• Bài giảng môn Kinh tế phát triển - Chương 3 Mô hình tăng trưởng kinh tếBài giảng môn Kinh tế phát triển - Chương 3 Mô hình tăng trưởng kinh tế

  1. Các mô hình cổ điển 1.1. Adam Smith (1723 - 1790): lao động là nguồn gốc cơ bản tạo ra mọi của cải vật chất (chứ không phải đất đai, tiền bạc  học thuyết về “giá trị lao động”). • Thị trường tự do sẽ giải quyết tất cả mọi việc, không cần sự can thiệp của chính phủ, không cần kế hoạch hóa, không cần quy tắc (học thuyết “bàn tay vô hình”). o...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kinh tế phát triển - Chương 2 Đặc điểm chung và riêng của các nước đang phát triển LDCsBài giảng môn Kinh tế phát triển - Chương 2 Đặc điểm chung và riêng của các nước đang phát triển LDCs

  1. Phân loại các nước trên thế giới • Khái niệm các nước phát triển (DCs) và các nước đang phát (LDCs) xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ hai. • Thuật ngữ “đang phát triển” dùng để chỉ ra mức độ lạc quan trong xu thế đi lên của các nước kém phát triển (các nước có mức thu nhập thấp và trung bình). • Thuật ngữ “thế giới thứ Ba” để chỉ các nư...

  pdf44 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kinh tế phát triển - Chương 1 Tăng trưởng và phát triển kinh tếBài giảng môn Kinh tế phát triển - Chương 1 Tăng trưởng và phát triển kinh tế

  1. Khái niệm về tăng trưởng và phát triển kinh tế * Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên một cách liên tục về qui mô, sản lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đầu ra trong một thời gian tương đối dài. * Phát triển kinh tế: Phát triển bao hàm nhiều sự thay đổi, nó không chỉ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững mà nó còn phải thay đổi cơ cấu xã hội, đ...

  pdf49 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dự báo sử dụng mô hình chuỗi thời gianBài giảng Dự báo sử dụng mô hình chuỗi thời gian

  Nhiều biến số kinh tế (đặc biệt là kinh tế vĩ mô) không có tỉnh ổn định/cân bằng Nhiều biến số kinh tế là biến cân bằng sai phân, I(1) Trong kinh tế học, nhiều biến số có quan hệ cân bằng dài hạn (stable long-run relationships). • Tiêu dùng – Thu nhập • Giá – Lương • Giá trong nước – giá quốc tế Chúng ta có thể sử dụng kiểm định nghiệm đơn v...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7 Lạm phát thất nghiệpBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7 Lạm phát thất nghiệp

  I. LẠM PHÁT. 1. Khái niệm: - Lạm phát là hiện tượng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng lên. - Tỷ lệ lạm phát: là tỷ lệ tăng mức giá chung của HH&DVTD

  pdf28 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6 Kết hợp chính sách tài khóa và tiền tệ trong mô hình IS – LMBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6 Kết hợp chính sách tài khóa và tiền tệ trong mô hình IS – LM

  I. Mô hình IS 1. Khái niệm 2. Cách dựng 3. Phương trình 4. Độ dốc 5. Ý nghĩa 6. Sự dịch chuyển

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5 Chính sách tiền tệ ( monetary policy)Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5 Chính sách tiền tệ ( monetary policy)

  I.CUNG TIỀN 1. Khái niệm: • Tiền: là phương tiện thanh toán được chấp nhận chung và được dùng vào bất kỳ lúc nào để thanh toán cho bất kỳ ai. • Cung tiền: là toàn bộ khối tiền hiện có trong lưu hành

  pdf28 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4 Chính sách tài khóa (fiscal policy)Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4 Chính sách tài khóa (fiscal policy)

  * Những khó khăn của CSTK  Cần xác định đúng tình trạng của nền kinh tế và mức sản lượng cần điều tiết.  Xác định lượng ΔAD cần thay đổi, muốn vậy cần xác định số nhân K  Định lượng ΔG, ΔT cần thay đổi trong toàn xã hội và cho từng ngành.  Những thiệt hại sẽ xảy ra khi thực thi chính sách: - KTST: - KTLP: Để giảm lạm phát, dùng CSTKTH (↓G...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 3 Xác định sản lượng cân bằng quốc giaBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 3 Xác định sản lượng cân bằng quốc gia

  I.TỔNG CẦU 1. Tiêu dùng C • Là lượng tiêu dùng của hộ gia đình mua sắm những tư liệu sinh hoạt hằng ngày trong giới hạn của thu nhập khả dụng (Yd).

  pdf61 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2 Đo lường sản lượng quốc giaBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2 Đo lường sản lượng quốc gia

  I.CHỈ TIÊU GDP và GNP. 1. Khái niệm. GDP (Giá trị tổng sản lượng quốc nội: Gross domestic product) Giá trị lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trên lãnh thổ một nước được tính trong một năm. GNP hoặc GNI (Giá trị tổng sản lượng quốc gia hoặc tổng thu nhập quốc gia-Gross national product, Gross national income) Giá trị lượng hàng hó...

  pdf42 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0