• Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Định giá cổ phiếuTài chính doanh nghiệp - Chương 2: Định giá cổ phiếu

  Các đặc điểm của cổ phiếu thường Định giá cổ phiếu thường dựa vào cổ tức Cổ phiếu ưu đãi Định giá cổ phiếu dựa vào FCF

  pdf47 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận và rủi roQuan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận và rủi ro

  Lợi nhuận vàtỷsuất lợi nhuận 2.Đo lường rủi ro của danh mục đầu tư 3.Đa dạng hoárủi ro 4. Tác động của chứng khoán riêng lẻđến rủi ro của danh mục 5. Mô hình CAPM

  pdf29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận và rủi roBài giảng Chương 2: Quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận và rủi ro

  Lợi nhuận vàtỷsuất lợi nhuận 2.Đo lường rủi ro của danh mục đầu tư 3.Đa dạng hoárủi ro 4. Tác động của chứng khoán riêng lẻđến rủi ro của danh mục 5. Mô hình CAPM

  pdf29 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Các phương pháp định lượng trong định giá chứng khoánBài giảng Chương 2: Các phương pháp định lượng trong định giá chứng khoán

  Công thức xác định giátrị trái phiếu Hàm PV xác định giátrị trái phiếu Hàm Price Tính YTM Trái phiếu cóthểmua lại

  pdf45 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Các phương pháp định lượng trong quản trị tài chínhCác phương pháp định lượng trong quản trị tài chính

  Công thức xác định giátrị trái phiếu Hàm PV xác định giátrị trái phiếu Hàm Price Tính YTM Trái phiếu cóthểmua lại

  pdf45 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích hoạt động đầu tưTài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích hoạt động đầu tư

  Mục tiêu của chương:  Nắm được các nguyên tắc và thực hành kế toán đối với các mục tài sản trên bảng CĐKT.  Ảnh hưởng của các thực hành kế toán các mục tài sản khác nhau lên các báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính.  Kỹ thuật kiểm tra chất lượng các mục tài sản

  pdf70 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Phân tích hoạt động đầu tưBài giảng Chương 2: Phân tích hoạt động đầu tư

  Mục tiêu của chương:  Nắm được các nguyên tắc và thực hành kế toán đối với các mục tài sản trên bảng CĐKT.  Ảnh hưởng của các thực hành kế toán các mục tài sản khác nhau lên các báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính.  Kỹ thuật kiểm tra chất lượng các mục tài sản

  pdf70 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Thị trường ngoại hối (tiếp)Bài giảng Chương 2: Thị trường ngoại hối (tiếp)

  Tổngquanvềthịtrườngngoạihối 1 Cácloạitỉgiá 2 Thịtrườngngoạihốigiaongay 3 Thịtrườngngoạihốikỳhạn

  pdf51 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương II: Giá trị thời gian của tiền tệTài chính doanh nghiệp - Chương II: Giá trị thời gian của tiền tệ

  Tính toán được giá trị hiện tại của một khoản tiền, chuỗi tiền xuất hiện trong tương lai • Tính toán được giá trị tương lai của một khoản tiền hiện tại, chuỗi tiền • Xác định được lãi suất k • Ứng dụng các công cụ để tính toán lãi suất trả góp, lập lịch trả nợ, định giá trái phiếu cổ phiếu

  pdf100 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương II: Giá trị thời gian của tiền tệBài giảng Chương II: Giá trị thời gian của tiền tệ

  Tính toán được giá trị hiện tại của một khoản tiền, chuỗi tiền xuất hiện trong tương lai • Tính toán được giá trị tương lai của một khoản tiền hiện tại, chuỗi tiền • Xác định được lãi suất k • Ứng dụng các công cụ để tính toán lãi suất trả góp, lập lịch trả nợ, định giá trái phiếu cổ phiếu

  pdf100 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0