• Bài tập môn thẩm định tín dụngBài tập môn thẩm định tín dụng

  Yêu cầu : 1. Phân tích các tỷ số tài chính của công ty 2 .Phân tích tài chính của công ty qua sơ đồ DUPONT 3. Phân tích sự thay đổi và những cân đối lớn trên bảng tổng kết tài sản

  pdf21 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phần 1: Hướng tới sự phát triển bền vững của ngân hàng thương mạiBài giảng Phần 1: Hướng tới sự phát triển bền vững của ngân hàng thương mại

  Phần II : Tổng quan về Quy trình Đánh giá Tín dụng Ngân hàng dành cho DNVVN Các nguyên tắc cho vay hiệu quả Đặc điểm của các DNVVN Quy trình Đánh giá tín dụng Phân tích ban đầu Xác định nhu cầu cấp vốn trong chu kỳ hoạt động kinh doanh Phân tích nguồn hoàn trả vốn vay Đánh giá rủi ro kinh doanh và rủi ro ngành Phân tích báo cáo tài chính...

  ppt26 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 8: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoáKế toán kiểm toán - Chương 8: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá

  Đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ NK Phương pháp kế toán nghiệp vụ NK trực tiếp Phương pháp kế toán nghiệp vụ NK uỷ thác Phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng NK

  ppt23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phần I : Hướng tới ngân hàng thương mại phát triển bền vữngBài giảng Phần I : Hướng tới ngân hàng thương mại phát triển bền vững

  Phần II : Tổng quan về Quy trình Đánh giá Tín dụng Ngân hàng dành cho DNVVN Các nguyên tắc cho vay hiệu quả Đặc điểm của các DNVVN Quy trình Đánh giá tín dụng Phân tích ban đầu Xác định nhu cầu cấp vốn trong chu kỳ hoạt động kinh doanh Phân tích nguồn hoàn trả vốn vay Đánh giá rủi ro kinh doanh và rủi ro ngành Phân tích báo cáo tài chính...

  ppt18 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương VII: Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoáKế toán kiểm toán - Chương VII: Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá

  Giúp sinh viên hình dung được quá trình mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá; các nghiệp vụ kế toán cần thiết để ghi chép lại quá trình đó. Giới thiệu một số vấn đề nổi bật có liên quan đến hoạt động thương mại trong nước cũng như xuất khẩu như việc kế toán ngoại tệ, thuế giá trị gia tăng. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện ghi sổ và định khoản...

  ppt62 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương V: Các nghiệp vụ tín dụngBài giảng Chương V: Các nghiệp vụ tín dụng

  Các nghiệp vụ tín dụng theo hình thức tài trợ - Chiết khấu thương phiếu - Cho vay - Cho thuê tài sản trung dài hạn - Bảo lãnh 2. Nghiệp vụ tín dụng theo hình thức bảo đảm 3. Nghiệp vụ tín dụng theo thời gian 4. Tín dụng tiêu dùng

  pdf35 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương II: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàngBài giảng Chương II: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng

  Nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của NH - Vốn chủ sở hữu - Tiền gửi - Tiền vay II. Quản lý vốn nợ - Quản lý quy mô và cơ cấu - Quản lý chi phí - Quản lý kỳ hạn

  pdf56 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Kế toán doanh nghiệp - Kế toán Tài sản cố địnhKế toán doanh nghiệp - Kế toán Tài sản cố định

  Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy; Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên; Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.

  ppt53 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Thuế thu nhập cá nhânThuế thu nhập cá nhân

  Kháiniệm Thuếthu nhậpcánhânlàloại thuếtrựcthu đánhvào thunhậpcủatừngcánhâncóthunhậpcao. Vaitrò: Nguồnthu Thựchiệncôngbằngxãhội QuảnlýTNcôngdân

  pdf35 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương V: Phương pháp tổng hợp - Báo cáo tài chínhKế toán kiểm toán - Chương V: Phương pháp tổng hợp - Báo cáo tài chính

  Khái niệm: báo cáo tài chính là báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Để đạt mục đích này báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: ...

  ppt38 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0