• Tài liệu Kĩ thuật vi điện tửTài liệu Kĩ thuật vi điện tử

  1.1. cấu trúc tính thê Trong tinh thê. các nguyên tử sáp xếp theo một trật tự tuần hoàn. Câu trúc tinh thê nhỏ nhát được lập lại mang đầy đù thông tin của một tinh thế gọi lã ô mạng cơ sỡ. a. 0 lập phương đơn gian Bao gồm 8 nguyên tử ở 8 đinh. 1 6-4-->4 Ở------O'' Hình 1.1. 0 lập phương đơn gián. b. 0 lập phương tâm khối Bao gồm 8 nguyên từ...

  pdf108 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý điện tử 2Bài giảng Nguyên lý điện tử 2

  CHƯƠNG 1: CÁC MẠCH TẠO QUAN HẸ, HÃM sơ DÙNG KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN Chương nãy nhâm giới thiệu việc ứng dụng mạch khuếch đại ±uật toán (KĐTT) nong các mạch tạo quan hệ hám sổ. Kháo sát các mạch khuech đại loga vã đổi loga. khai cân. binh phương, mạch nhân mạch chia, mạch chinh lưu hạn chế. mạch tạo hãm so sánh 1.1. Khái niệm chung Hiện nay. cãc bộ...

  pdf118 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Điện tử công nghiệpBài giảng Điện tử công nghiệp

  CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT CƠ BẢN I.1 THYRISTOR Thyristor là phần tử bán dẫn cấu tạo từ bốn lớp bán dẫn p-n-p-n, tạo ra ba tiếp giáp p-n: J1, J2, J3. Thyristor có ba cực Anode (A), Cathode (K), cực điều khiển (G – Gate) như được biểu diễn trên hình 1.1. I.1.1 Đặc tính Vôn-Ampe của Thyristor Đặc tính Vôn-Ampe của một Thyristor gồm hai phần ...

  pdf177 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật truyền số liệuBài giảng môn học Kỹ thuật truyền số liệu

  Chương I: TỔNG QUAN I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM: 1. Thông tin, tín hiệu: - Thông tin: Sự cảm hiểu con người về thế giới xung quanh - Nhu cầu trao đổi thông tin: Rất lớn - Dữ liệu: Dạng biểu diễn thông tin (chữ viết, hình ảnh, cử chỉ, lời nói.). Đặc biệt trên máy tính dữ liệu được số hoá để có khả năng lưu trữ, xử lý, biến đổi, truyền gửi. (Chú ý: Phâ...

  pdf51 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khai thác thông tin VTĐ hàng hải GMDSSBài giảng Khai thác thông tin VTĐ hàng hải GMDSS

  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN GMDSS 1.1 LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN GMDSS. Năm 1979 tổ chức hàng hải quốc tế IMO đã tổ chức hội nghị về vấn đề tìm kiếm và cứu nạn trên biển , với mục đích là lập ra và thống nhất một kế hoạch toàn cầu cho công tác tìm kiếm và cứu nạn trên biển để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về vấn đề ...

  pdf79 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin vệ tinhBài giảng Hệ thống thông tin vệ tinh

  Điều kiện tiên quyết: Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức hiểu biết về hệ thống thông tin vệ tinh và nguyên tắc hoạt động, cấu trúc chi tiết về hệ thống vệ tinh INMARSAT sử dụng trong hàng hải. Nội dung chủ yếu: Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh. Nguyên tắc hoạt động và cấu trúc chi tiết kênh thông tin trong hệ t...

  pdf43 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn học Cơ sở kỹ thuật điện IGiáo trình môn học Cơ sở kỹ thuật điện I

  Cơ sở Kỹ thuật điện (CSKTĐ) là môn học cơ sở Kỹ thuật quan trọng trong chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện. Nó cung cấp những cơ sở lý luận chung nhất, những phương pháp cơ bản để tính toán, giải thích các hiện tượng điện từ của thiết bị điện. Đặc điểm của môn học là dựa trên phương pháp luận mô hình toán học để mô tả các quá trình ...

  pdf149 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi và bài tập cấu kiện điện tửCâu hỏi và bài tập cấu kiện điện tử

  A. Câu hỏi phần diode. 1.1. Giới thiệu về diode. 1. Ký hiệu mạch của diode là . . . . 2. Khi được phân cực thuận, về cơ bản diode là một . . . . a. điện trở có giá trị lớn; b. chuyển mạch hở mạch; c. chuyển mạch kín mạch; d. tụ có điện dung thấp. 1.2. Cấu tạo của diode. 3. Số lượng điện tử hoá trị trong các vật liệu dẫn điện tốt thường có . ...

  pdf80 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Điện điện tử - Các phương pháp tính truyền nhiệtĐiện điện tử - Các phương pháp tính truyền nhiệt

  Chương 1: Mô hình bài toán dẫn nhiệt 1.1. Định luật Fourier 1.1.1. Thiết lập Tính nhiệt l-ợng dQ dẫn qua mặt dS ở cách 2 lớp phân tử khí có nhiệt độ T1 > T2 một đoạn bằng quãng đ-ờng tự do trung bình ? . * Vì T1 và T2 sai khác bé, nên coi mật độ phân tử no và vận tốc trung bình r? các phân tử trong hai lớp nh- nhau. Do đó, trong thời gia...

  pdf152 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về máy phát điệnTìm hiểu về máy phát điện

  A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN Máy phát điện (MFĐ) là một phần tử rất quan trọng trong hệ thống điện (HTĐ), sự làm việc tin cậy của các MFĐ có ảnh hưởng quyết định đến độ tin cậy của HTĐ. Vì vậy, đối với MFĐ đặc biệt là các máy có công suất lớn, người ta đặt nhiều loại bảo vệ khác nhau để chống tất cả các loại sự cố và các chế độ làm việ...

  pdf178 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0