• Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Hạch toán thu nhập quốc giaBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Hạch toán thu nhập quốc gia

  CHƯƠNG 2:HẠCH TOÁN THU NHẬP QUỐC GIA -Một số vấn đề cơ bản - Các phương pháp tính sản lượng quốc gia - Các chỉ tiêu trong hệ thống tài khoản quốc gia - Các đồng nhất thức vĩ mô căn bản

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương I: Giới thiệu về kinh tế vĩ môBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương I: Giới thiệu về kinh tế vĩ mô

  Kinh tế vi mô: - Nghiên cứu nền kinh tế ở giác độ chi tiết, bộ phận riêng lẽ -nghiên cứu cách ứng xử - của người tiêu dùng - người sản xuất - nhằm lý giải - sự hình thành -và vận động - của giá cả từng sản phẩm trong từng dạng thị trường

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Vận tải hàng khôngBài giảng Chương 4: Vận tải hàng không

  CHƯƠNG 4: VẬN TẢI HÀNG KHÔNG I. Vị trí, đặc điểm, đối tượng chuyên chở của vận tải hàng không 1.Vị trí, đặc điểm 1.1. Vị trí: -Vận chuyển 1-2% tổng khối lượng - 20-30% tổng kim ngạch buôn bán QT - Đối với hàng khẩn cấp - Mắc xích quan trọng trong vận tải đa phương thức - Giao lưu văn hoá, chính trị

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4. Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4. Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

  I.Tiền tệ và hoạt động của ngân hàng - 1. Tiền tệ: -Tài sản gồm nhiều loại: - Tiền - Tiền gửi không kỳ hạn viết Cheque -Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn - Ngoại tệ - Đất đai, nhà cửa - Cổ phiếu .

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6 Đa cộng tuyếnBài giảng Kinh tế lượng - Chương 6 Đa cộng tuyến

  I. Bản chất của đa cộng tuyến Đa cộng tuyến là tồn tại mối quan hệ t.tính giữa một số hoặc tất cả các biến độc lập trong mô hình. Xét hàm hồi qui k biến : Yi = 1+ 2X2i + + kXki + Ui * Đa cộng tuyến hoàn hảo: - Nếu tồn tại các số 2, 3, ,k không đồng thời bằng 0 sao cho :

  ppt13 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5 Hồi qui với biến giảBài giảng Kinh tế lượng - Chương 5 Hồi qui với biến giả

  I. Bản chất của biến giả- Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả Biến định tính thường biểu thị các mức độ khác nhau của một tiêu thức thuộc tính nào đó. Để lượng hoá được biến định tính, trong phân tích hồi qui người ta sử dụng kỹ thuật biến giả.

  ppt23 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4 Mô hình hồi qui bộiBài giảng Kinh tế lượng - Chương 4 Mô hình hồi qui bội

  Mô hình : Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) : E(Y/X2i, ,Xki) = 1+ 2X2i + + kXki Yi = 1+ 2X2i + + kXki + Ui Trong đó : Y - biến phụ thuộc X2, ,Xk - các biến độc lập 1 là hệ số tự do j ( j=2, ,k) là các hệ số hồi qui riêng, cho biết khi Xj tăng 1 đvị thì trung bình của Y sẽ thay đổi j đvị trong trường hợp các biến độc lập ...

  ppt26 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mở rộng mô hình hồi quy hai biếnBài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mở rộng mô hình hồi quy hai biến

  Thí dụ: Với số liệu của X & Y (Y đơn vị tấn/tháng; X đơn vị là 10 ngđ/kg) Giả sử ta có hàm hồi qui mẫu của Y theo X là: Yi = 12 - 0,5Xi + ei

  ppt38 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biểnBài giảng Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển

  1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển 1.1. Ưu điểm - Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển rất lớn - Vận tải đường biển thích hợp cho việc vận chuyển hầu hết các loại hàng hoá và đặc biệt là hàng hoá cồng kềnh, hàng siêu trường, siêu nặng, hàng rời có khối lượng lớn nhưng giá trị không cao - Hầu hết các tuyến đường vận tải đư...

  pdf100 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến – ước lượng và kiểm địnhBài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến – ước lượng và kiểm định

  1- PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT (OLS) Giả sử một mẫu gồm n quan sát (Yi, Xi), (i = 1, 2, . . . , n) : giá trị lý thuyết của Y ứng với quan sát thứ i. Yi giá trị thực tế của Y ứng với qsát i.

  ppt64 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0