• 10 Đề thi học kỳ II môn: Ngữ văn lớp 910 Đề thi học kỳ II môn: Ngữ văn lớp 9

  Đề 01 : Câu 1 : ( 2 điểm ) Trong bài thơ “ Nói với con ” của Y Phương , người cha nói với con những đức tính nào của “ người đồng mình ” và nhắc nhở con điều gì ? Câu 2 : ( 2 điểm ) Về mặt hình thức , các câu trong đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng các phép liên kết nào ? Hãy chỉ ra phép liên kết trong hai câu văn sau : Tôi bỗng n...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • 8 bộ đề thi chọn HSG Lí 9 tỉnh An Giang năm 2014 – 20158 bộ đề thi chọn HSG Lí 9 tỉnh An Giang năm 2014 – 2015

  ĐỀ SỐ 1 (Huyện Phú Tân) Câu 1 (4 điểm). Một người đi xe máy từ Long Xuyên đến Cần Thơ. Trong nửa quãng đường đầu, người đó đi với vận tốc trung bình 30 km/h. Trên nửa quãng đường còn lại, trong nửa thời gian đầu người đó đi với vận tốc trung bình 20 km/h, sau đó đi với vận tốc trung bình 24 km/h. Biết thời gian đi từ Long Xuyên đến Cần Thơ là 2...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • 5 Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 7 môn: Toán5 Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 7 môn: Toán

  Bài 4: (7 điểm) Cho tam giác ABC cân (AB = AC ; góc A tù). Trên cạnh BC lấy điểm D, trên tia đối của CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Trên tia đối của CA lấy điểm I sao cho CI = CA. Câu 1: Chứng minh: a) b) AB + AC < AD + AE Câu 2: Từ D và E kẻ các đường thẳng cùng vuông góc với BC cắt AB; AI theo thứ tự tại M; N. Chứng minh BM = CN. Câu...

  doc17 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • 5 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên môn: Toán5 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên môn: Toán

  Câu 3 (1,5 điểm). Một người đi xe đạp từ địa điểm A tới địa điểm B, quãng đường AB dài 24 km. Khi đi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm 4 km/h so với lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính vận tốc của xe đạp khi đi từ A tới B. Câu 4 (3 điểm). Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Giả sử M là điểm thuộc đo...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • 4 Đề kiểm tra 15 phút Giải tích 12 - Chương 14 Đề kiểm tra 15 phút Giải tích 12 - Chương 1

  Câu 7: Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x-x2? A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất; B. Hàm số có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất; C. Hàm số có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất; D. Hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất.

  docx4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • 4 Đề kiểm tra học kì II – Môn Sinh học lớp 114 Đề kiểm tra học kì II – Môn Sinh học lớp 11

  Phần I: Trắc nghiệm (5đ) 1/ Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản a. bào tử b. phân đôi c. sinh dưỡng d. hữu tính 2/ Cây nào sau đây có khả năng tạo ra những cơ thể mới từ một bộ phận của thân rễ: a. Rau má b. Cỏ gấu c. Cây thuốc bỏng d. Khoai tây 3/ Hình thức nào sau đây không phải sinh sản a. Mọc chồi b. Phân đôi c. Tái sinh d. Phân mả...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • 3 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 113 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11

  ĐỀ 1 Written test- 45 minutes IPick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others 1-A-dream B-sneaky C-feat D-dead 2-A-excite B-decide C-imagine D-quite 3-A-much B-stolen C-study D-money 4-would B-round C-amount D-without 5-seat B-great C-meat D-cease II-Choose the best answer for each of the following ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • 3 Đề kiểm tra Đại số 10 - Chương IV3 Đề kiểm tra Đại số 10 - Chương IV

  KIỂM TRA ĐẠI SỐ - CHƯƠNG IV-ĐỀ SỐ 1 Câu 1 ( 2 điểm ) Cho bất phương trình : x2 + 2mx – 3m + 4 < 0 (1) a) Giải bất phương trình (1) khi m = 5 b) Tìm m để bất phương trình (1) vô nghiệm.

  pdf2 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • 2 Đề kiểm tra thử chất lượng học kì II năm học: 2013-2014 môn: Toán lớp 112 Đề kiểm tra thử chất lượng học kì II năm học: 2013-2014 môn: Toán lớp 11

  Câu 5: Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại B, ta lấy một điểm M sao cho MB = 2a. Gọi I là trung điểm của BC. a. Chứng minh rằng AI vg (MBC). b. Tính góc hợp bởi đường thẳng IM với mặt phẳng (ABC). c. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (MAI).

  pdf2 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • 2 Đề thi thử học kì 2 – Môn Toán lớp 112 Đề thi thử học kì 2 – Môn Toán lớp 11

  Câu 4: (3,0 điểm) Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại B, ta lấy một điểm M sao cho MB = 2a. Gọi I là trung điểm của BC. a) (1,0 điểm) Chứng minh rằng AI vg (MBC). b) (1,0 điểm) Tính góc hợp bởi đường thẳng IM với mặt phẳng (ABC). c) (1,0 điểm) Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (MAI).

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0