• Kế toán kiểm toán - Chương 4: Định giá bán sản phẩmKế toán kiểm toán - Chương 4: Định giá bán sản phẩm

  Quyết định sản xuất của những doanh nghiệp chỉ chiếm một thị phần nhỏ trong ngành sẽ không gây ảnh hưởng gì đến quan hệ cung cầu của ngành đó, do vậy cũng không gây ảnh hưởng gì đến giá của sản phẩm của doanh nghiệp, nói riêng, giá của ngành, nói chung. Vì vậy, những doanh nghiệp này phải sản xuất trong điều kiện giá của ngành đã thành lập ...

  pdf50 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 9: Tài chính doanh nghiệpBài giảng Chương 9: Tài chính doanh nghiệp

  Bản chất của TCDN: - TCDN là hệ thống các quan hệ KT phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn lực TC, được thể hiện thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của DN nhằm phục vụ cho hoạt động KD của DN.

  pdf51 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 9: Thông tin thích hợp cho việc ra quyết địnhBài giảng Chương 9: Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định

  Những thông tin được sử dụng để thực hiện việc ra quyết định là những thông tin thích hợp Thông tin thích hợp là những chi phí hoặc doanh thu phát sinh trong tương lai Thông tin thích hợp là những chi phí hoặc doanh thu chêch lệch giữa các phương án. Thông tin thích hợp là những chi phí cơ hội Thông tin không thích hợp : các khoản chi ph...

  pdf18 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khácKế toán kiểm toán - Chương 3: Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác

  Điều kiện áp dụng :  Những tổng thể có ít phần tử nhưng giá trị của từng phần tử lớn.  RRTT và RRKS đều rất cao và các phương pháp khác không thể cung cấp đầy đủ bằng chứng thích hợp.  Khi việc tính toán thường lặp lại hoặc các quy trình tính toán khác có thể thực hiện bởi hệ thống máy vi tính.  Đơn vị được kiểm toán có dấu hiệu kiện tụ...

  pdf38 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 2: Bằng chứng kiểm toán đặc biệtKế toán kiểm toán - Chương 2: Bằng chứng kiểm toán đặc biệt

  Là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến BCTC đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành BCTC”. “Là những sự kiện có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính để kiểm toán đến ngày ký báo báo cáo ki...

  pdf90 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 8: Huy động vốnBài giảng Chương 8: Huy động vốn

  Hoạt động huy động vốn của NHTM Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn Các hoạt động huy động vốn của NHTM Các giải pháp tăng vốn của NHTM

  pdf30 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 1: Trách nhiệm của kiểm toán viênKế toán kiểm toán - Chương 1: Trách nhiệm của kiểm toán viên

  Tổng quan về bản chất của dịch vụ kiểm toán BCTC  Trách nhiệm chung của KTV  Trách nhiệm đối với GL, SS và hành vi không tuân thủ của đơn vị được kiểm toán và của KTV  Trao đổi với Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán

  pdf29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 9: Công tác kiểm tra tài chínhBài giảng Chương 9: Công tác kiểm tra tài chính

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KTTC II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KTTC III. CÁC CHỦ THỂ TIẾN HÀNH KTTC

  ppt27 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Kế toán thương mại, dịch vụ - Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toánKế toán thương mại, dịch vụ - Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán

  Tính giá các đối tượng kế toán  Khái niệm,  Các nguyên tắc kế tốn liên quan đến tính giá  Phương pháp tính giá các đối tượng kế tốn theo phương pháp kê khai thường xuyên  Ví dụ minh hoạ

  pdf33 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 8: Tài chính công (tiếp theo)Bài giảng Chương 8: Tài chính công (tiếp theo)

  Khái niệm, bản chất NSNN: - Tùy theo cách tiếp cận của mỗi người mà có nhiều khái niệm khác nhau về NSNN: + NSNN là quỹ tiền tệ của NN. + NSNN là bảng cân đối thu chi tiền tệ của nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định.

  pdf38 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0