Bài 2. CDS/ISIS là gì và làm cách nào để cài đặt Win/ISIS?

CDS/ISIS là một hệ thống cơ sở dữ liệu đơn giản, dung lượng lớn. Nó thích hợp với những dữ liệu thư mục và thường được dùng cho các thư viện. ISIS thiếu hầu hết các yếu tố của RDBMS như mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể khác nhau song nó lại có tính năng linh hoạt, hữu ích với các thư mục có nhiều biểu ghi thay đổi và cấp độ cấu trúc phụ đơn lẻ lớn, mà ngày nay người ta thường dùng văn bản dưới dạng XML hơn là dạng văn bản các dòng bảng biểu. Cơ chế định chỉ mục cấu trúc linh hoạt kết hợp với sự ưu việt của việc tìm kiếm toàn văn và của những con số ký hiệu đã tạo ra cách tra cứu toàn văn và tìm kiếm được cơ cấu.

ppt27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1928 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 2. CDS/ISIS là gì và làm cách nào để cài đặt Win/ISIS?, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tạo và Quản trị Cơ sở dữ liệu CDS/ISIS Bài 2. CDS/ISIS là gì và làm cách nào để cài đặt Win/ISIS? Đặt vấn đề CDS/ISIS là một hệ thống cơ sở dữ liệu đơn giản, dung lượng lớn. Nó thích hợp với những dữ liệu thư mục và thường được dùng cho các thư viện. ISIS thiếu hầu hết các yếu tố của RDBMS như mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể khác nhau song nó lại có tính năng linh hoạt, hữu ích với các thư mục có nhiều biểu ghi thay đổi và cấp độ cấu trúc phụ đơn lẻ lớn, mà ngày nay người ta thường dùng văn bản dưới dạng XML hơn là dạng văn bản các dòng bảng biểu. Cơ chế định chỉ mục cấu trúc linh hoạt kết hợp với sự ưu việt của việc tìm kiếm toàn văn và của những con số ký hiệu đã tạo ra cách tra cứu toàn văn và tìm kiếm được cơ cấu. Phạm vi Những giai đoạn phát triển của CDS/ISIS? Các yêu cầu phần cứng và mức độ tương thích của chúng? Làm thế nào để cài đặt và chạy WinISIS trong máy tính của bạn? Những thành phần của DBMS là gì? Những tính năng và chức năng cơ bản của CDS/ISIS trong phiên bản Win (Win/ISIS) là gì? Bài 2 sẽ giải đáp những câu hỏi sau: Kết quả dự kiến Hiểu được những phạm vi triển khai khác nhau của CDS/ISIS Hiểu được những yếu tố và chức năng cơ bản của WinISIS Có thể cài đặt WinISIS vào máy tính của bạn và mở những dữ liệu tương tự Kết thúc bài học này bạn sẽ: Các giai đoạn phát triển CDS/ISIS? Phiên bản chính Phiên bản 1.0 chạy trên IBM PC/ XT Phiên bản 2.0 Phiên bản 3.0 Cuối những năm 60 T6/1993 T12/1985 T3/1989 Các giai đoạn phát triển của CDS/ISIS? Phiên bản 1.0 cho Windows Phiên bản 1.31 cho Windows (hoàn chỉnh) JavaISIS 3.0 Phiên bản 1.4 của CDS/ ISIS cho Windows T1/2001 T6/2000 T1/1999 T11/ 1997 UNESCO CDS/ISIS, hiện nay Winisis/MicroIsis GenISIS GenISIS-CD WWWISIS IsisMarc IsisDLL ISO2709 IsisAscii XML2Isis IsisDLL Phát triển nguồn mở SGP (hệ thống cho mượn rất cơ bản) IsisDLL JavaISIS WWWISIS Nội dung/CSDL Thư mục, dữ kiện, thuật ngữ UNESCO HQ + Nhà phân phối Các yêu cầu phần cứng? Phiên bản Windows : Intel Pentium, ít nhất 16MB RAM, dung lượng ổ cứng còn trống 10MB, Ổ đĩa mềm 3½ inch, Windows 3.1x hoặc Windows 95/98/Me, NT hoặc 2000. Windows & DOS: mức độ tương thích? So sánh giữa Windows và phiên bản DOS: Không có tính năng đảo cần thiết để truy cập CSDL được phát triển với phiên bản DOS. Các chức năng ngôn ngữ định dạng tương thích 95%. Bạn có thể thích ứng các định dạng hiển thị cho định dạng mới Máy tìm kiếm hoàn toàn tương thích. Bảng kê cũng tương thích Cách thức cài đặt và chạy WinISIS trên máy tính của bạn Có thể tìm được CD-ROM công cụ xử lý thông tin của UNESCO từ nhà phân phối quốc gia. Cho CD vào ổ CD Autorun sẽ tự động mở Front page của CD. Trang này bao gồm cả tuyên bố về trách nhiệm Cách thức cài đặt và chạy WinISIS trên máy tính Cách thức cài đặt và chạy WinISIS trên máy tính Sau đó hộp thoại này sẽ hiện ra. Cách thức cài đặt và chạy WinISIS trên máy tính Hộp thoại này sẽ mở. Cách thức cài đặt và chạy WinISIS trên máy tính Cách thức cài đặt và chạy WinISIS trên máy tính Nếu bạn muốn thay đổi thư mục để cài đặt, có thể thay đổi tại đây Đánh đường dẫn vào hộp “path”. Thí dụ. D: là cài đặt chương trình vào ổ D. Cách thức cài đặt và chạy WinISIS trên máy tính Cách thức cài đặt và chạy WinISIS trên máy tính Khi nhấn vào bạn sẽ nhận được thông báo này. ở đây bạn có thể thay đổi ngôn ngữ Xem hướng dẫn trong hộp thoại về ngôn ngữ. Nhấn vào để sang bước tiếp theo Nếu bạn chọn D: trong đường dẫn trước, ở đây bạn sẽ thấy “D:\winisis\prog” Cách thức chạy và cài đặt WinISIS trên máy tính Bạn sẽ thấy chương trình được cài đặt như sau Cách thức cài đặt và chạy WinISIS trên máy tính Cấu trúc file WinISIS Sau khi cài đặt WinISIS bạn có thể nhìn thấy cấu trúc file được chỉ ra ở hình bên Bạn có thể tạo shortcut trên desktop Cách mở Winisis Tính năng và chức năng cơ bản của CDS/ISIS phiên bản Windows (WinISIS)? Xử lý các biểu ghi thay đổi, các trường và các trường con ghi trong chỗ trống đĩa tạo khả năng lưu trữ lượng thông tin lớn hơn Xử lý các trường có thể lặp lại Tính năng và chức năng cơ bản của CDS/ISIS phiên bản Windows (WinISIS)? Các thành phần xác định CSDL cho phép người dùng xác định dữ liệu được xử lý cho nhu cầu riêng Thành phần nhập dữ liệu cho phép người dùng nhập và sửa đổi dữ liệu thông qua các bảng kê đặc trưng của CSDL và thân thiện với người dùng Tính năng và chức năng cơ bản của CDS/ISIS phiên bản Windows (WinISIS)? Thành phần tìm kiếm thông tin sử dụng ngôn ngữ tra cứu mạnh Công cụ sắp xếp và lập báo cáo cho phép tạo sản phẩm in như các mục lục, chỉ mục, v.v.. Tính năng và chức năng cơ bản của CDS/ISIS phiên bản Windows (WinISIS)? Chức năng trao đổi dữ liệu dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 2709 được sử dụng bởi nhà sản xuất CSDL hàng đầu Ngôn ngữ lập trình ứng dụng tích (CDS/ISIS Pascal và ISIS_DLL) cho phép người dùng tạo phần mềm thỏa mãn các nhu cầu đặc thù Tính năng và chức năng cơ bản của CDS/ISIS phiên bản Windows (WinISIS)? Một vài chức năng cho phép người dùng xây dựng CSDL liên quan, mặc dù CDS/ISIS không dựa trên mô hình liên quan Chức năng siêu văn bản mạnh cho phép người dùng thiết kế các giao diện người dùng phức tạp Số lượng các công cụ sẵn có để cung cấp cho các CSDL CDS/ISIS trực tuyến trên Internet Đến đây bạn có thể: Cài đặt WinISIS; và Chạy chương trình trên máy tính Hiểu được các tính năng và chức năng cơ bản của WinISIS
Tài liệu liên quan