• Kiến trúc - Xây dựng - Ứng dụng etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầngKiến trúc - Xây dựng - Ứng dụng etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầng

  Là điểm tại đó ta gán chuyển vị cưỡng bức hoặc gán các điều kiện biên - Là điểm xác định điều kiện biên - Là điểm cân gán lực tập trung - Là điểm gán khối lượng tập trung - Tất cả tải trọng (load) và khối lượng (mass) gán cho phần tử đề được quy đổi về các tải trọng tập trung tại các nút Các cách tạo ra nút - Các nút được tạo tự động khi tạo...

  pdf72 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Ỉng dụng phần mềm etabs trong tính toán thiết kế kết cấuỈng dụng phần mềm etabs trong tính toán thiết kế kết cấu

  I. Phần cơ bản: 1. Giới thiệu tổng quan về ph-ơng pháp phần tử hữu hạn, các hệ phân tích kết cấu thông dụng và tính năng của phần mềm Etab. 2. Tổng quan về các b-ớc cơ bản để thực hiện dựng mô hình, tính toán, phân tích kết cấu bởi ch-ơng trình Etab. 3. Những quy định chung trong phần mềm Etab. 4. Các dữ liệu, đối t-ợng cơ bản của Etab. 5. M...

  pdf79 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc - Xây dựng - Xây dựng cầu bằng phương pháp đúc hẫng cân bằngKiến trúc - Xây dựng - Xây dựng cầu bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng

  CÁC BƯỚC THI CÔNG 1. Thi công khối đỉnh trụ (K0): 2. Thi công các khối của dầm hẫng 3. Thi công đoạn dầm trên đà giáo 4. Thi công khối hợp long

  pdf20 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc - Xây dựng - Ðo bóc khối lượngKiến trúc - Xây dựng - Ðo bóc khối lượng

  1. Khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình đ-ợc đo bóc là cơ sở cho việc xác định chi phí đầu t- xây dựng công trình và lập bảng khối l-ợng mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. 2. Đo bóc khối l-ợng xây dựng công trình, hạng mục công trình là việc xác định khối l-ợng công tác xây dựng cụ thể đ-ợc thực hiện theo ph-ơng thức đo, đế...

  pdf35 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kiểm tra giữa học kỳ môn học: Vẽ kỹ thuật 1A (806001)Kiểm tra giữa học kỳ môn học: Vẽ kỹ thuật 1A (806001)

  Đề : Câu 1 (4 điểm): Vẽ hình chiếu còn lại của hai tứ giác phẳng ABCD và EFGH thuộc nhau (3 điểm). Xác định độ dài thật của đoạn thẳng BC (1 điểm). Câu 2 (3 điểm): Vẽ hình chiếu còn lại của tam giác cân đáy IJ, đỉnh K thuộc đường thẳng a. Câu 3 (3 điểm): Xác định hình thật của tứ giác phẳng LMNP. Vẽ tam giác đều MNO, O thuộc mặt phẳng của tứ g...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề thi cuối học kỳ – Đề B - Môn: Công nghệ vật liệu và xử lýĐề thi cuối học kỳ – Đề B - Môn: Công nghệ vật liệu và xử lý

  I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu 1: Khi nguội chậm thì Auxtenit trong thép cacbon chuyển thành: a. Peclit b. Bainit c.Macten xit d. Mactenxit ram Câu 2: Để dễ gia công cắt thép mác CD120 phải qua nhiệt luyện: a. Ủ hoàn toàn b. Thường hóa c. Ủ không hoàn toàn d. Tôi + ram cao Câu 3: Đặc tính nổi bật của thép khi ram cao (hơn 5000C) là : a. ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề thi môn Sức bền vật liệuĐề thi môn Sức bền vật liệu

  Bài 1: Hệ gồm thanh AD cứng tuyệt đối và các thanh giằng AG, BH có mô đun đàn hồi E = 2.104 KN/cm2 (Hình 1). Biết: q = 130 kN/cm, a = 0,8m, . 1) Xác định diện tích F của các thanh theo điều kiện bền. 2) Với F tìm được ở câu 1, xác định chuyển vị thẳng đứng của điểm C.

  pdf2 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Sức bền vật liệu (học phần 2)Đề thi Sức bền vật liệu (học phần 2)

  Bài 2: Cho hệ chịu lực như hình 2. Biết P = 6 KN, Po = 0,5 KN, n = 1200 v/ph. Gối B tựa trên lò xo có độ cứng C’ = 60 KN/cm. Dầm có  = 50 MN/cm2; E = 2.108 KN/m2.Yêu cầu: 1. Kiểm tra bền cho dầm. 2.Tính ứng suất tiếp lớn nhất trong dầm.ứng suất này xẩy ra tại mặt cắt nào và điểm nào trên mặt cắt? 3.Tính độ võng lớn nhất trên dầm? Bài 3: C...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Cơ học kết cấuĐề thi Cơ học kết cấu

  Bài 1: Cho hệ có kích thước và chịu lực như hình 1. Yêu cầu: 1. Vẽ biểu đồ nội lực: Mômen uốn M, lực cắt Q. 2. Dùng đường ảnh hưởng tính giá trị lực cắt tại mặt cắt D. Bài 2: Cho hệ chịu tác dụng của hai nguyên nhân như hình 2. Yêu cầu: Xác định chuyển vị đứng tại A. P = 4qa M = 2qa2 q D Hình 1 a 2a a a a a 2a A q J P = 40kN 4m 1,5m 4...

  pdf41 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề thi học phần: Cơ học kết cấu 2 - Đề số: 1Đề thi học phần: Cơ học kết cấu 2 - Đề số: 1

  Câu 1. (5 điểm) Vẽ biểu đồ mô men uốn trong hệ do tải trọng gây ra bằng phương pháp lực. Câu 2. (3 điểm) Vẽ biểu đồ lực cắt và biểu đồ lực dọc trong hệ. Câu 2. (2 điểm)

  pdf5 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0