• Chính trị học - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hộiChính trị học - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

  -Giúp cho người học hiểu được khái niệm về Đảng, về cương lĩnh và nội dung đặc điểm của cương lĩnh. -Giúp cho người học nắm được những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Qua đó làm cho ta thấy được định hướng, bước đi và nhiệm vụ trong thời kỳ quá độ mà ta cần thực hiện -Thông việc tìm hi...

  ppt32 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Chính trị học - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamChính trị học - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  I. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm của Thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xă hội ở Việt Nam 1. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá Công nghiệp hoá có lịch sử phát triển khoảng ba trăm năm nay, bắt đầu từ nước Anh vào cuối thế kỷ XVIII, sau đó lan sang các nước ở Tây Âu, Bắc Mỹ. và ngày nay ở các nước đang phát triển. Theo đó, có...

  doc9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Chính trị học - Bài 8: Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sởChính trị học - Bài 8: Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở

  1.1.Khái niệm 1.1.1.Khái niệm công sở Là địa điểm hoạt động, hay còn gọi là trụ sở của cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, nơi tiến hành các hoạt động công vụ hoặc dịch vụ công.

  ppt56 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Chính trị học - Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ cấp cơ sởChính trị học - Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ cấp cơ sở

  1.1.1. Khái niệm thông tin. Thông tin trong lãnh đạo, quản lý (gọi tắt là thông tin quản lý) là sự truyền đạt các thông điệp, tin tức có liên quan đến hệ thống quản lý, được người nhận hiểu rõ ý nghĩa của thông điệp mà người gửi muốn truyền đạt, có tác dụng giúp thực hiện các mục tiêu lãnh đạo, quản lý.

  ppt69 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0

 • Chính trị học - Bài 1: Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảngChính trị học - Bài 1: Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

  Nắm được khái niệm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) Nắm vững phương hướng và những pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ Vận dụng vào công tác xây dựng Đảng ở chi bộ, Đảng bộ đang sinh hoạt.

  ppt51 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xá hội chủ nghĩaXây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xá hội chủ nghĩa

  . I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ N N HÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN 1. Khái quát sự hình thành và nội dung tư tưởng về Nhà nước pháp quyền trong lịch sử nhân loại a. Sự hình thành và phát triển của tư tưởng nhà nước pháp quyền. Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền luôn gắn liền với tư tưởng phát triển dân chủ đã hình thành ngay từ thời cổ ...

  ppt18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo tuyên truyền viên cơ sởTài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo tuyên truyền viên cơ sở

  Tư tưởng, hệ tư tưởng phản ánh tồn tại xã hội, là sản phẩm của quá trình hoạt động thực tiễn của cá nhân, cộng đồng, xã hội, là mặt biểu hiện cơ bản nhất của ý thức xã hội. Ý thức xã hội gồm các cấp độ: tâm lý xã hội và hệ tư tưởng. - Mục đích của quá trình nhận thức của con người là nhằm phục vụ cho hoạt động thực tiễn, nên trong ý thức của mỗ...

  pdf96 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc của đảng taChiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc của đảng ta

  Cho đến trước khi chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra, cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ của nhân dân Việt Nam đã sang năm thứ tám. Bước vào giai đoạn cuối, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã xác định đúng đắn phương hướng chiến lược nhằm đánh bại nỗ lực quân sự cao nhất và cuối cùng của thực dân Pháp ...

  doc7 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số vùng tây nguyên theo tư tưởng Hồ Chí MinhXây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số vùng tây nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các dân tộc là ngọn cờ tập hợp các lực lượng cách mạng, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng đó đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho đường lối, chính sách của Đảng và ...

  doc8 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình kinh doanh xuất bản phẩm - Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩmGiáo trình kinh doanh xuất bản phẩm - Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm

  Mục tiêu học tập cho chương 5: - Giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quan về quy trình kinh doanh xuất bản phẩm trên thị trường hiện nay. - Cung cấp những kiến thức về từng nghiệp vụ của hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. - Giúp sinh viên có những kỹ năng cơ bản để tổ chức kinh doanh xuất bản phẩm

  pdf97 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0