• Đồng bằng sông cửu long đối diện với biến đổi khí hậu. Mấy vấn đề cần quan tâmĐồng bằng sông cửu long đối diện với biến đổi khí hậu. Mấy vấn đề cần quan tâm

  Châu thổ sông Mêkông làmột châu thổ trẻ, được hình thànhtừ khoảng 12000năm nay ,kết quả của sự tương tác giữa ba quá trình sông, sóng và triều. Châu thổ còn đang có nhiều biến động.

  pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 1067 | Lượt tải: 3

 • Chương 5 Mô hình hóa bãi chôn lấp chất thải rắnChương 5 Mô hình hóa bãi chôn lấp chất thải rắn

  Chất thải rắn (CTR): bao gồm tất cả các chất thải ở dạng rắn, phát sinh do hoạt độngcủa con người và sinhvật, được thảibỏ khi chúng không cònhữu ích hay khi con người không muốnsử dụngnữa Chônlấp (landfilling): là quá trình đổ chất thải vào bãi chônlấp baogồmcả công tác giám sát chất thải chuyển đến, thảibỏ, nén ép chất thải vàlắp đặt các thi...

  pdf15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 1515 | Lượt tải: 5

 • Chương 4 Mô hình hóa môi trường nước dưới đấtChương 4 Mô hình hóa môi trường nước dưới đất

  Nướcdưới đất làmột loại khoángsảnlỏng, vì vậy chấtlượngcũng như trữ lượng luôn cósự thay đổi. Cần phải địnhlượng hóa và môtả chính xácsự thay đổi đó để làmcơ sở cho các bài toán tính toán lan truyền chấtô nhiễm, trữ lượng, dòng chảycũng như giúp cho công tác quản lý, quy hoạch nguồn tài nguyên nàymột cách hiệu quả

  pdf14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 1850 | Lượt tải: 2

 • Chương 3 Mô hình hóa môi trường không khíChương 3 Mô hình hóa môi trường không khí

  Các chất khí thường trực trong khí quyển:O2,N2, Ar,Ne, He, Kr , thời giantồnlưu trong khoảng 103-107 năm; Các chất khí biến thiên: CO2, CH4,H2,N2O, thời gian tồnlưu trong khoảng 5-100năm; Các chất khí biến thiênmạnh:H2O, CO,O3, NO2, NH3,SO2, DMS, thời giantồnlưu trong vài ngày

  pdf22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 1082 | Lượt tải: 0

 • Chương 2 Mô hình hóa chất lượng môi trường nướcChương 2 Mô hình hóa chất lượng môi trường nước

  Nước mưa khi rơi xuống đất,một phầnbị tổn thất dobốchơi,một phần đọng ở các chỗ trũng và ngấm xuống đất, phần cònlại chạydọc theo sườn dốc tạo thành dòng chảy mặt trên các khe, suối, và chảy xuống đồng bằng trong các sông. Sông trực tiếp chảy ra biển hay vào cáchồ gọi là sông chính. Các sông chảy vào sông chính gọi là sông nhánhcấp 1. Các sông...

  pdf24 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 1106 | Lượt tải: 1

 • Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2013 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất 3 tháng cuối năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2013 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất 3 tháng cuối năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014

  Trong thông báo, một số thuật ngữvà chữviết tắt được hiểu nhưsau: - Mực nước hạ thấp cho phép (Hcp) là độsâu mực nước dưới đất tối đa từmặt đất trong quá trình khai thác sử dụng nước đảm bảo phát triển bền vững (m); - Độ sâu là mực nước tính từmặt đất đến mặt nước ngầm (m); - Độ cao là mực nước so sánh với mực nước biển trung bình (m, msl),...

  pdf18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 909 | Lượt tải: 0

 • Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất năm 2012 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất năm 2012 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013

  Trong thông báo, một số thuật ngữ và chữ viết tắt được hiểu nhưsau: - Mực nước hạ thấp cho phép (Hcp) là độsâu mực nước dưới đất tối đa từmặt đất trong quá trình khai thác sửdụng nước đảm bảo phát triển bền vững (m); - Độsâu là mực nước tính từmặt đất đến gương nước ngầm (m); - Độcao là mực nước đã so sánh với mực nước biển (m, msl); - Ti...

  pdf21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 947 | Lượt tải: 1

 • Công nghệ sinh học môi trường - TS. Lê Phi NgaCông nghệ sinh học môi trường - TS. Lê Phi Nga

  Mục tiêu: Học viên cần nắm vững các khái niệm,nguyên lý của các công nghệ sinh học đã được ứng dụng,các điều kiện ảnh hưởng và yếu tố thành công

  pdf186 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 1188 | Lượt tải: 6

 • Chương 4. Hệ sinh tháiChương 4. Hệ sinh thái

  Hệ sinh thái (ecosystem) là tổ hợp của một quần xã sinh vật với môi trường vật lý mà quần xã đó tồn tại, trong đó các sinh vật tương tác với nhau và với môi trường để tạo nên chu trình vật chất và sự chuyển hóa năng lượng.

  ppt17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 1162 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng môi trường Việt Nam và biện pháp khắc phụcĐề tài Thực trạng môi trường Việt Nam và biện pháp khắc phục

  Một vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dư luận xã hội cả nước hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người gây ra. Vấn đề này ngày càng trầm trọng, đe doạ trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai. Bản tổng kết môi trư...

  ppt63 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 1018 | Lượt tải: 1