• Bài giảng Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệuBài giảng Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu

  Mục tiêu bài học: - Biết các nguồn thông tin giáo khác nhau - Nắm được một số phương pháp thu thập dữ liệu từ các nguồn thông tin khác nhau - Biết cách xử lý và trình bày dữ liệu một cách khoa học.

  ppt26 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính phát triển - Bài 6 Các dòng vốn tư nhân quốc tếBài giảng Tài chính phát triển - Bài 6 Các dòng vốn tư nhân quốc tế

  Tại sao các dòng vốn tư nhân đổ vào các nước đang phát triển? Nguyên nhân từ phía cung: Sự phát triển của các nhà đầu tư có tổ chức Tìm kiếm các cơ hội lợi nhuận cao hơn Phân tán rủi ro trong đầu tư Nguyên nhân từ phía cầu: Nhu cầu vốn đầu tư của các nước đang phát triển Làn sóng giải quy, tự do hóa, và cải cách tài chính Nguyên nhân từ môi...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính phát triển - Bài 5 Tự do hóa tài chínhBài giảng Tài chính phát triển - Bài 5 Tự do hóa tài chính

  Tác động của áp chế tài chính „ Lãi suất thấp đã không làm tăng được vốn đầu tư như dự kiến vì khả năng huy động tiết kiệm bị hạn chế. „ Đầu tư của cả hộ gia đình và doanh nghiệp được tập trung nhiều vào các tài sản chống lạm phát „ Do vốn vay trong hệ thống tài chính chính thức bị giảm, các nhà đầu tư phải dựa nhiều hơn vào vốn tự có. „ Việc d...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính phát triển - Bài 4 Áp chế tài chính và quản lý vĩ môBài giảng Tài chính phát triển - Bài 4 Áp chế tài chính và quản lý vĩ mô

  Can thiệp của nhà nước vào hệ thống tài chính „ Tại sao nhà nước can thiệp vào hệ thống tài chính „ Thị trường tài chính vào những năm 1950-80 „ Kém phát trển và Công cụ tài chính không đa dạng „ Hệ thống tài chính không hỗ trợ được cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế. „ Chính phủ tham gia khắc phục thất bại thị trường tr...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính phát triển - Bài 3 Bất cân xứng về thông tin trên các thị trường tài chínhBài giảng Tài chính phát triển - Bài 3 Bất cân xứng về thông tin trên các thị trường tài chính

  Kinh tế học vi mô tân cổ điển Các giả định về thị trường hòan hảo Thông tin hòan hảo Chi phí giao dịch bằng không Ba trục trặc trong thực tế cho các thị trường tài chính Môi trường họat động rủi ro và bất định Thông tin bất cân xứng (AI) Chi phí giao dịch tồn tại tất yếu (TC) Muốn có thông tin phải tốn chi phí Tồn tại các định chế t...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính phát triển - Bài 2 Phát triển tài chính với tăng trưởng và phát triển kinh tếBài giảng Tài chính phát triển - Bài 2 Phát triển tài chính với tăng trưởng và phát triển kinh tế

  Một số câu hỏi nghiên cứu ƒ Phát triển tài chính có dẫn tới phát triển kinh tế không? ƒ Nếu không có phát triển tài chính thì có thể có phát triển kinh tế được không? ƒ Loại hình phát triển tài chính nào là có lợi cho phát triển kinh tế?’ ƒ Các điều kiện bổ trợ về thể chế và chính sách để hệ thống tài chính có thể thúc đẩy kinh tế phát triển?

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 8 Lựa chọn trong điều kiện rủi roBài giảng Kinh tế vi mô - Bài 8 Lựa chọn trong điều kiện rủi ro

  Các trạng thái của thông tin Chắc chắn (Certainty) Có duy nhất một kết quả và người ra quyết định biết trước kết quả đó. Rủi ro (Risk) Có nhiều hơn một kết quả. Biết trước giá trị của các kết quả và xác suất tương ứng. Không chắc chắn (Uncertainty) Có nhiều hơn một kết quả. Biết trước giá trị nhưng không biết xác suất tương ứng.

  ppt26 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 7 Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranhBài giảng Kinh tế vi mô - Bài 7 Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh

  LÍ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ QUYẾT ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Lý thuyết trò chơi đưa ra một bài toán trong đó những người ra quyết định phải lựa chọn các chiến lược hành động căn cứ trên những phản ứng không chắc chắn của đối thủ

  ppt20 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Qui trình thu thập dữ liệu thông qua phiếu hỏiQui trình thu thập dữ liệu thông qua phiếu hỏi

  Các bước trong qui trình thu thập dữ liệu 1. Xác định chuẩn dữ liệu 2. Xác định nguồn dữ liệu 3. Xác định phương pháp thu thập 4. Thiết kế công cụ 5. Thử nghiệm công cụ 6. Huy động và tập huấn nhân lực thu thập dữ liệu 7. Thu thập dữ liệu (Gửi phiếu phỏng vấn, Nhận phiếu, Kiểm tra ) 8. Làm sạch 9. Nhập dữ liệu

  ppt25 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kinh tế vi mô - Chương 8 Thị trường cạnh tranh không hoàn toànBài giảng môn Kinh tế vi mô - Chương 8 Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

  QUYỀN (Monopolistic competition) Nhiều người bán tự do gia nhập và rút lui khỏi ngành Thị phần của mỗi DN nhỏ. SP có sự khác biệt -> các SP có thể thay thế nhau (nhưng không thay thế hoàn toàn)

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0