• Đề thi chứng chỉ B Tin học quốc gia Số 3Đề thi chứng chỉ B Tin học quốc gia Số 3

  § Mô tả Công ty ABC ghi nhận thông tin nhân viên kinh doanh theo khu vực, sau đó sẽ theo dõi quá trình mua bán sản phẩm theo từng nhân viên . § Cấu trúc các bảng Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng.

  pdf4 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Đề thi chứng chỉ B Tin học quốc gia Số 2Đề thi chứng chỉ B Tin học quốc gia Số 2

  § Mô tả Công ty ABC muốn xây dựng chương trình quản lý việc mua bán các loại vật tư. Hình thức quản lý thông qua các hoá đơn nhập xuất § Cấu trúc các bảng Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng.

  pdf4 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Đề thi chứng chỉ B Tin học quốc gia Số 1Đề thi chứng chỉ B Tin học quốc gia Số 1

  § Mô tả Quản lý đơn đặt hàng tại một công ty bán hàng nội thất. Khách hàng khi mua hàng phải đặt hàng trước, có thể đặt nhiều mặt hàng trong một đơn hàng. § Cấu trúc các bảng Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng.

  pdf6 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Đề thi học phần Access Số 4Đề thi học phần Access Số 4

  Câu 1) Tạo trên ổ đĩa D:\ một tập tin CSDL đặt tên là ACC1-FG209-Somay-HoTen.accdb. Trong đó Somay là 3 chữ số trên màn hình, HoTen là họ và tên đầy đủ của học viên (không có khoảng trắng, không gõ dấu tiếng Việt). . . . . 0.5đ Câu 2) Trong CSDL này tạo những bảng có cấu trúc như sau: . 2đ

  pdf5 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Đề thi học phần Access Số 3Đề thi học phần Access Số 3

  Câu 1) Tạo trên ổ đĩa D:\ một tập tin CSDL đặt tên là ACC1-MN206-Somay -HoTen.mdb. . 0.5đ Câu 2) Trong CSDL này tạo những bảng có cấu trúc như sau: . 2đ

  pdf5 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Đề thi học phần Access Số 2Đề thi học phần Access Số 2

  Câu 2: (0.5đ)Thiết lập quan hệ (Relationships) cho các table theo sơ đồ quan hệ sau:  LOP HOC (MALOP,1) HOC SINH (MALOP, )  HOC SINH (MAHS, 1) DIEM THI (MAHS,1)

  pdf6 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Đề thi học phần Access Số 1Đề thi học phần Access Số 1

  Câu 1: Thiết kế 3 table Truong, DanhSach, DiemThi để lưu thông tin của 3 bảng trên đây. Thí sinh tự xác định kiểu dữ liệu, phạm vi kích thước dữ liệu. Khóa chính là các field có gạch chân. (1.0đ) Câu 2: Tạo quan hệ cho các table có áp dụng ràng buộc toàn vẹn thông tin khi tạo quan hệ. (0.5đ)

  pdf4 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tínhĐề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tính

  Von Neumann chia hoạt của máy tính thành 5 thành phần chính là: - CPU (Bộ xử lý trung tâm) – Là thành phần chính của máy tính, đây là nơi sẽ thực hiện các phép tính số học và logic của quá trình xử lý thông tin, đồng thời là nơi sinh ra các tín hiệu để đồng bộ và điều khiển toàn bộ mọi hoạt động của máy tính. - Bộ nhớ làm việc (RAM) – Là nơ...

  pdf50 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết bài giảng môn Tin học ứng dụngĐề cương chi tiết bài giảng môn Tin học ứng dụng

   Nắm được các kiến thức cơ bản về ứng dụng của MS Excel trong kế toán hoạt động doanh nghiệp.  Sử dụng được MS Excel để lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  pdf47 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn tin học - Nguyễn Thị ThảoNhập môn tin học - Nguyễn Thị Thảo

  Là một tập hợp của các dấu hiệu, đặc điểm,tính chất cho ta hiểu biết về một đối tượng. Thông tin có thể tồn tại ởnhiều dạng khác nhau:âm thanh,hình ảnh,ký tự Thông tin có thể được mã hóalàm cho thông tin ngắn gọn, cô đọng, bảo mật

  pdf53 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0