Bài giảng Lý thuyết về thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế

(Bản scan) 1.7. Lý thuyết chu kỳ sản phẩm quốc tế Giai đoạn 2 - Sản phẩm trưởng thành Sản xuất mở rộng, tiêu chuẩn hóa dần dần Giảm lao động kỹ năng Tăng xuất khẩu Tăng cạnh tranh Giảm giá Nhu cầu giữ thị phần Đầu tư nước ngoài Giai đoạn 3 - Sản phẩm tiêu chuẩn hóa Sản xuất hoàn toàn tiêu chuẩn hóa Lao động rẻ, không cần kỹ năng cao Cạnh tranh gay gắt Lợi thế cạnh tranh chuyển sang nước kém phát triển - xuất khẩu ngược lại cho các nước công nghiệp phát triển

ppt33 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lý thuyết về thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan