Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học

I. Mục tiêu 1.Kiến thức - Xác định vai trò giáo dục của âm nhạc, nêu được những đặc điểm vềkhảnăng cảm thụvà hoạt động âm nhạc của học sinh tiểu học. - Phân tích, đánh giá được những phương pháp dạy học âm nhạc, hiểu biết vềnội dung chương trình và cấu trúc của sách giáo khoa bộmôn ởtrường tiểu học. 2. Kĩnăng - Soạn kếhoạch bài học (giáo án). - Sửdụng phương pháp dạy học âm nhạc đểtổchức các giờhọc và các hoạt động âm nhạc ngoài giờhọc ởtrường tiểu học. 3.Thái độ - Sinh viên có lòng yêu nghềvà có trách nhiệm với công việc dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học. - Thểhiện sựnăng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn, tiếp nhận những thông tin mới. II. Giới thiệu tiểu mô đun 1. Nội dung tiểu mô đun

pdf72 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 7475 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ÂM NHẠC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Ebook.moet.gov.vn, 2008 250 BẢN THẢO 5 Tiểu mô đun 5 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 2 đvht = 30 tiết, Lý thuyết: 14 Thực hành: 16 251 I. Mục tiêu 1.Kiến thức - Xác định vai trò giáo dục của âm nhạc, nêu được những đặc điểm về khả năng cảm thụ và hoạt động âm nhạc của học sinh tiểu học. - Phân tích, đánh giá được những phương pháp dạy học âm nhạc, hiểu biết về nội dung chương trình và cấu trúc của sách giáo khoa bộ môn ở trường tiểu học. 2. Kĩ năng - Soạn kế hoạch bài học (giáo án). - Sử dụng phương pháp dạy học âm nhạc để tổ chức các giờ học và các hoạt động âm nhạc ngoài giờ học ở trường tiểu học. 3.Thái độ - Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học. - Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn, tiếp nhận những thông tin mới. II. Giới thiệu tiểu mô đun 1. Nội dung tiểu mô đun STT Tên chủ đề Số tiết Trang số 1 Một số vấn đề chung 3 253 2 Phương pháp dạy học hát 8 264 3 Phương pháp dạy phát triển khả năng âm nhạc 6 283 4 Phương pháp dạy tập đọc nhạc 6 295 5 Thực hành soạn giáo án và tập dạy tiết âm nhạc tiểu học 7 304 III. Tài liệu và thiết bị để thực hiện tiểu mô đun 1.Thiết bị, đồ dụng trực quan cần phải có: - Phòng học rộng rãi gắn bảng kẻ nhạc, bảng phụ. - Máy nghe nhạc, máy xem băng hình, nhạc cụ đàn phím điện tử và nhạc cụ gõ thông dụng sẵn có như: phách, mõ, song loan, sênh tiền, trống lắc - Tranh ảnh minh họa, băng hình/ băng tiếng. 2. Tài liệu học tập và tham khảo a/ Tài liệu học tập - Sách giáo khoa, sách giáo viên môn âm nhạc và những tập bài hát dành cho học sinh các lớp ở tiểu học. - Tài liệu “Phương pháp dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học”. b/ Tài liệu tham khảo 252 - Các tập bài hát thiếu nhi, dân ca Việt Nam, các tập bài hát thiếu nhi nước ngoài. - Các tài liệu về giáo dục âm nhạc trong nhà trường. MINH HỌA (Hình vẽ minh họa hoặc ảnh chụp) Nội dung hình ảnh: Hình ảnh lớp học, giáo viên đang dạy học sinh tiểu học hát. 253 Chủ đề 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG (3 tiết) Hoạt động 1: Xác định vai trò giáo dục của âm nhạc đối với học sinh tiểu học (1 tiết) ³ Thông tin cho hoạt động 1. Việc dạy và học âm nhạc ở trường tiểu học nhằm góp phần thực hiện được mục tiêu giáo dục của nhà trường là đào tạo con người toàn diện về Đức -Trí -Thể - Mĩ. Giáo dục đạo đức Giáo dục thẩm mĩ VAI TRÒ GIÁO DỤC CỦA ÂM NHẠC Phát triển trí tuệ Phát triển thể chất Có sự khác nhau giữa học sinh học âm nhạc ở trường tiểu học và học sinh học âm nhạc ở các trường đào tạo chuyên về âm nhạc, trong nhạc viện hay ở các trường văn hóa nghệ thuật (VHNT). Học âm nhạc Học sinh tiểu học Không làm nghề âm nhạc, không họat động âm nhạc chuyên nghiệp Học sinh nhạc viện, trường văn hóa nghệ Học âm nhạc Làm nghề âm nhạc, hoạt động âm thuật. nhạc chuyên nghiệp 254 Như vậy mục đích của môn âm nhạc ở tiểu học là: Ở trường tiểu học, thông qua môn học âm nhạc mà trẻ em được hoạt động, được nhận thức, được cảm thụ âm nhạc và trang bị cho các em có một số kiến thức về văn hoá âm nhạc phổ thông, góp phần cùng các môn học khác giáo dục nhân cách cho học sinh. " Nhiệm vụ Nhiệm vụ 1: Thảo luận nhóm. Nội dung thảo luận: 1. Bạn hãy trình bày những nhận định của mình về vai trò của âm nhạc đối với học sinh tiểu học được thể hiện ở bốn mặt: Giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mĩ, phát triển trí tuệ và phát triển thể chất như thế nào? 2. Bạn hãy nêu ý kiến của mình về sự lựa chọn những bài hát có nội dung như thế nào sẽ phù hợp cho việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học? Thảo luận và thống nhất ý kiến chung trong nhóm. Cử đại diện của nhóm để trình bày kết quả trước tập thể lớp. Nhiệm vụ 2: Đại diện các nhóm trình bày trước tập thể lớp Sinh viên đại diện của các nhóm trình bày về những ý kiến đã được thông nhất trong nhóm của mình sau khi thảo luận theo nội dung được gợi ý ở trên. Các sinh viên khác phát biểu đưa ra nhận xét về phần trình bày của đại diện các nhóm và có thể bổ sung thêm về nội dung mà bạn mình vừa trình bày trước lớp. / Đánh giá hoạt động 1. BÀI TẬP 1 Bạn hãy liệt kê những mặt về tình cảm đạo đức được hình thành ở học sinh tiểu học khi có sự tác động của âm nhạc. BÀI TẬP 2 Bạn hãy chọn và đánh dấu chéo vào các câu nói về vai trò của âm nhạc đối với sự phát triển trí tuệ học sinh tiểu học. A.Trong khi tập hát, tập đọc nhạc, học sinh có được những khả năng: a/ Nhận biết đường nét giai điệu và âm hình tiết tấu âm nhạc. b/ Trí nhớ âm nhạc của các em được rèn luyện thông qua việc học thuộc các bài hát, bài tập đọc nhạc c/ Biết so sánh cao độ các nốt nhạc. d/ Biết so sánh sự giống và khác nhau về tiết tấu và cao độ giữa các câu nhạc. B. Trong khi tham gia các hoạt động âm nhạc học sinh được: a/ Tăng cường thêm khả năng quan sát nhạy bén. b/ Tăng cường khả năng cảm nhận những rung động tinh tế. 255 c/ Giúp phát triển giọng hát. d/ Hiểu được những trạng thái tình cảm khác nhau được thể hiện qua âm nhạc : vui, buồn, hân hoan, tự hào, tha thiết C. Âm nhạc cũng giúp cho học sinh có khả năng nhận thức ở các mặt: a/ Nhiều hiện tượng của đời sống, sự vật. b/ Quan hệ giữa con người và thiên nhiên. c/ Có hiểu biết về những trạng thái tình cảm trong con người. d/ Làm phong phú thêm sự hiểu biết của học sinh về xã hội, thiên nhiên. BÀI TẬP 3 Trong những câu sau đây, bạn hãy đánh dấu chéo vào những câu nói về vai trò của âm nhạc đối với sự phát triển thể chất học sinh tiểu học a/ Âm nhạc có ảnh hưởng tới quá trình phát triển của tâm lí con người. b/Âm nhạc có tác động tới quá trình phát triển của cơ thể con người. c/ Hoạt động hát gắn liền với sự phát triển sinh lý, thể chất của học sinh, thúc đẩy sự phát triển của các cơ quan phát thanh, cơ quan hô hấp, làm cho giọng hát của các em dần ổn định , chính xác mở rộng tầm cữ giọng. BÀI TẬP 4. Bạn hãy đánh dấu cho sự lựa chọn của mình vào cột đúng hay sai. TT Nội dung Đúng Sai I Giáo dục âm nhạc trong nhà trường nhằm phát triển ở học sinh khả năng lĩnh hội, hiểu và cảm thụ cái đẹp, phân biệt được cái hay cái dở trong âm nhạc. Giáo dục thẩm mĩ thông qua bộ môn âm nhạc cần đảm bảo sự phát triển thẩm mĩ toàn vẹn của nhân cách học sinh gắn với các yêu cầu : a/ Làm giàu nhân cách bằng trình độ thẩm mĩ nghệ thuật ở việc hiểu và cảm thụ tác phẩm âm nhạc. b/ Giáo dục tình cảm thẩm mĩ c/ Hình thành đạo đức thẩm mĩ II e/ Hình thành ý thức thẩm mĩ đúng đắn. Hoạt động 2: Tìm hiểu về đặc điểm khả năng âm nhạc của học sinh tiểu học (1tiết) ³ Thông tin cho hoạt động 2 Kết thúc giai đoạn ở trường mầm non, các em bước vào giai đoạn học ở trường tiểu học. So với lứa tuổi mầm non, các em học sinh tiểu học có những sự biến đổi khá khác biệt. Một số đặc điểm cần lưu ý 256 Về tâm sinh lí: - Tai các em khá tinh, tay chân mềm mại thuận lợi cho làm các động tác múa - Sự hứng thú, năng lực tiếp thu và hoạt động âm nhạc của các em trong cùng một lớp không hoàn toàn giống nhau. - Ca hát là một nhu cầu không thể thiếu được đối với các em. - Điểm nổi bật là các em dễ bị ảnh hưởng bởi sự tác động của người khác. Về giọng hát: - Bộ phận phát thanh phát triển còn chậm cho đến 10 tuổi, dung lượng không khí chứa trong phổi của các em nam và nữ tương đương nhau. - Tầm cữ giọng hát các em nam và nữ gần giống nhau. Về phẩm chất giọng hát các em có thể tạm chia các loại : - Giọng vang , sáng , khỏe, đôi khi hơi chói. - Giọng vang , êm , nhẹ , có nhạc cảm ,âm sắc dễ chịu. - Giọng tối, mờ , nhỏ, hay rung. - Giọng rè , khàn, kém chuẩn xác. Tầm cữ giọng hát: - Giọng lớp 1,2: Từ nốt La(quãng tám nhỏ) tới nốt Si giáng ở quãng tám 1. - Giọng hát lớp 3,4,5 : Từ nốt Son (quãng tám nhỏ) tới nốt Si giáng ở quãng tám 1. " Nhiệm vụ Nhiệm vụ 1: Thảo luận nhóm Câu hỏi thảo luận: Câu hỏi 1: Việc nắm vững các đặc điểm về khả năng âm nhạc và giọng hát của học sinh tiểu học đối với bạn có quan trọng không? Tại sao? Câu hỏi 2: Dựa vào những tiêu chí nào để bạn có thể đánh giá một học sinh có giọng hát tốt hay không? Các sinh viên trong nhóm thảo luận và cử đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước tập thể lớp. Nhiệm vụ 2: Đại diện các nhóm trình bày trước lớp Sinh viên đại diện của các nhóm trình bày về những ý kiến đã được thông nhất trong nhóm sau khi thảo luận. Các sinh viên khác nhận xét và góp ý bổ sung cho các phần trình bày ở trên. Nhiệm vụ 3: 257 Bạn hãy thử lựa chọn một bài hát để có thể sử dụng dạy hát cho học sinh tiểu học, hát cho tập thể lớp nghe và phân tích, giải thích những cơ sở mà bạn căn cứ vào đó để lựa chọn bài hát. / Đánh giá hoạt động 2. BÀI TẬP 1. Sự biến đổi giọng hát của học sinh nói chung có thể chia ra làm 4 giai đoạn được liệt kê ra dưới đây. Bạn hãy đánh dấu vào câu mà bạn chọn lựa là giai đoạn của học sinh tiểu học. 1. Giai đoạn các em ở trường mầm non ( trước 6 tuổi ) 2. Giai đoạn trước lúc vỡ giọng ( khoảng 6 đến 11 tuổi ) 3. Giai đoạn vỡ giọng ( khoảng 11 đến 15 tuổi ) 4. Giai đoạn sau vỡ giọng ( khoảng 15 đến 18 tuổi ) BÀI TẬP 2. Bạn hãy lựa chọn và đánh dấu vào những câu mà bạn cho là đúng. Sự hứng thú, năng lực tiếp thu, thái độ học tập và hoạt động âm nhạc của các em trong cùng một lớp không hoàn toàn giống nhau. Do vậy giáo viên phải: 1. Xác định đúng đắn bằng biện pháp nào để mỗi em học sinh có thể tiến đến trình độ chuơng trình qui định. 2. Chỉ quan tâm đến việc giáo dục các em ít có khả năng âm nhạc mà không cần quan tâm đến các em khác còn lại trong lớp. 3. Chỉ quan tâm đến việc giáo dục các em có khả năng âm nhạc mà không cần quan tâm đến các em khác còn lại trong lớp. 4. Khi dạy cho lớp, để khỏi phá vỡ tổ chức học tập ở mức độ chung không thể dựa vào những khác biệt cá nhân mặc dù những khác biệt cá nhân này vẫn cần quan tâm giải quyết nếu như chúng ta thực sự muốn tiến hành giáo dục âm nhạc trên cơ sở những phẩm chất và tính chất có thực của các em. BÀI TẬP 3. Trong 4 loại giọng của học sinh sau đây: - Giọng vang , sáng , khỏe, đôi khi hơi chói. - Giọng vang , êm , nhẹ , có nhạc cảm , âm sắc dễ chịu. - Giọng tối, mờ , nhỏ, hay rung. - Giọng rè , khàn, kém chuẩn xác. Bạn hãy xác định và điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây. a/ Loại giọng nào có thể bồi dưỡng , luyện tập để trở thành đơn ca, lĩnh xưỡng? . b/ Loại giọng nào phù hợp với yêu cầu hát tập thể? 258 c/ Loại giọng nào phù hợp với hát tập thể nhưng vẫn có thể có những khó khăn? 259 Hoạt động 3 : Tìm hiểu về cấu trúc chương trình và cách trình bày sách giáo khoa âm nhạc tiểu học (1 tiết) ³ Thông tin cho hoạt động 3. Môn học âm nhạc ở trường tiểu học hiện nay nằm trong chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/1/2001. Phân bố thời gian như sau : - Tiểu học ( từ lớp 1 đến lớp 5 ) bao gồm có 35 tuần trong một năm học. - Mỗi tuần học 1 tiết âm nhạc và thời gian 1 tiết là 35 phút. I. CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH Ở tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 3 theo chương trình đã được ban hành thì âm nhạc nằm trong môn Nghệ thuật (bao gồm các phần : Âm nhạc, Mĩ thuật và Thủ công). Chương trình các lớp 1,2,3 qui định dạy các nội dung sau đây: - Học hát: Học sinh học các bài hát qui định và một số bài có thể bổ sung thay thế. ( Đây là nội dung quan trọng của chương trình) - Phát triển khả năng âm nhạc Học sinh được nghe những bài hát chọn lọc, những trích đoạn nhạc không lời. Nghe và phân biệt những âm thanh cao thấp, dài ngắn. Tập sử dụng một và nhạc cụ gõ với các tiết tấu đơn giản, nghe và nhận biết được màu sắc âm thanh, hình dáng một vài nhạc cụ dân tộc. Ngoài ra học sinh còn được nghe những câu chuyện kể về âm nhạc, những bài viết về âm nhạc và đời sống Ở lớp 4 và lớp 5, âm nhạc được tách ra thành một môn học độc lập với tên gọi “Âm nhạc 4”, “Âm nhạc 5”. Chương trình các lớp 4,5 qui định dạy các nội dung sau đây: - Học hát: Vẫn học hát các bài theo qui định và một số bài có thể thay thế, đồng thời tiếp tục rèn luyện kĩ năng ca hát thông thường. - Tập đọc nhạc: Nhận biết các ký hiệu ghi chép nhạc thông dụng và luyện đọc xướng âm các bài nhạc ngắn gọn, dễ thể hiện trong phạm vi cao độ từ Đô 1 đến Đô 2 của giọng Đô trưởng ở các loại nhịp thông dụng như : 2/4, 3/4.4/4. Các bài tập đọc nhạc thường có 5 nốt ( Đồ –Rê – Mi - Son –La) hoặc có 7 nốt ( Đồ – Rê – Mi – Pha – Son –La – Si ) - Phát triển khả năng âm nhạc bao gồm: + Nghe nhạc: Nghe các bài hát chọn lọc, những bài dân ca và một số trích đoạn nhạc không lời. + Một số nội dung khác như: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, các loại nhạc cụ, các hình thức biểu diễn âm nhạc, một số sinh hoạt âm nhạc truyền thống và những bài viết về âm nhạc với đời sống. II.CẤU TRÚC SÁCH GIÁO KHOA Các lớp 1,2, 3 không có sách giáo khoa, chỉ có sách giáo viên với tên gọi “Nghệ thuật 1”, ”Nghệ thuật 2”, “Nghệ thuật 3” gồm 3 môn in chung là Âm nhạc, Mĩ thuật và Thủ công. Học sinh có một tập bài hát gồm các bài trong chương trình để học hát. Đến lớp 4, 5 mới có sách giáo khoa dành riêng cho học sinh có tên gọi là “Ââm nhạc 4”, “Âm nhạc 5” và kèm theo là sách hướng dẫn cho giáo viên(sách giáo viên). 260 Mỗi tiết học là một nội dung hoặc 2 -3 nội dung kết hợp giữa học hát, tập đọc nhạc, nghe nhạc và âm nhạc thường thức. Ví dụ: - Tiết dạy hát - Tiết ôn hát kết hợp nghe giới thiệu về nhạc cụ gõ dân tộc. - Tiết ôn hát kết hợp nghe nhạc - Tiết ôn tập các nốt nhạc kết hợp tập biểu diễn các bài hát và nghe nhạc " Nhiệm vụ Nhiệm vụ 1: Làm việc cá nhân Bạn hãy đọc phần thông tin cho hoạt động, chuẩn bị các quyển sách giáo khoa và sách giáo viên của môn âm nhạc ở tiểu học, tự đọc, tự tìm hiểu về cách trình bày, bố cục và nội dung từng bài có trong sách. Nhiệm vụ 2: Làm việc theo nhóm nhỏ từ 4 – 6 người. Sinh viên trong lớp được chia thành những nhóm nhỏ, và tự phân công nhau như sau: 1. Một số nhóm nghiên cứu - thảo luận về sách giáo khoa dành cho học sinh. ( Mỗi nhóm nghiên cứu một cuốn sách giáo khoa ở một khối lớp). Yêu cầu: Thảo luận và ghi chép ra giấy những tiêu đề của các bài học được trình bày trong sách giáo khoa theo thứ tự của chương trình. Chuẩn bị những nhận xét khái quát về sự sắp xếp của các bài học: Có theo hướng bổ sung và tăng dần về kiến thức mới? Các bài có từ hai đến ba nội dung thì theo bạn khi dạy nên bố trí thời gian cho từng phần như thế nào là hợp lí? 2. Một số nhóm khác nghiên cứu - thảo luận về sách hướng dẫn dành cho giáo viên. Yêu cầu: Thảo luận và ghi ra giấy tiêu đề của các hoạt động đã được viết trong sách hướng dẫn dành cho giáo viên theo từng bài. Chuẩn bị những ý kiến nhận xét khái quát về cách hướng dẫn tổ chức các hoạt động: Theo bạn có thể bổ sung hay có cách nào làm khác mà vẫn đạt được mục tiêu của bài đề ra không? Có thể cho một vài ví dụ ví dụ cụ thể. Nhiệm vụ 3: Thảo luận cả lớp Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc của nhóm mình. Các sinh viên khác nghe và có thể phát biểu bổ sung cũng như đặt câu hỏi chất vấn về phần vừa trình bày của các nhóm. / Đánh giá hoạt động 3. BÀI TẬP 1 Bạn hãy nêu tên khoảng 10 bài hát trong chương trình học âm nhạc của học sinh tiểu học mà bạn biết và hãy hát một bài trong số đó. BÀI TẬP 2 Bạn hãy lựa chọn bằng cách đánh dấu chéo vào những ô trống của những nội dung chính phải dạy trong chương trình môn âm nhạc ở tiểu học trong danh mục được nêu sau đây : 1. Tập hát 2. Hát hợp xướng 261 3. Tập thở 4. Tập đọc nhạc 5. Nghe nhạc 6 . Học đàn 7. Nhạc cụ gõ 8. Âm nhạc thường thức BÀI TẬP 3 Bạn hãy nêu ra danh mục 5 bài hát (có cả bài hát thiếu nhi và bài dân ca) của địa phương mình mà theo ý bạn có thể chọn một trong số các bài hát đó để sử dụng cùng với các bài hát đã có trong sách giáo khoa. 8 Thông tin phản hồi cho các hoạt động ™ Thông tin phản hồi cho hoạt động 1 PHẦN THẢO LUẬN Nói về sự lựa chọn những bài hát có nội dung như thế nào sẽ phù hợp cho việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học các bạn cần nêu được những bài hát lựa chọn cơ bản là như sau: - Các tác phẩm âm nhạc ca ngợi thiên nhiên, đất nước, con người - Những bài ca truyền thống. - Những bài hát dân ca nước ngoài, những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới - Các bài dân ca các vùng miền của các dân tộc Việt Nam. - Các bài hát tập thể. BÀI TẬP 1. Ở bài tập này, bạn phải nêu ra được những mặt về tình cảm đạo đức được hình thành ở học sinh tiểu học khi có sự tác động của âm nhạc bao gồm: a/ Tình yêu quê hương, Tổ quốc, lòng biết ơn cha mẹ, những người thân trong gia đình. b/ Tự hào về ý chí quật cường của dân tộc ta trong các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. c/ Mở mang kiến thức, khơi dậy trong các em tình hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới, thái độ sống khiêm tốn, hoà nhập trong cộng đồng. d/ Tô đậm trong các em ý thức về bản sắc dân tộc, lòng tự hào về văn hoá dân tộc, yêu thích và mong muốn tìm hiểu về âm nhạc Việt Nam. e/ Tiết học âm nhạc còn có ảnh hưởng tới thái độ ứng xử của học sinh. Những hoạt động âm nhạc còn giúp các em khắc phục tình trạng nhút nhát, thiếu tự tin mạnh dạn hơn trong hoạt động, hoà nhập với cộng đồng. BÀI TẬP 2. Trong bài tập này, bạn chọn và đánh dấu theo đáp án sau đây là đúng. Phần A: Chọn các câu a, b, d. Phần B: Chọn các câu a,b,d. Phần C: Chọn các câu a, b, c, d. BÀI TẬP 3. Đáp án đúng là lựa chọn câu b, c BÀI TẬP 4. 262 Đáp án đúng là chọn như sau: TT Nội dung Đúng Sai I Giáo dục âm nhạc trong nhà trường nhằm phát triển ở học sinh khả năng lĩnh hội, hiểu và cảm thụ cái đẹp, phân biệt được cái hay và không hay trong âm nhạc. X Giáo dục thẩm mĩ thông qua bộ môn âm nhạc cần đảm bảo sự phát triển thẩm mĩ toàn vẹn của nhân cách học sinh gắn với các yêu cầu : a/ Làm giàu nhân cách bằng trình độ thẩm mĩ nghệ thuật ở việc hiểu và cảm thụ tác phẩm âm nhạc. X b/ Giáo dục tình cảm thẩm mĩ. X c/ Hình thành đạo đức thẩm mĩ. II d/ Hình thành ý thức thẩm mĩ đúng đắn. X ™ Thông tin phản hồi cho hoạt động 2 BÀI TẬP 1 Đáp án đúng: Chọn câu 2 BÀI TẬP 2 Đáp án đúng: Chọn câu 1 và câu 4 BÀI TẬP 3 Đáp án đúng là: a/ Giọng vang , sáng , khỏe, đôi khi hơi chói. b/ - Giọng vang , êm , nhẹ , có nhạc cảm , âm sắc dễ chịu. - Giọng tối, mờ , nhỏ, hay rung. c/ Giọng rè , khàn, kém chuẩn xác. ™ Thông tin phản hồi cho hoạt động 3 BÀI TẬP 1. Bạn phải nêu ra được tên 10 bài hát có trong chương trình dạy hát cho học sinh tiểu học và hát được ít nhất một bài trong số các bài đã nêu. Bạn hãy cố gắng hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện tình cảm của bài hát đó. Nếu bạn vừa hát và tự đệm đàn cho mình thì rất tốt. BÀI TẬP 2. 263 Bạn chọn ở các số 1 ,4 ,5 , 8 là đúng. BÀI TẬP 3. Bạn cố gắng đưa ra được một danh mục tên năm bài hát của địa phương mình. Điều lưu ý là phải có cả bài hát thiếu nhi và bài hát dân ca. Những bài hát mà bạn nêu ra phải được lựa chọn dựa vào một số tiêu chí sau đây: - Tầm cữ giọng của bài hát phù hợp với học sinh tiểu học. - Nội dung bài hát đề cập đến những vấn đề có gần gũi và dễ hiểu đối với học sinh hay không. - Bài hát phải phù hợp với hình thức hát tập thể. 264 Chủ đề 2 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÁT ( 8 tiết) Hoạt động 1: Xác định mục đích, yêu cầu dạy hát cho học sinh tiểu học ( 1 tiết) ³ Thông tin cho hoạt động 1 Ca hát là hoạt động âm nhạc chủ yếu trong chương trình giáo dục âm nhạc cho học sinh ở trường tiểu học. " Nhiệm vụ Nhiệm vụ 1: Làm việc cá nhân Bạn hãy đọc tài liệu, tìm hiểu những thông tin cần thiết để chuẩn bị cho thảo luận nhóm. Nhiệm vụ 2: Thảo luận theo nhóm - Học sinh thể hiện một cách tích cực những xúc động và tình cả
Tài liệu liên quan