• Đầu tư chứng khoán - Chương 13: Mô hình Black - Scholes - MertonĐầu tư chứng khoán - Chương 13: Mô hình Black - Scholes - Merton

  Độ biến động là độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi gộp lãi liên tục trong 1 năm Độ lệch chuẩn của suất sinh lợi trong khoảng thời gian Dt là Nếu giá cổ phiếu là $50 và độ biến động của nó là 25% một năm thì độ lệch chuẩn của thay đổi giá trong một ngày là bao nhiêu?

  ppt28 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mô phỏng monte carloBài giảng Mô phỏng monte carlo

  Mô phỏng so với tối ưu hóa: • Trong một mô hình tối ưu hóa, mô hình sẽ cho ra tập hợp các giá trị của biến số ra quyết định để tối đa hóa hay tối thiểu hóa giá trị của hàm mục tiêu. • Trong một mô hình mô phỏng, mô hình sẽ đánh giá các giá trị hàm mục tiêu đạt được theo sự thay đổi của tập hợp các giá trị đầu vào này.

  pdf8 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp (tiếp)Bài giảng Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp (tiếp)

  Các nhà quản trị tài chính của một doanh nghiệp luôn phải đối mặt với 3 câu hỏi quan trọng, đó là: 1/ Trong rất nhiều các cơ hội đầu tư thì doanh nghiệp sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn cơ hội đầu tư nào? 2/ Doanh nghiệp nên dùng những nguồn tài trợ nào để tài trợ cho nhu cầu vốn đầu tư đã được hoạch định đó? 3/ Doanh nghiệp nên thực hiện c...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốnBài giảng Chương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốn

  Trình độ phân bổ, quản lý vốn Xu hướng biến động và quy mụ vốn Phát hiện các yếu tố bất thường trong cơ cấu, sự biến động vốn để điều chỉnh

  ppt25 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Thị trường hối đoáiBài giảng Chương 2: Thị trường hối đoái

  Là thị trường giao dịch các công cụ tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn  Cung ứng và điều hòa vốn bằng tiền cho nền kinh tế.  Cung cấp các dịch vụ tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.  Hoạt động dựa vào các trung gian tài chính như ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm

  pdf59 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết thị trường hiệu quả (theory effcient)Lý thuyết thị trường hiệu quả (theory effcient)

  I.Lờimởđầu II.Lýthuyết thị trườnghiệuquả: ThịTrườnghiệuquảđượchiệutheo3khía cạnh: Phânphốihiệuquả,hoạtđộng hiệuquảvàthông tinhiệuquả. Phân phối: Cácnguồn tài nguyên khan hiếmchỉ đượcphânphốicho những ngườitrảgiácao.

  pdf14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoánLợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán

  Hiện giá thuần (NPV) & Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) · Lợi nhuận dựa trên dữ liệu quá khứ . Lợi nhuận và rủi ro trong trường hợp không chắc chắn

  pdf33 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư chứng khoán - Chương 4: Lãi suấtĐầu tư chứng khoán - Chương 4: Lãi suất

  Tần suất gộp (lãi vào vốn) được sử dụng cho mỗi lãi suất được tính là một đơn vị đo lường Sự khác biệt giữa kỳ nhập lãi hàng quý hay hàng năm cũng giống như sự khác biệt giữa đơn vị dặm và cây số

  pptChia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư chứng khoán - Chương 15: Các ký tự Hy LạpĐầu tư chứng khoán - Chương 15: Các ký tự Hy Lạp

  Một ngân hàng đã bán một quyền chọn mua kiểu Châu Âu trị giá $300,000 trên 100,000 cổ phiếu không trả cổ tức S0 = 49, K = 50, r = 5%, s = 20%, T = 20 tuần, m = 13% Giá trị theo Black-Scholes của cổ phiếu là $240,000 Ngân hàng sẽ phòng ngừa rủi ro cho mình bằng cách nào để giữ được lợi nhuận $60,000?

  ppt22 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kỹ thuật sử dụng Excel trong tài chínhKỹ thuật sử dụng Excel trong tài chính

  Ma trận • Xử lý ma trận theo mảng • Xử lý dữ liệu bảng • Các hàm tài chính, thống kê và một số hàm khác thường sử dụng

  pdf43 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0