• So sánh một số hàm phi tuyến trong thuật toán phân tích phần tử song song thích nghi cho ten-xơ bậc 3 và áp dụng xử lý tín hiệu điện não đồ không đầy đủSo sánh một số hàm phi tuyến trong thuật toán phân tích phần tử song song thích nghi cho ten-xơ bậc 3 và áp dụng xử lý tín hiệu điện não đồ không đầy đủ

  Abstract: In this paper, we compared several nonlinear functions used in adaptive canonical polyadic (CP) decomposition of third-order tensors with one dimension growing with time. We also applied these adaptive CP decomposition algorithms to analysis of incomplete electroencephalogram (EEG) data under third-order tensor representation. The numer...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 28/06/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượngTính đa hình trong lập trình hướng đối tượng

  TÓM TẮT Đa hình là một trong bốn tính chất đặc trưng của lập trình hướng đối tượng, đây cũng chính là tính chất khó hiểu nhất, khó phân biệt trong khi lập trình. Trong bài báo này, tôi tập trung vào các yếu tố tạo nên tính đa hình cho đối tượng trong lập trình. Tính đa hình thường liên quan đến kiểu dữ liệu được truyền vào đối tượng và phương t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 28/06/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tổng quan về phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động từ mã nguồnTổng quan về phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động từ mã nguồn

  Tóm tắt: Kiểm thử là quá trình kiểm tra chương trình với mục đích phát hiện lỗi. Kiểm thử phần mềm cần nhiều thời gian và chi phí của dự án, thông thường chiếm 50% chi phí của dự án và 35% tổng thời gian phát triển phần mềm. Bước quan trọng của kiểm thử phần mềm là tự động sinh các bộ dữ liệu kiểm thử từ mã nguồn một cách tối ưu dựa trên các ti...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 28/06/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Về một bộ dữ liệu xạ hình tưới máu cơ tim phục vụ việc xây dựng, đánh giá các mô hình học máy dò tìm tổn thương cơ timVề một bộ dữ liệu xạ hình tưới máu cơ tim phục vụ việc xây dựng, đánh giá các mô hình học máy dò tìm tổn thương cơ tim

  Tóm tắt: Chụp xạ hình tưới máu cơ tim (MPI) bằng máy chụp cắt lớp phát xạ đơn photon (SPECT) là một hướng nghiên cứu đầy tiềm năng cho học máy phục vụ hỗ trợ chẩn đoán (CAD). Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu về vấn đề này còn ít và khó có thể áp dụng, phát triển vì thiếu một cơ sở dữ liệu chuẩn. Hầu hết các thuật toán dò tìm tổn thương cơ tim ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 28/06/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • IT-Tree và thuật toán AprioriIT-Tree và thuật toán Apriori

  TÓM TẮT Khám phá itemsets là công việc quan trọng trong khai thác dữ liệu. Nhờ đó mà ta có thể khai thác luật kết hợp từ các itemsets đó. Tuy nhiên, không gian tìm kiếm trong giai đoạn tìm các itemsets cần thiết thì rất lớn theo từng bước, độ dài k của các item. Do vậy, chúng ta cần phải quan tâm đến việc rút gọn không gian tìm kiếm. Apriori (2...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 28/06/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Khảo sát, đánh giá một số thuật toán xử lý tương tranh cập nhật dữ liệu trong các hệ phân tánKhảo sát, đánh giá một số thuật toán xử lý tương tranh cập nhật dữ liệu trong các hệ phân tán

  Trong môi trường phân tán, khi nhiều giao dịch thực hiện cập nhật trên một mục dữ liệu tại cùng một thời điểm, thì ứng dụng cần xử lý tương tranh cập nhật trên mục dữ liệu đó nhằm đảm bảo nhất quán dữ liệu (tính chính xác của dữ liệu), đồng thời nhiều nhất các giao dịch được thực hiện. Đã có nhiều thuật toán được đề xuất để giải quyết yêu cầu tr...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 28/06/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Áp dụng lý thuyết tập mờ để mở rộng cở sở dữ liệu quan hệÁp dụng lý thuyết tập mờ để mở rộng cở sở dữ liệu quan hệ

  ABSTRACT This paper introduces a fuzzy relational data base model (FRDB) that extends the conventional relational data base model with two key features: (1) the relations represent the set of data tuples to be the fuzzy relations; (2) selection conditions are associated with fuzzy set values to be able to query the fuzzy, imprecise information ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 28/06/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Quản lý và thay đổi khóa cơ sở dữ liệu mã hóa trên môi trường thuê ngoàiQuản lý và thay đổi khóa cơ sở dữ liệu mã hóa trên môi trường thuê ngoài

  Tóm tắt Chủ sở hữu dữ liệu thuê ngoài dịch vụ cơ sở dữ liệu (Outsourced database) luôn muốn bảo vệ thông tin (tránh bị đánh cắp, sửa đổi dữ liệu,.) trước kẻ tấn công trên môi trường internet và kể cả từ nhà cung cấp dịch vụ. Để bảo vệ dữ liệu của mình, nhất là các thông tin quan trọng, người chủ sở hữu dữ liệu dùng phương pháp mã hóa dữ liệu tr...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 28/06/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Hardware design solution for residual syntax element generation in HEVC CABAC encoderHardware design solution for residual syntax element generation in HEVC CABAC encoder

  Abstract: Context Adaptive Binary Arithmetic Coding (CABAC) is the only entropy encoding method exploited in High Efficiency Video Coding (HEVC) standard that supports high compression rate to allow transmitting of real-time UHD 4K/8K video sequences in various modern video services. However, it is also considered the most throughput bottle-nec...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 28/06/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Sampling method for evolving multiple subpopulations in genetic programmingSampling method for evolving multiple subpopulations in genetic programming

  Abstract Sampling techniques are the techniques that use a subset of the training data instead of the full data. These approaches have recently used in Genetic Programing (GP) to speed up the evolving process and to improve its performance. In this paper, we propose a new sampling technique that evolves multiple subpopulations on the sampled da...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 28/06/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0