• Bài giảng Chương 6 các sơ đồ chữ kí sốBài giảng Chương 6 các sơ đồ chữ kí số

  Trong chương này, chúng ta xem xét các sơ đồ chữ kí số (còn được gọi là chữ kí số ). Chữ kí viết tay thông thường trên tàI liệu thường được dùng để xác người kí nó. Chữ kí được dùng hàng ngày chẳng hạn nhưtrên một bức thư nhận tiền từ nhà băng,kí hợp đồng.

  pdf53 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chương 7 các hàm hashĐề tài Chương 7 các hàm hash

  Bạn đọc có thể thấy rằng các sơ dồ chữ kí trong chương 6 chỉ cho phép kí các bức điện nhỏ.Ví dụ, khi dùng DSS, bức điện 160 bit sẽ được kí bằng chữ kí dài 320 bít. Trên thực tế ta cần các bức điệndài hơn nhiều. Chẳng hạn, một tài liệu về pháp luật có thể dài nhiều Megabyte. Một cách đơn giản để gải bài toán này là chặt các bức điện dài thàn...

  pdf24 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 8 phân phối và thoả thuận về khoáBài giảng Chương 8 phân phối và thoả thuận về khoá

  Chúng ta đã thấy rằng, hệ thống mã khoá công khai có ưu điểm hơn hệ thống mã khoá riêng ở chỗ không cần có kênh an toàn để trao đổi khoá mật. Tuy nhiên, đáng tiếc là hầu hết các hệ thống mã khoá công khai đều chậm hơn hệ mã khoá riêng, chẳng hạn nhưDES. Vì thế thực tế các hệ mã khoá riêng thường được dùng để mã các bức điện dài. Nhưng khi đ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 9 các sơ đồ định danhBài giảng Chương 9 các sơ đồ định danh

  Các kỹ thuật mật mã cho phép nhiều bài toán dường nhưkhông thể giải được thành có thể giải được. Một bài toán nhưvậy là bài toán xây dựng các sơ đồ định danh mật. Trong nhiều trường hợp cần thiết phải “chứng minh” bằng phương tiện điện tử danh tính của ai đó. Dưới đây là một số trường hợp điển hình: 1. Để rút tiền từ một máy thủ quỹ tự độ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 13 các chứng minh không tiết lộ thông tinBài giảng Chương 13 các chứng minh không tiết lộ thông tin

  Một cách đơn giản, một hệ thống chứng minh không tiết lộ thông tin sẽ cho phép một đối tượng thuyết phục được một đối tượng khác tin một điều nào đó mà không để lộ một tý thông tin nào về phép chứng minh. Trước tiên ta sẽ thảo luận ý tưởng về một hệ thống chứng minh tương hỗ. Trong một hệ thống chứng minh tương hỗ có hai thành viên: teggy v...

  pdf30 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1 mật mã cổ điểnBài giảng Chương 1 mật mã cổ điển

  Đối tượng cơ bản của mật mã là tạo ra khả năng liên lạc trên một kênh không mật cho hai người sử dụng (tạm gọi là Alice và Bob) sao cho đối phương (Oscar) không thể hiểu được thông tin được truyền đi. Kênh này có thểlà một đường dây điện thoại hoặc một mạng máy tính. Thông tin mà Alice muốn gửi cho Bob (bản rõ) có thể là một văn bản tiế...

  pdf59 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Các thuật toán mã hoáBài giảng Các thuật toán mã hoá

  Hashing (hàm băm), mật mã symmetric (đối xứng), và mật mã asymmetric (bất đối xứng).

  pptx21 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Những đột phá trong ngành bảo mậtBài giảng Những đột phá trong ngành bảo mật

  Công cụ mã hóa, Nhận dạng vân tay xác thực danh tính bằng tròng mắt, hệ thống tường lửa, phát hiện xâm nhập trái phép. thế giới mạng và dữ liệu trở nên an toàn hơn.

  pptx11 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng về Mã hóaBài giảng về Mã hóa

  Mã hóa để làm gì? Tại sao mã hóa trong CSDL? Nên mã hóa như thế nào? Có những loại mã hóa nào? Tầm quan trọng của mã hóa?

  pptx10 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý tài khoản người dùng và nhómBài giảng Quản lý tài khoản người dùng và nhóm

  Tại sao có đăng nhập vào hệ thống? Website không đăng nhập thì sẽ như thế nào? Website có đăng nhập vào hệ thống? Đối tượng nào đăng nhập

  ppt16 trang | Chia sẻ: mamamia | Ngày: 04/02/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0