• Vật liệu Từ NanoVật liệu Từ Nano

  A.Khái quát về vật liệu từ oxit I.Giới thiệu Ferit từ (tiếng Anh: Ferrimagnet) là tên gọi chung của nhóm các vật liệu có trật tự từ mà trong cấu trúc từ của nó gồm 2 phân mạng đối song song nhưng có độ lớn khác nhau. Ferrit từ còn được gọi là phản sắt từ bù trừ không hoàn. .Có thể định nghĩa là dung dịch rắn của oxit sắt với oxit kim loại khác...

  pdf55 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng tính chất cơ của màng mỏngỨng dụng tính chất cơ của màng mỏng

  I. GIỚI THIỆU CHUNG: Với nhu cầu hiện nay là tạo ra những sản phẩm ít bị mài mòn, bị ăn mòn với môi trường và tuổi thọ cao, đòi hỏi phải tìm ra một phương pháp chế tạo hữu hiệu. Hàng năm, trong các ngành công nghiệp sự hao mòn và hiện tượng ăn mòn các công cụ, máy móc đã gây ra thiệt hại rất lớn. Nó là nguyên nhân đấy chi phí sản xuất, giá tiêu...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tạo màng bằng phương pháp sputteringTạo màng bằng phương pháp sputtering

  Phún xạ là gì? là kỹ thuật chế tạo màng mỏng dựa trên nguyên lý truyền động năng bằng cách dùng các iôn khí hiếm được tăng tốc dưới điện trường bắn phá bề mặt vật liệu từ bia vật liệu, truyền động năng cho các nguyên tử này bay về phía đế và lắng đọng trên đế.

  pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 17: Compressible FlowBài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 17: Compressible Flow

  Stagnation Properties Consider a fluid flowing into a diffuser at a velocity , temperature T, pressure P, and enthalpy h, etc. Here the ordinary properties T, P, h, etc. are called the static properties; that is, they are measured relative to the flow at the flow velocity. The diffuser is sufficiently long and the exit area is sufficiently large t...

  ppt61 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 16: Chemical and Phase EquilibriumBài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 16: Chemical and Phase Equilibrium

  Since the percent theoretical air is known, the N2 balance gives B. The H balance gives G. Then the C and O balances give two equations that relate the remaining three unknowns D, E, and F. Therefore, we need one more equation. To obtain this last equation relating the mole numbers of the products, we assume that the products are in chemical equil...

  ppt32 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 15: Chemical ReactionsBài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 15: Chemical Reactions

  Fuels are usually composed of some compound or mixture containing carbon, C, and hydrogen, H2. Examples of hydrocarbon fuels are CH4 Methane C8H18 Octane Coal Mixture of C, H2, S, O2, N2 and non-combustibles Initially, we shall consider only those reactions that go to completion. The components prior to the reaction are called reactants an...

  ppt52 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 14: Gas-Vapor Mixtures and Air-ConditioningBài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 14: Gas-Vapor Mixtures and Air-Conditioning

  We will be concerned with the mixture of dry air and water vapor. This mixture is often called atmospheric air. The temperature of the atmospheric air in air-conditioning applications ranges from about –10 to about 50oC. Under these conditions, we treat air as an ideal gas with constant specific heats. Taking Cpa = 1.005 kJ/kgK, the enthalpy of ...

  ppt45 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 13: Gas MixturesBài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 13: Gas Mixtures

  The discussions in this chapter are restricted to nonreactive ideal-gas mixtures. Those interested in real-gas mixtures are encouraged to study carefully the material presented in Chapter 12. Many thermodynamic applications involve mixtures of ideal gases. That is, each of the gases in the mixture individually behaves as an ideal gas. In this sect...

  ppt23 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 12: Thermodynamic Property RelationsBài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 12: Thermodynamic Property Relations

  The equations that relate the partial derivatives of properties P, v, T, and s of a simple compressible substance to each other are called the Maxwell relations. They are obtained from the four Gibbs equations. The first two of the Gibbs equations are those resulting from the internal energy u and the enthalpy h.

  ppt40 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 11: Refrigeration CyclesBài giảng Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th edition - Chapter 11: Refrigeration Cycles

  The vapor compression refrigeration cycle is a common method for transferring heat from a low temperature to a high temperature. The above figure shows the objectives of refrigerators and heat pumps. The purpose of a refrigerator is the removal of heat, called the cooling load, from a low-temperature medium. The purpose of a heat pump is the trans...

  ppt20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 25/07/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0