• Bài giảng Chương 3: Thời giá của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi roBài giảng Chương 3: Thời giá của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro

  3.1.1 Lãi đơn, lãi kép và lãi suất hiệu dụng 3.1.1.1 Lãi đơn - Khái niệm: là phương pháp tính lãi mà số tiền lãi được xác định trên một số vốn gốc theo một mức lãi suất nhất định không dựa trên sự ghép lãi của kỳ trước vào gốc để tính lãi kỳ tiếp theo - Công thức: SI = Po x r x n Po: số vốn gốc r: lãi suất n: số kỳ tính lãi 3.1.1.2 Lãi k...

  ppt25 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3 : Cán cân thanh toán (The Balance of Payment –BOP)Bài giảng Chương 3 : Cán cân thanh toán (The Balance of Payment –BOP)

  Mộtsốkháiniệm 1 Kếtcấucáncânthanhtoán 2 NguyêntắcbúttoánképBOP 3 4 5 ThặngdưvàthâmhụtBOP 4

  pdf28 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương III: Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệpBài giảng Chương III: Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp

  Nội dung và thành phần vốn lưu động. II. Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động. III. Tổ chức đảm bảo nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. IV. Các biện phỏp quản lý và nâng cao hiệu suất sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp

  pdf67 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệpBài giảng Chương 4: Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp

  Tài sản cố định của DN:  Tài sản của DN: – Là một nguồn lực – Do DN kiểm soát được – Dự kiến đem lại lợi ích kinh tếtrong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó  Tài sản trong DN có nhiều loại, dựa theo đặc điểm của tài sản trong quá trình tham gia hoạt động kinh doanh toàn bộ tài sản của DN được chia thành:

  pdf42 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Thị trường ngoại hối (tiếp theo)Bài giảng Chương 2: Thị trường ngoại hối (tiếp theo)

  Đặc điểm thị trường ngoại hối: Không có địa điểm cụ thể Không có giờ nghỉ Trung tâm của Forex là thị trường liên ngân hàng Tỉ giá giao dịch thống nhất với nhau Đồng tiền giao dịch trung tâm là USD Thị trường rất nhạy cảm với điều kiện kinh tế, chính trị Các thị trường ngoại hối quan trọng: London, New York, Tokyo, Singapore và Franfurt

  ppt51 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nền tảng tài chính II: Định giá tài sản, TT hiệu quả, Lý thuyết đại diệnBài giảng Nền tảng tài chính II: Định giá tài sản, TT hiệu quả, Lý thuyết đại diện

  Giả định các nhà đầu tư e ngại và sở thích của họ được xác định bằng giá trị trung bình và phương sai của tỷ suất sinh lợi. Mặc dù TSSL trên tài sản ở giai đoạn tiếp theo không hoàn toàn có thể dự báo, nhưng nó có thể được xác định bởi một phân phối xác suất. Một tham số đo lường phân phối này là giá trị kỳ vọng của tỷ suất sinh lợi, ký hiệu là E(...

  ppt22 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Quản lý thu, chi trong doanh nghiệpBài giảng Chương 2: Quản lý thu, chi trong doanh nghiệp

  Bảng cân đối kế toán • Báo cáo kết quả kinh doanh • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ • Thuế Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt, Thu nhập DN

  pdf53 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ thống tiền tệ quốc tế (tiếp)Bài giảng Hệ thống tiền tệ quốc tế (tiếp)

  Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế  Hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914)  Hệ thống tiền tệ quốc tế trong giai đoạn chiến tranh thế giới (1914-1944)  Hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh thế giới (1944 – 1990s)  Hệ thống tiền tệ quốc tế ngày nay

  pdf35 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương II: Giá trị thời gian của tiền tệ (tiếp)Bài giảng Chương II: Giá trị thời gian của tiền tệ (tiếp)

  Giá trịtương lai(Future Value): FV ƒGiá trịhiệntại(Present Value): PV ƒTỷsuấtsinhlời, lãi suấtchiếtkhấu: r ƒKỳhạn: t

  pdf8 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Định giá cổ phiếu (tiếp)Bài giảng Chương 2: Định giá cổ phiếu (tiếp)

  Các đặc điểm của cổ phiếu thường Định giá cổ phiếu thường dựa vào cổ tức Cổ phiếu ưu đãi Định giá cổ phiếu dựa vào FCF

  pdf47 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0