• Bài giảng Chương 7: Nguồn tài trợ ngắn hạnBài giảng Chương 7: Nguồn tài trợ ngắn hạn

  Nguồn tài trợ tự do. - Nguồn tài trợ có thương lượng. - Tài trợ từ các khoản phải thu. - Thành phần của nguồn tài trợ ngắn hạn.

  pdf32 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Phân tích và đầu tư chứng khoánPhân tích và đầu tư chứng khoán

  PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 1. Mục đích: 2. Yêu cầu:

  pdf59 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Giá trị thời gian của tiền tệBài giảng Chương 6: Giá trị thời gian của tiền tệ

  Giá trị tương lai (Future value)  Giá trị hiện tại (Present value)  Dòng tiền đều giới hạn (Annuities)  Suất sinh lợi  Khấu trừ (Amortization)

  pdf35 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Phân tích trái phiếuPhân tích trái phiếu

  Ôn tập về trái phiếu . Định giá trái phiếu . Quan hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu . Lợi suất trái phiếu . Thời gian đáo hạn bình quân (Duration) . Độ lồi (Convexity)

  pdf33 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Phân tích và dự báo rủi ro trong doanh nghiệpBài giảng Chương 6: Phân tích và dự báo rủi ro trong doanh nghiệp

  6.1.1. Rủi ro và rủi ro tài chính Rủi ro là điều bất ngờ xảy ra gây thiệt hại cho chủ thể có liên quan . Rủi ro tài chính của DN là thiệt hại xảy ra do biến động bất thường của môi trường kinh doanh hoặc chính sách tài chính ko đúng đắn của DN. 6.1.2. Phân loại rủi ro: phân loại theo bản chất, theo môi trường, theo đối tượng rủi ro, theo lĩnh vự...

  ppt12 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Quản trị các khoản phải thu và tồn khoBài giảng Chương 6: Quản trị các khoản phải thu và tồn kho

  quyết định chính sách bán chịu. Quyết định điều khoản bán chịu. Phân tích ảnh hưởng của rủi ro do bán chịu. Phân tích uy tín khách hàng mua chịu. Nâng cao hiệu quả thu hồi nợ. Quản trị khoản phải thu quản trị khoản phải thu M

  pdf38 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Rủi ro và tỷ suất sinh lợiBài giảng Chương 5: Rủi ro và tỷ suất sinh lợi

  Rủi ro một tài sản (Stand-alone risk)  Rủi ro danh mục đầu tư (Portfolio risk)  Rủi ro & lợi nhuận: CAPM / SML

  pdf50 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Phân tích cơ bản cổ phiếuPhân tích cơ bản cổ phiếu

  Những nhà đầu tư cổ phiếu quan tâm đến giá thị trường của cổ phiếu và dự báo xu hướng biến động giá cổ phiếu. Quá trình này gọi là phân tích cổ phiếu với nội dung: Cổ phiếu nào tăng giá (giảm giá) Sẽ tăng (giảm) đến mức nào Cần bao nhiêu thời gian để đạt tới mức giá đó.

  ppt39 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương IV: Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệpBài giảng Chương IV: Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp

  KHÁI NIỆM ĐẦU TƯ DÀI HẠN Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp là quá trình hoạt động sử dụng vốn để hình thành nên các tài sản cần thiết nhằm mục đích thu lợi nhuận trong khoảng thời gian dài trong tương lai.

  ppt14 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệpBài giảng Chương 5: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp

  Phân tích kết quả kinh doanh Phân tích mức độ tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán

  ppt29 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0