• Luật pháp - Chương 3: Pháp luật về phá sảnLuật pháp - Chương 3: Pháp luật về phá sản

  I/- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁ SẢN: 1. Khái niệm: ● ”Cty gặp khó khăn thua lỗ trong hoạt động kinh doanh đến mức tại một thời điểm tổng số các tài sản của Cty không đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn là Cty lâm vào tình trạng phá sản

  pdf33 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương III: Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản QPPLLuật pháp - Chương III: Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản QPPL

  I. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QPPL 1. Hiệu lực về thời gian 2. Hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng 3. Trường hợp ngưng hiệu lực của văn bản 4. Trường hợp VB chấm dứt hiệu lực II. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG VĂN BẢN QPPL 1. Nguyên tắc chung 2. Nguyên tắc áp dụng trong trường hợp điều chỉnh địa giới hành chính

  pdf34 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương 3: Hệ thống pháp luật Anh - MỹLuật ngân hàng và chứng khoán - Chương 3: Hệ thống pháp luật Anh - Mỹ

  Cần phải phân biệt được các cặp khái niệm sau đây: Luật công/ Luật tư Luật nội dung/ Luật hình thức Công pháp quốc tế/ tư pháp quốc tế Dân luật/ Hình luật

  ppt82 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương 3: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lýLuật ngân hàng và chứng khoán - Chương 3: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý

  3.1. Thực hiện pháp luật 3.1.1. Khái niệm  Là quá trình hoạt động có mục đích  Làm cho những quy định của PL đi vào thực tiễn đời sống, trở thành hoạt động thực tế, hợp pháp của các chủ thể PL => Ho¹t ®éng ®ã lµ nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ hoÆc kh«ng hµnh ®éng

  pdf25 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương III: Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụngLuật ngân hàng và chứng khoán - Chương III: Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng

  1. Khái niệm TCTD : Luật các TCTD được Quôc hội thông qua ngày 12/12/1997, sửa đổi bổ sung theo Luật số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004. TCTD là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật các TCTD và các quy định khác của pháp luật để hoạt động ngân hàng.

  ppt78 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật doanh nghiệp - Chương 02: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xãLuật doanh nghiệp - Chương 02: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã

  Chương 2 ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC XÃ I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005: 1. Khái niệm: Doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt...

  pdf84 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương 02: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xãLuật pháp - Chương 02: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã

  Chương 2 ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC XÃ I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005: 1. Khái niệm: Doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt...

  pdf92 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương 2: Khái quát chung về pháp luậtLuật pháp - Chương 2: Khái quát chung về pháp luật

  Các nội dung chính trong chương 2: 2.1. Nguồn gốc, khái niệm pháp luật 2.2. Thuộc tính pháp luật 2.3. Vai trò của pháp luật 2.4. Hệ thống pháp luật Việt Nam

  pdf26 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương 2: Hệ thống pháp luật châu âu lục địaLuật pháp - Chương 2: Hệ thống pháp luật châu âu lục địa

  Hãy tách bản thân ra khỏi môi trường pháp lý ở quốc gia nơi đang sinh sống Khách quan trong mục tiêu và định hướng nghiên cứu, những định kiến về văn hóa hay chính trị phải dẹp bỏ ra khỏi đầu óc So sánh không nhằm phê phán hay bốc thơm Hãy rộng mở đón nhận những tư duy, quan điểm mới, dù đôi khi có vẻ kỳ quặc

  ppt77 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương 2: Địa vị pháp lý doanh nghiệpLuật pháp - Chương 2: Địa vị pháp lý doanh nghiệp

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005: 1. Khái niệm: Doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. (Khoản 1, Điều 4. LDN 2005) Hãy kể tên các loại hình...

  pdf66 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0