• Trắc nghiệm Vật lý - Chương 3: Sóng cơTrắc nghiệm Vật lý - Chương 3: Sóng cơ

  5. Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500 HZ, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 400 cm/s. B. 6,25 m/s. C. 400 m/s. D. 16 m/s. 6. Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng: A. Một nửa bước sóng. B. Một b...

  doc13 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Vật lí 12 cơ bản - Chương II: Sóng cơ và sóng âmTrắc nghiệm Vật lí 12 cơ bản - Chương II: Sóng cơ và sóng âm

  GV: NGUYỄN TIẾN THÀNH. Câu 1: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M A. 10000 lần. B. 1000 lần. C. 40 lần. D. 2 lần. Câu 2: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là sự kết hợp của hai sóng ánh sáng thỏa mãn điều kiện: A. Cùn...

  doc5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Vật lí - Chương 2 Dao động cơTrắc nghiệm Vật lí - Chương 2 Dao động cơ

  3. Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ 0,5 s, khối lượng quả nặng là 400 gam. Lấy Độ cứng của lò xo là A. 0,156 N/m. B. 32 N/m. C. 64 N/m. D. 6400 N/m. 4. Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động A. tăng lên 4 lần. B. giảm đi 4 lần. C. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 2 lần. 5. Một vật dao ...

  doc19 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Dao Động Cơ (Mức độ khó)Trắc nghiệm Dao Động Cơ (Mức độ khó)

  Phần II. Mức Độ Khó Câu 1: Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với tần số góc ω (rad/s). Vật nhỏ của con lắc có khối lượng m = 900 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 5,9 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn: v 3 x   lần thứ 10. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo là: A. 10 N/m ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Con lắc đơnTrắc nghiệm Con lắc đơn

  Câu 2: Con lắc đơn dao động điều hòa. Khi tăng chiều dài con lắc lên 4 lần, chu kì dao động của con lắc sẽ: A. Tăng lên 2 lần. B. Giảm đi 2 lần. C. Tăng lên 4 lần. D. Giảm đi 4 lần. Câu 3: Con lắc đơn dao động điều hòa. Khi tăng chiều dài con lắc lên 9 lần , tần số dao động của con lắc sẽ: A. Tăng lên 3 lần. B. Giảm đi 3 lần. C. Tăng lên 4 l...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi ôn thi TN THPT và LTĐH giao thoa sóng cơ họcCâu hỏi ôn thi TN THPT và LTĐH giao thoa sóng cơ học

  Câu 1: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có : A. Hai sóng chuyển động ngược chiều nhau giao nhau. B. Hai sóng dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau. C. Hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng tần số giao nhau. D. Hai sóng xuất phát từ hai nguồn cùng pha, cùng biên độ giao nhau. Câu 2: Hai nguồn dao động được gọi là hai ngu...

  pdf2 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi phần tổng hợp dao độngCâu hỏi phần tổng hợp dao động

  Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: A. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số, cùng biên độ là một dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ. B. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số là một dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. C. Dao động tổng hợp của hai dao động điề...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề Olympic hóa học Việt Nam và Quốc tếĐề Olympic hóa học Việt Nam và Quốc tế

  I. OLYMPIC HÓA HỌC VIỆT NAM: OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUÓC 2003: 1) Trình bày cấu tạo của phân tử CO theo phương pháp VB và phương pháp MO (vẽ giản đồ năng lượng). Cho ZC = 6; ZO = 8. 2) So sánh năng lượng ion hóa giữa các nguyên tử C và O, giữa phân tử CO với nguyên tử O. 3) Mô tả sự tạo thành liên kết trong các phức chất Ni(CO)4 và Fe(...

  pdf51 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi Vật lý - Phần ĐiệnCâu hỏi Vật lý - Phần Điện

  Muốn tạo ra một suất điện động dao động điều hoà thì phải có 1 khung dây kim loại có thể quay quanh một trục đối xứng và được đặt trong từ trường đều nhưng. A. Khung dây quay đều và trục vuông góc với véc tơ cảm ứng từ. B. Khung quay không đều và trục vuông góc với véc tơ cảm ứng từ. C. Khung dây phải quay đều và trục song song với véc tơ cảm ứn...

  doc39 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề thi thử kỳ thi quốc gia môn Hóa HọcĐề thi thử kỳ thi quốc gia môn Hóa Học

  Câu 1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Ba B. Al C. Li D. Cr Câu 2. Cho dãy các chất: Al, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3, NaHCO3, NH4HCO3. Số chất trong dãy vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl là. A. 4 B. 5 C. 3 D. 2 Câu 3. Cho dãy các oxit: MgO; Al2O3; CrO3; ZnO; Cr2O3. Số oxit có tính chất lưỡng tính là. A. 2 B. ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0