• Bài giảng Chương IV: Các chứng từ thương mại quốc tếBài giảng Chương IV: Các chứng từ thương mại quốc tế

  Khái niệm về chứng từ thương mại  Là những văn bản chứa đựng những thông tin về hàng hóa, vận tải, bảo hiểm để chứng minh một sự việc, để nhận hàng, để khiếu nại đòi bồi thường,  Là những bằng chứng có giá trị pháp lý, làm cơ sở cho việc giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quan hệ thương mại

  pdf50 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hốiBài giảng môn thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối

  Cơ sở hình thành TTQT  Cơ sở hình thành hoạt động TTQT: hoạt động ngoại thương.  Mục đích chính của hoạt động TTQT: hỗ trợ và phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa các nước diễn ra một cách trôi chảy và hiệu quả.  Nói đến hoạt động TTQT là nói đến hoạt động TTQT của ngân hàng thương mại

  pdf66 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương III: Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng (tiếp)Bài giảng Chương III: Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng (tiếp)

  . Sự ra đời và phát triển của ngân hàng a. Sự ra đời của ngân hàng detail b. Sự phát triển hệ thống ngân hàng detail 2. Các hoạt động cơ bản của các ngân hàng a. Ngân hàng thương mại detail b. Ngân hàng trung ương d

  pdf42 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại (tiếp theo)Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại (tiếp theo)

  Tổng Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.  Bảng cân đối kế toán phản ánh giá trị tài sản và nguồn vốn của ngân hàng tại một thời điểm nhất định.

  pdf25 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Phân tích Báo cáo tài chínhPhân tích Báo cáo tài chính

  Tổng quan báo cáo tài chính Tổng quan báo cáo tài chính • Hệthống tài khoản kếtoán h ìhkế á • Phươngtrình kếtoán • Mối liên hệgiữa các báo cáo tài chính • Cơchếlập báo cáo tài chính • Chuẩnmựckếtoán Chuẩn mực kế toán • Phân tích báo cáo tài chính

  pdf32 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Kế toán thương mại dịch vụKế toán thương mại dịch vụ

  Số tín chỉ: 3 - Thời lƣợng: + Trên lớp: 45 tiết (SV phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng trên lớp) + Tự học: 90 tiết - Đánh giá: + Thi giữa kỳ: 20% (Tự luận) + Tiểu luận, thảo luận, bài tập lớn, điểm thưởng cho SV tích cực học tập: 30% + Thi cuối kỳ: 50% (Trắc nghiệm)

  pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Giáo án điện tử - Kiểm toánGiáo án điện tử - Kiểm toán

  Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp của những thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập. Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập.

  ppt57 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Kế toán ngân hành thương mại - Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng thương mạiKế toán ngân hành thương mại - Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng thương mại

  1. Kháiniệm 2. Đốitượngcủakếtoánngânhàng a. Nguồnvốn: -Vốntựcóvàcoinhưtựcó: + Vốnđiềulệ + Quỹdựtrữ + CácloạiquỹcủaNH + Lãichưaphânphối + Vốncốđịnh

  pdf13 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 2: Báo cáo kế toánKế toán kiểm toán - Chương 2: Báo cáo kế toán

  Chương này nhằm giới thiệu các vấn ñề: • Khái niệm, vai trò, tác dụng của báo cáo kếtoán • Bảng cân ñối kếtoán MUÏC TIEÂU • Bảng cân ñối kếtoán • Báo cáo xác ñịnh kết quảkinh doanh • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ • Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính

  pdf73 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Cho vay trả gópKế toán kiểm toán - Cho vay trả góp

  Theo phương thức này ngân hàng cho vay và khách hàng vay vốn có thỏa thuận mức cho vay, thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay và số kỳ hạn trả góp để xác định 1 mức trả góp trong suốt thời hạn vay trả. Trả góp, tiền lãi được tính theo số dư ban đầu. (Lãi gộp) Trả góp, tiền lãi tính theo số dư giảm dần. (Lãi đơn)

  ppt22 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0