• Luật kinh tế - Chương 3: Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnhLuật kinh tế - Chương 3: Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh

  1.K/q về hành vi cạnh tranh ko lành mạnh 1.1 Khái niệm: K4Đ3 Hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng”

  pdf22 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật kinh tế - Chương 1: Khái quát chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranhLuật kinh tế - Chương 1: Khái quát chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh

  CHƯƠNG 1:KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ PL CẠNH TRANH 1. KHÁI QUÁT VỀ CẠNH TRANH 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH 3. PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TẠI VIỆT NAM

  pdf41 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật thương mại - Bài 1: Khái quát luật thương mại Việt NamLuật thương mại - Bài 1: Khái quát luật thương mại Việt Nam

  Bài 1 KHÁI QUÁT LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM I. KHÁI NIỆM LUẬT THƯƠNG MẠI: Luật Thương mại là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện các hoạt động thương mại giữa các thương nhân với nhau và với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. * Đặc điể...

  pdf69 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Luật kinh tế - Chương 1: Những vấn đề chung về pháp luật kinh tếLuật kinh tế - Chương 1: Những vấn đề chung về pháp luật kinh tế

  I. KHÁI NIỆM LUẬT KINH TẾ Luật kinh tế là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và kinh doanh giữa các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh với nhau và với các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. II. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT KINH TẾ 1. Đối tượng đ...

  pdf44 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị commercial dispute settlement trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranhLuật học - Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị commercial dispute settlement trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh

  Vị trí thống lĩnh (Đ.11)  DN có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể  Nhóm doanh nghiệp + 2 DN: có tổng thị phần từ 50% trở lên, + 3 DN: từ 65% trở lên + 4 DN: có thị phần từ 75%

  pdf38 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật lao động - Những vấn đề chung của luật lao độngLuật lao động - Những vấn đề chung của luật lao động

  Khái niệm Luật lao động Việt nam Đối tượng điều chỉnh của LLĐVN Quan hệ lao động làm công ăn lương Khái niệm: Quan hệ LĐ giữa người LĐ làm công ăn lương (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) được xác lập trên cơ sở hợp đồng lao động (HĐLĐ) Đặc điểm: Được thiết lập trên cơ sở HĐLĐ Sự phụ thuộc pháp lý: Quyền quản lý, điều hành LĐ Quyền k...

  pptx49 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chuyên đề Luật Đất đaiLuật học - Chuyên đề Luật Đất đai

  Chuyên đề Luật Đất đai: I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI 1. Vai trò của đất đai trong đời sống xã hội: Là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá , là tư liệu sản xuất chính không thể thay thế được của 1 số ngành sản xuất như nông nghiệp, lâm nghiệp. Là yếu tố hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn để phân bố dân cư , là nền tảng để xây dự...

  pdf47 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Luật các tổ chức tín dụngTài liệu môn Luật các tổ chức tín dụng

  Pháp luật Quy định cách thức xử sự chung giữa các chủ thể trong xã hội Pháp luật ngân hàng Quy định cách thức xử sự chung giữa các chủ thể trong lĩnh vực ngân hàng=điều chỉnh, quy định, “định khuôn” tổ chức, hoạt động ngân hàng; quản lý nhà nước trên lĩnh vực ngân hàng Nguồn của Luật Các đạo luật về lĩnh vực ngân hàng; các đạo luật khác ...

  pdf205 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 9: Quan hệ lao động trong tư pháp quốc tếLuật học - Chương 9: Quan hệ lao động trong tư pháp quốc tế

  I. KHÁI QUÁT CHUNG 1. Khái niệm Điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay đã làm phát sinh các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài cần phải được điều chỉnh bằng pháp luật. Vấn đề đặt ra là pháp luật của quốc gia nào sẽ được áp dụng điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên cũng như các vấn đề khác có liên quan đến quan hệ hợp đồng đó.

  pdf10 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật hôn nhân gia đình - Chương 7: Quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tếLuật hôn nhân gia đình - Chương 7: Quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế

  I. KHÁI QUÁT CHUNG • 1. Khái niệm thừa kế Điều 631 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo luật”

  pdf18 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0