• Quản trị khoản phải thu!Quản trị khoản phải thu!

  Khoản phải thu là số tiền khách hàngnợ doanh nghiệp do mua chịu hàng hóa hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các công ty đều phát sinh các khoản phải thu nhưng với mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro. Nếu không bán chịu hàng hó...

  pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Tóm lược một số lý thuyết về cấu trúc vốnTóm lược một số lý thuyết về cấu trúc vốn

  Cấu trúc vốn đề cập tới cách thức doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài chính thông qua các phương án kết hợp giữa bán cổ phần, quyền chọn mua cổ phần, phát hành trái phiếu và đi vay. Cấu trúc vốn tối ưu là phương án, theo đó, doanh nghiệp có chi phí vốn nhỏ nhất và có giá cổ phiếu cao nhất. Một cấu trúc vốn phù hợp là quyết định quan trọng với mọ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tếTài chính quốc tế

  Tài chính quốc tế là tổng thể các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị gắn liền với sự chuyển dịch các nguồn lực tài chính giữa các quốc gia với nhau. Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế: - Sự phân công lao động và hợp tác quốc tế - Sự phát triển các hoạt động đầu tư quốc te

  pdf12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc vốn tối ưu và nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn tối ưuCấu trúc vốn tối ưu và nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn tối ưu

  Cấu trúc vốnlà sự kết hợp số lượng nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường được dùng để tài trợ cho quyết định đầu tư của một doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu một Công ty nào đó có thể tác động đến giá trị và chi phí sử dụng vốn của nó bằng cách thay đổi cấu trúc vốn hay không? Và quyết định đầu ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệpPhân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp

  Đánh giá khái quát tình hình tài chính nhằm xác định thực trạng và sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, biết được mức độ độc lập về mặt tài chính cũng như những khó khăn về tài chính mà doanh nghiệp đang phải đương đầu, nhất là lĩnh vực thanh toán. Qua đó, các nhà quản lý có thể đề ra các quyết định cần thiết về đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kế...

  doc73 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Phân tích và đánh giá hoạt động tài chính doanh nghiệpPhân tích và đánh giá hoạt động tài chính doanh nghiệp

  -Tại sao doanh nghiệp muốn/cần phải vay nợ ? -Cấu trúc vốn của doanh nghiệp như thế nào? Đòn bẩy tài chính ra sao? -Công ty có khả năng hoàn trả nợ vay? -Ngân lưu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có đủ trả nợ hay không?

  pdf39 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài 8: Văn hóa tổ chứcBài 8: Văn hóa tổ chức

   Văn hóa tổ chức, tầm quan trọng, và chức năng của văn hóa tổ chức.  Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức.  Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức tới hành vi nhân viên.  Nguồn gốc và duy trì văn hóa tổ chức.  Thay đổi văn hóa tổ chức.

  pdf22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tiền tệ, tài khóa và lạm phátTiền tệ, tài khóa và lạm phát

  Nhân tố ảnh hưởng cầu tiền tệ: ?Thu nhập ?Giá cả và lam phát ?Lãi suất ?Cơ cấu dân số Văn hóa

  pdf50 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc vốn và những tác động của nóCấu trúc vốn và những tác động của nó

  Bài viết này sẽ bổ sung thêm hai tác động của cấu trúc vốn tới giá trị doanh nghiệp nói chung và giá trị vốn chủ sở hữu nói riêng. Ở trường hợp thứ nhất, cấu trúc vốn không ảnh hưởng tới giá trị chung của doanh nghiệp nhưng tạo ra sự dịch chuyển giá trị từ chủ nợ sang chủ sở hữu. Trường hợp thứ hai, cấu trúc vốn có thể ảnh hưởng tới giá trị...

  pdf9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Các qui định hoàn thuế giá trị gia tăngCác qui định hoàn thuế giá trị gia tăng

  Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trởlên (không phân biệt niên độ kế toán) có lũy kế số thuế đầu vào được khấu trừlớn hơn sốthuế đầu ra. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế. Ví dụ:Doanh nghiệp A kê khai thuế GTGT có số thuế GTGT đầu vào, đầu ra như sau: (Đơn vị tính :triệu đồng)

  pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0