• Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 38Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 38

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút. 1. Nội dung Anhh/ chị hãy thực hiện quy trình nhận đặt buồng cho một đoàn gồm 20 khách (13 nam, 3 nữ và 2 đôi vợ chồng) đến khách sạn ngày 16/8 và rời khách sạn 18/8/2012. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 37Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 37

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán cho 01 khách kết hợp xử lý tình huống: khách đề nghị khách sạn giảm giá hoá đơn giặt là do trên áo vẫn còn vết bẩn. (Lập hóa đơn giá trị gia tăng cho khách trên theo c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 36Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 36

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy xử lý tình huống sau: Một khách lưu trú trong khách sạn tới quầy lễ tân rất bực bội và than phiền là mất ngủ cả đêm vì buồng ngủ có côn trùng. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp nghề ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 35Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 35

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình đăng ký khách sạn cho một đoàn gồm 12 khách đã đặt buồng. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp nghề Quản trị khách sạn phải thực hiện và giải quyết một cách hiệu qu...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 34Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 34

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình nhận đặt buồng cho một đoàn gồm 25 khách đến khách sạn ngày 24/8 và rời khách sạn 27/8/2012 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp nghề Quản trị khách sạn phải thực hi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 33Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 33

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán cho 01 khách kết hợp xử lý tình huống: Khách phàn nàn có sự nhầm lẫn về các chi phí dịch vụ đã cập nhật, tổng hợp và không thanh toán. (Lập hóa đơn giá trị gia tăng ch...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 32Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 32

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) – Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/chị hãy thực hiện quy trình bảo quản tài sản của khách bằng bao bì niêm phong qua tình huống: khách lưu trú muốn gửi nhân viên lễ tân một số tiền. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp nghề Quản ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 31Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 31

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình đăng ký khách sạn cho 02 khách đã đặt buồng trước kết hợp xử lý tình huống sau: khi hỏi khách về trách nhiệm thanh toán, khách và nhân viên lễ tân không có sự thống nhất: khách kh...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 30Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 30

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán làm thủ tục trả buồng cho 04 khách theo các số liệu sau: - Khách lưu trú từ ngày 18/9 đến 26/9/2012 - Số lượng buồng: 02 buồng - Giá buồng: 650.000đ/buồng - Điện tho...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 29Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 29

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán làm thủ tục trả buồng cho 02 khách theo các số liệu sau: - Khách lưu trú từ ngày 14/9 đến 19/9/2012 - Số lượng buồng: 02 buồng - Giá buồng: 650.000đ/buồng - Điện tho...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0