• Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TehcđbkkTăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục Tehcđbkk

  Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu đư ợc những kết quả bước đầu rất quan trọng tr ong lĩnh vực phát triển kinh tế x ã hội. Bộ mặt xã hội đang từng bước cải thiện đời sống vật chất v à tinh th ần của đại bộ phận dân cư được nâng cao. Do vậy, trẻ em có điều kiện chăm sóc ngày một tốt hơn. Tuy nhiên trong ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường. Liên hệ việc phát huy các vai trò đó trong nền kinh tế hiện nayĐề tài Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường. Liên hệ việc phát huy các vai trò đó trong nền kinh tế hiện nay

  Thuế là một khoản thu có tính chất bắt buộc, được quy định bởi pháp luật do các tổ chức và cá nhân thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung. Thuế là khoản động viên bắt buộc phi hình sự gắn với quyền lực của Nhà nước

  ppt20 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi ôn tập tổ chức nhân sự hành chính nhà nướcCâu hỏi ôn tập tổ chức nhân sự hành chính nhà nước

  Câu 1.Trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực.Phân biệt với khái niệm quản lý nhân sự. Câu 2.Phân tích quy trình tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước Câu 3.Trình bày những hoạt động cơ bản trong quy trình quản lý nguồn nhâ lực của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, phân tích mối quan hệ giữa các hoạt độn...

  pdf45 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011

  Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước : Dự toán thu cân đối NSNN năm 2011 là 595.000 tỷ đồng; ước cả năm đạt 674.500 tỷ đồng, vượt 13,4% so với dự toán, tăng 20,6% so với thực hiện năm 2010, tỷ lệ động viên từ thuế và phí đạt 20,3%GDP. Kết quả thực hiện ở một số lĩnh vực thu cụ thể như sau: a. Thu nội địa: Dự toán thu 382.000 tỷ đồng, ước c...

  docx6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý hành chính nhà nướcThanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý hành chính nhà nước

  Quyền lực là khả năng áp đặt ý chí của người này lên người khác và buộc họ phải phục tùng Các loại quyền lực: + Quyền lực chính trị; + Quyền lực nhà nước; + Quyền lực tôn giáo; + Quyền lực kinh tế; + Quyền lực gia đình

  pdf135 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề về thanh tra và tổ chức, hoạt động thanh tra trong tình hình hiện nayMột số vấn đề về thanh tra và tổ chức, hoạt động thanh tra trong tình hình hiện nay

  Một vài định nghĩa quan trọng Để giải quyết những vấn đề phức tạp của công tác thanh tra hiện nay, tôi cho rằng cần phải xuất phát từ một số khái niệm cơ bản, xác định nội hàm của một số định nghĩa quan trọng mà mới thoạt nhìn mọi người đều có thể cho là đơn giản. Tuy nhiên, như thực tế cho thấy, nhiều khi một định nghĩa đơ n giản nhưng lạ...

  pdf62 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế cộng đồng - Thất nghiệpKinh tế cộng đồng - Thất nghiệp

  Tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên: Tỉ lệ thất nghiệp trung bình mà nền kinh tế biến động quanh nó.  Trong một giai đoạn suy thoái, tỉ lệ thất nghiệp thực tế sẽ vượt qua tỉ lệ tự nhiên.  Trong giai đoạn bùng nổ kinh tế, tỉ lệ thất nghiệp thực tế nằm dưới tỉ lệ tự nhiên.

  pdf27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Nguyên nhân chính dẫn đến thất nghiệp là do đâuNguyên nhân chính dẫn đến thất nghiệp là do đâu

  Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã không ít tạo ra nhũng sự nhảy vọt về mọi mặt , đã đưa nhân loại tiến xa hơn nữa . Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt được một số thành tựu phát triển rực rỡ về khoa học kỹ thuật,các ngành như du lịch,dịch vụ,xuất khẩu,lương thực thực phẩm sang các nước .vv . Đằng sau những th...

  pdf18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Thị trường tựdo có làm xói mòn nhân cách đạo đức hay khôngThị trường tựdo có làm xói mòn nhân cách đạo đức hay không

  Trong mùa hè năm 2011, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tếvà Chính sách (VEPR) đã thực hiện hai Khóa học Hè về Những nền tảng của kinh tếthịtrườngcho các bạn sinh viên khối kinh tếvà khoa học xã hội tại miền Bắc và miền Nam. Đểchuẩn bịtài liệu cho khóa học, một thành viên của Ban tổchức là ThS. Phạm Nguyễn Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào...

  pdf53 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Thời hạn thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ thời điểm nàoThời hạn thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ thời điểm nào

  Việc xác định thời điểm chấp hành hình phạt là rất quan trọng trong công tác xét xử các vụ án hình sự. Bởi đó không chỉ là thời điểm mà người bị kết án phải bị áp dụng chế tài hình sự (hình phạt) mà còn là cái mốc để xác định thời điểm họ chấp hành xong hình phạt và xác định người bị kết án được xoá án tích từ lúc nào qua đó để xác định tái...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0