Bài giảng Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

(Bản scan) 2.1. Các tiêu chuẩn kiểm tra quốc tế và hồ sơ tuyển chọn Khả năng thích nghi - khả năng thích ứng cá nhân với những thay đổi về văn hóa, xem xét: Kinh nghiệm làm việc với văn hóa khác Đã đi du lịch nước ngoài Khả năng về ngoại ngữ Khả năng giải quyết vấn đề khác nhau với tầm nhìn khác nhau Tính nhạy cảm đối với sự thay đổi môi trường

ppt26 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chiến lược quản trị nguồn nhân lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan