• Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 48Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 48

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình nhận đặt buồng cho 01 đoàn khách gồm 26 khách (13 khách nam và 13 khách nữ) đến khách sạn ngày 17/9/2012 và đi ngày 18/9/2012 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 47Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 47

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình đăng kí khách sạn cho 01 khách kết hợp giải quyết tình huống sau: Khách đến làm thủ tục đăng ký khách sạn nhưng không mang theo giấy tờ tuỳ thân. 2. Mô tả công việc Một thí sinh...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 46Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 46

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình nhận đặt buồng cho 02 khách theo tình huống sau: Khách muốn đặt buồng với giá thấp hơn giá các loại buồng đang bán của khách sạn. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 45Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 45

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán cho 01 khách trên kết hợp xử lý tình huống sau: đang tổng hợp chi phí đưa khách kiểm tra, anh/ chị nhận được cuộc gọi của một công ty chấp nhận thanh toán hộ cho khách....

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 44Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 44

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình tiếp nhận yêu cầu đặt vé máy bay cho khách lưu trú trong khách sạn. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp nghề Quản trị khách sạn phải thực hiện và giải quyết một cá...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 43Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 43

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình đăng ký khách sạn cho 02 khách đã đặt buồng trước kết hợp xử lý tình huống sau: khi hỏi khách về trách nhiệm thanh toán, khách và nhân viên lễ tân không có sự thống nhất: khách kh...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 42Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 42

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thay đổi đặt buồng theo tình huống sau: Khách đã đặt 1 buồng từ ngày 2/ 9/ đến ngày 8/ 9/ 2012, sau đó lại thông báo muốn đổi buồng trên vào thời gian từ ngày 4/9 đến 10/ 9/ 2012,...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 41Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 41

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán cho 04 khách theo các số liệu sau: - Khách lưu trú từ ngày 15/9 đến 19/9/2012 - Số lượng buồng :02 buồng - Giá buồng: 600.000đ/buồng - Điện thoại: 150.000đ - Minibar...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 40Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 40

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình tiếp nhận yêu cầu đặt ăn của khách tại nhà hàng của khách sạn. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp nghề Quản trị khách sạn phải thực hiện và giải quyết một cách hi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 39Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 39

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình đăng ký khách sạn cho 03 khách đã đặt buồng trước kết hợp giải quyết tình huống sau: nhân viên lễ tân kiểm tra không thấy có tên của 03 khách này trong danh sách dự kiến khách đến...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0