• Giáo trình Hóa học phân tích định lượng (Phần 1)Giáo trình Hóa học phân tích định lượng (Phần 1)

  Chương MỞ ĐẦU ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG I. ĐỐI TƯỢNG – NHIỆM VỤ – CHỨC NĂNG CỦA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Phân tích định lượng là một mặt của công tác phân tích, có nhiệm vụ xác định thành phần, khối lượng các cấu tử có trong đối tượng phân tích. Cấu tử đó có thể là nguyên tố, các gốc hoặc các nhóm chức, các đơn chất hoặc hợp chất (ở thể rắ...

  pdf53 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ sở hóa học hữu cơ - Tập II (Phần 2)Giáo trình Cơ sở hóa học hữu cơ - Tập II (Phần 2)

  CHƯƠNG 11 HỢP CHẤT DỊ VÒNG VÀ ANKALOIT A. HỢP CHẤT DỊ VÒNG: 11.1-Khái niệm và phân loại: -Khái niệm: Hợp chất dị vòng là loại hợp chất hữu cơ có vòng, trong vòng đó ngoài cacbon ra còn chứa một hoặc nhiều nguyên tử khác không phải là cacbon và gọi là dị tử hay dị tố. Các dị tố thường gặp là O, S, N. -Phân loại: 2 loại: no và không no

  pdf121 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ sở hóa học hữu cơ - Tập II (Phần 1)Giáo trình Cơ sở hóa học hữu cơ - Tập II (Phần 1)

  CHƯƠNG 9: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT CỦA AXIT CACBOXYLIC A. AXIT CACBOXYLIC 9.1-Định nghĩa và phân loại: Định nghĩa: Axit cacboxylic là loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm cacboxyl -COOH liên kết với gốc hiđrocacbon. Công thức chung của axit cacboxylic: R(COOH)a Trong đó: a = 1, 2, 3, . là số nhóm cacboxyl R là gốc hiđroc...

  pdf96 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Động học các quá trình điện cực (Phần 2)Giáo trình Động học các quá trình điện cực (Phần 2)

  Chương VII SỰ OXY HÓA ANOT KIM LOẠI I- BIỂU THỨC CHUNG CỦA TỐC ĐỘ TAN ANOT KIM LOẠI. Sự nghiên cứu động học quá trình oxy hóa anot kim loại thường dựa trên mối quan hệ mật độ dòng anot iA và sự chuyển dịch thế điện cực khỏi trạng thái cân bằng. Sự phụ thuộc giữa iA vào (A ở dạng tổng quát được trình bày trên hình 7.1 (a) và (b).

  pdf50 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Động học các quá trình điện cực (Phần 1)Giáo trình Động học các quá trình điện cực (Phần 1)

  MỞ ĐẦU Trong phần nhiệt động lực học về nguyên tố Ganvani, chúng ta đã nghiên cứu các quá trình cân bằng trên ranh giới pha điện cực – dung dịch cùng những quy luật điện hóa ở trạng thái cân bằng. Đặc trưng điển hình của quá trình cân bằng điện cực là không có sự lưu thông dòng điện bên ngoài. Trong phần động học các quá trình điện cực chúng t...

  pdf53 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • 5 bước trong phân tích5 bước trong phân tích

  5 bước phân tích • Lấy mẫu và bảo quản mẫu • Chuẩn bị mẫu • Sử dụng dung dịch chuẩn • Quy trình • Tính toán và giải thích kết quả

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu Đo pHTìm hiểu Đo pH

  pH – ghi nhớ • pH là một cách đo điện hóa , có ích trong nhiều ứng dụng. • Giống như nhiều phân tích điện hóa khác, pH đòi hỏi hiệu chuẩn thường xuyên để đạt kết quả chính xác. • Việc bảo quản đầu đo đúng cách là rất cần thiết.

  pdf63 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • ColorimetryColorimetry

  So màu – Ghi nhớ • Phép so màu là đo lường màu sắc. • Cường độ màu liên quan đến nồng độ mẫu dựa trên sự hiệu chuẩn của máy. • Trong phép so sánh, tính nhất quán là quan trọng nhất.

  pdf58 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Nhu cầu oxy hóa học (COD)Nhu cầu oxy hóa học (COD)

  COD – Ghi nhớ • COD đo gián tiếp khối lượng chất hữu cơ. • COD đo chất hữu cơ bị oxy hóa với tác nhân oxy hóa mạnh và đo lượng oxy bị tiêu thụ trong phản ứng. • Mối tương quan giữa COD và BOD thì rõ ràng và không phải lúc nào cũng xác định được.

  pdf44 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi, bài tập và câu trả lời Động họcCâu hỏi, bài tập và câu trả lời Động học

  Câu 1 : Đặc điểm của các phản ứng dùng để nghiên cứu về mặt động lực học? Đặc điểm của phản ứng dùng để nghiên cứu về mặt động lực học là : Phản ứng : aA + bB + . → eE + fF + . Chia thành 2 loại : Phản ứng đơn giản :là các phản ứng xảy ra qua 1 giai đoạn. Phản ứng phức tạp : là các phản ứng xảy ra oqr 2 giai đoạn trở nên. A → B→ C

  docx4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0