• Bài giảng Kinh tế học vi mô và ứng dụng - Mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hóaBài giảng Kinh tế học vi mô và ứng dụng - Mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hóa

  Mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hóa Mô hình kinh tế Phương pháp tối ưu hóa

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô và ứng dụng - Chương 1: Các mô hình kinh tế và bài toán tối ưuBài giảng Kinh tế học vi mô và ứng dụng - Chương 1: Các mô hình kinh tế và bài toán tối ưu

  Kinh tế học vi mô • Kinh tế học – Nghiên cứu cách thức phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho nhiều mục tiêu mang tính cạnh tranh • Kinh tế học vi mô – Nghiên cứu cách thức lựa chọn của cá nhân và các doanh nghiệp – Xem xét sự lựa chọn được diễn ra như thế nào

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bài 10 ( Chương 4. Mankiw) Tăng trưởng kinh tếBài giảng Bài 10 ( Chương 4. Mankiw) Tăng trưởng kinh tế

  Mục đích nghiên cứu  Sự khác biệt về tăng trưởng và mức sống giữa các nước trên thế giới.  Các nhân tố quyết định tăng trưởng và mức sống của một quốc gia.  Các chính sách mà chính phủ có thể sử dụng để khuyến khích tăng trưởng và cải thiện mức sống của người dân.

  pdf86 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Xử lí data với SPSS (Nguyễn Duy Tâm)Xử lí data với SPSS (Nguyễn Duy Tâm)

  GiỚI THIỆU TƯƠNG QUAN – HỒI QUY 1. Tương quan 2. Hồi quy 3. Quy trình xây dựng mô hình trên SPSS 4. Các loại kiểm định trong mô hình 5. Ý nghĩa hệ số hồi quy 6. Dự báo với mô hình hồi quy 7. Xử lí các lỗi của hồi quy

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế công cộng - Ths Nguyễn Kim LanBài giảng Kinh tế công cộng - Ths Nguyễn Kim Lan

  NỘI DUNG MÔN HỌC Chương I: TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNG Chương II: CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ Chương III: CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN PHỐI LẠI THU NHẬP VÀ ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI Chương IV: CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Giảng viên: Phạm Xuân TrườngBài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Giảng viên: Phạm Xuân Trường

  Mục tiêu môn học  Nắm vững lý thuyết cơ bản của kinh tế học vĩ mô (GDP, CPI, Tổng cầu-tổng cung, Thất nghiệp-lạm phát, Cán cân thanh toán)  Dùng kiến thức vĩ mô-vi mô làm nền tảng để học các môn kinh tế học khác  Vận dụng lý thuyết vào trong thực tiễn (hiểu thông tin về kinh tế được công bố, giải thích được hiện tượng kinh tế xảy ra, đưa ra đ...

  pdf355 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 7: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trườngBài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 7: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

  Các quan điểm về vai trò Chính phủ • Quan điểm của các nhà kinh tế “tân cổ điển”: thị trường nên chiếm vị trí trung tâm, Chính phủ chỉ nên đóng vai trò tối thiểu. • Quan điểm can thiệp: chính phủ nên can thiệp rộng rãi bằng việc thúc đẩy các khu vực riêng biệt một cách có chọn lựa • Quan điểm “thân thiện với thị trường”: chính phủ nên chủ động ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 6 Thị trường yếu tố sản xuấtBài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 6 Thị trường yếu tố sản xuất

  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG • Nguyên tắc thuê yếu tố sản xuất - Chi phí cận biên của một yếu tố sản xuất: MCf - Sản phẩm hiện vật cận biên của một yếu tố sản xuất: (MPPf =MPf ): phần tăng thêm của tổng sản lượng khi sử dụng thêm một đơn vị yếu tố sản xuất - Sản phẩm doanh thu cận biên của một yếu tố sản xuất: (MRPf): phần tăng thêm của tổng doanh thu kh...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 5: Cấu trúc thị trườngBài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 5: Cấu trúc thị trường

  CẠNH TRANH HOÀN HẢO ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG DÀI HẠN • Tất cả các hãng trong ngành đều chọn sản lượng theo nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận – Không có động cơ cho thay đổi sản lượng (SMC=MR=P) – Không có động cơ cho thay đổi quy mô nhà máy (LMC=MR=P) • Tất cả các hãng đều thu được lợi nhuận kinh tế bằng0– Không còn động cơ gia nhập hoặc rút lui khỏi ...

  pdf62 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 4 Lý thuyết về hãngBài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 4 Lý thuyết về hãng

  Mô hình về mục tiêu của hãng Hàm sản xuất và các đường đồng lượng Chi phí trong ngắn hạn và dài hạn Tính kinh tế và phi kinh tế của qui mô

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0