• Kế toán kiểm toán - Kiểm toán tiềnKế toán kiểm toán - Kiểm toán tiền

  Nội dung và đặc điểm của khoản mục tiền  Kiểm soát nội bộ đối với tiền  Các thủ tục kiểm toán khoản mục tiền

  pdf46 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn kiểm toánBài giảng môn kiểm toán

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀKIỂM TOÁN CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬDỤNG TRONG KIỂM TOÁN CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN CHƯƠNG 4: TRÌNH TỰKIỂM TOÁN CHƯƠNG 5: TỔCHỨC KIỂM TOÁN CHƯƠNG 6: THỰC HÀNH KIỂM TOÁN

  pdf29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Thuế thu nhập cá nhânThuế thu nhập cá nhân

  THUẾ TN CÁ NHÂN (TNCN) ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ LÂU Ở NHIỀU NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI: ANH (1841), NHẬT (1887), ĐỨC (1899), MỸ (1903), PHÁP (1916), LIÊN XÔ (1922) - ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ LÀ CÔNG DÂN TRONG NƯỚC VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ TN (TN) PHÁT SINH Ở NƯỚC SỞ TẠI. - PHẠM VI CHỊU THUẾ TNCN VÀ CÁCH TÍNH THUẾ Ở MỖI NƯỚC CÓ KHÁC NHAU. CÓ 2 CÁCH TÍNH TN. + TN...

  ppt38 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương VI: Kế toán kết quả kinh doanh – Phân phối lợi nhuậnKế toán kiểm toán - Chương VI: Kế toán kết quả kinh doanh – Phân phối lợi nhuận

  Khái quát về TN – CP – KQKD - PPLN: Các khoản thu nhập của NHTM: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh: Thu hoạt động tín dụng, thu lãi tiền gửi Thu dịch vụ Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng Thu lãi góp vốn, mua cổ phần Thu từ hoạt động mua bán nợ Thu từ chênh lệch tỷ giá Thu từ hoạt động kinh doanh khác,

  ppt41 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - thu nhập doanh nghiệpKế toán kiểm toán - thu nhập doanh nghiệp

  PHẦN MỞ ĐẦU 1. GIỚI THIỆU VỀ LUẬT TTNDN 2. KHÁI NIỆM, TÁC DỤNG, MỤC TIÊU CỦA THUẾ TNDN II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TTNDN III. KÊ KHAI, NỘP VÀ QUYẾT TOÁN TTNDN

  ppt57 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Kế toán kiểm toán - Chương V: Kế toán nghiệp vụ ngoại tệKhóa luận Kế toán kiểm toán - Chương V: Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ

  Khái quát về các nghiệp vụ ngoại tệ (tt): Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ: Căn cứ vào đối tượng giao dịch: Kinh doanh ngoại tệ đối với khách hàng: Trong phạm vi nguồn ngoại tệ của ngân hàng, ngân hàng có thể bán ngoại tệ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu (Thanh toán tiền hàng hoá xuất nhập khẩu, trả nợ vay, đi du lịch, công tác nước ngoài, chuyển t...

  ppt59 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Thuế xuất nhập khẩuThuế xuất nhập khẩu

  Các khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, các địa điểm làm thủ tục HQ ngoài cửa khẩu, khu chế xuất, kho ngoại quan, kho bảo thuế, khu vực ưu đãi HQ, bưu điện quốc tế, các địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, N khẩu trong lãnh thổ và trên vùng biển thực hiện quyền ...

  ppt50 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Thuế tiêu thụ đặc biệtThuế tiêu thụ đặc biệt

  . KHÁI NỊỆM : TTTĐB LÀ LOẠI THUẾ GIÁN THU ĐÁNH TRÊN GIÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ HH,DV TRONG DANH MỤC ĐẶC BIỆT. LUẬT TTTĐB ĐƯỢC BAN HÀNH 30-6-1990 VÀ NHIỀU LẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG. ·PHẠM VI HOẠT ĐỘNG HẸP. THU MỘT LẦN TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH TỪ SX HOẶC NK,LƯU THÔNG HH ĐẾN TIÊU DÙNG. TS RẤT CAO NHẰM HƯỚNG DẪN VÀ HẠN CHẾ TIÊU DÙNG HOẶC BẢO HỘ SX TRONG NƯỚC. ...

  ppt39 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương III: Thuế giá trị gia tăngKế toán kiểm toán - Chương III: Thuế giá trị gia tăng

  Nguồn gốc ra đời và quá trình phát triển Bắt nguồn từ thuế doanh thu ở Pháp Năm 1920: đánh vào từng khâu của quá trình sản xuất → Trùng lặp thuế, thuế đánh chồng lên thuế, càng nhiều khâu thì càng chịu nhiều thuế. Năm 1936: đánh vào khâu cuối cùng của quá trình sản xuất (khi sản phẩm được đưa vào lưu thông lần đầu) → tránh được đánh chồng thuế n...

  ppt46 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương III: Kế toán các dịch vụ thanh toánKế toán kiểm toán - Chương III: Kế toán các dịch vụ thanh toán

  Nội dung: I. Khái quát về thanh toán vốn qua NH. II. Các dịch vụ thanh toán qua NH. III. Quy trình các thể thức thanh toán chủ yếu.

  ppt106 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0