• Tổng hợp các lỗi thường gặp RevitTổng hợp các lỗi thường gặp Revit

  Không cài được Nguyên nhân: - Còn phiên bản cũ trong máy tính - Gở cài đặt chưa hết - Xung đột với các phiên bản khác Khắc phục: - Gở bỏ hoàn toàn bằng 2 cách sau

  pdf38 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xây dựng nền đườngBài giảng Xây dựng nền đường

  NỘI DUNG 1. Các vấn đề chung 2. Khái niệm chung về xây dựng nền đường 3. Công tác chuẩn bị thi công nền đường 4. Các phương án thi công nền đường 5. Công tác đầm nén đất nền đường 6. Thi công nền đường bằng máy 7. Thi công nền đường bằng nổ phá 8. Thi công nền đường trong các trường hợp đặc biệt 9. Công tác hoàn thiện & gia cố taluy

  pdf505 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép (GVC.ThS Lê Văn Lạc)Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép (GVC.ThS Lê Văn Lạc)

  1.KHÁI NIỆM VỀ CẦU CỐNG VÀ TẦM QUAN TRỌNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG 1.1. Định nghiã: + Cầu là công trình nhân tạo để cho đường giao thông vượt qua các chướng ngại vật như: - Sông suối, khe núi, vực sâu. - Vượt qua đường phố, khu dân cư. (cầu cạn, cầu vượt)

  pdf388 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Cơ học đấtBài giảng môn Cơ học đất

  Chapter 1 1.1 Nguồn góc và quá trình hình thành của đất 1.2 Thành phần của đất 1.3 Xác định các chỉ tiêu cơ bản của đất 1.4 Xác định các chỉ tiêu đánh giá trạng thái của đất 1.5 Phân lọai đất 1.6 Đầm chặt đất

  pdf387 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0

 • Qui trình an toàn hiện nay tại công trường và các biện pháp phòng tránh sự cốQui trình an toàn hiện nay tại công trường và các biện pháp phòng tránh sự cố

  1. Mở đầu Gần đây, “an toàn” trong các dự án xây dựng trở nên mối quan tâm của mỗi người, và nó cũng được hiểu là một trong những thành phần quan trọng nhất của một dự án xây dựng thành công. Mặc dù các nhà thầu luôn có nỗ lực trong việc bảo đảm an toàn, song đáng tiếc là tai nạn/sự cố vẫn xảy ra trong một số dự án. Bài viết này sẽ giới thiệu mộ...

  doc4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0

 • Quản lý chất lượng công trình xây dựngQuản lý chất lượng công trình xây dựng

  Nằm trong các hoạt động thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015, trong năm 2013, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát, kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, công trường xây dựng trên địa bàn thành phố.\ Việc khảo sát nhằm có thông tin để đánh giá tình trạng thực hiện công tá...

  docx5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn học Tổ chức thi côngGiáo trình môn học Tổ chức thi công

  PHẦN I LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC & ĐIỀU KHIỂN THI CÔNG XÂY DỰNG CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG 1.1. KHÁI NIỆM CHUNG Ở nước ta, thiết kế tổ chức thi công chưa được chú ý đúng mức. Những công trình có chuẩn bị cũng có tiến độ thi công và một số bản vẽ trình bày một vài biện pháp thi công nhưng rất sơ sài và chỉ có tác dụng ...

  pdf62 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng - Phần 10: Suy luận khi các biến có liên hệBài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng - Phần 10: Suy luận khi các biến có liên hệ

   Nếu số sinh phân phối đều theo tuổi, ta kỳ vọng khoảng 1/12 số sinh xuất hiện cho mỗi con giáp (21.3). ◦ Dữ liệu quan sát phù hợp với mô hình “rỗng” đơn giản này ra sao?  Kiểm nghiệm giả thiết để trả lời câu hỏi này được gọi là kiểm nghiệm của “sự phù hợp” (“goodness-of-fit”)

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng - Phần 9: Suy luận và so sánh về các trị trung bìnhBài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng - Phần 9: Suy luận và so sánh về các trị trung bình

  Ta làm việc với trị trung bình (means): khoảng tin chắc và kiểm nghiệm giả thiết dựa trên mô hình phân phối mẫu.  Định Lý Giới Hạn Trung Tâm (CLT) cho ta biết rằng mô hình phân phối mẫu cho trị trung bình là mô hình chuẩn với trị trung bình μ và độ lệch chuẩn là:

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng - Phần 8: So sánh hai phầnBài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng - Phần 8: So sánh hai phần

   Một cuộc khảo sát ở Việt Nam năm 2009 với mẫu ngẫu nhiên 506 tư vấn giám sát ( ) TVGS) Việt Nam và 520 TVGS nước ngoài. 28% TVGS nước ngoài nghĩ TVGS nước ngoài nhìn chung hiệu quả hơn trong khi chỉ có 14% TVGS Việt Nam đồng tình ý kiến này.  Có khoảng cá h ch giữa h i ai nhóm TVGS trong ý kiến ai hiệu quả hơn ai?

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0