• Lời giải chi tiết Đề thi trung học phố thông quốc gia 2016 môn: hóa họcLời giải chi tiết Đề thi trung học phố thông quốc gia 2016 môn: hóa học

  LỜI GIẢI CHI TIẾT Mã đề thi: 951 Câu 1: : Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Al. B. CA C. Li. D. Mg. Giải: A. Al là kim loại nhóm IIIA B. Ca là kim loại kiềm thổ (nhóm IIA). C. Li là kim loại kiềm (nhóm IA). D. Mg là kim loại kiềm thổ (nhóm IIA). ⇒ Chọn đáp án C.

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi trắc nghiệm - Bài tập tham khảo Sinh học 12Câu hỏi trắc nghiệm - Bài tập tham khảo Sinh học 12

  Câu 1/ Loài thực vật nào có 12 thể ba nhiễm ở 12 cặp NST cho 12 dạng quả khác nhau về hình dạng và kích thước ? A. Lúa B. Cà độc dược C. Lúa mì D. Cà chua Câu 2/ Đột biến . làm giảm hoặc tăng cường độ biểu hiện của tính trạng . A. Mất đoạn B. Đảo đoạn C. Lặp đoạn D. Chuyển đoạn Câu3/ Tần số hoán vị gen thể hiện . giữa các gen . A. Lực liê...

  doc10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Lời giải chi tiết Đề thi trung học phố thông quốc gia 2016 môn: Tiếng AnhLời giải chi tiết Đề thi trung học phố thông quốc gia 2016 môn: Tiếng Anh

  Mã đề thi: 168 SECTION A (8 points) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1: A. laughs B. drops C. maintains D. imports Giải: - laugh /lɑːf/ (v): cười - drop /drɒp/ (v): rơi, rớt xuống - maintai...

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề ôn Dao động tắt dầnĐề ôn Dao động tắt dần

  Câu 3 : Một lò xo nhẹ độ cứng k = 300N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn quả cầu nhỏ khối lượng m = 0,15kg. Quả cầu có thể trượt trên dây kim loại căng ngang trùng với trục lò xo và xuyên tâm quả cầu. Kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng 2 cm rồi thả cho quả cầu dao động. Do ma sát quả cầu dao động tắt dần chậm. Sau 200 dao động thì quả cầu dừng lại. ...

  doc6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Sóng cơ - Giao thoa - Sóng dừng - Sóng âmTrắc nghiệm Sóng cơ - Giao thoa - Sóng dừng - Sóng âm

  Câu 2 Tìm vận tốc truyền sóng biểu thị bởi phương trình: u = 28cos(20x - 2000t) A. 334m/s B. 331m/s C. 314m/s D. 100m/s Câu 3. Một người quan sát một chiếc phao nổi trên mặt biển và thấy nó nhô lên cao 6 lần trong 15 giây. Coi sóng biển là sóng ngang. Tính chu kỳ dao động của sóng biển. A. 3 s B. 4 s C. 5 s D. 6 s * Vận tốc truyền sóng biển l...

  doc11 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Dao động cơ và sóng cơTrắc nghiệm Dao động cơ và sóng cơ

  Câu 5: Trong dao động điều hoà A. vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ. B.vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ. C. vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha /2 so với li độ D.vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha /2 so với li độ. Câu 6: Trong dao động điều hoà A. gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ. B. gia tốc biế...

  doc5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề kiểm tra chất lượng Vật lý 12 - Phần Dao động cơ học - Con lắc lò xoĐề kiểm tra chất lượng Vật lý 12 - Phần Dao động cơ học - Con lắc lò xo

  1. Trong dao động cưỡng bức thì: A. tần số dao động cưỡng bức là tần số dao động riêng của con lắc B. biên độ của dao động cưỡng bức bằng biên độ của ngoại lực C. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn D. biên độ dao đông cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn 2. Một vật dđđh với chu kỳ T thì độ...

  doc5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • 600 câu trắc nghiệm Dao động cơ học600 câu trắc nghiệm Dao động cơ học

  Câu 10: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng cộng hưởng trong một hệ cơ học. A.Tần số dao động của hệ bằng với tần số của ngoại lực. B. Khi có cộng hưởng thì dao động của hệ không phải là điều hòa. C. Biên độ dao động lớn khi lực cản môi trường nhỏ. D. khi có cộng hưởng thì dao động của hệ là dao động điều hòa. Câu 11: Nhận xét n...

  pdf51 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu luyện thi Đại học môn Vật lý - Dạng 2: Giao thoa sóng - Sóng dừngTài liệu luyện thi Đại học môn Vật lý - Dạng 2: Giao thoa sóng - Sóng dừng

  Dạng 2: Giao thoa sóng - Sóng dừng C©u 1. Tốc độ truyền sóng trong một môi trường A. phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng. B. phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng. C. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường. D. tăng theo cường độ sóng. C©u 2. Chọn câu sai khi nói về hiện tượng truyền sóng cơ: A. là quá trình lan truyền...

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu luyện thi Đại học môn Vật lý - Dạng: Đại cương về dòng điện xoay chiều – viết biểu thức hiệu điện thế và cường độ dòng điệnTài liệu luyện thi Đại học môn Vật lý - Dạng: Đại cương về dòng điện xoay chiều – viết biểu thức hiệu điện thế và cường độ dòng điện

  Dạng 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – VIẾT BIỂU THỨC HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN Câu 1. Chọn câu sai A. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. B. Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta có thể dùng ampe kế nhiệt. C. Số chỉ của ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của dòng điện ...

  doc10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0