• Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 4: Phân tích chức năng nghiệp vụ - Nguyễn Hoài AnhBài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 4: Phân tích chức năng nghiệp vụ - Nguyễn Hoài Anh

  BÀI TẬP 1 Vẽ BFD cho hệ thống bán hàng của một công ty A. Biết rằng hệ thống phải đảm bảo các chức năng sau Nhận đơn hàng trực tiếp từ khách hàng và đại diện thương mại Quản lý thông tin của khách hàng Phải xử lý được các yêu cầu của khách hàng về việc mua hàng Phải gom giữ được các mặt hàng theo đơn hàng của khách BÀI TẬP 2 ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 2: Khảo sát hệ thống - Nguyễn Hoài AnhBài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 2: Khảo sát hệ thống - Nguyễn Hoài Anh

  CÁC GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT Khảo sát sơ bộ Mục tiêu: hình thành dự án phát triển hệ thống Nội dung: xác định Chức năng chính Ràng buộc chính Môi trường hệ thống Khảo sát chi tiết Mục tiêu: chi tiết hóa các nội dung đã ks sơ bộ Nội dung: thu thập thông tin, dữ liệu chi tiết

  pdf27 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 1: Hệ thống thông tin phát triển hệ thống thông tin trong tổ chức - Nguyễn Hoài AnhBài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 1: Hệ thống thông tin phát triển hệ thống thông tin trong tổ chức - Nguyễn Hoài Anh

  HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM Sự hoạt động và mục đích của hệ thống Sự biến động thể hiện ở hai mặt Sự tiến triển: các thành phần của nó có thể phát sinh, tăng trưởng, suy thoái, mất đi. Sự hoạt động: các phần tử của hệ thống có những mối ràng buộc nhất định, cùng cộng tác để thực hiện mục đích chung. Mục đích: nhận đầu vào biến đổi thành đầu ra. l...

  pdf54 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tin học văn phòng Microsoft Office dành cho người tự học (Phần 3)Giáo trình Tin học văn phòng Microsoft Office dành cho người tự học (Phần 3)

  TỔNG QUAN VỀ VISIO 2010 Chương trình Visio 2010 là một trong những phân hệ của bộ Microsoft Office 2010, cung cấp cho người dùng nhiều tính năng chuyên dùng cho việc thiết kế các bản vẽ, sơ đổ mạch diện, sơ đồ kiến trúc, sơ dồ phần mềm, máy móc, mô hình tổ chức cơ quan. Chương trình còn cung cấp hệ thống thư viện các linh kiện, các chi tiết nộ...

  pdf76 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tin học văn phòng Microsoft Office dành cho người tự học (Phần 2)Giáo trình Tin học văn phòng Microsoft Office dành cho người tự học (Phần 2)

  CÁC THAO TÁC CƠ BẢN BÀI TẬP 10 Excel là một phân hệ trong gói phần mểm Microsoft Office, chuyên dùng dể phân tích dữ liệu nhập và tính toán xử lý dưa ra các thông tin chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Các chức năng cd bản của Excel 2010 bao gốm: Tạo bảng Excel, dịnh dạng số trong bảng tính, áp dụng điểu kiện định dạng, sắp xếp dữ liệu AutoFilter,...

  pdf127 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • An efficient algorithm for quality of service assessmentAn efficient algorithm for quality of service assessment

  Abstract: In environmental monitoring systems, services are developed both in sensors and the server (base station) to provide interfaces where users can interact to systems to retrieve required information. Because of network’s resource limitation, some services may not keep their quality level stable over long period which could lead to the vi...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Traffic sign recognitionTraffic sign recognition

  Abstract: The paper is targeted to apply state-of-the-art algorithms to solve the problem of Traffic Sign Recognition. In doing so, the first solution is detect possible locations of traffic signs from input images. Then, the data used is to be classified, so that two main stages will be focused on, which are feature extraction and classificatio...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết bài giảng Thực tập cơ sở dữ liệuĐề cương chi tiết bài giảng Thực tập cơ sở dữ liệu

  Tuần 2. Bài thực hành số 2: Thực hành làm quen và sử dụng được hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Mục đích: Giúp sinh viên làm quen và sử dụng được hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Yêu cầu: Sinh viên làm việc theo nhóm: Lựa chọn đề tài, mô tả bài toán, xây dựng mô hình liên kết thực thể, chuyển đổi sang mô hình quan hệ. Tạo cơ sở dữ li...

  pdf67 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 6: Phân tích dữ liệu nghiệp vụ - Nguyễn Hoài AnhBài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 6: Phân tích dữ liệu nghiệp vụ - Nguyễn Hoài Anh

  PT DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ Xây dựng ERD mở rộng Xác định kiểu thực thể Gợi ý 1: Mẫu biểu của hệ thống Gợi ý 2: Dựa vào 3 nguồn thông tin Tài nguyên: con người, kho bãi, tài sản Giao dịch: các luồng thông tin từ mô trường, kích hoạt chuỗi hoạt động của hệ thống. Tổng hợp: thống kê, báo cáo. Gợi ý 3. Đọc quy trình xử lý gạch chân danh...

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương IV: InternetBài giảng Mạng máy tính - Chương IV: Internet

  I.1. GIỚI THIỆU INTERNET Tháng 6/1968 cục các dự án tiên tiến của bộ Quốc phòng Mỹ đã xây dựng án liên kết 4 trung nghiên cứu lớn trong toàn liên bang là : Viện nghiên cứu Stanford, Đaị học California Los Angeles, Đại học California Santa Barbara và Đại học Utah thành một hệ thống thống nhất để trao đổi các thông tin. Đến giữa năm 1969, 4 trạm ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0