• Năm mươi khuyến nghị hàng đầuNăm mươi khuyến nghị hàng đầu

  Trong toàn bộ bản báo cáo đã đưa ra nhiều khuyến nghị. Nhưng trong phần này sẽ tóm lược và xây dựng 50 đề xuất có ý nghĩa quan trọng nhất để cải thiện ODA môi trường. Những khuyến nghị này được xây dựng nhưmột tập hợp những nguyên tắc và hành động mà Chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ, có thể và cần thiết thực hiện. Một điểm cần nhấn mạnh ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Các bài học đan xenCác bài học đan xen

  Có một loạt vấn đề có tác động mạnh trực tiếp tới tính hiệu quả của ODA dành cho môi trường, nhưng lại không phải đặc thù cho môi trường. Những vấn đề này có tác động tới tất cả các hình thức viện trợ phát triển và có liên quan tới phương pháp tiếp cận của các nhà tài trợ và của Chính phủ trong việc xử lý các quan hệ với nhau. Ngoài ra, những v...

  pdf25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biếnQuản lý nhà nước - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến

  Tung độ gốc của hàm hồi quy tổng thể, là giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y khi biến độc lập X nhận giá trị bằng 0 β 2 : Độ dốc của hàm hồi quy tổng thể , là lượng thay Quản lý nhà nước - đổi trung bình của Y khi X thay đổi 1 đơn vị

  pdf12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Giao dịch thương mại quốc tếGiao dịch thương mại quốc tế

  PGS, TS Vũ Hữu Tửu ( 2007): Giáo trình Kỹ thuật Nghiệp vụ ngoại thương, NXB Giáo dục Luật Thương mại 2005 Bộ Luật Dân sự 2005 Luật Đấu thầu 2005 Luật Hàng hải 2005 Các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003

  ppt48 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương VIII: Thiết kế chia, tách tổ chứcQuản lý nhà nước - Chương VIII: Thiết kế chia, tách tổ chức

  Quan niệm về thiết chia tách tổ chức II. Mục ñích của việc chia tách tổ chức III. Quy trình thiết kế chia tách

  pdf15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế thương mại, dịch vụ - Chương 2: Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thươngKinh tế thương mại, dịch vụ - Chương 2: Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương

  . Các lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế II. Các lý thuyết mới về thương mại quốc tế III. Vận dụng của lý thuyết về mậu dịch quốc tế IV. Tại sao các doanh nghiệp kinh doanh

  ppt36 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 2: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tếQuản lý nhà nước - Chương 2: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế

  Khái niệm tăng trưởng kinh tế Khái niệm phát triển kinh tế Khái niệm phát triển kinh tế bền vững Lựa chọn con đường phát triển theo quan điểm tăng trưởng và phát triển kinh tế Các tiêu chí đánh giá tăng trưởng kinh tế Xác định mức độ và tốc độ tăng trưởng Đánh giá cơ cấu kinh tế Các tiêu chí đánh giá phát triển xã hội

  ppt48 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 3: chuẩn bị ký kết hợp đồng ngoại thươngQuản lý nhà nước - Chương 3: chuẩn bị ký kết hợp đồng ngoại thương

  TRƯỚC KHI GIAO DỊCH 1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường 1.1. Nhận biết hàng hóa + Đặc tính cơ bản của hàng hóa + Quy trình sản xuất + Chu kỳ, vòng đời của sản phẩm + Tỷ suất ngoại tệ Tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu Fe Tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu: Xe = Le Fe: Số ngoại tệ thu được từ xuất khẩu Le: Số nội tệ phải bỏ ra để xuất khẩu

  ppt18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương III: Một số mô hình tăng trưởng kinh tếQuản lý nhà nước - Chương III: Một số mô hình tăng trưởng kinh tế

  Mô hình kinh tế: Mô hình kinh tế là một công cụ lý thuyết mô tả các quá trình kinh tế thông qua các biến số kinh tế và những mối quan hệ logic và định lượng giữa các biến số đó. Mô hình có thể được diễn đạt dưới dạng lời văn, sơ đồ hoặc các biểu thức toán học. Mô hình là sự đơn giản hóa thực tế để có thể phân tích được các quá trình phức tạp.

  ppt124 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 2: Các lý thuyết phát triển kinh tếQuản lý nhà nước - Chương 2: Các lý thuyết phát triển kinh tế

  Trường phái kinh tế cổ điển (David Ricardo) Trường phái kinh tế tân cổ điển (Marshall) Mô hình Keynes về tăng trưởng kinh tế Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại Các lý thuyết “giai đoạn tuyến tính” (Rostow) Lý thuyết về vốn và tăng trưởng (Harrod-Domar) Mô hình thay đổi cấu trúc (Lewis và Chenery)

  ppt29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0