• Bài giảng An giang xưa và nayBài giảng An giang xưa và nay

  1. An Giang trước thế kỉ XVII 2. An Giang từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX: II. An Giang ngày nay 1. An Giang kháng chiến chống Pháp 3. An Giang trong công cuộc xây dựng đất nước (sau năm1975 đến năm 2000):

  ppt17 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Văn minh thế giới thế kỷ 20Bài giảng Văn minh thế giới thế kỷ 20

  1. Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của Liên Xô : Đầu thế kỉ XX, nước Nga là nơi chứa đựng những mâu thuẫn gay gắt của thế giới : mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản, giữa địa chủ với nông dân, giữa chế độ của đế quốc Nga hoàng với các dân tộc thuộc địa, giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đẩy c...

  pdf39 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thời đại dựng nước và buổi đầu giữ nước nhà nước văn lang – Âu LạcBài giảng Thời đại dựng nước và buổi đầu giữ nước nhà nước văn lang – Âu Lạc

  Phần I: Việt Nam thời kỳ dựng nước Văn Lang 1. Những tiền đề và điều kiện ra đời nhà nước Văn Lang Nhà nước hình thành khi xã hội có sự phân hóa giai cấp khá sâu sắc Nhu cầu thủy lợi Nhu cầu tự vệ, chống ngoại xâm 2. Đặc điểm của nhà nước Văn Lang Tình hình kinh tế, đời sống Tình hình xã hội và tổ chức bộ máy nhà nước Tình hình văn hóa và đ...

  pptChia sẻ: nyanko | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Vị trí quan trọng của phong trào duy tân đầu thế kỷ xx trong tiến trình lịch sử văn hoá Việt NamĐề tài Vị trí quan trọng của phong trào duy tân đầu thế kỷ xx trong tiến trình lịch sử văn hoá Việt Nam

  Khoảnh khắc giao thời giữa hai thế kỷ (XIX và XX) ở vùng Đông Á lúc bấy giờ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, nhất là ở Nhật và ở Trung Quốc. Vận động duy tân ở Nhật Bản, bắt đầu tới Minh Trị Thiên hoàng, đưa đến kết quả rực rỡ. Nước Nhật tiến lên thành một cường quốc, đánh thắng được nước Nga. Cả thế giới, đặc biệt là Đông Á và Đông Nam Á, ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Không gian văn hóa vùng Việt BắcBài giảng Không gian văn hóa vùng Việt Bắc

  Văn hoá là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của dân tộc, nó làm nên sức sống mãnh liệt, giúp cộng đồng dân tộc Việt Nam vượt qua biết bao sóng gió và thác ghềnh tưởng chừng không thể vượt qua được, để không ngừng phát triển và lớn mạnh”.

  docx10 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Nhừng thành tựu nền văn minh văn lang –âu lạcNhừng thành tựu nền văn minh văn lang –âu lạc

  Dựa vào những điều kiện tự nhiên thuận lợi và các thành tựu kinh tế đạt được, cư dân vùng châu thổ sông Hồng, sông Mã, sông Cả, được gọi chung là cư dân Việt cổ, được phát huy sức lao động và óc sáng tạo của mình để thúc đấy nhanh sự phát triển của xã hội, vượt qua những hạn chế của thời kỳ nguyên thủy sơ khai, đạt đến thời đại văn minh vào khoảng ...

  doc21 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi ôn tập môn Triết HọcCâu hỏi ôn tập môn Triết Học

  Câu 1: Phân tích nội dung và bản chất của Chủ nghĩa duy vật biện chứng (CNDVBC) với tính cách là hạt nhân lý luận của Thế giới quan khoa học (TGQKH). Trả lời: Trang 15-25 sách GK. 1. Nội dung: của CNDVBC với tính cách là hạt nhân lý luận của Thế giới quan khoa học bao gồm 2 nhóm quan niệm. Đó là nhóm quan niệm duy vật về thế giới nói chung và nhó...

  doc28 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Ý nghĩa mặt trống đồng Ngọc LũÝ nghĩa mặt trống đồng Ngọc Lũ

  Những trống loại 1 đã thấy khá nhiều tại Thanh Hoá để có thể đoán chắc rằng Thanh Hoá là nới sản xuất và những trống cùng loại thấy ở các nơi khác ( Hà Đông, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Hoà Bình, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn Tây, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An) là những trống được kịp thời giấu đi

  pdf34 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Xe đẩy bánh gỗXe đẩy bánh gỗ

  Chúng ta không rõ có bảo tàng nào, sưu tập nào còn giữ lại được bánh xe gỗ đặc hay không, vì nó là sản phẩm lâu đời cũng như được sử dụng đến hàng ngàn năm ở Việt Nam.

  pdf8 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • 200 câu trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa Mac - Lenin200 câu trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa Mac - Lenin

  1. Theo quan đi ểm triết học mácxít, triết h ọc ra đời trong đi ều kiện nào? A)Xã hội phân chia thành giai c ấp. B)Khi xuất hi ện tầng lớp trí thức biết ng ạc nhiên, hoài nghi, hụt h ẫng. C)Tưduy của con người đạt trình độkhái quát cao và xuất hi ện tầng lớp trí thức. D)Khi con người bi ết ng ạc nhiên, hoài nghi, hụt h ẫng. 2. Triết học Mác...

  pdf84 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0