• Bìa giảng An toàn Giao thông - Chương IV: Tai nạn giao thông liên quan đến chuyển động quay vòngBìa giảng An toàn Giao thông - Chương IV: Tai nạn giao thông liên quan đến chuyển động quay vòng

  Ôtô mất tính ổn định khi đổi h-ớng chuyển động, khi bị tr-ợt hoặc lật, hậu quả là ôtô sẽ lán sang làn đ-ờng đ-ờng bên cạnh, làn đối diện hoặc mép đ-ờng. Khi xử lý tai nạn giao thông trong hoàn cảnh nh-vậy phải xác định vận tốc giới hạn của ôtô theo tính ổn định. Ôtô th-ờng mất tính ổn định ở những đoạn đ-ờng trơn tr-ợt, độ dốc lớn vì khi lự...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bà giảng an toàn giao thông - Chương I: Khái niệm chung về an toàn giao thông đường bộBà giảng an toàn giao thông - Chương I: Khái niệm chung về an toàn giao thông đường bộ

  Tính an toàn chuyển động của ôtô là tính chất tổng hợp nhằm giảm xác suất phát sinh tai nạn giao thông (an toàn chủ động) và giảm thiểu tổn thất về vật chất và con ng-ời khi xảy ra tai nạn giao thông (an toàn bị động).An toàn chuyển động của ôtô phải đ-ợc coi là một trong các tính chất khái thác quan trọng nhất bởi nó ảnh h-ởng tới đời sống...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Nội dung công tác lưu trữNội dung công tác lưu trữ

  Tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác lưu trữ 1.1 Tổ chức bộ phận làm công tác lưu trữ trong cơ quan, tổ chức 1.2 Bố trí nhân sự làm công tác lưu trữ 2. Ban hành những văn bản quy phạm pháp luật và những văn bản hướng dẫn về công tác lưu trữ 3. Thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ 4. Kiểm tra, đánh giá về công tác lưu trữ

  ppt15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • 333 Câu hỏi đường lên đỉnh Olympia333 Câu hỏi đường lên đỉnh Olympia

  Năm 1942, bốn n-ớc : Mỹ, Liên Xô (cũ), Trung Quốc và Anh cùng nhau thành lập một đồng minh chống phát xít và quyết định soạn thảo một bản tuyên ngôn , nh-ng nhất thời ch-a tìm đ-ợc tên gọi thích hợp. Tổng thống Mỹ Roosevelt và thủ t-ớng Anh Churchill tuy đã nhiều lần thảo luận vấn đề tên gọi nh-ng không tìm đ-ợc đáp án hoàn hảo. Từ đó họ cò...

  pdf186 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Nhiệm vụ của công tác lưu trữNhiệm vụ của công tác lưu trữ

  Tổ chức khoa học tài liệu là tổng hợp các khâu nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ liên quan đến việc phân loại, xác định giá trị, chỉnh lý và sắp xếp tài liệu một cách khoa học phục vụ thuận lợi, nhanh chóng, chính xác cho công tác tra tìm tài liệu.

  ppt12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần - Nhập môn Lưu trữ họcĐề cương chi tiết học phần - Nhập môn Lưu trữ học

  Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ; về những quy trình nghiệp vụ của công tác lưu trữ nói chung trước khi tìm hiểu các học phần cụ thể về chuyên ngành lưu trữ.

  ppt7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn công tác lưu trữNhập môn công tác lưu trữ

  Thời ký cổ đại, công tác lưu trữ hình thành ( TK 4-TK 5TCN) Vào thời kỳ cận đại, công tác lưu trữ ở châu Âu rất có nhiều tiến bộ + Ở Pháp, năm 1974 đã có đạo luật đầu tiên về công tác lưu trữ + Xuất hiện một số sách về nghiệp vụ như: hướng dẫn bảo quản hồ sơ trong viện lưu trữ, chỉ dẫn phương pháp phân loại tài liệu, dúng giá sắt, gỗ để bảo quản...

  ppt18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Nhà máy hóa chất Biên HòaNhà máy hóa chất Biên Hòa

  -Địa chỉ: yòng số 5 khu công nghiệp Biên Hòa I, tỉnh Đồng Nai -Nhà máy Hóa Chất Biên Hòa trực thuộc công ty Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất Xút – Clo của Việt Nam. Sản phẩm chính của nhà máy là : +Xút lỏng (NaOH): 32%, 45%, 50% + Axit Clohydric (HCl) 32% +Cl lỏng: 99.9% , keo Silicate n...

  doc11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5- S-t (febris)Bài giảng Chương 5- S-t (febris)

  Sốt là trạng thái bệnh lý gặp trong rất nhiều bệnh, gây ra nhiều rối loạn quan trọng cho các chức phận của cơ thể. 1. Khái niệm: Sốt là tình trạng tăng thân nhiệt do rối loạn trung tâm điều hoà nhiệt, trước tác dụng của các yếu tố có hại, thường gặp nhất là yếu tố nhiễm khuẩn. Đó là một phản ứng thích ứng toàn thân của động vật máu nón...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Các học thuyết về tâm lý y họcBài giảng Các học thuyết về tâm lý y học

  DEMOCRITOS (460-370 TCN) PLATON (427-348 TCN) Tâm lý là sự tái hiện ý niệm tuyệt đối trong mỗi con người Tất cả ý tưởng có được từ lý tính thì rất đáng tin cậy. ARISTOTELES (382-322 TCN) Tâm hồn (Peripsyches) gồm 3 cuốn, 30 Chương. TUÂN TỬ – MẠNH TỬ: nhân chi sơ tính bản thiện, nhân chi sơ tính bản ác

  ppt39 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0