• Bài giảng Chương 3 : Chính sách cổ tứcBài giảng Chương 3 : Chính sách cổ tức

  Các yếu tốquyết định chính sách cổtức 2. Lý thuyết MM vềchính sách cổtức vàgiá trịdoanh nghiệp 3.Chính sách cổtức trên thực tế 4. Các hình thức chi trảcổtức

  pdf18 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 4: Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

  Nắmđượckháiniệmđầutư dàihạnvàphân loại dựánđầutư Biếtcáchxácđịnhdòngtiền củadựán Sửdụngđượcphươngphápthẩm địnhdựán đầutư, nắmđượcưu,nhượcđiểmcủatừng phươngpháp Làmđượccácbàitập về thẩm địnhdựán đầutư

  pdf71 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Tài sản dài hạn của doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 4: Tài sản dài hạn của doanh nghiệp

  Khái niệm tài sản dài hạn Tài sản dài hạn là những tài sản có thời gian sử dụng, thu hồi luân chuyển giá trị từ một năm trở lên hoặc tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh của DN.

  ppt77 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Các phương pháp định lượng trong quản trị tài chínhCác phương pháp định lượng trong quản trị tài chính

  Mô hình Gordon Sửdụng đường SML tính chi phí vốn chủsởhữu Xác định chi phí vốn của nợ Một sốvấn đềcần lưu ý

  pdf24 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích tài chính Doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích tài chính Doanh nghiệp

  Phân tích tài chính doanh nghiệp là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượnghiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó.

  pdf12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích tài chính doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Nắm được mục tiêu PTTC, phân biệt được các phương pháp phân tích tài chính Nắm được nội dung và cách lập các báo cáo tài chính, mối quan hệ giữa các báo cáo Lập được các chỉ số tài chính và hiểu ý nghĩa các tỷ số tài chính đó Phân tích được tình hình tài chính một công ty cụ thể dựa vào các công cụ phân tích đã học

  ppt92 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế - Phan Thị Thanh HươngBài giảng Cán cân thanh toán quốc tế - Phan Thị Thanh Hương

  Tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế  Nội dung của cán cân thanh toán quốc tế  Một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế  Cân bằng cán cân thanh toán quốc tế  Cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

  pdf44 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3 : Cán cân thanh toán (The Balance of Payment – BOP) (tiếp)Bài giảng Chương 3 : Cán cân thanh toán (The Balance of Payment – BOP) (tiếp)

  Cán cân cơ bản (Basic Balance – BB) -Cán cân cơ bản = Cán cân vãng lai + Cán cân vốn dài hạn Hay: BB = CA + KL -Ý nghĩa của BB: phản ảnh lâu dài sự ổn định nền kinh tế và tỉ giá hối đối Cán cân tổng thể (Overall balance – OB) OB = CA + K + nhầm lẫn sai sót (OM)

  ppt26 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Phân tích tài chính doanh nghiệp (tiếp)Bài giảng Chương 3: Phân tích tài chính doanh nghiệp (tiếp)

  Trình bày mục tiêu PTTC, phân biệt các phương pháp phân tích tài chính - Trình bày nội dung và cách lập các báo cáo tài chính, mối quan hệ giữa các báo cáo - Cách lập các chỉ số tài chính và ý nghĩa - Thực hành phân tích tài chính một công ty cụ thể

  pdf76 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Phân tích hoạt động tài trợBài giảng Chương 3: Phân tích hoạt động tài trợ

  Mục tiêu của chương:  Nắm được các nguyên tắc và thực hành kế toán đối với các mục nguồn vốn (nợ vay, thuê tài sản, vốn chủ sở hữu) trên bảng CĐKT.  Ảnh hưởng của các thực hành kế toán các mục nguồn vốn khác nhau lên các báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính

  pdf38 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0