• HTML - Bài 1: Tài liệu HTMLHTML - Bài 1: Tài liệu HTML

  HTML: (Hypertext Markup Language) Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (Text, âm thanh, viedeo, tương tác .) » HTML: Dùng thẻ (tag) để hiển thị văn bản, âm thanh, hình ảnh, các dữ liệu đa phương tiện trên trang web » File HTML: gồm các thẻ HTML với nằm trong file .html, .html, xhmlt » Một trang web: HTML + CSS + Javascript » Phiên bản: 1.0, 4.1 và...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết tóm tắc Autocad 3D - Phần 1: Cơ sở tạo hình và mô hình khung dây wireframe modelLý thuyết tóm tắc Autocad 3D - Phần 1: Cơ sở tạo hình và mô hình khung dây wireframe model

  1. Chia khung hình tĩnh (tiled viewports) : VPORTS View / Viewports > / New viewports - Standard viewports, chọn Three: Right - Setup , chọn 3D Kết quả ta được ba khung hình tĩnh gồm có các góc nhìn đã mặc định trước : mặt bằng (top), mặt đứng từ trước (front) và hình chiếu trục đo hướng đông nam (Sw Isometric). Muốn thay đổi các góc nhìn ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • 6 nguyên tắc phối màu6 nguyên tắc phối màu

  1. Phối màu đơn sắc (Monochromatic) Đây là phối màu đơn giản nhất và cũng vô cùng hiệu quả. Khi sử dụng phối màu đơn sắc, bạn thường chỉ sử dụng một màu duy nhất hay đôi lúc bạn cũng có thể sử dụng nhiều sắc độ khác nhau của cùng một màu để chúng cộng hưởng với nhau.

  docx11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Các giải thuật sắp xếpCấu trúc dữ liệu và giải thuật - Các giải thuật sắp xếp

  Bài toán sắp xếp: Là quá trình xử lý một danh sách các phần tử (hoặc các mẫu tin) để đặt chúng theo một thứ tự thỏa mãn một tiêu chuẩn nào đó dựa trên nội dung thông tin lưu giữ tại mỗi phần tử.  Lưu ý: Thứ tự đề cập ở đây là một thứ tự tổng quát.  Ví dụ: Danh sách trước khi sắp xếp: {1, 25, 6, 5, 2, 37, 40} Danh sách sau khi sắp xếp: {1...

  pdf40 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Sổ tay ngành công nghệ thông tinSổ tay ngành công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin (CNTT) theo nghĩa rộng là toàn bộ lĩnh vực liên quan đến máy tính như hệ thống, phần mềm, quản trị thông tin, lý thuyết thông tin,. Hiểu theo nghĩa hẹp, Công nghệ thông tin là lĩnh vực đào tạo ra các kỹ sư, chuyên viên để thiết lập, quản trị hệ thống máy tính, phát triển hệ thống web, cơ sở dữ liệu và ứng dụng cho tất cả các ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Danh sách liên kếtCơ sở dữ liệu - Danh sách liên kết

  Được khai báo tường minh  Tồn tại khi vào phạm vi khai báo và chỉ mất khi ra khỏi phạm vi này.  Được cấp phát vùng nhớ trong vùng dữ liệu (data segment) hoặc là Stack. Kích thước không thay đổi trong suốt quá trình sống.

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Cây nhị phân tìm kiếmCơ sở dữ liệu - Chương 5: Cây nhị phân tìm kiếm

  Nội dung 1. Khái niệm 2. Đặc điểm 3. Hình dạng 4. Định nghĩa kiểu dữ liệu 5. Các lưu ý khi cài đặt 6. Các thao tác

  pdf41 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngăn xếp và hàng đợiCơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngăn xếp và hàng đợi

  Nội dung Trình bày khái niệm Ngăn xếp (Stack) và Hàng đợi (Queue) Minh họa các ứng dụng Các phương pháp xây dựng Stack và Queue

  pdf58 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Danh sách liên kếtCơ sở dữ liệu - Chương 3: Danh sách liên kết

  Mục tiêu  Nắm vững khái niệm về kiểu dữ liệu tĩnh và động  Nắm vững cách tổ chức dữ liệu động bằng danh sách liên kết và minh họa được các thao tác xử lý trên danh sách liên kết đơn  Cài đặt minh họa được các thao tác của danh sách đơn bằng ngôn ngữ C/ C++

  pdf68 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Giải thuật sắp xếp (tiếp theo)Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Giải thuật sắp xếp (tiếp theo)

  Nắm vững, minh họa và tính toán được các phép gán (hoán vị) các giải thuật sắp xếp cơ bản trên mảng một chiều  Cài đặt được các giải thuật bằng ngôn ngữ C/C++

  pdf115 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0