• Luật pháp - Chương 8: Luật hành chínhLuật pháp - Chương 8: Luật hành chính

  8.1.1. Khái niệm  Là một ngành luật độc lập  Gồm các QPPL điều chỉnh những QHXH phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các CQNN, các tổ chức xã hội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội.

  pdf19 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Luật dân sự - Chương 7: Luật dân sự, luật tố tụng dân sựLuật dân sự - Chương 7: Luật dân sự, luật tố tụng dân sự

  7.1. Luật Dân sự 7.1.1. Khái quát chung 7.1.1.1. Khái niệm  Là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật VN  Gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân  Trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể tham gia

  pdf40 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Luật hình sự - Chương 6: Luật hình sự, luật tố tụng hình sựLuật hình sự - Chương 6: Luật hình sự, luật tố tụng hình sự

  6.1. Luật Hình sự 6.1.1.Những vấn đề chung về Luật Hình sự 6.1.1.1. Khái niệm  Là một ngành luật trong HT pháp luật VN  Gồm hệ thống các QPPL xác định những hành vi nguy hiểm là tội phạm  Quy định hình phạt

  pdf20 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Luật cạnh tranh - Chương VI. Pháp luật về phá sản, giải thể doanh nghiệpLuật cạnh tranh - Chương VI. Pháp luật về phá sản, giải thể doanh nghiệp

  Danh từ phá sản bắt nguồn từ chữ “ruin” trong tiếng Latin nghĩa là sự “khánh tận”. Sự khánh tận ở đây hiểu là tình trạng nợ nần đến mức kiệt quệ về tài sản. Cho đến nay, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, pháp luật chưa quy định thế nào là phá sản mà chỉ đề cập đến khái niệm “doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản”.Việc xác định thế nào l...

  pdf24 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Luật lao động - Chương 5: Ngành luật Lao động, luật Dạy nghềLuật lao động - Chương 5: Ngành luật Lao động, luật Dạy nghề

  5.1. NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG 5.1.1. KHÁI QUÁT CHUNG 5.1.1.1. KHÁI NIỆM LUẬT LĐ LÀ MỘT NGÀNH LUẬT ĐỘC LẬP TRONG HT PLVN, BAO GỒM NHỮNG QPPL ĐIỀU CHỈNH NHỮNG QH LĐ VÀ NHỮNG QHXH KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QH LĐ

  pdf54 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương 5: Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng ngân hàngLuật pháp - Chương 5: Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng ngân hàng

  Khái niệm Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc có hoàn trả vốn gốc và lãi trong một thời gian nhất định. Tín dụng là sự vận động của nguồn vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu.

  ppt69 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương V. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanhLuật pháp - Chương V. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

  Có được những kiến thức cơ bản về pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh Nắm được quy trình tố tụng trọng tài, tố tụng toà án PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH Đánh giá được những ưu, nhược điểm của các hình thức giải quyết tranh chấp

  pdf35 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học pháp luật đại cươngBài giảng môn học pháp luật đại cương

  Bản chất của Nhà nước ta: Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Xác định rõ ràng và dứt khoát mục đích của Nhà nước: Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, ngh...

  ppt23 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luật cạnh tranh - Chương 4: Luật nhà nướcLuật cạnh tranh - Chương 4: Luật nhà nước

  Các nội dung của chương 4: 4.1. Khái quát chung về luật Nhà nước 4.2. Một số nội dung cơ bản

  pdf11 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luật cạnh tranh - Chương IV. Pháp luật về cạnh tranhLuật cạnh tranh - Chương IV. Pháp luật về cạnh tranh

  Có được những kiến thức cơ bản về pháp luật cạnh tranh Nắm được nội dung của pháp luật kiểm soát độc quyền PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH Nhận biết được hành vi cạnh tranh không lành mạnh

  pdf15 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0