• Bài giảng Chương 3: Các hệ mật khóa bí mậtBài giảng Chương 3: Các hệ mật khóa bí mật

  3.1. Giớithiệuvềhệmật khóa bí mật 3.2. Các hệmậtthaythếđơngiản 3.3. Các hệmậtthaythếđabiểu 3.3.1. Hệmậtthaythếđabiểu 3.3.2. HệmậtPlayfair 3.3.3. Hệmật Hill 3.3.4. Hệmật Vigenere 3.3.5. Hệmật Beaufort 3.4. Các hệmậtthaythếkhông tuần hoàn 3.4.1. Hệmật khoá chạy

  pdf33 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bài 3: Các dữ liệu không gian đầu vàoBài giảng Bài 3: Các dữ liệu không gian đầu vào

  MỤC TIÊU: Để hiểu thêm nhiều nguồn dữ liệu chính của GIS và các đặc điểm của chúng. Có vốn hiểu biết về những thiết bị và phương tiện kỹ thuật. Để có cái nhìn bao quát toàn cảnh về các công nghệ tiên tiến hiện đại.

  ppt35 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Tín hiệu và hệ thống trong miền zBài giảng Chương 3: Tín hiệu và hệ thống trong miền z

  3.1 BIẾN ĐỔIZ 3.2 BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC 3.3 PHÂN TÍCH HỆTHỐNG LTI TRONG MIỀN Z

  pdf54 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Truyền tín hiệu dải gốcBài giảng Chương 2: Truyền tín hiệu dải gốc

  Một sốkhái niệm: băng thông, bit rate, baud rate, SNR. 2. Tín hiệu PAM: các phương pháp mã hóa 3. Nhiễu liên ký hiệu (ISI) 4. Tiêu chuẩn Nyquist cho truyền tín hiệu dải gốc 5. Tín hiệu PAM có m mức 6. Mã hóa âm thanh

  pdf9 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bài 1 - Chương II: Quản trị cơ sở hạ tầng hệ thống thông tinBài giảng Bài 1 - Chương II: Quản trị cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin

  Quản trị cơ sở hạ tầng là hiểu rõ những năng lực xử lý và lưu trữ nào cần thiết cho doanh nghiệp trong việc quản lý thông tin và giao dịch kinh doanh.  Những công cụ phần mềm nào cần thiết để quản lý công việc kinh doanh hiệu quả. Những tiêu chuẩn nào nên dùng để lựa chọn phần mềm thích hợp.  Quản trị mạng và tầm quan trọng của việc bảo mật...

  pdf71 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2 : Ống dẫn sóngBài giảng Chương 2 : Ống dẫn sóng

  1. Khi niệm về ods 2. Ods hình chữ nhật 3. Sự lan truyền sĩng trong ống dẫn sĩng 4. Cc mode khc

  ppt16 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bài 2: Không gian dữ liệu và cấu trúcBài giảng Bài 2: Không gian dữ liệu và cấu trúc

  Mục tiêu: Hiểu biết về khái niệm không gian dữ liệu và cấu trúc, đặc biệt là không gian vector và raster. Hiểu thêm về cấu trúc dữ liệu hình học tôpô và mối tương quan. Phát triển mô hình dữ liệu chủ đề.

  ppt26 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Hồi tiếpBài giảng Chương 2: Hồi tiếp

  Các định nghĩa cơ bản Hồi tiếp là ghép một phần tín hiệu ra (điện áp hoặc dòng điện) trở về đầu vào thông qua mạng 4 cực gọi là mạng hồi tiếp

  ppt14 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Cơ sở toán họcBài giảng Chương 2: Cơ sở toán học

  Cấutrúcđạisố: • Định nghĩa nhóm.TậphợpG đóvới phép toán.đã chođượcgọilànhóm, nếunóthỏa mãn các tính chấtsau vớimọiphầntửa, b, c thuộcG: –Tính kếthợp (a.b).c = a.(b.c) –Có đơn vịe: e.a = a.e = a –Có nghịch đảo a-1: a.a-1 = e –Nếu có thêm tính giao hoán a.b = b.a, thì gọi là nhóm Aben hay nhóm giao hoán.

  pdf26 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời giaBài giảng Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gia

  2.1 Tín hiệu rời rạc 2.2 Hệthống rời rạc 2.3 Hệthống tuyến tính bất biến LTI 2.4 Phương trình sai phân mô tảhệthống rời rạc 2.5 Cấu trúc hệthống rời rạc 2.6 Tương quan giữa các tín hiệu

  pdf65 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0