Chính trị học - Bài 1: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

Giáo dục cho HSQ, CS nhận thức sâu sắc nội dung, quan điểm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân YÊU CẦU Nắm chắc các nội dung cơ bản của bài học - Nhận rõ trách nhiệm của Quân đội, quân nhân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN - Kết hợp học mới, ôn cũ, biết vận dụng vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

ppt52 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chính trị học - Bài 1: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiỂU ĐOÀN BB3ĐẠI ĐỘI BB9Bài 1BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM Xà HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI Họ và tên: Nguyễn Hoàng Huyên Cấp bậc: Thượng úy Chức vụ: Chính trị viên đại đội Đơn vị: Đại đội bộ binh 9Bắc Giang – 2016.Ý ĐỊNH BÀI GIẢNGI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦUGiáo dục cho HSQ, CS nhận thức sâu sắc nội dung, quan điểmbảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nội dung xây dựng nềnquốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân trong tình hình mới1. MỤC ĐÍCH- Nắm chắc các nội dung cơ bản của bài học- Nhận rõ trách nhiệm của Quân đội, quân nhânvới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN- Kết hợp học mới, ôn cũ, biết vận dụng vàothực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao2. YÊU CẦUII.NỘI DUNG BÀI GIẢNGI. BẢO VỆ TỔ QUỐCLÀ MỘT TRONG HAINHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢCCỦA CÁCH MẠNGVIỆT NAM,NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦUCỦA QUÂN ĐỘI TA II. MỤC TIÊU,QUAN ĐIỂM,PHƯƠNG CHÂM,NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁPBẢO VỆ TỔ QUỐCVIỆT NAMXà HỘI CHỦ NGHĨATRONGTÌNH HÌNH MỚI * Trọng tâm: Phần II * Trọng điểm: mục 2, 3, 4 phần II2 phầnIII-ĐỐI TƯỢNGHạ sĩ quan chiến sĩ năm 2016IV.PHƯƠNG PHÁP- Phương pháp người dạy: Giảng giải, phân tích;kết hợp với sử dụng phương tiện trình chiếu vàđọc chậm cho người học ghi nội dung chính- Phương pháp người học: Ghi chép đầy đủ nhữngnội dung cơ bản của bài V. THỜI GIAN- Thời gian toàn bài: 07h 00 - Thời gian lên lớp: 03h 30 - Đọc tài liệu và thảo luận: 03h 00 - Thời gian kiểm tra: 30 phútVI. ĐỊA ĐiỂMKHU VỰC HỌC TẬP CỦA ĐƠN VỊTÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tổng cục Chính trị, Tài liệu học tập chính trị của hạ sĩ quan, binh sĩ, Nxb QĐND, H, 2011. 2. Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI,Nxb CTQG, H, 2013.3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016.1. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta hiện nay * KHÁI NIỆMTỔ QUỐCTổ quốc là một phạm trù lịch sử dùng để chỉ đất nước,con người gắn liền với biên giới, lãnh thổ xác định, với những điều kiện kinh tế, tự nhiên, văn hóa, tâm lý, tình cảm của cộng đồng người trên lãnh thổ đó và một thể chế chính trị - xã hội tương ứnga. Khái niệm Tổ quốc, Tổ quốc xã hội chủ nghĩaI. BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦACÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TATổ quốc là mộtphạm trù lịch sử:Ra đời, hình thành, phát triển và mất điTổ quốc được cấu thành bởi hai phương diện:Tự nhiên – lịch sửvà chính trị - xã hộiTỰ NHIÊN - LỊCH SỬCHÍNH TRỊ - Xà HỘI- Gồm chủ quyền, lãnh thổ: vùng đất,vùng trời, vùng biển, hải đảo.đượchình thành, phát triển trong lịch sử; - Cộng đồng dân tộc sinh sống và nền văn hóa của dân tộc đó.- Là chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa,xã hội được xác lập trên Tổ quốc. - Bản chất của giai cấp thống trị và của chế độ xã hội quy định bản chất và sự phát triển của Tổ quốcHAI PHƯƠNG DIỆN CỦA TỔ QUỐC* TỔ QUỐCXHCNTổ quốc XHCN là loại hình Tổ quốc phát triển cao nhất, trong đó giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã giành được chính quyền, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa,đó là thành quả cách mạng của giai cấp công nhândưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sảnTHẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA Đà RA ĐỜI TỔ QUỐC Xà HỘI CHỦ NGHĨA ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI- Là loại hình Tổ quốc phát triển cao nhất trong lịch sử - Tổ quốc XHCN là sản phẩm của cuộc cách mạng XHCH, do giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. - Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên được xác lập sau khi CMXHCN tháng Mười Nga giành thắng lợi năm 1917.ĐẶC TRƯNG CỦA TỔ QUỐC XHCNDo giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm chủCó nền kinh tế phát triển caoCó nền văn hoá xã hội chủ nghĩaCó quan hệ hữu nghị hợp tác với các quốc gia Ph©n biÖt kh¸i niÖm TQ víi kh¸i niÖm: §Êt n­íc, D©n téc.- Ph©n biÖt sù kh¸c nhau vÒ b¶n chÊt gi÷a TQ XHCN víi c¸c lo¹i h×nh TQ kh¸cChó ý: b. Cơ sởlý luậnvà thực tiễn* Từ quy luật “Dựng nước đi đôi với giữ nước”của dân tộc taDựng nướcđi đôivới giữ nướclà kế sách,là quy luậttồn tại vàphát triểncủa dân tộcViệt Nam Là quy luậtđặc thùriêng cócủa dân tộcta do vị tríchiến lượccủa Việt NamởĐông DươngvàĐông Nam ÁThực tiễnlịch sửViệt Namđãchứng minhKHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 2/40 tr.CNNHÀ TRẦN VÀ 3 LẦN CHỐNGQUÂN NGUYÊN MÔNGCHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 7/5/1954 KẾT THÚCCUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁPCHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH 30/4 1975 KẾT THÚCCUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸTHỰC TIỄN LỊCH SỬ VIỆT NAM* Từ mục tiêu, đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ởnước ta hiện nayPHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC“DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚCBẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG* Từ mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩaĐẠI HỘI IX, X, XI VÀ HOÀN THIỆN QUAN NIỆM VỀ CNH, HĐH VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VNXHCNĐẠI HỘI XII VÀ TƯ DUY MỚI VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC- Xây dựng chủ nghĩaxã hội tạo tiềm lựcvà sức mạnh vật chất,tinh thần để bảo vệvững chắc Tổ quốcViệt Nam xã hội chủ nghĩa - Bảo vệ vững chắcTổ quốc tạo ra môi trườnghoà bình, ổn định để đẩy mạnh sự nghiệpcông nghiệp hóa,hiện đại hóa xây dựngCNXH* Từ âm mưu, thủ đoạn chống phá củacác thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam - Kẻ thù của cách mạng Việt Nam + Trước đây: CNĐQ + Hiện nay: (NQTW8 Khóa IX và NQ TW 8 khóa XI): Xác định “đối tượng” . Đối tác: “Những ai tôn trọng ĐL, CQ, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, HT, BĐ, cùng có lợi với VN đều là đối tác”.. Đối tượng: “Bất kỳ TL nào có âm mưu và HĐ chống phá MT của nước ta trong SN XD và BVTQ đều là ĐT của chúng ta”. + Trước đây: sử dụng các BP xâm lược quân sự + Hiện nay: sử dụng chiến lược “DBHB” kết hợp với “BLLĐ”- Âm mưu, thủ đoạn:* Từ tình hình tranh chấp biển Đông diễn ra gay gắt, phức tạp2. BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ NHIỆM VỤHÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘINHÂN DÂN VIỆT NAMa. Từ chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Quân độiChức năngcủa Quân đội talà đội quânchiến đấu,đội quân công tácvà đội quânlao độngsản xuất;trong đó,chức năngcơ bảnnhất làchiến đấu Nhiệm vụhàng đầu củaQuân đội làsẵn sàngchiến đấuvà chiến đấuthắng lợi, bảo vệvững chắc độc lập,chủ quyền,thống nhất,toàn vẹnlãnh thổcủa Tổ quốc b. Từ truyền thống của quân đội ta “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”c. Từ âm mưu chống phá quân đội của các thế lực thù địchII. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM Xà HỘI CHỦ NGHĨATRONG TÌNH HÌNH MỚI 1. Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Việt Namxã hội chủ nghĩa trong tình hình mới“Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc,của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình,ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh đểbảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹnlãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân vàchế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệpcông nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc;bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình,ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”Văn kiện Đại hội XII của Đảnga. Mục tiêu tổng quátb. Mục tiêu cụ thểMột là, Bảo vệvững chắcđộc lập,chủ quyền,thống nhấttoàn vẹnlãnh thổcủaTổ quốcHai là, Bảo vệĐảng,Nhà nước,nhân dânvà chế độxã hộichủ nghĩaBa là, Bảo vệcông cuộcđổi mới,sự nghiệpCNH, HĐHđất nướcBốn là, Bảo vệlợi íchquốc gia,dân tộcNăm là, Bảo vệnềnvăn hóadân tộcSáu làĐấu tranhgiữ vữnghòa bình,ổn địnhchính trịvà an ninhquốc gia,trật tự,an toànxã hội 2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệTổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mớia. Quan điểm chỉ đạo bảo vệ Tổ quốcThứ nhất: Giữ vững, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp vềmọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nướcđối vớisự nghiệp bảo vệTổ quốc.Thứ hai:Kiên định mục tiêuđộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyềnThứ ba:Kết hợpchặt chẽhai nhiệm vụchiến lượcxây dựngthành côngCNXHvà bảo vệvững chắcTổ quốcViệt NamXHCNThứ tư:Xây dựngsức mạnhtổng hợpcủa đất nướcvề chính trị,tư tưởng,KT-XH,văn hóa,QP-AN,đối ngoại,Thứ năm:Quán triệtđường lốiđộc lập, tự chủ,đồng thờichủ động,tích cựchội nhậpquốc tế Thứ sáu:Vận dụngđúng đắnquan điểmvề đối tác,đối tượng Thứ bảy:Nâng caochất lượngcông tácdự báo,nắm chắctình hình;chủ độngphòng ngừa,phát hiện sớmvà triệt tiêucác nhân tốMột là:Kiên định vềmục tiêu,nguyên tắcchiến lược;linh hoạt,mềm dẻovề sách lược. b. Phương châm chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc XHCNHai là:Giữ nghiêmkỷ luật,kỷ cương, xử lýnghiêm minhhành vivi phạmpháp luật Ba là:Thường xuyênbám sátcơ sở,nắm chắctình hình,chủ độngxử lýđúng đắn,kịp thời mọitình huốnggây mấtổn định Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới Thứ hai, phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh Thứ ba, xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyềnThứ tư, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc Thứ năm, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao Thứ sáu, triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 4. Trách nhiệm của Quân đội và mỗi quân nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới a. Trách nhiệm của Quân đội - Quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo củaÐảng, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng đối với Các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhằm không ngừngtăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước - Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì và thực hiện tốtcông tác sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp, bảo vệ và quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới. - Thực hiện nghiêm túc Nghị định 77/2010/NÐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trongthực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia - Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy,tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng,binh chủng - Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công tác đối ngoại quốc phòng, tiếp tụcmở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước - Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với quân đội b. Trách nhiệm của Quân nhân Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao quyÕt th¾ng- Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt - Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tích cực tu dưỡng, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, đạo đức, lối sốngvà tác phong chính quy; luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - Thực hiện tốt công tác đối ngoại, công tác vận động quần chúngcủa Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên biên giới đất liền và trên biển, đảo VẤN ĐỀ THẢO LUẬN1. Vì sao bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu của quân đội ta ?2. Đ/c nêu nội dung, quan điểm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ?3. Đ/c nêu nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quân đội nhân dân trong tình hình mới ?4. Đ/c nêu trách nhiệm của quân đội và mỗi quân nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ?KẾT LUẬNXin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chó ý theo dâi cña thñ tr­ëng vµ c¸c ®ång chÝ !