• Bài giảng Bài 9: Cách mạng tháng mười nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1917 - 1921)Bài giảng Bài 9: Cách mạng tháng mười nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1917 - 1921)

  Nguyên nhân, diễn biến, kết quả CM 10/1917 • Mở ra thời kì lịch sử thế giới hiện đại • Hình thành kỹ năng, phân tích tổng hợp kiến thức. • Khai thác thông tin lịch sử từ tư liệu hình ảnh. • Thấy được quy luật phát triển từ thấp đến cao của các mô hình nhà nước. • Hình thành tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc 3

  pdf17 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính sách đối ngoại Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954-1975)Bài giảng Chính sách đối ngoại Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954-1975)

  Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc VN trong bối cảnh đất nước bị chia cắt 2 miền. Mỹ âm mưu biến miền Nam VN thành căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Dương và ĐNÁ, và chia cắt VN lâu dài.  Việt nam phải “hóa giải” được vấn đề này để đảm bảo độc lập, thống nhất dân tộc, xây dựng CNXH

  ppt47 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại-Đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của nóGiai cấp công nhân Việt Nam hiện đại-Đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của nó

  tận ngày nay, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là đối tượng tấn công quyết liệt của những thế lực thù địch, mà trư¬ớc hết là từ phía giai cấp tư¬ sản và các lực lượng phản cách mạng khác. Và, mỗi lần như¬ vậy, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin lại vư¬ợt qua những ảo tư¬ởng, những ấu trĩ và những hạn chế của lịch sử để rồi ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Ghế K’pan – niềm tự hào của người ÊđêGhế K’pan – niềm tự hào của người Êđê

  ối với cộng đồng dân tộc Êđê, Ghế K’pan không những là tài sản của gia chủ mà, là một vật thiêng thể hiện sự sung túc giàu có của mỗi gia đình còn là niềm tự hào chung của cả Buôn làng. Ghế K’pan – niềm tự hào của người Êđê Ghế K’pan biểu tượng sung túc

  pdf6 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lịch sử ngoại giao và bài học ngoại giao Việt NamBài giảng Lịch sử ngoại giao và bài học ngoại giao Việt Nam

  Thời Thượng Cổ */ Thời Cổ Đại */ Chế độ phong kiến Từ thế kỷ XV trở đI */ Ngoại giao châu âu từ thế kỷ XV-XVII */ Thế kỷ VII-1945 */ Sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay

  pdf12 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-Xã hội của các nhóm nướcSự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-Xã hội của các nhóm nước

  1. Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về tự nhiên, dân cư, xã hội, trình độ phát triển kinh tế và được xếp vào hai nhóm : phát triển và đang phát triển. 2. Các nước phát triển có tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (GDP/người) lớn, đầu tư ra ngước ngoài (FDI) nhiều, chỉ số phát triển con người (HDI) cao. 3. Các nư...

  doc32 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học về dư luận xã hộiXã hội học về dư luận xã hội

  Kiến thức của môn học về bản chất, qui luật hình thành, chức năng của dư luận xã hội. Đồng thời hiểu được dư luận xã hội trong xã hội hiện đại, nhất là trong thời kỳ đất nước đổi mới hiện nay. ? Bước đầu tập vận dụng các lý luận của xã hội học vào nghiên cứu thăm dò dư luận xã hội hiện tại. ? Việc vận dụng kiến thức Xã hội học về dư luận...

  pdf83 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIXBài giảng Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

  Nam Quốc Sơn Hà (Lí Thường Kiệt) Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư.

  ppt43 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Giáo án các dân tộc ở Việt NamGiáo án các dân tộc ở Việt Nam

  - Năm 1871, Edward B Tylov định nghĩa: “Văn hóa là tổng thểbao gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệthuật, đạo đức, pháp luật, tập quán cũng nhưtất cảcác khảnăng và thói quen khác mà con người có được với tưcách là thành viên của xã hội”. - James Peoples và Garric Bailey cho rằng: + Văn hóa là cách sống của các nhóm người.

  pdf7 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lễ tết và lễ hộiBài giảng Lễ tết và lễ hội

  Tết nguyên đán Tết thượng nguyên. Tết trung thu Tết hàn thực Tết đoan ngọ Tết ngâu Tết trùng cửu Tết ông táo .

  ppt22 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0