• Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 3 Lựa chọn trong điều kiện khụng chắc chắnBài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 3 Lựa chọn trong điều kiện khụng chắc chắn

  Các trạng thái của thông tin • Chắc chắn (Certainty) Có duy nhất một kết quả và người ra quyết định biết trước kết quả đó. • Rủi ro (Risk) Có nhiều hơn một kết quả. Biết trước giá trị của các kết quả và xác suất tương ứng. • Không chắc chắn (Uncertainty) Có nhiều hơn một kết quả. Biết trước giá trị nhưng không biết xác suất tương ứng. Lưu ý:...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 2 Phân tích cầuBài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 2 Phân tích cầu

  ác lý thuyết kinh tế về hành vi người tiêu dùng Lý thuyết lợi ích đo được: (Lý thuyết lợi ích) Lý thuyết lợi ích so sánh được: (Phân tích bàng quan- ngân sách) Lý thuyết sở thích bộc lộ

  pdf46 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kinh tế vi mô (Phần II)Giáo trình Kinh tế vi mô (Phần II)

  Chương 4. LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học có thể: - Giải thích được các khái niệm hàm sản xuất, năng suất trung bình, năng suất cận biên, mối quan hệ giữa sản lượng và năng suất biên, năng suất trung bình và năng suất biên; phân biệt hàm sản xuất trong ngắn hạn và trong dài hạn. - Vận dụng được...

  pdf45 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kinh tế vi mô (Phần 1)Giáo trình Kinh tế vi mô (Phần 1)

  Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể: - Xác định những vấn đề cơ bản của mọi tổ chức kinh tế và cách thức giải quyết của nền kinh tế. - Giải thích được Kinh tế học là gì, phân biệt phạm vi phân tích kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô. - Giải thích được khái niệm doanh nghiệp, phân tí...

  pdf62 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 12 – Quản trị các chức năng kinh doanhBài giảng Chương 12 – Quản trị các chức năng kinh doanh

  CHƯƠNG 12 – QUẢN TRỊ CÁC CHỨC NĂNG KINH DOANH  Quản trị sản xuất và cung ứng vật tư: Lựa chọn địa điểm sản xuất, quyết định Tự làm - hay - Thuê ngoài  Quản trị nhân lực trong KDQT: Vai trò, sự khác biệt, chính sách nhân sự quốc tế, nội dung hoạt động quản trị nhân lực trong KDQT

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7 Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gianBài giảng Kinh tế lượng - Chương 7 Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian

  NỘI DUNG CHƯƠNG 7 I. Hậu quả của tự tương quan trong mô hình hồi quy II. Phát hiện tự tương quan III. Khắc phục khi có hiện tượng tự tương quan

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6 Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gianBài giảng Kinh tế lượng - Chương 6 Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian

  NỘI DUNG CHƯƠNG 6 I. Số liệu chuỗi thời gian – Một số khái niệm II. Các giả thiết của mô hình hồi quy với chuỗi thời gian III. Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản IV. Tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5 Kiểm định và lựa chọn mô hìnhBài giảng Kinh tế lượng - Chương 5 Kiểm định và lựa chọn mô hình

  NỘI DUNG CHƯƠNG 5 I. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không II. Phương sai sai số thay đổi III. Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn IV. Vấn đề đa cộng tuyến V. Mô hình chứa biến không thích hợp

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4 Phân tích hồi quy với biến định tínhBài giảng Kinh tế lượng - Chương 4 Phân tích hồi quy với biến định tính

  NỘI DUNG CHƯƠNG 4 I. Khái niệm biến giả II. Mô hình chứa biến độc lập là biến giả III. Mô hình với biến giả và biến tương tác IV. Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3 Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quyBài giảng Kinh tế lượng - Chương 3 Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy

  NỘI DUNG CHƯƠNG 3 I. Quy luật phân phối của một số thống kê mẫu II. Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy III. Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy IV. Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số dự báo

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0