• Chương 3 Tài khoản và ghi sổ képChương 3 Tài khoản và ghi sổ kép

  Sự vận động của tài sản là sự vận động hai mặt . Để phản ánh được hai mặt đó thì tài khoản phải được mở theo hình thức 2 bên : Bên trái gọi là “Nợ” Bên phải gọi là “Có”

  ppt87 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Chương 2 Báo cáo Kế toánChương 2 Báo cáo Kế toán

  Khái niệm, vai trò, tác dụng của báo cáo kế toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài chính

  ppt17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Chương 3 Tài khoản & sổ kế toánChương 3 Tài khoản & sổ kế toán

  Cơ sở số liệu cho việc ghi chép các nghiệp vụ phát sinh là chứng từ kế toán. TK phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của từng đối tượng kế toán Mỗi một đối tượng kế toán được mở một TK riêng TK giúp kế toán cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo kế toán định kỳ.

  ppt79 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Chương II Phương pháp chứng từ kế toánChương II Phương pháp chứng từ kế toán

  - Khái niệm, nội dung và ý nghĩa - Các yếu tố của chứng từ kế toán - Phân loại chứng từ kế toán - Trình tự luân chuyển chứng từ.

  ppt13 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lý Kế toán (Introduction to Accounting)Nguyên lý Kế toán (Introduction to Accounting)

  Bản chất của Kế toán Đối tượng của Kế toán Yêu cầu của thông tin Kế toán Các nguyên tắc cơ bản của Kế toán Cơ sở pháp lý cho hoạt động Kế toán doanh nghiệp

  ppt62 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán Chương 1 + 2Bài giảng Lý thuyết kiểm toán Chương 1 + 2

   Định nghĩa kiểm toán theo quan điểm các tổ chức nghề nghiệp:  Theo Luật kiểm toán (nhà nước) của Việt Nam : “Hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là việc kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính; việc tuân thủ pháp luật; tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, ti...

  pdf28 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Chương 3 Dự toán ngân sáchChương 3 Dự toán ngân sách

   Dự toán: là quá trình tính toán chi tiết cho kỳ tới, nhằm huy động và sử dụng các nguồn lực theo các mục tiêu kế hoạch đề ra trong từng thời kỳ cụ thể.  Mục đích:  Lập kế hoạch  Làm cho quá trình truyền đạt và phối hợp hoạt động trong tổ chức được thuận tiện  Phân bổ các nguồn lực  Kiểm soát lợi nhuận và các mặt hoạt động  Đánh giá...

  pdf37 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Chương 1 Những vấn đề chung về kế toán quản trịChương 1 Những vấn đề chung về kế toán quản trị

  Bản chất của kế toán quản trị Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị Vai trò của kế toán quản trị Các phương pháp nghiệp vụ cơ sở dùng trong kế toán quản trị

  pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Chương 2 Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (CVP)Chương 2 Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (CVP)

  1 Các khái niệm cơ bản của mối quan hệ CVP 2 Ứng dụng phân tích mối quan hệ CVP 3 Phân tích điểm hoà vốn 4 Phân tích điểm hoà vốn trong mối quan hệ với giá bán và kết cấu hàng bán 5 Những giả định làm cơ sở cho phân tích CVP

  pdf27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kế toán quản trịBài giảng Kế toán quản trị

   Nắm bắt được những thuật ngữ và khái niệm cơ bản dùng trong kế toán quản trị;  Vai trò và chức năng của kế toán quản trị trong hoạt động của doanh nghiệp;  Ứng dụng những công cụ và kỹ năng kế toán quản trị để phân tích các tình huống kinh doanh qua đó giúp nắm bắt được những cơ hội cũng như xác định được những thách thức của doanh nghiệ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0