• Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệp

  Trang bị kiếnthứccơbảnvềquảntrị tài chính doanh nghiệp: các khái niệm, nguyên tắc, nội dung QTTC ™Trang bị kiếnthức, kỹnăng phân tích vàđánh giá tài chính DN ™Trang bị công cụ, biện phápđánh giá dựánđầutư ™Trang bị kiếnthứcvềviệchuyđộng vốn doanh nghiệp ™Trang bị kiếnthứcvềquản lý các hoạt động tài chính hàng ngày của doanh nghiệp

  pdf10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Tài chính công ty nâng caoTài chính công ty nâng cao

  Chương 1: Các vấn đềcăn bản của Tài chính công ty  Chương 2: Quan hệgiữa tỷsuất lợi nhuận và rủi ro  Chương 3: Chính sách cổtức  Chương 4: Cơ cấu vốn  Chương 5: Định giádoanh nghiệp  Chương 6: Tài trợdài hạn  Chương 7:Dựbáo vàlập kếhoạch tài chính  Chương 8: Thuê tài chính  Chương 9: Sát nhập vàthâu tóm

  pdf51 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0

 • Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệp

  Trang bị kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp: các khái niệm, nguyên tắc, nội dung QTTC Trang bị kiến thức, kỹ năngphân tích và đánh giá tài chính DN Trang bị công cụ, biện pháp đánh giá dự án đầu tư Trang bị kiến thức về việc huy động vốn doanh nghiệp Trang bị kiến thức về quản lý các hoạt động tài chính hàng ngày của...

  pdf63 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Các phương pháp định lượng trong quản trị tài chínhCác phương pháp định lượng trong quản trị tài chính

  Sửdụng các phương pháp toán họcvào giải quyết các vấn đềcủa Quản trị tài chính: + Giátrị thời gian của tiền + Định giáchứng khoán + Xác định chi phí vốn + Phân tích tài chính dựán

  pdf49 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0

 • Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệp

  Trang bị kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp: các khái niệm, nội dung, mục tiêu, vai trò, các nguyên tắc QTTC Trang bị kiến thức, kỹ năng phân tích và đánh giá tài sản tài chính cũng như tình hình tài chính DN Trang bị công cụ, biện pháp đánh giá dự án đầu tư Trang bị kiến thức về việc huy động vốn doanh nghiệp Trang ...

  pdf64 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 18: Tài trợ doanh nghiệp và sáu bài học về thị trường hiệu quảTài chính doanh nghiệp - Chương 18: Tài trợ doanh nghiệp và sáu bài học về thị trường hiệu quả

  - Chúng ta luôn luôn trở lại với NPV - Một số thị trường hiệu qur là gì? - Các bài toán đố và các bất thường có ý nghĩa gì dối với giám đốc tài chính - Sáu bài học của thị trường hiệu quả

  pdf10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương I: Tổng quan về quản trị Tài chính doanh nghiệp (tiếp)Bài giảng Chương I: Tổng quan về quản trị Tài chính doanh nghiệp (tiếp)

  I. Vai trò của quản trị Tài chính doanh nghiệp. 1. Tài chính doanh nghiệp. 2. Quản trị Tài chính doanh nghiệp. 3. Vai trò quản trị Tài chính doanh nghiệp. II. Nội dung và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị Tài chính doanh nghiệp. 1. Nội dung quản trị Tài chính doanh nghiệp. 2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị Tài chính doanh n...

  pdf25 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị khoản phải thu và tồn kho - Ngô Quang HuânBài giảng Quản trị khoản phải thu và tồn kho - Ngô Quang Huân

  Mục tiêu của bài này Quản trị khoản phải thu Quyết định tiêu chuẩn bán chịu Quyết định điều khoản bán chịu Thay đổi thời hạn bán chịu Thay đổi tỷ lệ chiết khấu Phân tích ảnh hưởng của rủi ro do bán chịu Phân tích uy tín khách hàng mua chịu Quản trị tồn kho Mô hình quyết định tồn kho Xác điểm đặt hàng

  ppt41 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đầu tư và hoạch định ngân quỹ đầu tư - Ngô Quang HuânBài giảng Đầu tư và hoạch định ngân quỹ đầu tư - Ngô Quang Huân

  Khái niệm cơ bản về dự án đầu tư Tầm quan trọng của ra quyết định đầu tư. Nội dung cơ bản của một dự án đầu tư Nội dung chính của dòng tiền tệ ròng của dự án.

  ppt45 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Ngô Quang HuânBài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Ngô Quang Huân

  Cung cấp kiến thức và công cụ quản trị tài chính phục vụ việc ra các quyết định trong quản trị doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ lĩnh vực kinh tế nói chung. Cung cấp các kiến thức cơ sở làm nền tảng cho các môn học: quản trị dự án, quản trị rủi ro, thị trường chứng khoán

  ppt58 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0