• Văn hóa tổ chức côngVăn hóa tổ chức công

  Phân tích các yếu tố cấu thành văn hoá tổ chức công và vai trò của văn hoá trong tổ chức công? a. Quan niệm về tổ chức công Tổ chức công là tổ chức đặt dưới sự quản lý trực tiếp của nhà nước để tiến hành một công việc chuyên ngành của nhà nước. Tổ chức công là tổ chức thực hiện cơ chế điều hành, kiểm soát công việc hành chính, là nơi soạn...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0

 • Vấn đề thu hút và sửdụng vốn ODA - Thực trạng và giải phápVấn đề thu hút và sửdụng vốn ODA - Thực trạng và giải pháp

  Trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tếhiện nay, với vịtrí là một quốc gia đang phát triển, việc nhận trợcấp từnước ngoài đểphát triển nền kinh tếcòn lạc hậu trong nước là một trong những giải pháp thiết yếu của Việt Nam . Trình bày hội nghịnhóm tưvấn các nhà tài trợcho Việt Nam ngày 6 -7/12/2006, đại diện chính phủViệt Nam khẳng định , tro...

  pdf15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • Văn bản quản lý nhà nướcVăn bản quản lý nhà nước

  I. Khái niệm: 1. Văn bản: có nhiều cách hiểu khác nhau: - Theo nghĩa rộng: Văn bản chính là vật mang tin và nó phải được ghi bằng ký hiệu ngôn ngữ (vật đó có thể là bất kỳ như giấy, gỗ, đồng, đá., nhưng tin thì không ph ải là một ký hiệu bất kỳ. Trong sử liệu học thì v ật mang tin đó chính là kênh thông tin, ký hiệu ngôn ngữ là dùng để tái ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 1

 • Vai trò của Eas với sự phát tri ển của cộng đồng AseanVai trò của Eas với sự phát tri ển của cộng đồng Asean

  Cấp cao Đông Á (East Asia Summit - EAS) đư ợ c t ổ ch ức l ầ n đầ u tiên t ại Kula Lampur – Malayxia năm 2005 vớ i tư cách là m ột di ễn đàn r ộng l ớ n, đối tho ạ i v ề các v ấn đề an ninh, chính tr ị , kinh t ế liên quan đ ế n l ợi ích chung và quan tâm t ới m ục đích thúc đẩ y hòa bình, ổn đ ị nh và thị nh vư ợ ng kinh t ế ở Đông Á. Hiên na...

  pdf4 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0

 • Vai trò quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường Bất động sản ở Việt NamVai trò quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường Bất động sản ở Việt Nam

  Bất động sản khi tham gia thị trường thi trở thành một loại hàng hoá đặc biệt mà không một nhà nước nào bỏ qua việc định hướng, điều tiết và kiểm soát. Điều này không quyết định bởi ý chí của nhà nước mà là sự bắt buộc phải làm để toàn bộ nền kinh tế được vận hành một cách lành mạnh và có hiệu quả. Không ai có thể phủ nhận đựơc vai trò to l...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 2

 • Nhà nước cần tạo điều kiện gì giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tăng khẩ năng cạnh tranh trong quá trình hội nhậpNhà nước cần tạo điều kiện gì giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tăng khẩ năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập

  Khi Việt Nam gia nhập WTO, doanh nghiệp cần được hỗ trợ về thông tin, về nâng cao sức cạnh tranh và được bảo hộ sản xuất, kinh doanh trước sức tấn công của hàng hoá nước ngoài tràn vào. éể thực hiện việc bảo hộ, hỗ trợ cho doanh nghiệp, Chớnh phủ đó xõy dựng Chương trỡnh hành động về hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO, đồng thời ban ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0

 • Tính tất yếu chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩaTính tất yếu chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

  Sựchuyển đổi từnền kinh tếkếhoạch hoà tập trung sang nền kinh tếthị trường có sựquản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ởnước ta hiện nay là một tất yếu khách quan. Quá trình chuyển đổi đó được bắt đầu từ đại hội VI năm 1986. Trong quá trình chuyển đổi từ đó đến nay nền kinh tếnước ta đã thu được rất nhiều thành tựu to lớn. Việc chuyển san...

  pdf24 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0

 • UNDP - Việt Nam: Câu chuyện 25 năm quan hệ đối tácUNDP - Việt Nam: Câu chuyện 25 năm quan hệ đối tác

  Ch-ơng trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) bắt đầu quan hệ hợp tác phát triển với n-ớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1977, cũng là năm Việt Nam trở thành thành viên Liên Hợp Quốc. Mối quan hệ đối tác, đ-ợc Việt Nam và UNDP gây dựng trong những ngày đầu gian nan ấy, đặt trên nền tảng của sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Ngày ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Tương lai nợ công của Việt Nam: Xu hướng và thử tháchTương lai nợ công của Việt Nam: Xu hướng và thử thách

  Quy mô nợ công của Việt Nam đã bắt đầu tăng tốc mạnh vào năm 2009 khi Chính phủ Việt Nam quyết định đưa ra gói kích thích kinh tế quy mô lớn trong điều kiện ngân sách vốn đang bị thâm thủng triền miên trong nhiều năm. Dù có vài tín hiệu tích cực gần đây cho thấy Chính phủ đang tiến hành cắt giảm đầu tư công và giảm bội chi ngân sách nhưng tỷ ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tài chính côngGiáo trình Tài chính công

  Để đáp ứng kịp thời yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Khoa Tài chính Ngân hàngtổ chức biên soạn Giáo trình Tài chính công để giảng cho các hệ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp của trường. Là m?t môn h?c nghi?p v?chuyên ngành, môn h?c Tài chính công trình bày nh?ng v?n ...

  pdf86 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 1