trên chi phí để làm ra một BĐS tương tự như một vật thay thế  Ý nghĩa: Sử dụng để định giá các BĐS ít có cầu của thị trường và hiếm khi được mua, bán trên thị trường: -Định giá BĐS công cộng như trường học, bệnh viện, hội trường thành phố, thư việ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 689 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Định giá bất động sảnChuyên đề Định giá bất động sản

  Khái niệm định giá: là lo ại hoạt động chuy ên môn vừa mang tính kinh tế kỹ thuật, tính pháp lý, vừa mang tính xã hội. hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự hình thành, tồn tại và phát triển của thị trường. Định giá tài sản là hình thức phân tích kinh tế ứng dụng. Định giá được một số tác giả định nghĩa như sau:  - Định giá là ...

  pdf69 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 768 | Lượt tải: 1

 • Môi giới bất động sảnMôi giới bất động sản

  Chuyên đề1: Tổng quan vềdịch vụmôi giới bất động sản(8 tiết)gồm các nội dung chính như sau: a) Giới thiệu vềdịch vụmôi giới bất động sản b) Vai trò của môi giới bất động sản trong thịtrường bất động sản c) Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản d) Điều kiện kinh doanh dịch vụmôi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sả...

  pdf86 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 752 | Lượt tải: 1

 • Đầu tư bất động sản - Quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sảnĐầu tư bất động sản - Quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản

  Chức năng VI.1.1. Những khiếm khuyết của thị trường - Thông tin không đối xứng - Thị trường phát triển tự pháp - Bất động sản là hàng hóa lớn - Bất động sản mang tính cá biệt - Tình trạng đầu cơ - Phân hóa giàu nghèo - Môi trường sinh thái

  pdf38 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 695 | Lượt tải: 1

 • Đầu tư bất động sản - Chương 5: Phân tích thị trườngĐầu tư bất động sản - Chương 5: Phân tích thị trường

  Xác định được bản chất của việc phân tích thị trường bất động sản Xây dựng được các bước phân tích thị trường bất động sản Xử lý được các bài tập tình huống liên quan đến việc phân tích thị trường bất động sản

  pdf29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 730 | Lượt tải: 0