• Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 13 Xuất khẩu, nhập khẩu và buôn bán đối lưuBài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 13 Xuất khẩu, nhập khẩu và buôn bán đối lưu

  Giới thiệu Câu hỏi: Ai được lợi từ xuất khẩu?  Cả hai công ty lớn và nhỏ có thể hưởng lợi từ xuất khẩu  Các công ty có nhu cầu xuất khẩu phải  xác định các cơ hội xuất khẩu  tránh một loạt các vấn đề bất ngờ liên quan đến kinh doanh trong một thị trường nước ngoài  trở nên quen thuộc với cơ chế xuất khẩu và tài trợ nhập khẩu  học để có...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 12 Xâm nhập thị trường nước ngoàiBài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 12 Xâm nhập thị trường nước ngoài

  Giới thiệu Câu hỏi: làm thế nào để doanh nghiệp xâm nhập thị trường nước ngoài?  Các công ty có thể thâm nhập vào các thị trường nước ngoài thông qua  xuất khẩu  cấp giấy phép hoặc nhượng quyền thương mại  liên doanh với một công ty nước chủ nhà  Mở chi nhánh ở nước sở tại để phục vụ cho thịtrường đó  Những lợi thế và bất lợi của từng ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 11 Chiến lược trong kinh doanh quốc tếBài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 11 Chiến lược trong kinh doanh quốc tế

  Giới thiệu  Câu hỏi: những hành động nào nhà quản lý có thể thực hiện để cạnh tranh hiệu quả hơn trong nền kinh tế toàn cầu?  Nhà quản lý phải xem xét  lợi ích của việc mở rộng sang thị trường nước ngoài  chiến lược để theo đuổi trong thị trường nước ngoài  giá trị của sự hợp tác với các đối thủ cạnh tranh toàn cầu  những lợi thế của li...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 10 Hệ thống tiền tệ quốc tếBài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 10 Hệ thống tiền tệ quốc tế

  Giới thiệu Câu hỏi: hệ thống tiền tệ quốc tế là gì? Hệ thống tiền tệ quốc tế đề cập đến các thể chế điều chỉnh tỷ giá hối đoái Hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi tồn tại ở những nước mà thị trường ngoại hối xác định giá trị tương đối của đồng tiền

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 9 Thị trường hối đoáiBài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 9 Thị trường hối đoái

  Giới thiệu Câu hỏi: thị trường ngoại hối là gì? Thị trường ngoại hối là một thị trường trong đó tiền tệ của một quốc gia này được chuyển đổi thành tiền của một quốc gia khác Câu hỏi: tỷ giá hối đoái là gì? Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ mà tại đó tiền của một nước được chuyển đổi thành đồng tiền nước khác

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 8 Hội nhập kinh tế khu vựcBài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 8 Hội nhập kinh tế khu vực

  Giới thiệu Hội nhập kinh tế khu vực là sự thỏa thuận giữa các quốc gia trong một khu vực địa lý để giảm các rào cản thuế quan và phi thuế quan nhằm tạo ra các dòng chảy tự do của hàng hoá, dịch vụ, và các yếu tố sản xuất giữa các nước. Về lý thuyết, hội nhập kinh tế khu vực mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên Trong hai thập kỷ qua, số ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 7 Đầu tư trực tiếp nước ngoàiBài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 7 Đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Giới thiệu Câu hỏi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì?  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra khi một công ty đầu tư trực tiếp tại các cơ sở mới để sản xuất và / hoặc kinh doanh ở nước ngoài  Một khi một công ty thực hiện FDI, nó sẽ trở thành một công ty đa quốc gia  Có hai hình thức FDI  Đầu tư cơ bản (việc thành lập một hoạt động mới...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 6 Kinh tế chính trị trong thương mại quốc tếBài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 6 Kinh tế chính trị trong thương mại quốc tế

  Giới thiệu Thương mại tự do đề cập đến một tình huống mà một chính phủ không cố gắng để hạn chế những gì công dân của mình có thể mua từ một nước khác hoặc những gì họ có thể bán cho một quốc gia khác Trong khi nhiều quốc gia đã cam kết thương mại tự do, họ có xu hướng can thiệp vào thương mại quốc tế để bảo vệ lợi ích của các nhóm chính trị qu...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6 Hạch toán kinh doanh và hiệu quả kinh tế trong thương mạiBài giảng Chương 6 Hạch toán kinh doanh và hiệu quả kinh tế trong thương mại

  6.1.Hạch toán kinh doanh trong thương mại 6.1.1. Vai trò hạch toán kinh doanh - Sử dụng nguồn vốn tiết kiệm, hợp lý - Kích thích doanh nghiệp đạt hiệu quả cao - Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của DN - Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa quản lý kinh tế vĩ mô Nhà nước và quyền tự chủ của DN

  pdf28 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 5 Lý thuyết thương mại quốc tếBài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 5 Lý thuyết thương mại quốc tế

  Giới thiệu Lý thuyết thương mại quốc tế: giải thích lý do tại sao lại có lợi khi một nước tham gia vào thương mại quốc tế giúp các nước xây dựng chính sách kinh tế của họ giải thích mô hình của thương mại quốc tế trong nền kinh tế thế giới

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0