Bài giảng Bài 9: Cách mạng tháng mười nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1917 - 1921)

Nguyên nhân, diễn biến, kết quả CM 10/1917 • Mở ra thời kì lịch sử thế giới hiện đại • Hình thành kỹ năng, phân tích tổng hợp kiến thức. • Khai thác thông tin lịch sử từ tư liệu hình ảnh. • Thấy được quy luật phát triển từ thấp đến cao của các mô hình nhà nước. • Hình thành tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc 3

pdf17 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1682 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 9: Cách mạng tháng mười nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1917 - 1921), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN LỊCH SỬ BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1917-1921) LỚP 11 TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TRƢỜNG PT THỰC HÀNH SƢ PHẠM VÕ VĂN SỊNH TRƢỜNG PT THỰC HÀNH SƢ PHẠM 1 MỤC LỤC 2 Giới thiệu (1) Mục lục (2) Mục tiêu (3) Nội dung bài học (4-14) Củng cố dặn dò (15) Kiến thức Kỹ năng Tƣ tƣởng • Nguyên nhân, diễn biến, kết quả CM 10/1917 • Mở ra thời kì lịch sử thế giới hiện đại • Hình thành kỹ năng, phân tích tổng hợp kiến thức. • Khai thác thông tin lịch sử từ tư liệu hình ảnh. • Thấy được quy luật phát triển từ thấp đến cao của các mô hình nhà nước. • Hình thành tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc 3 MỤC TIÊU BÀI HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC 4 II. Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mƣời 1917 I. Cách mạng Tháng Mƣời Nga 1917 II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền (GT) BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1917-1921) Vladimir Ilyich Lenin (22/4/1870 – 21/1/1924) 5 I . Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜ I NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1917-1921) 6 Xác định vị trí địa lí nước Nga. Em có hiểu biết gì về đất nước và con người Nga? Một số thông tin về nƣớc Nga - Diện tích: 17.075.200 km² - Dân số: 141.927.297 (hạng 8) - Vị trí địa lí: Nước Nga là quốc gia ở đại lục Âu Á, chiếm phần lớn Đô g Âu và Bắc Âu, được ba đại dương bao bọc, có đường bờ biển dài nhất. - Thiết lập quan hệ ngoại giao VN: 30/ 1/ 1950 - Tổng thống Nga hiện nay: Putin Vladimir Putin (7/10/1952) đƣơng nhiệm Tổng thống LB Nga I. CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI NGA NĂM 1917 1. NƢỚC NGA TRƢỚC CM Em có nhận xét gì từ ba bức tranh trên? 7 I.CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI NGA NĂM 1917 1. NƢỚC NGA TRƢỚC CM Công nhân > < Tư bản Nông dân > < Địa chủ Các dân tộc ở Nga > < chế độ Nga Hoàng QHSXPK lạc hậu > < QHSXTB Nga hoàng đưa Nga tham gia chiến tranh thế giới thứ I Nga trở thành nơi tập trung nhiều mâu thuẫn trung tâm của thời đại 8 I .CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜ I NGA NĂM 1917 1 . NƯỚC NGA TRƯỚC CM 2. TỪ CM THÁNG HAI ĐẾN CM THÁNG 10/1917 Cuộc biểu tình thành phố Pêtơgrôgrat 9 Phong trào nhanh chóng chuyển sang khởi nghĩa vũ trang Cuộc tấn công cung điện Mùa Đông 10 LêNin trong buổi công bố Luận cƣơng tháng 4/1917 11 BẢNG TÓM TẮT TỪ CM THÁNG HAI ĐẾN CM THÁNG MƢỜI 1917 Thời gian Sự kiện Tháng 2/1917 CM DCTS bùng nổ mở đầu là sự kiện 9 vạn công nhân biểu tình ở Pêtơrôgrat sau đó nhanh chóng chuyển sang khởi nghĩa vũ trang  Nga trở thành nước cộng hòa Sau CM tháng Hai Nga tồn tại song song hai chính quyền + Chính phủ lâm thời của GCTS + Chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính Tháng 4/1917 V. Lê-nin đã đề ra Luận cương tháng Tư mục tiêu chuyển từ CMDCTS sang cách mạng XHCN Đêm 24/10/1917 Khởi nghĩa đã bùng nô ̉ và thắng lợi ở thu ̉ đô Pêtơrôgrát. Chính phủ lâm thời bị lật đổ Đầu 1918 CM thắng lợi trên phạm vi cả nước 12 ĐỐI VỚI NƢỚC NGA ĐỐI VỚI THẾ GIỚI I.CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI NGA NĂM 1917 II. Ý NGHĨA CÁCH MẠNG THÁNG 10/1917 13 THẢO LUẬN NHÓM Theo nhóm em, thắng lợi cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có tác động gì đến Việt Nam? 14 DẶN DÒ 15 - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị trước bài mới: BÀI 10. LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941) 1. Sách giáo khoa Lịch sử 11 2. Sách giáo viên Lich sử 11 3. Sách thiết kế bài giảng Lịch sử 11 4. Chuẩn KTKN lịch sử 11 5. Những mẫu chuyện lịch sử thế giới 6. Cách mạng tháng Mười 1917 7. CD hình ảnh lịch sử 11 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ CHÚ Ý THEO DÕI 17
Tài liệu liên quan