60 câu hỏi vòng loại Lốc Xanh lần 5

1. Hòn Phụ của Hòn Phụ Tử bị đổ đã làm hư hỏng di tích thắng cảnh Quốc gia cũng như biểu tượng của du lịch Kiên Giang, sự cố này xảy ra vào ngày: A. 1/8/2006 B. 5/8/2006 C. 9/8/2006 D. 13/8/2006 (trả lời: đáp án C) 2. Hiện nay Việt Nam có bao nhiêu Vườn Quốc Gia: A. 11 B. 17 C. 27 D. 30 (trả lời: đáp án D) 3. Nơi sâu nhất thế giới là nơi gặp nhau giữa: A. Mảng đại dương và mảng đại dương. B. Mảng lục địa và mảng lục địa C. Mảng đại dương và mảng lục địa D. Tất cả các đáp án trên đều đúng (trả lời: đáp án C) 4. Dự kiến đến năm 2010 nhiệt độ ở Việt Nam sẽ tăng: A. 0.3 đến 0.5o C B. 1.0 đến 2.0o C C. 1.5 đến 2.5o C D. Trên 2.5o C (trả lời: đáp án A)

doc10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3034 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 60 câu hỏi vòng loại Lốc Xanh lần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hòn Phụ của Hòn Phụ Tử bị đổ đã làm hư hỏng di tích thắng cảnh Quốc gia cũng như biểu tượng của du lịch Kiên Giang, sự cố này xảy ra vào ngày: 1/8/2006 5/8/2006 9/8/2006 13/8/2006 (trả lời: đáp án C) Hiện nay Việt Nam có bao nhiêu Vườn Quốc Gia: 11 17 27 30 (trả lời: đáp án D) Nơi sâu nhất thế giới là nơi gặp nhau giữa: Mảng đại dương và mảng đại dương. Mảng lục địa và mảng lục địa Mảng đại dương và mảng lục địa Tất cả các đáp án trên đều đúng (trả lời: đáp án C) Dự kiến đến năm 2010 nhiệt độ ở Việt Nam sẽ tăng: A. 0.3 đến 0.5o C B. 1.0 đến 2.0o C C. 1.5 đến 2.5o C D. Trên 2.5o C (trả lời: đáp án A) 5. What does WWF stand for and what is the symbol of WWF? A. World Wildlife Foundation – Panda B. World Wild Fund – Dolphin C. World Wildlife Fund – Panda D. World Wild Foundation – Dolphin (trả lời: đáp án C) Có bao nhiêu nhóm nhân tố sinh thái: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 (trả lời: đáp án B) Việt Nam ban hành pháp lệnh bảo vệ rừng, thành lập lực lượng kiểm lâm nhân dân vào năm: A. 1970 B. 1971 C. 1972 D. 1973 (trả lời: đáp án C) Trong cách hành tinh thuộc hệ Mặt Trời, hành tinh có nhiều vệ tinh nhất là: A. Trái Đất B. Kim Tinh C. Mộc Tinh D. Hỏa Tinh (trả lời: đáp án C) Quốc gia nào đứng hàng đầu trong việc nhập khẩu gỗ và tiêu thụ đũa ăn nhiều nhất thế giới: A. Việt Nam B. Thái Lan C. Nhật Bản D. Trung Quốc (trả lời: đáp án C) Củ nào chứa nhiều ion gốc xyanua gây độc: A. Khoai Mì B. Cà Rốt C. Khoai Tây D. Khoai Từ (trả lời: đáp án A) 11. Ôzôn, PAN, FB2N, NOx, anđêhyt, etylen được gọi là nhóm khí: A. Phóng xạ B. Tổng hợp C. Quang hóa D. Lơ lửng (trả lời: đáp án C) 12. Which are the four most abundant elements in living cells? A. Carbon, Oxygen, Nitrogen, Sulfur B. Carbon, Oxygen, Hydrogen, Nitrogen C. Carbon, Oxygen, Sulfur, Phosphorus D. Carbon, Sulfur, Hydrogen, Oxygen (trả lời: đáp án B) 13. Việt Nam từng tiến hành “dự án 327” nhằm: A. Cải tạo bờ biển B. Cải tạo đất ngập mặn C. Cung cấp nước sạch D. Trồng rừng (đáp án: câu D) 14. Loài nào mới được đưa vào sách đỏ Việt Nam: (1): Sẻ thông họng vàng (2): Gà lôi lam đuôi trắng (3): Thạch sùng ngón giống mới (4): Lợn rừng Đông Dương A. 1 và 2 B. 3 & 4 C. 3 D. cả 4 (đáp án: câu D) 15. Hiệp hội bảo vệ Môi Trường có tên viết tắt là: A. GEF B. NUEP C. EPA D. ENV (đáp án: câu C) 16. Ngày đa dạng sinh học Việt Nam là ngày: A. 22 tháng 5 B. 26 tháng 12 C. 31 tháng 5 D. 24 tháng 12 (đáp án: câu A) 17. Nếu ở kinh tuyến 105 độ Đông là 12 giờ thì kinh tuyến 104 độ Đông là: A. 11 giờ 56 phút B. 11 giờ C. 12 giờ 04 phút D. 12 giờ 08 phút (đáp án: câu A) 18. Dịch cúm gia cầm xảy ra lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm nào: A. 2002 B. 2003 C. 2004 D. 2005 (đáp án: câu B) 19. Phú dưỡng là do sự gia tăng hàm lượng chất nào trong nước A. N, Fe B. N, P C. Fe, P D. Tất cả đều đúng (đáp án: câu B) 20. Để đánh giá mức độ ô nhiễm sinh học nguồn nước, người ta dùng: A. Chỉ số pH B. DO, BOD, COD C. Độ đục D. Chỉ số Coliform (đáp án: câu D) 21. Khí quyển được giới hạn bởi: A. Giới hạn dưới quy ước khoảng 60-100Km, ranh giới trên lấy đến 1500Km B. Giới hạn dưới quy ước khoảng 80-150Km, ranh giới trên lấy đến 1500Km C. Giới hạn dưới quy ước khoảng 60-100Km, ranh giới trên lấy đến 1000Km D. Giới hạn dưới quy ước khoảng 80-100Km, ranh giới trên lấy đến 1000Km (đáp án: câu C) Việt Nam có bao nhiêu Km bờ biển và bao nhiêu đảo nhỏ: A. hơn 3000 – hơn 2000 B. hơn 3000 – hơn 3000 C. hơn 4000 – hơn 2000 D. hơn 4000 – hơn 3000 (đáp án: câu B) Khí nhà kính nào có khả năng giữ nhiệt cao nhất: A. CO2 B. N2O C. CH4 D. CFCs (đáp án: câu C) 24. Nguyên tắc “PPP” trong công tác quản lí môi trường là: A. Hướng tới sự phát triển bền vững B. Phòng bệnh hơn chữa bệnh C. Người gây ô nhiễm phải trả tiền D. Kết hợp các mục tiêu quốc tế - quốc gia – vùng lãnh thổ và cộng đồng dân cư trong việc quản lí môi trường. (đáp án: câu C) 25. Tầng Ôzôn nằm ở độ cao từ 10-50 km thì nó thuộc tầng khí quyển nào: A. Đối lưu B. Bình lưu C. Trung lưu D. Thượng tầng khí quyển (đáp án: câu B) 26. Khoa Môi trường – trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên thành lập ngày: A. 18/1/2000 B. 18/1/2001 C. 18/1/2002 D. 18/1/2005 (đáp án: câu A) Thức ăn chính của Sếu đầu đỏ ở VQG Tràm Chim: A. Lúa mạ B. Năn kim C. Cá D. Rắn (đáp án: câu B) Cuộc Cách mạng Xanh được bắt đầu ở: Ấn Độ Mêhicô Philippin Mĩ (đáp án: câu B) Trong các loại khoáng dưới đây, loại nào là khoáng thứ sinh: Apatite Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) Calcite CaCO3 Biotite KMg3(AlSi3O10)(OH)2 Kaolinite Al2O3.2SiO2.2H2O (đáp án: câu D) Name the four major oceans of the earth from largest to smallest: Atlantic, Arctic, Pacific & Indian Pacific, Atlantic, Indian & Arctic Pacific, Indian, Atlantic & Arctic Atlantic, Pacific, Indian & Arctic (đáp án: câu B) Chỉ số HDI được xây dựng không dựa theo chỉ tiêu nào sau đây: Tỉ lệ % người lớn biết chữ Logarit của thu nhập bình quân đầu người tính theo USD ppp (purchasing power parities) Tốc độ gia tăng dân số Tuổi thọ bình quân (đáp án: câu C) Các tai biến môi trường nào sau đây thuộc loại trường diễn: Động đất, cháy rừng Sóng thần, lũ lụt Lũ lụt, hạn hán Nhiễm mặn, sa mạc hóa (đáp án: câu D) Chủ đề ngày Môi trường Thế giới năm 2008: Thành phố xanh : kế hoạch cho hành tinh chúng ta Băng tan – một vấn đề nóng bỏng Hãy thay đổi thói quen: hướng đến một nền kinh tế ít cacbon Sa mạc và quá trình sa mạc hóa (đáp án: câu C) Mưa aicd là hiện tượng nước mưa có độ pH: <6 <7 <6.5 <5.6 (đáp án: câu D) Đường nối liền các điểm có cùng độ cao trên bản độ địa hình được gọi là: Đường kinh độ Đường bình độ Đường vĩ độ Đường đẳng áp (đáp án: câu B) Vườn quốc gia Tràm Chim được chính phủ công nhận là VQG vào năm nào: 1985 1994 1998 1999 (đáp án: câu C) Hợp chất As hữu cơ so với As vô cơ thì: Ít độc hơn Độc hơn Độc ngang nhau Không so sánh được (đáp án: câu A) Quan hệ giữa tập đoàn nhạn bể và cò thuộc mối quan hệ nào: Hội sinh Hợp tác Cộng sinh Ký sinh – vật chủ (đáp án: câu B) Vi khuẩn nào chuyển hóa ammoniac thành nitrit: Nitrobacter Phodospirillum Nitromonas Pseudomonas (đáp án: câu C) Tannin có nguồn gốc thực vật, khó phân hủy sinh học, làm nước có màu nâu, đen có trong ngành công nghiệp nào: Giấy Xi mạ Thực phẩm Thuộc da (đáp án: câu D) Vườn quốc gia có tổng diện tích 15 782 ha, được thành lập trên cơ sở chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Ba Mùn, nằm trên một huyện đảo tỉnh Quảng Ninh: Ba Vì Bái Tử Long Bạch Mã Cúc Phương (đáp án: câu B) Vệ tinh Landsat được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu địa chất và môi trường là của nước nào phóng lên: Pháp Mĩ Anh Trung Quốc (đáp án: câu A) Trái Đất được hình thành từ bao nhiêu mảng chính: 7 8 9 10 (đáp án: câu A) Ở Tp HCM hiện có bãi rác lớn nhất là: Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) Gò Cát (Q. Bình Tân) Phước Hiệp (huyện Củ Chi) Đa Phước (huyện Bình Chánh) (đáp án: câu C) What does “3R” mean: Reduce, Reuse, Recycle Repair, Recycle, Remain Reduce, Remain, Repair Repair, Reuse, Remain (đáp án: câu A) Hình thức xử lý rác thải chủ yếu nhất ở nước ta hiện nay là: Đốt cháy Chôn lấp Dùng chất phân hủy hoàn toàn Tái chế, tái sử dụng (đáp án: câu B) Kỳ quan thế giới nào nhìn thấy từ Mặt Trăng: Vạn lý trường thành Tháp Effent Kim tự tháp Ai Cập Đền Taimahan ở Ấn Độ (đáp án: câu A) Trong các chu trình vật chất sau, chu trình vật chất nào không có giai đoạn tồn tại trong khí quyển: Chu trình Cacbon Chu trình Phospho Chu trình Lưu huỳnh Chu trình Nitơ (đáp án: câu B) Đất rừng loại nào có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng nhiều hơn: Rừng ôn đới Rừng nhiệt đới Rừng lá rộng ôn đới Rừng Taiga (đáp án: câu B) Bộ phận nào của cây tích tụ độ độc chất cao nhất khi cây sống trong môi trường bị nhiễm độc: Đỉnh sinh trưởng Hoa quả Vỏ cây Rễ cây (đáp án: câu C) Hiện nay ai là Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường của nước ta: Mai Ái Trực Võ Hồng Phúc Phạm Khôi Nguyên Nguyễn Thiện Nhân (đáp án: câu C) Hiện tượng “càng lên cao nhiệt độ càng giảm” xảy ra ở tầng nào: Đối lưu, bình lưu Đối lưu, trung lưu Trung lưu, bình lưu Đối lưu, nhiệt lưu (đáp án: câu B) Diện tích biển và đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích bề mặt Trái Đất 61 % 66 % 71 % 76 % (đáp án: câu C) Các loại rác thải hữu cơ nếu sử dụng một cách hợp lý, có thể sử dụng để chế biến sản phẩm gì: Phân bón nói chung Phân hóa học Phân Compost Thuốc trừ sâu (đáp án: câu C) 55. Ngày thế giới không hút thuốc lá là ngày nào hằng năm: A. 30 tháng 4 B. 31 tháng 5 C. 1 tháng 6 D. 15 tháng 7 (đáp án: câu B) 56. Hiện tượng nào sau đây được sinh ra do Mặt Trời làm nóng không đồng đều bề mặt địa cầu: Mưa Lốc xoáy Gió Thủy triều (đáp án: câu C) 57. ENSO là từ viết tắt dùng để chỉ: A. Tai biến môi trường B. Elnino và Lanina C. Sương mù quang hóa D. Tai biến địa chất (đáp án: câu B) 58. Khí thải phát sinh chủ yếu nhất ở các bãi rác: A. CH4 B. NOx C. NH3 D. SO2 (đáp án: câu A) 59. In the layers of Earth’s atmosphere, which layer makes radio communication possible: A. Statosphere B. Exosphere C. Ionosphere D. Mesosphere (đáp án: câu C) 60. Vườn quốc gia Cát Tiên nằm địa phận các tỉnh nào: A. Đồng Nai, ĐắcNông, Lâm Đồng B. Bình Phước, Đắc Lắc, Đồng Nai C. Đắc Nông, Lâm Đồng, Đắc Lắc D. Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng (đáp án: câu D)