• Photoshop - Các lệnh liên quan để hiệu chỉnh hình ảnhPhotoshop - Các lệnh liên quan để hiệu chỉnh hình ảnh

  I. Các lệnh liên quan để hiệu chỉnh Menu Image > Adjustments > I.1. Lệnh Levels Dùng để chỉnh sửa khoảng tông và độ cân bằng màu của hình ảnh bằng cách điều chỉnh các mức cường độ của vùng tối, vùng giữa tông và vùng sáng trong ảnh.  Nút tam giác màu đen: đại diện cho tông màu tối Shadow.  Nút tam giác màu trắng: đại diện cho tông màu sá...

  doc10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình hướng dẫn AutocadGiáo trình hướng dẫn Autocad

  docx153 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn học đồ họa kỹ thuật 2 - Vẽ kỹ thuật xây dựng với autocad - Chương 4: Hướng dẫn sử dụng autocadTài liệu môn học đồ họa kỹ thuật 2 - Vẽ kỹ thuật xây dựng với autocad - Chương 4: Hướng dẫn sử dụng autocad

  Hiện nay, phần mềm AutoCad là phần thiết kế thông dụng trong các ngành kỹ thuật (cơ khí, kiến trúc, xây dựng, giao thông ) AutoCad cho phép xây dựng bản vẽ 2D,3D một cách nhanh chóng. Người thiết kế có thể tạo, chỉnh sửa bản vẽ nhanh bởi AutoCad hỗ trợ nhiều cách gọi lệnh, sử dụng các lệnh tương đối dẽ dàng. Bằng cách sử dụng phần mên CAD, ta c...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • HTML - Bài 08: Mô hình tài liệu HTMLHTML - Bài 08: Mô hình tài liệu HTML

  Nội dung » Khái quát về DOM » Tài liệu trong DOM » Các hàm cơ bản » Thao tác với tài liệu HTML » Các đối tượng cơ bản trong tài liệu

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Java - Bài 07: Làm việc với javascriptJava - Bài 07: Làm việc với javascript

  Hàm :là một đơn vị chương trình thực hiện các tác vụ nhỏ » Hàm có thể cài đặt các sự kiện cho thẻ: click, double click » Cấu trúc hàm: tên, đối, nội dung, giá trị trả về » Hàm xây dựng sẵn: alert, eval, IsNaN, length, Maht.sqrt() » Hàm tự xây dựng: do người lập trình viết theo yêu cầu cụ thể » Hàm cài đặt nội dung các sự kiện trong tài liệu H...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • HTML - Bài 06: Làm việc với javascriptHTML - Bài 06: Làm việc với javascript

  Ngôn ngữ kịch bản chạy trên trình duyệt » Javascirpt cho phép tương(đọc/ghi) tác với tài liệu HTML » Hỗ trợ tương tác với người dùng qua giao diện(sự kiện) » Ngôn ngữ thông dịch(mã nguồn => thành chương trình) » Cú pháp tương tự C,C++, java

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • HTML - Bài 05: Cascading style sheetHTML - Bài 05: Cascading style sheet

  Nội dung » Giới thiệu » Cú pháp » Xây dựng CSS » Áp dụng CSS

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • HTML - Bài 04: Thẻ nhập dữ liệuHTML - Bài 04: Thẻ nhập dữ liệu

  Nội dung » Nhập dữ liệu » Thẻ Form » Phương thức Get/Post » Các thẻ nhập dữ liệu » Bài tập

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • HTML - Bài 03: Liên kết – BảngHTML - Bài 03: Liên kết – Bảng

  Xiêu liên kết (HyperLink): thể hiện vị trí của tài liệu trên nền Internet trong tài liệu HTML thông qua URL » Thẻ : chứa vị trí cần đi tới của trang (Chuyển trang) » Tài liệu:file(html, doc, video, img, data ) hoặc thư mục » URL: thể hiện vị trí của tài liệu trên internet » URL với các thành phần: giao thức, IP, Port, thư mục file

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • HTML - Bài 02: Văn bản trong HTMLHTML - Bài 02: Văn bản trong HTML

  Nội dung » Các thẻ văn bản » Các thẻ đặc biệt trong văn bản » Chèn ký tự đặc biệt » Danh sách trong văn bản » Chèn hình ảnh » Chèn âm thanh

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0