• Bài giảng Chương 7 Xây dựng thang đoBài giảng Chương 7 Xây dựng thang đo

  NỘI DUNG 1. Bản chất của việc đo lường 2. Thang đo 3. Sai số trong đo lường 4. Các đặc điểm của một đo lường tốt 5. Lựa chọn thang đo 6. Thang đo cho điểm 7. Thang đo xếp hạng

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6 Thu thập dữ liệuBài giảng Chương 6 Thu thập dữ liệu

  I. NGUỒN DỮ LIỆU 1. NGUỒN DỮ LIỆU THỨ CẤP Nguồn dữ liệu thứ cấp: là dữ liệu do người khác thu thập Gồm dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính. Dữ liệu thô (chưa qua xử lý), dữ liệu đã qua xử lý. Các loại dữ liệu thứ cấp:

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 4 Tiền tệ và chính sách tiền tệBài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 4 Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  Giới thiệu I. Chức năng của tiền tệ II. Cung tiền và vai trò kiểm soát của ngân hàng TW. III. Cầu tiền IV. Thị trường tiền tệ cân bằng và đường LM V. Phối hợp hai chính sách tài khoá và tiền tệ

  ppt37 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 3 Tổng cầu và chính sách tài khóaBài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 3 Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Giới thiệu Tổng cầu và sản lượng cân bằng Mô hình đơn giản Kinh tế đóng có sự tham gia của chính phủ Trong kinh tế mở Chính sách tài khoá Trong lý thuyết Trong thực tế Chính sách tài khoá và thâm hụt ngân sách Chính sách tài khoá và tháo lui đầu tư Thị trường hàng hoá cân bằng và đường IS

  ppt44 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 2 Hạch toán thu nhập quốc dânBài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 2 Hạch toán thu nhập quốc dân

  Nội dung của chương Cách tính sản lượng quốc gia Các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia Các phương pháp tính GNP Những hạn chế của chỉ tiêu GNP Các yếu tố của tổng cầu Tiêu dùng Đầu tư Chi tiêu của chính phủ Xuất nhập khẩu Cân bằng sản lượng và số nhân chi tiêu

  ppt29 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tương quan và hồi quy Correlation & RegressionTương quan và hồi quy Correlation & Regression

  NỘI DUNG Tương quan tuyến tính Hồi quy tuyến tính Kiểm tra các điều kiện áp dụng mô hình Số liệu sai lệch Hồi quy với biến giả (dummy) Phương pháp stepwise

  pdf53 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Phân tích nhân tố Explore Factor Analysis (EFA) và kiểm định Cronbach AlphaPhân tích nhân tố Explore Factor Analysis (EFA) và kiểm định Cronbach Alpha

  NỘI DUNG CHÍNH Định nghĩa Điều kiện ứng dụng Nghiên cứu các nhân tố Số các nhân tố phải tách ra Phép quay (rotation) Điểm số nhân tố (Factorial Scores) Độ tin cậy và hiệu lực (Reliability and Validity)

  pdf37 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 7 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mởBài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 7 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

  LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI Khi một đất nước có thể sản xuất một mặt hàng (sản phẩm) với chi phí thấp hơn nước khác, thì nước đó có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất mặt hàng đó. Điều kiện để có được lợi thế tuyệt đối: đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tư bản, kỹ thuật, điều kiện khí hậu,.

  ppt20 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 6 Lạm phát và thất nghiệpBài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 6 Lạm phát và thất nghiệp

  Nội dung của chương I. Thất nghiệp Thất nghiệp và nguyên nhân của thất nghiệp. Phân loại thất nghiệp Yếu tố ảnh hưởng tới thất nghiệp tự nhiên Giải pháp hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp II. Lạm phát Lạm phát và quy mô của lạm phát Tác hại của lạm phát Nguyên nhân của lạm phát Biện pháp kiềm chế sự gia tăng của lạm phát III. Mối quan hệ giữa lạm...

  ppt41 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 5 Tổng cung và các chu kỳ kinh doanhBài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 5 Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh

  TỔNG CUNG VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Thị trường lao động Giá cả, tiền công và việc làm Hai trường hợp đặc biệt của đường tổng cung Đường tổng cung thực tế ngắn hạn

  ppt16 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0