• Bài giảng Lập trình Java cơ sở dữ liệu - Bài 3: Components - Nguyễn Hữu ThểBài giảng Lập trình Java cơ sở dữ liệu - Bài 3: Components - Nguyễn Hữu Thể

  JList Creating a Model There are three ways to create a list model: •DefaultListModel — everything is pretty much taken care of for you. The examples in this page use DefaultListModel. •AbstractListModel — you manage the data and invoke the "fire" methods. For this approach, you must subclass AbstractListModel and implement the getSize and g...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đọc ghi XML DOMBài giảng Đọc ghi XML DOM

  XML LÀ GÌ?  Là eXtensible Markup Language.  Là ngôn ngữ đánh dấu tương tự như HTML  Do World Wide Web Consortium (W3C) để nghị.  Được thiết kế để chứa hoặc truyền dữ liệu  Đặc biệt là các hệ thống kết nối Internet  Các tags không được định nghĩa trước.

  pdf25 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết bài giảng học phần Kỹ thuật lập trìnhĐề cương chi tiết bài giảng học phần Kỹ thuật lập trình

  Bài giảng: Mảng và con trỏ Tiết thứ: 9-12 Tuần thứ: 3 Mục đích, yêu cầu: Mục đích: - Giới thiệu cấu trúc mảng Yêu cầu: - Sinh viên biết vận dụng cấu trúc mảng con trỏ, kết hợp với các cấu trúc của lệnh trong lập trình để giải các bài toán cụ thể. - Nắm được một số lỗi và cách khắc phục trong khai báo và sử dụng mảng, con trỏ. - Hình thức ...

  pdf82 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Lần 1 môn Lập trình trên Windows Lớp Tin Quận 12 - Đề 3Đề thi Lần 1 môn Lập trình trên Windows Lớp Tin Quận 12 - Đề 3

  Xây dựng chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai Ax2 + Bx + C = 0 ( A ≠ 0) o Thiết kế giao diện chương trình theo màn hình mẫu o Chỉ cho phép thao tác các textbox A, B, C, nút lệnh “Nhập”, nút lệnh “giải” o Nút lệnh nhập: Xóa toàn bộ nội dung của các ô : A, B, C o Nút lệnh giải : ƒ Nếu A = 0 hiển thị MessageBox thông báo “Hệ...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Đề thi học kỳ I (Lần 1) môn Kỹ thuật lập trình - Phạm Thị HồngĐề thi học kỳ I (Lần 1) môn Kỹ thuật lập trình - Phạm Thị Hồng

  Câu 1: Kết quả khi thi hành chương trình sau #include int Tinh(int n) { for(int i=2; i ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết bài giảng Phân tích thiết kế hệ thốngĐề cương chi tiết bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống

  Bài giảng 1. Đại cương về phân tích thiết kế hệ thống Chương 1. Đại cương về phân tích thiết kế hệ thống Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 1 - Mục đích, yêu cầu: Mục đích: Giới thiệu tầm quan trọng của môn học, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên khi ra trường. Giới thiệu các khái niệm chung về hệ thống thông tin, phân tích thiết kế hệ thống thông t...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (Phần 2)Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (Phần 2)

  Chương 3. MÔ HÌNH QUAN NIỆM CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN Thời lượng: 11 tiết Kết thúc chương này, sinh viên có thể: - Hiểu và xây dựng được mô hình quan niệm dữ liệu - Hiểu và xây dựng được mô hình quan niệm xử lý 3.1. GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH QUAN NIỆM Mô hình quan niệm của một hệ thống thông tin được thiết lập từ hai mô hình liên quan đến nhau là ...

  pdf53 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (Phần 1)Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (Phần 1)

  1.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 1.1.1. Hệ thống Hệ thống là một khái niệm được xuất phát từ rất lâu trong tự nhiên, sinh học, vật lý, . Một cách tổng quát, hệ thống là một tập hợp các thành phần liên kết với nhau, thể hiện qua một phạm vi (boundary) xác định, hoạt động kết hợp với nhau nhằm đạt đến những mục đích xác định. Một hệ thống gồ...

  pdf62 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Điều khiển lập trình cơ bảnBài giảng Điều khiển lập trình cơ bản

  MỤC LỤC Trang Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH 1 1.1 Các loại điều khiển trong công nghiệp 1 1.2 Ưu điểm của PLC 1 1.3 Các ứng dụng trong thực tế 2 Chương 2: CẤU TRÚC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA PLC 3 2.1 Cấu trúc của một PLC 3 2.2 Các khối của PLC 3 2.3 Các ngõ vào ra và cách kết nối 8 2.4 Xử lý chương trình 9 2.5 Các phương ...

  pdf75 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm (Phần II)Bài giảng Công nghệ phần mềm (Phần II)

  3.1.1. Khái niệm thiết kế phần mềm Trong thiết kế, chúng ta định hình hệ thống và tìm dạng thức của nó (kể cả kiến trúc) mà đáp ứng được mọi yêu cầu, cả yêu cầu phi chức năng và các ràng buộc khác – được đặt ra cho hệ thống đó. Bản chất thiết kế phần mềm là một quá trình chuyển hóa các yêu cầu phần mềm thành một biểu diễn thiết kế. Từ những mô...

  pdf57 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0