• Luật học - Bài 5: Quan hệ pháp luậtLuật học - Bài 5: Quan hệ pháp luật

  Cho các quan hệ xã hội sau: Công dân A (nam giới, 20 tuổi) và công dân B (nữ giới, 18 tuổi), còn độc thân, thương yêu nhau, cùng nhau tới nhà thờ tổ chức lễ cưới. Chị X (45 tuổi) làm nội trợ, ra chợ mua rau muống. P là kỹ sư xây dựng, 30 tuổi, tới cơ quan nhà nước có thẳm quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Hãy xác định: Đâu là quan ...

  ppt19 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 5: Chính phủ và nguyên thủ quốc gia các nướcLuật học - Bài 5: Chính phủ và nguyên thủ quốc gia các nước

  Nguyên thủ quốc gia các nước: Vị trí trong bộ máy nhà nước Cách thức hình thành Nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ các nước Vị trí của chính phủ trong BMNN Cách thức hình thành chính phủ Cơ cấu tổ chức Nhiệm vụ quyền hạn

  ppt14 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Luật tố tụng hình sự - Chương V: Khách thể của tội phạmLuật tố tụng hình sự - Chương V: Khách thể của tội phạm

  I. Khách thể của tội phạm. II. Đối tượng tác động của tội phạmCHƯƠNG V: KHÁCH THỂ CỦA TỘI PHẠM I. Khách thể của tội phạm 1.1. Khái niệm 1.2. Các loại khách thể của tội phạm.

  pdf15 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 5: Hình thức nhà nướcLuật học - Bài 5: Hình thức nhà nước

  1. Khái niệm hình thức nhà nước  Khái niệm hình thức nhà nước: là cách tổ chức quyền lực nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước.  Đây là một khái niệm bao gồm ba yếu tố: – Hình thức chính thể nhà nước: cách thức tổ chức quyền lực nhà nước ở trung ương – Hình thức cấu trúc nhà nước: các thức tổ chức quyền lực nhà nướ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Môn học nhà nước và pháp luậtBài giảng Môn học nhà nước và pháp luật

  I- Khaùi quât về heô thoâng phaùp luaôt II- Ngănh luật vă văn bản QPPL trong hệ thống phâp luật III- Đânh giâ, xđy dựng vă hoăn thiện hệ thống phâp luật

  ppt23 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Cơ chế điều chỉnh pháp luậtLuật học - Cơ chế điều chỉnh pháp luật

  Là hệ thống thống nhất các phương tiện pháp lý đặc thù có mối quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau (quy phạm pháp luật, quyết định áp dụng quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, hành vi thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý), nhờ đó thực hiện sự tác động có hiệu quả của pháp luật lên các quan hệ xã hội nhằm thiết lập trật tự pháp luật và tạo ...

  pdf63 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 5: Khởi tố vụ án hình sựLuật học - Bài 5: Khởi tố vụ án hình sự

  KTVAHS là giai đoạn mở đầu của quá trình tố tụng hình sự, trong đó cơ quan có thẩm quyền xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để quyết định khởi tố hoặc không KTVAHS Nhiệm vụ của giai đoạn KTVAHS là xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

  ppt23 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 4: Kỹ năng hoà giải của luật sưLuật học - Bài 4: Kỹ năng hoà giải của luật sư

  1. VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG, Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ HOÀ GIẢI; 2. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHUẨN BỊ THAM GIA HOÀ GIẢI VÀ KỸ NĂNG HOÀ GIẢI VỤ ÁN DÂN SỰ (VADS). 3. NẮM VỮNG VÀ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NỘI DUNG VÀ LUẬT TỐ TỤNG LIÊN QUAN ĐẾN HOÀ GIẢI VADS.

  pdf21 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương IV: Cấu thành tội phạmLuật học - Chương IV: Cấu thành tội phạm

  II. CẤU THÀNH TỘI PHẠM. 2.1. Định nghĩa 2.2. Các đặc điểm của các dấu hiệu của CTTP 2.3. Phân loại cấu thành tội phạm 2.4. Mối quan hệ giữa tội phạm và CTTP

  pdf15 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương III: Tội phạmLuật học - Chương III: Tội phạm

  NỘI DUNG CƠ BẢN I. Khái niệm tội phạm II. Phân loại tội phạm III. Tội phạm và các vi phạm pháp luật khác IV. Nguồn gốc và bản chất giai cấp của tội phạm.

  pdf22 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0