Bài giảng Bảo hiểm thân tàu

9/ Nổ nồi hơi, gẫy trục, ẩn tỳ của máy móc, vỏ tàu 10/ Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thuỷ thủ, hoa tiêu 11/ Sơ suất của người sửa chữa hay người thuê tàu ? với điều kiện: 12/ Phá hoại của thuyền trưởng, sĩ quan, thuỷ thủ 13/ Va chạm với máy bay hoặc các vật thể rơi từ máy bay

ppt30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2196 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bảo hiểm thân tàu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên