Bài giảng Các kiến thức cơ bản về làm việc nhóm

Khi một con bị bệnh hay bị thương, sẽ có 2 con khác ở lại để hỗ trợ và bảo vệ cho đến khi nó khỏe hoặc chết đi. Sau đó chúng mới gia nhập đàn khác hoặc cố đuổi kịp đàn cũ

ppt29 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2570 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Các kiến thức cơ bản về làm việc nhóm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan