• Kế toán kiểm toán - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệtKế toán kiểm toán - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Khái niệm Là loại thuế gián thu. Thu vào HHDV đặc biệt (là HHDV không thiết yếu, không được nhà nước khuyến khích tiêu dùng, thậm chí là xa xỉ) theo danh mục do NN qui định. Đặc điểm: mức thuế suất cao, nhằm điều tiết thu nhập của những người có thu nhập cao, đảm bảo công bằng XH 3.1.2 Mục đích Thu ngân sách Nhà ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệtKế toán kiểm toán - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Thuế TTĐB là: Loại thuế gián thu đánh vào sự tiêu dùng một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (là hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu, thậm chí là xa xỉ đối với đại bộ phận dân cư hiện nay) theo danh mục do Nhà nước qui định. Có đặc điểm: mức thuế suất cao.

  ppt52 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụngKế toán kiểm toán - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng

  Cơ sở của nghiệp vụ TD ảnh hưởng đến kế toán: 1.1. Phân loại tín dụng ngân hàng: Cho vay từng lần. Cho vay theo hạn mức tín dụng. Cho vay theo dự án đầu tư. Cho vay hợp vốn. Cho vay trả góp. Cho vay theo hạn mức thấu chi. Các phương thức tín dụng khác: chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá, bảo lãnh,

  pdf39 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương I: Tổng quan về ngân hàng thương mại (tiếp)Bài giảng Chương I: Tổng quan về ngân hàng thương mại (tiếp)

  Ngân hàng Phương Đông Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Ngân hàng Á Châu HSBC (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Shinhan Việt Nam Hong Leong Việt Nam Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia Ngân hàng Đông Nam Á Ngân hàng Đại Dương Ngân hàng Indovina Ngân hàng Việt – Nga Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển ...

  ppt31 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: Kế toán hoạt động kinh doanh xuất - Nhập khẩuKế toán kiểm toán - Chương 3: Kế toán hoạt động kinh doanh xuất - Nhập khẩu

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT - NHẬP KHẨU 1.1. Một số khái niệm hoạt động kinh doanh xuất - nhập khẩu  Hoạt động kinh doanh xuất - nhập khẩu là hoạt động trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thông qua mua bán.  Hàng hoá dùng để kinh doanh xuất khẩu:  Hàng hoá nhậ...

  pdf79 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương I: Tổng quan về ngân hàng thương mạiBài giảng Chương I: Tổng quan về ngân hàng thương mại

  Ngân hàng Phương Đông Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Ngân hàng Á Châu HSBC (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Shinhan Việt Nam Hong Leong Việt Nam Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia Ngân hàng Đông Nam Á Ngân hàng Đại Dương Ngân hàng Indovina Ngân hàng Việt – Nga Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển ...

  ppt31 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương I: Những vấn đề cơ bản về tài chính – tiền tệ - Nguyễn Hoài PhươngBài giảng Chương I: Những vấn đề cơ bản về tài chính – tiền tệ - Nguyễn Hoài Phương

  A. Tiền tệ • Sự ra đời, bản chất của tiền tệ • Sự phát triển các hình thái tiền tệ • Chức năng của tiền tệ • Chế độ tiền tệ • Khối tiền tệ • Lạm phát tiền tệ B. Tài chính • Bản chất của tài chính • Chức năng của tài chính

  pdf50 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kiểm toán nợ phải thu khách hàngKiểm toán nợ phải thu khách hàng

  Quan hệ NPT và Doanh thu  Những yêu cầu về việc lập và trình bày khoản mục NPT trên BCTC  Mục tiêu và đặc điểm kiểm toán NPT  KSNB đối với NPT  Quy trình kiểm toán NPT

  pdf55 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại (tiếp)Bài giảng Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại (tiếp)

  a.Khái niệm: NHTM là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân, bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng trên.

  ppt59 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Đại cương về tài chính (tiếp)Đại cương về tài chính (tiếp)

  I. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH II. CHỨC NĂNG và VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH III. TIỀN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH IV. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

  pdf18 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0