Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương Mở đầu

CHƯƠNG MỞ ĐẦU Ý nghĩa của môn học Mục đích nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu của môn học

pdf23 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương Mở đầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGOwww.themegallery.com QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU (75 tiết) GS.TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN www.themegallery.com CHƯƠNG MỞ ĐẦU Ý nghĩa của môn học Mục đích nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu của môn học QT XNK www.themegallery.com 1. Ý nghĩa của môn học “Muốn chơi đúng điệu. Hãy học luật chơi”. Muốn làm XNK giỏi, phải biết Quản trị XNK. www.themegallery.com Quản trị ngoại thương Quản trị XNK là chuỗi hoạt động phức tạp, trong đó các nhà quản trị phải tổ chức mọi hoạt động kinh doanh XNK từ khâu đầu đến khâu cuối của chu kỳ kinh doanh. www.themegallery.com Quản trị ngoại thương Có thể hiểu Quản trị XNK là tổng hợp các hoạt động: - Hoạch định chiến lược kinh doanh XNK, xây dựng các kế hoạch kinh doanh; - Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh XNK; - Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các hoạt động kinh doanh XNK của đơn vị. => Thực hiện các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất. www.themegallery.com 2. Mục đích của môn học Môn học có các mục đích: 1. Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, khoa học, đầy đủ và chi tiết những kiến thức cơ bản về Quản trị XNK, như: Kỹ thuật đàm phán hợp đồng XNK /ngoại thương. Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng XNK /ngoại thương. Cách tổ chức thực hiện các hợp đồng XNK. => Giúp sinh viên có hiểu biết thấu đáo về Quản trị XNK. www.themegallery.com 2. Mục đích của môn học 2.Hướng dẫn và tổ chức cho sinh viên tiếp cận thực tế hoạt động XNK của đất nước, biết vận dụng những kiến thức đã học để phân tích, đánh giá thực tế, xử lý tốt các tình huống thực tế đặt ra – giúp sinh viên trở thành nhà Quản trị XNK giỏi. www.themegallery.com 3. Đối tượng và phạm vi n/c Hoạt động XNK và Quản trị XNK ở các doanh nghiệp. Tập trung đi sâu vào các hoạt động cơ bản (sẽ được trình bày ở mục 5). www.themegallery.com 4. Phương pháp nghiên cứu Nghe giảng viên/ các chuyên gia ngoại thương, luật, hải quan... giảng giải những vấn đề lý luận cơ bản của môn học, nghe một cách chủ động, tích cực. Tự nghiên cứu các tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên. Làm bài tập mô phỏng trên lớp/ trên máy vi tính. www.themegallery.com 4. Phương pháp nghiên cứu Tiến hành thuyết trình, thảo luận các vấn đề đã nghiên cứu. Đi tìm hiểu, điều tra, khảo sát thực tế, sử dụng thành thạo phần mềm SPSS (hoặc các phần mềm có công dụng tương tự) để xử lý số liệu, phân tích, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm. Xử lý các tình huống thực tế đặt ra. www.themegallery.com 4. Phương pháp nghiên cứu Chia lớp thành các nhóm 5 - 10 người, chọn đề tài nghiên cứu, chuẩn bị và thuyết trình kết quả nghiên cứu trước lớp. www.themegallery.com 5. Kết cấu của môn học. Để thực hiện mục đích nêu trên, môn học có 13 chương được chia làm 4 phần: Phần I: Những kiến thức cơ bản để Quản trị XNK. Chương I: Hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh XNK. Chương II: Incoterms. Chương III: Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu. www.themegallery.com 5. Kết cấu của môn học. Phần II: Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương. Chương IV: Những vấn đề lý luận cơ bản về đàm phán. Chương V: Quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương. Chương VI: Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương. www.themegallery.com 5. Kết cấu của môn học. Phần III: Hợp đồng XNK. Chương VII: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế/ Hợp đồng XNK Chương VIII: Hợp đồng gia công quốc tế. Chương IX: Hợp đồng chuyển giao công nghệ. www.themegallery.com 5. Kết cấu của môn học. Phần IV: Tổ chức thực hiện hợp đồng XNK Chương X: Thực hiện hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu. Chương XI: Những chứng từ thường sử dụng trong kinh doanh XNK. Chương XII: Nghiệp vụ hải quan. Chương XIII: Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động XNK và cách giải quyết. www.themegallery.com Đề tài nghiên cứu: 1. Nghiên cứu Incoterms 2010. 2. Nghiên cứu tình hình vận dụng Incoterms tại công ty - Thực trạng và giải pháp. 3. Nghiên cứu tình hình vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại công ty/ngân hàng - Thực trạng và giải pháp. 4. Kinh nghiệm đàm phán với người Mỹ/Nhật/Đức/Pháp. 5. Nghiên cứu các hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty và các giải pháp hoàn thiện. www.themegallery.com Đề tài nghiên cứu (tt): 6. Nghiên cứu hợp đồng gia công tại công ty - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện. 7. Nghiên cứu hợp đồng chuyển giao công nghệ tại công ty - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện. 8. Quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất/nhập khẩu tại công ty - Thực trạng và giải pháp. www.themegallery.com Đề tài nghiên cứu (tt): 9. Quy trình lập/kiểm tra bộ chứng từ - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện. 10. Quy trình thủ tục hải quan. 11. Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. 12. Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp tại công ty www.themegallery.com Đề tài nghiên cứu (tt): 13. Chiến lược xuất khẩu (tên mặt hàng cụ thể) sang thị trường (tên thị trường) của công ty giai đoạn 14. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu (tên mặt hàng cụ thể) sang thị trường (tên thị trường) của công ty 15. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics tại công ty www.themegallery.com Đề tài nghiên cứu (tt): 16. Chuỗi cung ứng, quản trị chuỗi cung ứng và các giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. 17. Lập kế hoạch kinh doanh mặt hàng. Cho công ty. .. www.themegallery.com Tài liệu tham khảo chính: Đoàn Thị Hồng Vân Quản trị Ngoại thương NXB LĐ – XH 2008 Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt Giáo trình Quản trị Xuất Nhập Khẩu NXB LĐ – XH 2011 www.themegallery.com Cách cho điểm  50% điểm quá trình  50% điểm thi kết môn. LOGOwww.themegallery.com Chúc thành công !
Tài liệu liên quan