• Bài giảng Chương 11: Hoạt động thanh toán quốc tếBài giảng Chương 11: Hoạt động thanh toán quốc tế

  Hối phiếu sử dụng trong TTQT Phương thức chuyển tiền Phương thức nhờ thu Phương thức tín dụng chứng từ

  pdf16 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 11: Ngân hàng trung ương (tiếp)Bài giảng Chương 11: Ngân hàng trung ương (tiếp)

  NHTW là NH phát hành công quản, có thể độc lập hoặc phụ thuộc chính phủ, vừa thực hiện chức năng độc quyền phát hành giấy bạc NH vào lưu thông, vừa thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - NH. Trong hoạt động, nó không giao dịch với công chúng mà chỉ giao dịch với kho bạc nhà nước và các NH trung gian.

  pdf29 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 11: Ngân hàng trung ươngBài giảng Chương 11: Ngân hàng trung ương

  NHTWlàNHpháthànhcôngquản,cóthểđộc lập hoặcphụthuộc chínhphủ, vừathực hiện chứcnăngđộcquyềnpháthànhgiấybạcNH vàolưuthông, vừathực hiệnquảnlýnhànước trên lĩnh vựctiền tệ - tín dụng- NH. Trong hoạtđộng, nókhônggiaodịchvớicôngchúng màchỉgiaodịchvớikhobạcnhànướcvàcác NHtrung gian.

  pdf28 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 12: Hoạt động thanh toánBài giảng Chương 12: Hoạt động thanh toán

  Thanh toán ủy nhiệm chi Thanh toán nhờ thu Thanh toán bằng thẻ ngân hàng Thanh toán bằng thư tín dụng Thanh toán bằng sec

  pdf24 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 10: Ngân hàng thương mạiBài giảng Chương 10: Ngân hàng thương mại

  (SV tự nghiên cứu) Theo Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam: “ NHTM là một TCTD thực hiện toàn bộ hoạt động NH và các hoạt động KD khác có liên quan. Hoạt động NH là hoạt động KD tiền tệ và dịch vụ NH với nội dung chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán ”.

  pdf37 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 9: Hoạt động cấp tín dụngBài giảng Chương 9: Hoạt động cấp tín dụng

  Khái quát về hoạt động cấp tín dụng Hoạt động cho vay của NHTM Hoạt động chiết khấu chứng từ có giá Hoạt động bảo lãnh

  pdf27 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 10: Các trung gian tài chínhBài giảng Chương 10: Các trung gian tài chính

  Kha´ i niệm, dặc điểm, phân loại các trung gian tài chính (TGTC) 1. Kha´ i niệm TGTC là tổ chức thực hiện huy động nguồn tiền của những người tiết kiệm cuối cùng và sau đó cung cấp cho những người cần vốn cuối cùng.

  pdf9 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 4: Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình chủ yếuKế toán kiểm toán - Chương 4: Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình chủ yếu

  Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá a. Khái niệm Phương pháp tính giá là phương pháp kế toán sử dụng thước đo tiền tệ để tính toán xác định giá trị của từng loại và tổng số tài sản của đơn vị thông qua mua vào, sản xuất ra và số hiện có theo những nguyên tắc nhất định. b. Ý nghĩa Theo dõi, phản ánh và kiểm tra được các đối tượng k...

  pdf50 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương tài chính tiền tệBài giảng Thị trường tài chính: Chương tài chính tiền tệ

  Khái niệm:Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại chứng khoán, nơi gặp gỡ của các nguồn cung cầu về vốn, qua đó hình thành nên giá mua và bán các loại cổ phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, hình thành nên giá cả các loại vốn đầu tư bao gồm: lãi suất đi vay, lãi suất cho vay, lãi suất ngắn hạn, trung hạn và dài h...

  pdf27 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 9: Tài chính doanh nghiệp (tiếp)Bài giảng Chương 9: Tài chính doanh nghiệp (tiếp)

  Bản chất của TCDN: - TCDN là hệ thống các quan hệ KT phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn lực TC, được thể hiện thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của DN nhằm phục vụ cho hoạt động KD của DN.

  pdf52 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0