• Luật kinh doanh - Chương II: Pháp luật về hợp tác xãLuật kinh doanh - Chương II: Pháp luật về hợp tác xã

  Lịch sử phát triển của hợp tác xã Khái niệm hợp tác xã “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu , lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật Hợp tác xã để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực ...

  ppt9 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Luật kinh doanh - Chương I: Pháp luật về doanh nghiệpLuật kinh doanh - Chương I: Pháp luật về doanh nghiệp

  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP. 1. Giai đoạn từ 1986 đến 1999: Công ty: TNHH, CP (Luật công ty 1990; sửa đổi bổ sung 1994) DNTN: Luật DNTN 1990, sđ, bs 1994 DNNN: Luật DNNN 1995 HTX: Luật HTX 1996 Doanh nghiệp có vốn ĐTNN: DN Liên doanh, DN 100% vốn ĐTNN ( Luật ĐTNN 1987, 1996) Doanh ng...

  ppt20 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Luật hành chínhBài giảng môn học Luật hành chính

  I. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.Khái niệm và đặc điểm quản lý Có nhiều cách giải thích khác nhau cho thuật ngữ "hành chính" và "luật hành chính". Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất ở một điểm chung: Luật Hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước. Do vậy, thuật ngữ "hành chính" luôn luôn đi kèm và được giải thích thông qua khái niệm...

  doc108 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Luật kinh doanh - Chương XIII: Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư phápLuật kinh doanh - Chương XIII: Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp

  Hệ thống hình phạt phụ thuộc vào: Hoàn cảnh và điều kiện xã hội; Yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm; Kinh nghiệm lập pháp HS trong nước và QT

  ppt22 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Luật kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề chung về luật kinh tếLuật kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề chung về luật kinh tế

  I. KHÁI NIỆM LUẬT KINH TẾ Tại sao phải có Luật kinh tế? Luật Kinh tế là gì? Luật kinh tế là một môn học nghiên cứu những quy phạm pháp luật điều chỉnh về các chủ thể kinh doanh, các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh và các quan hệ xã hội liên quan mật thiết đến quan hệ kinh doanh, trong đó có qua...

  pdf123 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Nhà nước và pháp luật đại cương - Pháp luật về giải quyết tranh chấpNhà nước và pháp luật đại cương - Pháp luật về giải quyết tranh chấp

  I. KHÁI QUÁT VỀ TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI 1. Khái quát về Tranh chấp thương mại a.Khái niệm Luật trọng tài thương mại ngày 2010 không đưa ra khái niệm tranh chấp thương mại

  ppt148 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài: Dân cư trong luật quốc tếLuật học - Bài: Dân cư trong luật quốc tế

  BÀI : DÂN CƯ TRONG LUẬT QUỐC TẾ I. KHÁI NIỆM DÂN CƯ TRONG LUẬT QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI: 1. Khái niệm dân cư trong luật quốc tế hiện đại: - Trong luật quốc tế hiện đại, dân cư được hiểu là tổng hợp những người dân trên lãnh thổ của một quốc gia nhất định và phải tuân theo pháp luật của quốc gia đó. - Xét về mặt pháp lý, dân cư của một quốc gia bao gồm...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Luật tố tụng hình sự - Bài: Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sựLuật tố tụng hình sự - Bài: Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự

  I. Chứng cứ Khái niện về chứng cứ; Nguồn của chứng cứ; Phân lọai chứng cứ; Thu thập chứng cứ; Xác định đánh giá chứng cứ; II. Chứng minh Nghĩa vụ chứng minh; Những tình tiết không phải chứng minh; III. Hậu quả của việc không giao nộp chứng cứ, và chứng minh không đầy đủ.  Đối với Tòa án; Đối với đương sự.

  pdf15 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Luật tố tụng hình sự - Chương XI: Các tình tiết loại trừ tính chất phạm tội của hành viLuật tố tụng hình sự - Chương XI: Các tình tiết loại trừ tính chất phạm tội của hành vi

  Bài học gồm các phần: I. Khái niệm chung II. Phòng vệ chính đáng III. Tình thế cấp thiết IV. Các trường hợp khác

  pdf23 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Luật tố tụng hình sự - Bài học 11: Thủ tục đặc biệtLuật tố tụng hình sự - Bài học 11: Thủ tục đặc biệt

  Sinh viên phải nắm được những quy định riêng biệt mà BLTTHS quy định khi giải quyết VA có người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên. Nắm vững thủ tục giải quyết VA đơn giản theo thủ tục rút gọn. Phân biệt được những điểm khác nhau giữa các thủ tục đặc biệt với thủ tục chung.

  pdf15 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0