• Bài giảng Chương 3: Thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mạiBài giảng Chương 3: Thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại

  3.1.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành thị trường của DNTM33 a) Khái niệm về thị trường của DNTM Thị trường là một phạm trù kinh tế khách quan, gắn bó chặt chẽ với khái niệm phân công lao động xã hội. Ở đâu và khi nào có phân công lao động xã hội và sản xuất hàng hóa thì ở đó và khi ấy có thị trường. Cùng với sự phát triển của sản xuất và lưu...

  ppt76 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 7: Các sắc thuế khácKế toán kiểm toán - Chương 7: Các sắc thuế khác

  Bao gồm các loại thuế sau: 1. Thuế môn bài 2. Thuế tài nguyên 3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp. 4. Thuế nhà đất 5. Thuế bảo vệ môi trường.

  pdf18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Nghiệp vụ phát hành và Điều hòa tiền mặt của ngân hàng trung ương (tiếp)Bài giảng Chương 3: Nghiệp vụ phát hành và Điều hòa tiền mặt của ngân hàng trung ương (tiếp)

  Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. 2. Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf54 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương VII: Báo cáo tài chínhKế toán kiểm toán - Chương VII: Báo cáo tài chính

  . Ý nghĩa và yêu cầu của BCTC 2. Hệ thống BCTC của doanh nghiệp 3. Bảng cân đối kế toán 4. Báo cáo kết quả HĐ SXKD 5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6. Thuyết minh BCTC

  ppt69 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 7: Đánh giá trách nhiệm quản lýKế toán kiểm toán - Chương 7: Đánh giá trách nhiệm quản lý

  Bộ phận là gì ? Bộ phận là bất kỳ thành phần hoặc hoạt động nào liên quan đến một tổ chức mà có thể xác định được riêng biệt thu nhập và chi phí. b.Báo cáo bộ phận Báo cáo kết quả kinh doanh được lập chi tiết cho từng bộ phận riêng biệt.

  pdf6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Ngân sách nhà nướcBài giảng Chương 3: Ngân sách nhà nước

  Tổngquanvềngânsáchnhànước Thu ngânsáchnhànước Chi ngânsáchnhànước Thâmhụtngânsáchnhànước Tổchứchệthốngngânsáchnhànước Nămngânsáchvàchutrìnhngânsách

  pdf68 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệBài giảng Chương 3: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

  Sự ra đời của NHTW Định nghĩa NHTW Các mô hình NHTW Chức năng của NHTW

  ppt46 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 3: Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chínhChuyên đề 3: Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính

  Giới thiệu về sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại 2- Vai trò của các NHTM trong hệ thống tài chính 3- Quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng 4- Sự đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng nhằm ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh tế.

  pdf48 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành các giấy tờ có giáBài giảng Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành các giấy tờ có giá

  I. Khái quát về các loại giấy tờ có giá II. Huy động vốn ngắn hạn qua phát hành các loại giấy tờ có giá. III. Huy động vốn trung và dài hạn qua phát hành các loại giấy tờ có giá. IV. Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng khác và từ NHNN. V. Các biện pháp tăng vốn của NHTM.

  pdf23 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Ngân sách nhà nước - Lê Vân ChiBài giảng Chương 2: Ngân sách nhà nước - Lê Vân Chi

  Tổng quan vềNSNN Thu NSNN Chi NSNN Thâm hụtNSNN và các biện pháp khắc phục thâm hụtNSNN  Phân cấpNSNN 2

  pdf44 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0