• Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 36Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 36

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình làm thủ tục nhận buồng và đăng ký khách sạn cho khách đoàn? Câu 2: (2 điểm) Hãy cho biết các điểm cần lưu ý khi sử dụng hóa chất tẩy rửa?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 35Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 35

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 6 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình làm thủ tục nhận buồng và đăng ký khách sạn cho khách lẻ? Câu 2: (2 điểm) Giải thích thuật ngữ “Bàn giao cuối ca”. Hãy nêu các công việc chính khi bàn giao ca?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 34Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 34

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 90 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy nêu các phương pháp bảo quản tài sản của khách? Trình bày quy trình bảo quản tài sản của khách bằng bao bì niêm phong? Khi thực hiện công việc này nhân viên lễ tân thường mắc phải lỗi gì? Câu 2: (2 điểm) Trình bày nhiệm vụ của Giám đốc bộ phận Buồng?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 33Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 33

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy trình bày quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu thay đổi đặt buồng cho khách đoàn (thay đổi đặt buồng qua điện thoại)? Câu 2: (2 điểm) Căn cứ theo mức độ tiện nghi việc phân loại buồng ngủ dựa trên các tiêu chí nào?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 32Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 32

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (2 điểm) Anh/ chị hãy trình bày quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu thay đổi đặt buồng cho khách lẻ (thay đổi đặt buồng qua điện thoại)? Câu 2: (1 điểm) Trình bày quy trình nhận bàn giao buồng và tiễn khách? Câu 3: (2 điểm) Trình bày các phương pháp phục vụ thức ăn trong nhà...

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 31Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 31

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy trình bày quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu hủy đặt buồng của khách đoàn (hủy đặt buồng qua điện thoại)? Câu 2: (2 điểm) Trình bày quy trình đón dẫn khách và bàn giao buồng?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 30Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 30

  Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian:60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy trình bày quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu hủy đặt buồng của khách lẻ (hủy đặt buồng qua điện thoại)? Câu 2: (2 điểm) Trình bày những điểm cần lưu ý khi làm phòng khách đang lưu trú? Câu 3: (2 điểm) Trình bày quy trình phục vụ ăn uống theo thực đơn đặt trước?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 29Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 29

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Hãy liệt kê các nguồn đặt buồng khách sạn? Theo Anh/ chị làm cách nào để giữ và phát triển các nguồn đặt buồng? Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu các nguyên tắc an toàn khi sử dụng hoá chất làm vệ sinh?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 28Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 28

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân biệt đặt buồng bảo đảm và không bảo đảm? Qua sự phân biệt đó, anh/ chị rút ra được điều gì? Trình bày các hình thức đặt buồng bảo đảm? Câu 2: (2 điểm) Kể tên 15 vật dụng cung cấp cho khách miễn phí trong phòng tắm (Cả tiếng Anh và tiếng Việt)?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 27Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 27

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt buồng cho khách đoàn (đặt buồng qua điện thoại)? Câu 2: (2 điểm) Lý do khách yêu cầu chuyển buồng của khách là gì? Trình bày quy trình xử lý yêu cầu chuyển buồng cho khách?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0