• Luật pháp - Chương 02: Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt NamLuật pháp - Chương 02: Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam

  1. Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : Mô hình tổ chức NHTW : Căn cứ vào mối quan hệ với chính phủ, có hai mô hình tổ chức ngân hàng trung ương : Ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ. Ngân hàng trung ương trực thuộc chính phủ. Ngân hàng trung ương trực thuộc Bộ tài chính.

  ppt58 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài tập luật ngân hàng chương 2: Địa vị pháp lý của Ngân hang Nhà nước Việt NamBài tập luật ngân hàng chương 2: Địa vị pháp lý của Ngân hang Nhà nước Việt Nam

  . CÂU HỎI TỰ LUẬN: 1) Trình bày địa vị pháp lý của NHNNVN, chức năng tương ứng với từng địa vị pháp lý đó. 2) Anh (chị) hãy lý giải tại sao Việt Nam lại chọn mô hình NHTƯ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ.(không thuộc Quốc hội hay Bộ Tài chính). 3) Anh (chị) có nhận xét gì về mục tiêu hoạt động của NHNNVN hiện nay được quy định tại điều 1 luậ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương 2: Thẩm quyền ban hành và cơ cấu chung của VBPLLuật pháp - Chương 2: Thẩm quyền ban hành và cơ cấu chung của VBPL

  1. Văn bản QPPL: - do CQNN ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục. - có quy tắc xử sự chung, - có hiệu lực bắt buộc chung, - được Nhà nước bảo đảm thực hiện

  pdf25 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng về môn Luật kinh tếBài giảng về môn Luật kinh tế

  Chương 1.Những vấn đề chung về pháp luật kinh tế. Chương 2. Địa vị pháp lý các loại hình doanh nghiệp và HTX. Chương 3. Chế độ pháp lý về HĐ trong kinh doanh Chương 4. Chế độ pháp lý về phá sản DN, HTX Chương 5. Chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

  pdf39 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương 1: Lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàngLuật pháp - Chương 1: Lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng

  KHÁI QUÁT VỀ NH VÀ HOẠT ĐỘNG NH II. KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT NH III. QUAN HỆ PHÁP LUẬT NH IV. NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT NH

  pdf58 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương 1: Khái quát chung về nhà nước, nhà nước CHXHCN Việt NamLuật pháp - Chương 1: Khái quát chung về nhà nước, nhà nước CHXHCN Việt Nam

  Các nội dung chính trong chương 1: 1.1. Nguồn gốc Nhà nước 1.2. Khái niệm, bản chất Nhà nước 1.3. Chức năng Nhà nước 1.4. Nhà nước CHXHCN Việt Nam

  pdf50 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Pháp luật đại cươngLuật pháp - Pháp luật đại cương

  Mục đích môn học  Giới thiệu những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung  Giới thiệu những nội dung cơ bản về 3 ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật VN  Làm cơ sở để nghiên cứu, học tập các môn luật chuyên ngành

  pdf86 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương 1: Hệ thống pháp luật quy định hoạt động trên thị trường chứng khoánLuật pháp - Chương 1: Hệ thống pháp luật quy định hoạt động trên thị trường chứng khoán

  Chương I: Những quy định chung (Điều 1  Điều 12) Chương II: Thành lập DN và ĐKKD (Điều 13  Điều 37) Chương III: Cty TNHH (Điều 38  Điều 76) Chương IV: Cty Cổ phần (Điều 77  Điều 129) Chương V: Cty hợp danh (Điều 130  Điều 140) Chương VI: Doanh nghiệp tư nhân (Điều 141  Điều 145) Chương VII: Nhóm Cty (Điều 146  Điều 149) Chương VIII: T...

  ppt155 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Những vấn đề của CNGKHĐLuật pháp - Những vấn đề của CNGKHĐ

  Khái niệm CNGKHĐ  Về hình thức của CNGK  Rút lại CNGK  Hủy bỏ CNGK

  pdf12 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật pháp - Chương XXVIII: Các tội xâm phạm hoạt động tư phápLuật pháp - Chương XXVIII: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

  Khái niệm Điều 292 BLHS99 Khách thể Sự hoạt động đúng đắn của CQTP QHXH khác như: TM, SK, uy tín danh dự, .

  ppt70 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0