• Bộ xử lý: Khối điều khiển và Đường dữ liệuBộ xử lý: Khối điều khiển và Đường dữ liệu

  Thành phần cơ bản của bộ xử lý – Lệnh truy cập – Các toán tử ALU – Toán tử bộ nhớ Kết nối các thành phần – Các tín hiệu điều khiển và bộ đồn kênh MUXes – Các chỉ thị giải mã lệnh

  pptx62 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/03/2015 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Binary numbers (And some other useful bases)Binary numbers (And some other useful bases)

  • Máy tính sử dụng số nhị phân vì: – Dễ thực hiện mạch: 1=1V, 0=0V (in the past 3.3V or 5V) – Dễ thiết kế các mạch phức tạp với các cổng (transistors) • Có thể sử dụng nhiều mức điện áp? – 1=1V, 2=2V, 3=3V, etc. – Nhiễu sẽ phá huỷ mạch – Digital logic is noise tolerant: • No noise: 1 + 0 → 1 • With noise: 0.9 + 0.4 → 1, not 1.3 – Analog c...

  pptx61 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/03/2015 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc tập lệnh 2Kiến trúc tập lệnh 2

  Biên dịch mã máy – Các định dạng lệnh – Các hằng số lớn Các thủ tục gọi – Tập các thanh ghi – Bộ nhớ ngăn xếp Các ISA khác

  pptx35 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/03/2015 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc tập lệnh 1Kiến trúc tập lệnh 1

  Xem lại cách thực thi một chương trình Phân loại lệnh trong MIPS Truy cập bộ nhớ trong MIPS Chi tiết về các toán tử – Add, sub, etc. Chi tiết về các lệnh chuyển đổi dữ liệu – Load, store Chi tiết về các lệnh điều khiển – Jump, branch if equal

  pptx30 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/03/2015 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Chương I – a: Tổng quan về môn họcChương I – a: Tổng quan về môn học

  Tìm hiểu chức năng và hoạt động của các thành phần cơ bản trong hệ thống máy tính bao gồm Bộ xử lý (processor), bộ nhớ (memory), vào / ra (input/output). Bắt buộc phải hiểu : sự thực thi (performance) Giao diện phần cứng / phần mềm Có thể viết chương trình bằng hợp ngữ.

  pptx16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/03/2015 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cấu trúc máy tínhNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm cấu trúc máy tính

  1. Trên một máy tính có 2 đĩa cứng dùng fdisk để phân vùng. Chương trình có thêm đặc điểm nào? a. Thêm mục chọn ổ đĩa trên đầu b. Thêm mục chọn ổ đĩa dưới cuối c. Phải gắn từng đĩa cứng vào máy d. Tất cả ý trên đều sai 2. FAT16 mỗi khối là 16KB, theo mặc định một khối trong FAT32 có kích thước là. a. 32 KB b. 16 KB c. 8 KB d. 4 KB

  pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/03/2015 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Chương 4 Bộ nhớChương 4 Bộ nhớ

  Vị trí „ Bên trong CPU: tập thanh ghi „ Bộ nhớ trong † bộ nhớ chính † bộ nhớ cache „ Bộ nhớ ngoài: các thiết bị nhớ † Dung lượng „ Độ dài từ nhớ (tính bằng bit: 16, 32 bit) „ Số lượng từ nhớ

  pptx161 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/03/2015 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Chương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tínhChương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính

  Hệ thập phân (Decimal System) Con người sử dụng Hệ nhị phân (Binary System) Máy tính sử dụng Hệ thập lục phân (Hexadecimal System) Dùng để viết gọn số nhị phân Hệ bát phân (Octal System)

  ppt54 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/03/2015 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Chương 4: Cách thức làm việc của registryChương 4: Cách thức làm việc của registry

  Registry là một database (cơ sở dữ liệu) dùng để lưu trữ thông số kỹ thuật của Windows mà nó cho phép bạn làm 3 chức năng cơ bản là: thêm/xóa/sửa. Và những thao tác đó đều ảnh hưởng đến windows. Trong Windows 2k, nó được lưu vào thư mục C:\Windows\System32\Config

  pptx14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/03/2015 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Chương 3: Cài đặt và thiết lập hệ điều hành Windows XPChương 3: Cài đặt và thiết lập hệ điều hành Windows XP

  Bạn cần phải có: 1. Một đĩa Windows XP Home CD 2. Một máy tính có ổ CD-ROM - Để có thể bắt đầu cài đặt, bạn phải thiết lập trong BIOS thông số: CD-ROM phải là thiết lập khởi động đầu tiên (first boot). - Cho đĩa Windows XP vào trong ổ CD-ROM và khởi động lại máy tính của bạn. Windows sẽ tự động kiểm tra phần cứng và cấu hình của máy bạn

  pptx40 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/03/2015 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0