• Câu hỏi ôn thi TN THPT và LTĐH: Đại cương về dòng điện xoay chiềuCâu hỏi ôn thi TN THPT và LTĐH: Đại cương về dòng điện xoay chiều

  Câu 1: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên: A. Hiện tượng tự cảm B. Hiện tượng cảm ứng điện từ. C. Từ trường quay. D. Hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng. Câu 2: Chọn câu đúng A. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều. B. Dòng điện có chiều thay đôỉ theo thời gian là dòng điện xoay chiều....

  pdf2 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề - Đại cương về dòng điện xoay chiềuChuyên đề - Đại cương về dòng điện xoay chiều

  CHUYÊN ĐỀ X - ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU A. Lý thuyết cơ bản. 1. Khái niệm dòng điện xoay chiều. * Định nghĩa. * Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian (theo hàm cosin hay sin của thời gian). * Biểu thức. * Trong đó: • i: giá trị cường độ dòng điện xoay chiều tức thời, đơn vị là (A). • I0 > ...

  doc5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Vật lý - Chủ đề: Đại cương về dao động điều hòaTrắc nghiệm Vật lý - Chủ đề: Đại cương về dao động điều hòa

  CHỦ ĐỀ 01 : ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA. Câu 1: Dao động cơ học là : A. Chuyển động trong không gian, sau những khoảng thời gian bằng nhau trạng thái chuyển động được lặp lại. B. Chuyển động có chu kì và tần số xác định. C. Chuyển động có giới hạn trong không gian theo thời gian. D. Chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đại cương dao động 12Trắc nghiệm Đại cương dao động 12

  Câu 5: Tìm phát biểu đúng về dao động điều hòa? A. Trong quá trình dao động của vật gia tốc luôn cùng pha với li độ B. Trong quá trình dao động của vật gia tốc luôn ngược pha với vận tốc C. Trong quá trình dao động của vật gia tốc luôn cùng pha với vận tốc D. không có phát biểu đúng Câu 6: Một vật dao động nằm ngang trên quỹ đạo dài 10 cm, tìm...

  doc3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Công thức và bài tập Sinh học ôn thi THPT quốc giaCông thức và bài tập Sinh học ôn thi THPT quốc gia

  DẠNG 7: TÍNH SỐ CÁCH MÃ HÓA CỦA ARN VÀ SỐ CÁCH SẮP ĐẶT A AMIN TRONG CHUỖI POLIPEPTIT Các loại a.amin và các bộ ba mã hoá: Có 20 loại a amin thường gặp trong các phân tử prôtêin như sau : 1) Glixêrin : Gly 2) Alanin : Ala 3) Valin : Val 4 ) Lơxin : Leu 5) Izolơxin : Ile 6 ) Xerin : Ser 7 ) Treonin : Thr 8 ) Xistein : Cys 9) Metionin : Met 10) A...

  pdf62 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • 30 câu trắc nghiệm Con lắc lò xo30 câu trắc nghiệm Con lắc lò xo

  Câu 1: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình x = Acos(t + ). Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng /40 (s) thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo. Con lắc dao động điều hoà với tần số góc bằng: A. 20 rad.s – 1 B. 80 rad.s – 1 C. 40 rad.s – 1 D. 10 rad.s – 1 Câu 2: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A,...

  doc2 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • 70 câu trắc nghiệm Con lắc đơn70 câu trắc nghiệm Con lắc đơn

  Câu 35 Một con lắc đơn dao động với li giác rất bé θ. Tính cường độ lực hồi phục khi quả nặng có khối lượng 10kg. Cho g =9,8 m/s2. A. F = 98θ N B. F = 98 N C. F = 98θ2 N D. F = 98sinθ N Câu 36 Chuyển động tròn đều có thể xem như tổng hợp của hai giao động điều hòa: một theo phương x, và một theo phương y. Nếu bán kính quỹ đạo của chuyển động...

  doc5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • 50 câu trắc nghiệm Con lắc đơn50 câu trắc nghiệm Con lắc đơn

  Câu 8: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu tăng chiều dài dây lên 2 hai lần thì chu kỳ của con lắc sẽ như thế nào? A. Không thay đổi B. Giảm 2 lần C. Tăng 2 lần D. Không đáp án Câu 9: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu giảm chiều dài dây xuống 2 hai lần và tăng khối lượng của vật nặng lên 4 lần thì chu kỳ của con lắc sẽ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài tập trắc nghiệm và tự luận cơ học vật rắnBài tập trắc nghiệm và tự luận cơ học vật rắn

  10.2 Một vật rắn quay đề xung quang một trục, một điểm M trên vật rắn cách trục quay một khoảng R thì có A. Tốc độ góc ω tỷ lệ thuận với R B. Tốc độ góc ω tỷ lệ nghịch với R C. Tốc độ dài v lệ thuận với R D. Tốc độ dài v lệ nghịch với R 10.3 Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng ¾ chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số tốc...

  doc5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Vật lý: Cơ học vật rắnChuyên đề Vật lý: Cơ học vật rắn

  A. LÝ THUYẾT: VẤN ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH  Vật rắn có kích thước, hầu như không bị biến dạng dưới tác dụng của ngoại lực 1.Toạ độ góc a. Khi vật rắn quay quanh một trục cố định thì :  Mỗi điểm trên vật vạch một đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay, có bán kính r bằng khoảng cách từ điểm đó ...

  doc20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 27/07/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0