• Luật cạnh tranh - Chương IV. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanhLuật cạnh tranh - Chương IV. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

  Có được những kiến thức cơ bản về pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh Nắm được quy trình tố tụng trọng tài, tố tụng toà án PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH Đánh giá được những ưu, nhược điểm của các hình thức giải quyết tranh chấp

  pdf35 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương 03. Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụngLuật ngân hàng và chứng khoán - Chương 03. Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng

  Khái niệm, đặc điểm và các loại hình TCTD II. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động, kiểm soát đặc biệt, và chấm dứt hoạt động của TCTD III. Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành TCTD IV.Hoạt động của TCTD

  pdf80 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật về doanh nghiệp - Chương III. Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanhPháp luật về doanh nghiệp - Chương III. Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh

  Có được những kiến thức cơ bản nhất về pháp luật hợp đồng như: giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, nội dung của hợp đồng,. Nắm được các đặc trưng pháp lý, nội dung của một số loại hợp đồng thông dụng như: hợp đồng tín dụng, mua bán hàng hoá, hợp đồng lao đông,.

  pdf51 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật về doanh nghiệp - Chương II. Pháp luật về doanh nghiệpPháp luật về doanh nghiệp - Chương II. Pháp luật về doanh nghiệp

  Có được những kiến thức pháp lý cơ bản nhất về doanh nghiệp Nắm được các đặc trưng pháp lý, đánh giá được những ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp Biết được điều kiện và quy trình thành lập doanh nghiệp

  pdf42 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương II. Pháp luật về doanh nghiệpLuật pháp - Chương II. Pháp luật về doanh nghiệp

  Các đặc trưng pháp lý của doanh nghiệp Doanh nghiệp phải có trụ sở giao dịch ổn định Doanh nghiệp phải có tài sản Doanh nghiệp phải có tên riêng Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thành lập theo quy định của pháp luật

  pdf41 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật cạnh tranh - Chương XV: Các chế định liên quan đến chấp hành hình phạtLuật cạnh tranh - Chương XV: Các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt

  CÁC CHẾ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT CÁC CHẾ ĐỊNH NÀY THỂ HIỆN TINH THẦN NHÂN ĐẠO CỦA LHS. CÁC CHẾ ĐỊNH LOẠI NÀY GỒM: THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN; MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT; GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT; ÁN TREO; HOÃN, TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT; XOÁ ÁN TÍCH

  ppt40 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương XII: Chính phủLuật pháp - Chương XII: Chính phủ

  Vị trí, tính chất, chức năng Nhiệm vụ, quyền hạn Cơ cấu tổ chức Các hình thức hoạt động

  ppt48 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài tập ngân hàng chương 3: Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụngBài tập ngân hàng chương 3: Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng

  I. CÂU HỎI TỰ LUẬN : 1. Thế nào là kiểm soát đặc biệt. Việc đặt các TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt có ý nghĩa gì? 2. Bằng những quy định của pháp luật ngân hàng Việt Nam, hãy chứng minh một trong các mục tiêu của pháp luật ngân hàng là bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. 3. Hiểu thế nào là TCTD ? So sánh TCT D với các tổ chức kinh doa...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật đại cương - Chương 10: Luật thương mại, luật doanh nghiệpPháp luật đại cương - Chương 10: Luật thương mại, luật doanh nghiệp

  10.1. Luật Thương mại Yêu cầu: SV bắt buộc tự học trong giáo trình, tập bài giảng. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. gồm 9 chương, 324 điều

  pdf8 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật hôn nhân và gia đình - Chương 9: Ngành luật hôn nhân và gia đìnhLuật hôn nhân và gia đình - Chương 9: Ngành luật hôn nhân và gia đình

  9.1. Khái quát chung 9.1.1. Khái niệm  Là ngành luật độc lập  Gồm các QPPL do NN ban hành  Điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình về nhân thân và tài sản

  pdf13 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0