• Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Phân công lao động xã hội:  Là sự chuyên môn hoá về lao động, sản xuất, hình thành nên các ngành và các vùng kinh tế khác nhau.  Phân công lao động xã hội tạo ra mối liên hệ, phụ thuộc giữa các ngành, các vùng, từ đó phải trao đổi sản phẩm với nhau => sản xuất hàng hóa ra đời.

  pdf32 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Triết Chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Liên hệ thực tiễn phát triển kinh tế Việt Nam từ 1985 đến nayTiểu luận Triết Chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Liên hệ thực tiễn phát triển kinh tế Việt Nam từ 1985 đến nay

  Lời mở đầu Trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tượng, từ đó hình thành nên khái niệm “quy luật”. Với tư cách là phạm trù của lý luận nhận thức, khái niệm “quy luật” là sản phẩm của tư duy khoa học, phản ánh sự liên hệ của cá...

  doc16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bàn thêm về một số thuật ngữ triết học chính trị – Xã hội có nguồn gốc từ tiếng nước ngoàiBàn thêm về một số thuật ngữ triết học chính trị – Xã hội có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài

  Hiện nay, có một số thuật ngữ triết học, chính trị học có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài đang được sử dụng rộng rãi ở nước ta nhưng chưa thật chính xác, đầy đủ do cách dịch chưa sát nguyên nghĩa hoặc do bản thân từ ngữ chuyển nghĩa không bao quát hết nội dung của ngôn ngữ gốc. Trong bài viết này, tác giả làm rõ một số bất cập trong việc phiê...

  pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt NamĐường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

  . Vì sao phải coi trọng kết hợp đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị? 2. Nội dung của đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. 2.1. Nội dung chủ yếu của đổi mới kinh tế 2.2. Nội dung chủ yếu của đổi mới chính trị   3. Những hình thức biểu hiện sự kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. 3.1. Bước đi hay lộ trình của sự kết hợp đổi mới k...

  ppt17 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài thuyết trình: Luận giải, luận chứng những nguyên nhân thất bại trong chính bản thân các tư tưởng cải cáchBài thuyết trình: Luận giải, luận chứng những nguyên nhân thất bại trong chính bản thân các tư tưởng cải cách

  Cuối thế kỷ 19, với sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa thực dân phương tây, với những nguy cơ đứng trên bờ vực mất nước, ở Việt Nam lúc nay đã xuất hiện những nhà cải cách tiến bộ như Nguyễn Trường tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ, Đặng Huy Trứ với mong muốn đưa đất nước phát triển thoát ra khỏi họa ngoại xâm các nhà canh tân đã có nhiều cải cách...

  doc4 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bình luận các quy định về thu ngân sách từ phí, lệ phí và bước đầu đề xuất các giải pháp hoàn thiệnBình luận các quy định về thu ngân sách từ phí, lệ phí và bước đầu đề xuất các giải pháp hoàn thiện

  Ngân sách nhà nước là một thành phần trong hệ thống tài chính. Thuật ngữ “ngân sách nhà nước” được sử dụng rộng rãi trong đời sống kinh tế, xã hội ở mọi quốc gia. Song quan niệm về ngân sách nhà nước lại chưa thống nhất, người ta đã đưa ra nhiều định nghĩa về ngân sách nhà nước tùy theo các trường phái và các lĩnh vực nghiên cứu. Các nhà kinh tế Ng...

  doc16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng triết học mác - LêninBài giảng triết học mác - Lênin

  1.1. TRIẾT HỌC LÀ GÌ? 1.1.1. Triết học và đối tượng của triết học 1.1.1.1. Khái niệm triết học Triết học xuất hiện cả ởphương Đông và phương Tây vào khoảng thếkỷthứVIII đến thế kỷthứIII (TrCN) (1) . - Ởphương Đông: + Trung Quốc: Người Trung quốc cổ đại quan niệm “ triết” chính là “ trí”, là cách thức và nghệthuật diễn giải, bắt bẻcó ...

  pdf125 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Triết học Mac - Lê nin - Chương 8: Lý luận nhận thứcTriết học Mac - Lê nin - Chương 8: Lý luận nhận thức

  BẢN CHẤT CỦA NHẬN THỨC Nhận thức là gì? Con người có thểnhận thức được thếgiới hay không? Các quan điểm triết học khác nhau có những câu trảlời khác nhau đối với những vấn đềtrên. 8.1.1. Một sốquan điểm ngoài Mác xít vềnhận thức 8.1.1.1. Quan điểm duy tâm Không thừa nhận thếgiới vật chất tồn tại độc lập với ý thức, do đó không thừa nhận n...

  pdf138 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Triết học phương đôngTriết học phương đông

  1. Quan niệm về “Triết học” của ph 2. Triết học tâm linh siêu nghiệm II. Những đặc đ Triết học ph 3. Phương pháp tưduy trực cảm, tiên nghiệm 4. Triết học chính trị đạo n Chung -T riết học Phương Đông 1. Quan niệm về “Triết học” của phương Đông 2. Triết học tâm linh siêu nghiệm điểm chung của Triết học phương Đông duy trực cảm, tiên ng...

  pdf39 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Triết học Mac - Lê nin - Chương I: Khái luận chung về lịch sử triết họcTriết học Mac - Lê nin - Chương I: Khái luận chung về lịch sử triết học

  Triết học là gì. Xã hội loài người xuất hiện cách đây khoảng gần 4 triệu năm, nhưng triết học mới xuất hiện cách đây vào khoảng hơn hai nghìn năm, vào thời kỳ xã hội chiếm hữu nô lệ ở cả phương Ðông và phương Tây.

  ppt391 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0