• Điện điện tử - Quy tắc an toàn khi làm việc ở phòng thí nghiệm điện áp caoĐiện điện tử - Quy tắc an toàn khi làm việc ở phòng thí nghiệm điện áp cao

  QUY TẮC AN TOÀN KHI LÀM VIỆC Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP CAO A. VỀ TỔ CHỨC 1. Chỉ những sinh viên đã đƣợc nghe báo cáo về kỹ thuật an toàn và nắm vững quy tắc này mới đƣợc làm việc ở phòng thí nghiệm. 2. Với mỗi nhóm sinh viên, ngƣời hƣớng dẫn chỉ định sinh viên làm nhóm trƣởng theo dõi việc thực hiện quy tắc an toàn, chỉ nhóm trƣởng mới đƣợc ...

  pdf35 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu Đo lường điện và thiết bị đoTìm hiểu Đo lường điện và thiết bị đo

  CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG (2,0,0) 1.1 Đại lượng đo lường Đo lường là sự so sánh giá trị của đại lượng chưa biết với giá trị của đại lượng đã được chuẩn hóa. Trong lĩnh vực đo lường điện, dựa trên tính chất cơ bản của đại lượng đo, người ta phân biệt thành 2 loại: • Đại lượng điện (Electrical Measurand) • Đại lượng không điện (Non-Elect...

  pdf40 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn học Đo lường điệnGiáo trình môn học Đo lường điện

  Đo lường điện là môn học không thể thiếu trong nhiều ngành học như Điện công nghiệp, Điện tử, Tự động hóa. Môn học này giúp người học biết cách đo đạc chính xác giá trị các đại lượng điện và sử dụng đúng kĩ thuật các thiết bị đo lường. Ngoài ra trong bất kì quy trình điều khiển tự động nào cũng bao gồm thiết bị đo lường nhằm đo đạc và truyền tí...

  pdf120 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài thi giáo viên dạy giỏi - Môn: Đo lường điệnBài thi giáo viên dạy giỏi - Môn: Đo lường điện

  PHIẾU KIỂM TRA PHIẾU KIỂM TRA NHẬN THỨC THỜI GIAN: 2 PHÚT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: ĐÁNH DẤU  VÀO Ô TRỐNG CỦA CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 1. Số chỉ trên mỗi Oát mét là: - Điện áp pha và điện áp dây - Công suất tác dụng một pha (P) 2. Sơ đồ dùng 2 Oát mét một pha đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 3 pha, cuộn điện áp của mỗi Oát mét:   - Công su...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao - Ước lượng từ thông và điều khiển dòng trong FOCBài giảng Điều khiển máy điện nâng cao - Ước lượng từ thông và điều khiển dòng trong FOC

   Trước hết, các phương pháp ước lượng từ thông rôto sẽ được khảo sát. Ước lượng từ thông rôto thường chỉ cần thiết với động cơ KĐB. Bài giảng này khảo sát sâu hơn về các phương pháp ước lượng từ thông rô to đã được giới thiệu ở bài giảng 5. Bài giảng cũng khảo sát các phương pháp điều khiển dòng điện cung cấp cho động cơ thông qua bộ ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao - Điều khiển RFOC động cơ ĐB NCVCBài giảng Điều khiển máy điện nâng cao - Điều khiển RFOC động cơ ĐB NCVC

   Máy đồng bộ có thể được mô tả bằng mô hình IRTF dưới đây, như đã được giới thiệu trước đó. Với máy cực ẩn, điện cảm từ hóa có thể nằm ở stato hay rôto. Với máy cực lồi, điện cảm từ hóa phụ thuộc vào vị trí của rôto, do đó nên được đặt ở phía rôto. Máy đồng bộ NCVC cực ẩn (tt)

  pdf12 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao - Điều khiển động cơ KĐB bằng RFOCBài giảng Điều khiển máy điện nâng cao - Điều khiển động cơ KĐB bằng RFOC

   Điều khiển định hướng trường (FOC – Field-Oriented Control) cho phép điều khiển độc lập mômen và từ thông móc vòng trong các điều kiện quá độ. FOC không đặt ra các yêu cầu phụ thuộc vào tốc độ và tần số làm việc của động cơ.

  pdf9 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao - Mô hình động của động cơ KĐBBài giảng Điều khiển máy điện nâng cao - Mô hình động của động cơ KĐB

   Cách tiếp cận dựa trên các khái niệm ITF và IRTF để xây dựng mô hình động của động cơ KĐB. Mô hình động của động cơ KĐB không có từ tản. Mô hình động của động cơ KĐB có từ tản, định hướng theo từ thông rôto hoặc từ thông stato. Mô hình tổng quát của động cơ KĐB, định hướng theo từ thông.

  pdf13 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao - Điều khiển vô hướng động cơ KĐBBài giảng Điều khiển máy điện nâng cao - Điều khiển vô hướng động cơ KĐB

  Giới thiệu Các phương pháp điều khiển vô hướng được đề cập: điều khiển V/f và điều khiển vectơ không gian. Cả hai phương pháp trên đều yêu cầu khả năng điều chỉnh điện áp đặt vào động cơ, do đó thường được hiện thực thông qua kỹ thuật điều chế độ rộng xung (PWM). Bài giảng sẽ ôn lại kỹ thuật PWM, sau đó giới thiệu lần lượt phương pháp đi...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao - Mô hình và điều khiển máy điện DCBài giảng Điều khiển máy điện nâng cao - Mô hình và điều khiển máy điện DC

  Vì có mặt dây quấn bù, có thể coi phản ứng phần ứng bị triệt tiêu, nghĩa là từ thông kích từ (phần cảm) chỉ hướng dọc trục α. Điện kháng tản của dây quấn phần ứng sẽ tạo ra một thành phần từ thông dọc trục β, và không thể bị khử bởi dây quấn bù. Quan hệ giữa từ thông và dòng kích từ thường là phi tuyến. Máy dùng NCVC có kích thước nhỏ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0