• Tác động của hội nhập đến nền tài chính Việt NamTác động của hội nhập đến nền tài chính Việt Nam

  Kháiquáttác độngcủa hộinhậpkinhtế quốctếđếnhệthốngtàichính Hộinhậpkinhtế quốctế có nhữngtác động trực tiếp vàgiántiếp đếnnềntài chínhquốcgia. Tronghệthốngtài chínhcông,HNKTQTtácđộng trên tất cả các mặtchủ yếucủa nó, bao gồm NSNN,thị trường tàichínhvàhệthống DNNN

  pdf25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tác động của di chuyển quốc tế sức lao độngTác động của di chuyển quốc tế sức lao động

  Toàn dụng nguồn nhân lực, tăng thu nhập quốc gia Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đưa nhanh các tiến bộ mới vào sản xuất, thúc đẩy CNH HĐH

  ppt15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế cộng đồng - Chương 5: Các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nướcKinh tế cộng đồng - Chương 5: Các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước

  VAI TRÒ VÀĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC QUỸTÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC 5.2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐQUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  pdf21 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế cộng đồng - Chương 4: Tín dụng nhà nướcKinh tế cộng đồng - Chương 4: Tín dụng nhà nước

  4.1. Những vấn đềcơ bản vềtín dụng Nhànước 4.1.1. Tính tất yếu khách quan của tín dụng Nhà nước 4.1.2.Đặc điểm của tín dụng Nhànước 4.1.3. Vai trò của tín dụng Nhànước 4.2. Nội dung hoạt động của tín dụng Nhànước 4.2.1. Hoạt động huy động vốn (vay nợ) của Nhà nước 4.2.2. Hoạt động sửdụng vốn tín dụng (cho vay) của Nhànước

  pdf19 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế cộng đồng - Chương 3: Ngân sách nhà nướcKinh tế cộng đồng - Chương 3: Ngân sách nhà nước

  Ngân Sách NhàNước 3.2. Hệthống Ngân Sách NhàNước 3.3. Chu trình Ngân sách Nhànước và quản lý chu trình NSNN 3.4. Tổchức cân đối Ngân sách Nhànước

  pdf48 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trườngChính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

  Là tất cả những nguồn nguyên liệu năng lượng trên trái đất và không gian vũ trụ mà con người có thể sử dụng phục vụ cho cuộc sống.

  ppt42 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên trong ngành thép Việt NamSử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên trong ngành thép Việt Nam

  Báo cáo này tóm tắt kết quả nghiên cứu về sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên trong lò điện hồ quang (EAF) của ngành thép Việt Nam, do UNIDO khởi xướng với sự hỗ trợ của Hiệp hội Thép Việt Nam. Nhiệm vụ được tiến hành trong hai giai đoạn với một chuyên gia tư vấn quốc tế và một chuyên gia tư vấn trong nước. Giai đoạn đầu tiên bao gồm cá...

  pdf36 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật trong quản lý côngLuật trong quản lý công

  Chuyên đề 1: Lý luận về PL trong quản lý công Chuyên đề 2: PL về địa vị pháp lý của các chủ thể trong quản lý công Chuyên đề 3: Thực hiện pháp luật PL trong quản lý công Chuyên đề 4: Vi phạm PL và trách nhiệm pháp lý trong quản lý công Chuyên đề 5: Cưỡng chế HCNN Chuyên đề 6: Pháp chế trong quản lý công

  pdf115 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Ngân sách nhà nướcNgân sách nhà nước

  Kết cấu chương I. Một sốvấn đề chung của NSNN; II. Thu NSNN III.Chi NSNN IV. Tổ chức hệ thống NSNN V. Chu trình quản lý NSNN.

  pdf48 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng đề thi môn học: điện tử tương tựNgân hàng đề thi môn học: điện tử tương tự

  1/ Khuếch đại là làm cho năng lượng tín hiệu đầu ra lớn hơn nhiêu lần, theo tín hiệu điều khiển đầu vào nhờphần tửtích cực là tranzito hay vi mạch và không méo. a Đúng bSai 2/ Điện áp giữa các cực của tranzito loại P-N-P ởchế độkhuếch đại là: U BE >0, U CE >0 a Đúng bSai

  pdf68 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0