Bài dự thi: Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp: Là sự bố trí sắp xếp, phối hợp giữa các nghành sản xuất, các xí nghiệp công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định. Nhằm phát huy những nguồn lực sẵn có để đạt được hiệu quả cao.

ppt21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1470 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài dự thi: Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* * Cơ sở hạ tầng Vị trí địa lí Tổ chức lãnh thổ công nghiệp:  Là sự bố trí sắp xếp, phối hợp giữa các nghành sản xuất, các xí nghiệp công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định.  Nhằm phát huy những nguồn lực sẵn có để đạt được hiệu quả cao. *Khái niệm * - Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên , vật chất và lao động. - Góp phần thực hiện công việc CNH-HĐH. * I. Vai trị: * I. Vai trị: I. Hình thức tổ chức: * I. Vai trị: I. Hình thức tổ chức: 1. Điểm CN *Đặc điểm: Vài chục đến vài trăm ha. Là hình thức tổ chức đơn giản nhất Cĩ 1 hoặc 2, 3 XN phân bố ở nơi cĩ nguồn nguyên liệu, nhiên liệu N-L-TS, khơng cĩ mlh sx. *Quy mơ: * Xí nghiệp 1 Xí nghiệp 2 Điểm cơng nghiệp Dân cư Sản phẩm 2 Sản phẩm 1 I. Vai trị: I. Hình thức tổ chức: 1. Điểm CN * I. Vai trị: I. Hình thức tổ chức: 1. Điểm CN * I. Vai trị: I. Hình thức tổ chức: 1. Điểm CN 2. Khu CN tập trung *Đặc điểm: Sp tiêu dùng trong nước và xuất khẩu Cĩ xn dịch vụ hỗ trợ sx cn. Khu vực cĩ ranh giới rõ ràng, vtđl thuận lợi *Quy mơ: Tập trung nhiều xn cĩ khả năng hợp tác sx cao. Vài trăm ha. * I. Vai trị: I. Hình thức tổ chức: 1. Điểm CN 2. Khu CN tập trung * I. Vai trị: I. Hình thức tổ chức: 1. Điểm CN 2. Khu CN tập trung * I. Vai trị: I. Hình thức tổ chức: 1. Điểm CN 2. Khu CN tập trung 3. Trung tâm CN 4. Vùng CN * I. Vai trị: I. Hình thức tổ chức: 1. Điểm CN 2. Khu CN tập trung 3. Trung tâm CN * I. Vai trị: I. Hình thức tổ chức: 1. Điểm CN 2. Khu CN tập trung 3. Trung tâm CN *  I. Vai trị: I. Hình thức tổ chức: 1. Điểm CN 2. Khu CN tập trung 3. Trung tâm CN 4. Vùng CN * I. Vai trị: I. Hình thức tổ chức: 1. Điểm CN 2. Khu CN tập trung 3. Trung tâm CN 4. Vùng CN * Vùng CN Loren (Pháp) * Vùng CN Rua (Đức) * Nối cột 1 với cột 2 sao cho hợp lí? 1. Điểm công nghiệp 2. Khu công nghiệp 4. Vùng công nghiệp 3. Trung tâm công nghiệp. A. Một đến hai xn gần nguồn nguyên liệu khơng cĩ mlh giữa các xn. B . Nhiều điểm CN, khu CN, trung tâm CN có mlh sx và có những nét tương đồng trong quá trình sx. C. Tập trung nhiều xn với khả năng hợp tác sx cao D. Bao gồm khu CN, điểm CN, nhiều xn có mlh chặt chẽ về sx, kỹ thuật, công nghệ. * Trả lời các câu hỏi SGK, trang 130 Chuẩn bị tiết thực hành * Khu Cơng Nghệ Cao HỊA LẠC (clip)
Tài liệu liên quan