• Luật tố tụng hình sự - Chương 7: Chủ thể của tội phạmLuật tố tụng hình sự - Chương 7: Chủ thể của tội phạm

  NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC I. Khái niệm II. Các dấu hiệu chủ thể của tội phạm III. Chủ thể đặc biệt của tội phạm IV. Vấn đề nhân thân người phạm tội trong luật hình sự

  pdf27 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Nhà nước và pháp luật đại cương - Bộ máy nhà nướcNhà nước và pháp luật đại cương - Bộ máy nhà nước

  Bộ máy nhà nước 1- Khái niệm bộ máy nhà nước, cơ quan nhà nước. 2- Nguyên tắc của bộ máy nhà nước. 3- Phân loại cơ quan nhà nước. 4- Bộ máy nhà nước trong lịch sử

  pdf23 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 5: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lyLuật học - Bài 5: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp ly

  Thứ nhất, hành vi nguy hiểm cho xã hội. Các Mác đã viết: “Ngoài hành vi của mình ra tôi hoàn toàn không tồn tại đối với pháp luật, hoàn toàn không phải là đối tượng của nó”. Cho nên vi phạm pháp luật trước hết phải là hành vi của con người hoặc là hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội. gây nguy hiểm hoặc có khả năng gây nguy hiểm...

  ppt34 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nhà nước và pháp luật đại cương - Hệ thống tư pháp và cơ chế bảo vệ hiến phápNhà nước và pháp luật đại cương - Hệ thống tư pháp và cơ chế bảo vệ hiến pháp

  • A. Hệ thống tư pháp các nước – Vị trí hệ thống tư pháp trong BMNN – Các nguyên tắc hoạt động – Cơ cấu tổ chức các hệ thống toà án – Nhân sự toà án – Thẩm quyền của toà án các nước • B. Cơ chế bảo vệ hiến pháp

  pdf12 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Nhà nước và pháp luật đại cương - Bài 6: Nghĩa vụ của người sử dụng đấtNhà nước và pháp luật đại cương - Bài 6: Nghĩa vụ của người sử dụng đất

  Bài 6. Nghĩa vụ của người sử dụng đất 1. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất 2. Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất Bài 6. Nghĩa vụ của người sử dụng đất 1. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất 2. Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

  pdf90 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luật tố tụng hình sự - Chương VI: Mặt khách quan của tội phạmLuật tố tụng hình sự - Chương VI: Mặt khách quan của tội phạm

  I. Khái niệm. II. Hành vi khách quan của tội phạm. III. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội. IV.Vấn đề quan hệ nhân quả trong luật hình sự. V. Những nội dung biểu hiện khác của mặt khách quan của tội phạm.

  pdf35 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Nhà nước và pháp luật đại cương - Bài 6: Các kiểu pháp luật các hình thức pháp luậtNhà nước và pháp luật đại cương - Bài 6: Các kiểu pháp luật các hình thức pháp luật

  I. CÁC KIỂU PHÁP LUẬT  2. Quy luật thay thế các kiểu PL trong lịch sử.  Tương ứng với mỗi hình thái KT-XH có giai cấp là mỗi kiểu PL khác nhau. Khi các hình thái KT-XH thay đổi thì cũng dẫn đến sự thay đổi tương ứng trong NN và PL.  Sự thay thế kiểu PL này bằng một kiểu PL khác tiến bộ hơn là một quy luật tất yếu khách quan với những đặc ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chức năng nhà nướcLuật học - Chức năng nhà nước

  Chức năng của nhà nước 1- Khái niệm chức năng nhà nước 2- Phân loại chức năng nhà nước 3- Hình thức, phương pháp thực hiện chức năng

  pdf17 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 6: Kỹ năng của luật sư tại phiên tòa dân sự sơ thẩmLuật học - Bài 6: Kỹ năng của luật sư tại phiên tòa dân sự sơ thẩm

  Giới thiệu khái quát vai trò của luật 1. sư tại phiên tòa sơ thẩm 2. Những vấn đề cần lưu ý tại thủ tục bắt đầu phiên tòa 3. Kỹ năng tham gia thủ tục hỏi tại phiên tòa 4. Kỹ năng tham gia tranh luận

  pdf15 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Luật tài chính - Bài 5: Quyền của người sử dụng đấtLuật tài chính - Bài 5: Quyền của người sử dụng đất

  1. Quyền chung của người sử dụng đất 2. Quyền giao dịch quyền sử dụng đất của người sử dụng đất 3. Quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 4. Quyền được giao khoán đất của các nông lâm trường quốc doanh

  pdf76 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0