Bài giảng Tài nguyên nước cạn kiệt

• Việc khai thác nước ngầm tại Hà Nội trong những năm qua đã làm hạ thấp mực nước từ 29 cm đến 35 cm. Thành phần hoá học của nước ngầm biến động theo xu hướng làm suy giảm chất lượng nước, chủ yếu do nguyên nhân tự nhiên. Nhiễm bẩn vi sinh vật xẩy ra ở một số nơi, chủ yếu do nhiễm bẩn từ trên mặt đất. • Mặc dù Việt nam có tài nguyên nước phong phú, nhưng thực tế ở nhiều vùng vấn đề thiếu nước và nhiễm bẩn nước do hoá chất nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề, nước thải sinh hoạt đã trở thành vấn đề quan trọng và ngày càng gia tăng.

ppt11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2368 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tài nguyên nước cạn kiệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan