Bài giảng Chương 3: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container

I. Nghiệp vụ chuyên chở hàng hóa xất nhập khẩu bằng container 1. Kỹ thuật đóng hàng vào Container: người chuyên chở sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc đóng hàng không phù hợp, không đúng kỹ thuật dẫn tới tổn thất cho hàng hóa, công cụ vận tải

pdf40 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1348 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 3: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3: CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER I. Nghiệp vụ chuyên chở hàng hóa xất nhập khẩu bằng container 1. Kỹ thuật đóng hàng vào Container: người chuyên chở sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc đóng hàng không phù hợp, không đúng kỹ thuật dẫn tới tổn thất cho hàng hóa, công cụ vận tải • 1.1. Đặc điểm của hàng hóa chuyên chở: Ở góc độ vận chuyển bằng container thì hàng hóa chia làm 4 nhóm chính: • Nhóm 1: nhóm hàng phù hợp với chuyên chở bằng container • Nhóm 2: không phù hợp lắm với vận chuyển bằng container • Nhóm 3: nhóm đòi hỏi phải vận chuyển bằng container đặc biệt, không phải container thường Nhóm hoàn toàn không phù hợp với vận chuyển bằng container • 1.2. Xác định và kiểm tra kiểu, loại container trước khi sử dụng: • A. Kiểm tra bên ngoài container • - Kiểm tra bên trong container • - Kiểm tra cửa container và các thành phần xung quanh cửa container • - Kiểm tra các thông số kỹ thuật của conatiner • - Trọng lượng tối đa • - Kích thước bên trong container • - Tỷ trọng chất xếp của hàng hóa để tìm chọn kiểu container Công thức: R= M W • - Phân bổ đều hàng hóa trên mặt container • - Chèn đệm và độn lót hàng hóa trong contianer • - Gia cố hàng hóa trong container • - Hạn chế, giảm bớt lưcï và chấn động • - Chống hiện tượng hàng hoá bị nóng, bị hấp hơi (Heating and Sweating): 1.3. Kỹ thuật chất xếp, chèn lót hàng hóa trong container • - Gửi nguyên, giao nguyên container • - Gửi lẻ container • - Gửi hàng kết hợp 2. Phương pháp gửi hàng bằng Container • Là lô hàng của một người gửi hàng có khối lượng tương đối lớn đủ để xếp trong một hoặc nhiều container • Trách nhiệm của người gửi hàng (shipper), người nhận hàng (consignee) và người chuyên chở được phân chia như sau: 2.1. Gửi nguyên container (FCL/FCL – Full Containr Load) • - Đặt chỗ trên tàu, • - Lấy container rỗng • - Kiểm tra container rỗng • - Bao bì, đóng gói hàng hóa và ghi/ dán ký mã hiệu (nếu có) • - Đóng hàng vào trong container, đồng thời phải chèn lót, gia cố cho hàng hóa • - Sau khi hải quan kiểm tra (nếu hàng hóa thuộc diện kiểm tra) thì đóng cửa container và niên phong kẹp chì (bấm seal) trước khi vận chuyển container đến bãi tập kết container-CY • - Vận chuyển container hàng ra bãi. Tuy nhiên, người gửi nguyên container vẫn có thể tập kết hàng ra bãi container để đóng A. Người gửi hàng • - Nhận booking note (phiếu đăng ký lưu khoang) - Tiếp nhận container hàng - Theo dõi container hàng đó được chuyển xuống tàu. •- Phát hành vận đơn •- Chăm sóc, bảo quản container hàng hóa •- Chất container lên tàu ở cảng đi và dỡ container ra khỏi tàu ở cảng đích •- Giao container cho người nhận •- Chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan B. Người chuyên chở • - Chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu • - Xuất trình vận đơn • - Nhận D/O • - Kiểm tra số container, số seal • - Vận chuyển container về kho • - Dỡ hàng ra khỏi container • - Vệ sinh container trước khi trả • - Chuyển container rỗng trả lại cho người chuyên chở • - Đóng phí lưu container (nếu có) • - Chịu tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động trên C. Người nhận hàng: • - Là lô hàng của người gửi hàng nhỏ, nhẹ, không đủ để đóng đầy vào 1 container. • - Người làm nhiệm vụ đóng hàng vào container là người gom hàng 2.2. Gửi lẻ container (LCL – Less Than Container Load) • - Chuẩn bị hàng hóa • - Làm thủ tục hải quan • - Bao bì, đóng gói, làm ký mã hiệu cho hàng hóa • - Vận chuyển hàng ra kho tập kết hàng lẽ • - Hoàn tất các thủ tục bàn giao với người chuyên chở • - Nhận vận đơn • - Chịu tất cả các chi phí liên quan đến các công việc trên A. Người gửi hàng • - Cả người gom hàng và người chuyên chở thực tế đều có trách nhiệm phát hành B/L cho người gửi hàng trực tiếp của mình. B. Người chuyên chở Người gửi hàng Người gom hàng / người giao nhận Hãng tàu / người chuyên chở thực tế Gửi hàng Phát hành B/L Phát hành B/L Gửi hàng • - Chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu • - Xuấùt trình vận đơn • - Nhận hàng và nộp phí chứng từ nếu có C. Người nhận hàng • A. Gửûi nguyên giao lẻ (FCL/LCL) • - Trách nhiệm của người chuyên chở ở cảng đi • - Ởû cảng đến • Phương pháp này sử dụng trong trường hợp nào? 2.3. Gửi hàng kết hợp B. Gửûi lẻ giao nguyên (LCL/FCL) • Sử dụng khi nào? • Quy trình diễn ra như thế nào? • Lưu ý: cả 2 phương pháp gửi nguyên giao lẻ và gửi lẻ giao nguyên thì các chủ hàng (người gửi, người nhận) và người chuyên chở phải theo dõi một cách chặt chẽ tình hình làm hàng. Thủ tục khá phức tạp • 1. Về điều kiện cơ sở giao hàng trong hợp đồng mua bán: • 2. Nguồn luật điều chỉnh • - Vẫn sử dụng các nguồn luật truyền thống • - Nhưng ít ki dùng Công Ước Hague-1924 (vì sao • - Hàng hoá xếp trên boong? • - Thường nghe nhắc đến phí lưu cont, lưu bãi. Phí này áp dụng cả với hàng xuất lẫn hàng nhập. Một số lưu ý khi gửi hàng bằng container •a. Thời hạn trách nhiệm: •+ Công ước Hague-Visby: mở rộng thành CY/CY hoặc CFS/CFS; •+ Công ước Hamburg: từ khi nhận hàng đến khi giao hàng •b. Cơ sở trách nhiệm: • + Công ước Hague-Visby: 3 trách nhiệm + 17 miễn trách. •Câu hỏi: Trường hợp hàng hóa bị tổn thất do thiếu, bẹp, đổ do cách đóng hàng không phù hợp thì giải quyết như thế nào? • + Công ước Hamburg • Trường hợp tổn thất, thiếu hụt, đổ vỡ, bẹp, mópđối với hàng hóa giải quyết như thế nảo? C. Giới hạn trách nhiệm - Công ước Hague-Visby - Công ước Hamburg + S.O.C + C.O.C • Câu hỏi: Loại chứng từ nào được sử dụng trong chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container? 3. Chừng từ vận chuyển hàng hóa bằng Container • - Vận đơn vận chuyển bằng container cũng đòi phải là vận đơn sạch, đã xếp. • * Khi gửi nguyên container • - Trường hợp 1: Chủ hàng có thể liên hệ hệ trực tiếp với hãng tàu (người chuyên chở thực tế) •  Sẽ nhận được vận dơn gì? • Trường hợp 2: Chủ hàng gửi hàng qua các công ty giao nhận. •  Sẽ nhận được vận đơn gì? • Master B/L hay Ocean B/L dùng để điều chỉnh mối quan hệ giữa người gom hàng và người chuyên chở thực tế. • Master B/L hay Ocean B/L dùng để điều chỉnh mối quan hệ giữa người gom hàng và người chuyên chở thực tế. • Cước phí được ấn định thành biểu cước như tàu chợ, bao gồm: • - Chi phí vận chuyển nội địa, • - Chi phí vận chuyển container ở chặng chính, • - Chi phí bến bãi, bãi container ở cảng xếp, dỡ • - Các chi phí khác. 4. Cước phí trong chuyên chở hàng hóa bằng Container • - Loại container • - Cỡ container • - Loại hàng hóa xếp trong container • - Chiều dài và đặc điểm của tuyến đường • - Khả năng sử dụng trọng tải Các yếu tố ảnh hưởng đến cước phí •1. Cước chung tính theo mặt hàng (Commodity Box Rate-CBR): • Chủ hàng nào thích? Chủ hàng nào không thích? •2. Cước phí tính chung cho mọi loại hàng (For All Kind Rate-FAK): • Chủ hàng nào thích? Chủ hàng nào không thích? •3. Cước hàng lẻ: giống cước tàu chợ, tính theo trọng lượng hàng hoặc thể tích hoặc giá trị của mặt hàng •Thông thường người ta chào giá theo Freight Ton Các loại cước •- Tuyến đường khác nhau cước phí khác nhau (gần rẻ, xa mắc); •- Đến cảng chính rẻ hơn đến cảng phụ. •- Phụ phí: do người chuyên chở quy định thu thêm ngoài giá cước nhằm trành những biến động bất thường như đồng tiền thanh toán bị mất giá, biến động giá xăng dầu, phí chuyển, xếp container ở bến bãi Phí THC? Một số lưu ý về cước container 1. Khái niệm về gom hàng: Gom hàng (Consolidate): là việc tập hợp những lô hàng lẻ từ nhiều người gửi cùng 1 nơi đi thành 1 lô hàng nguyên để giao cho người nhận ở cùng 1 nơi đến II. Nghiệp vụ gom hàng • - Người gom hàng nhận hàng lẻ từ nhiều người gửi khác nhau tại CFS • - Đóng hàng vào container • - Gửi cont hàng consol này cho đại lý ở cảng đích • - Đại lý của người gom hàng nhận cont  mở cont và giao hàng cho từng người nhận. * Việc gom hàng được thực hiện theo quy trình như sau • 2.1. Đối với người gửi hàng • 2.2. Đối với người chuyên chở • 2.3. Đối với người giao nhận 2. Lợi ích của việc gom hàng • 2.1. Đối với người gửi hàng: • Chi phí thường thấp hơn • Hàng đến nhanh, nhận hàng nhanh • Người gom hàng thường cung cấp dịch vụ Door-To-Door tiết kiệm, được thời gian và chi phí • 2.2. Đối với người chuyên chở: • Tiết kiện được thời gian, chi phí thủ tục cho từng lô hàng lẻ • Tận dụng được tối đa khả năng chuyên chở và nguồn hàng • Dể thu dước • 2.3. Đối với người giao nhận: • Thường tổng mức cước thu được từ hàng Consol lớn hơn nhiều so với mức cước gửi hàng nguyên cont họ phải trả cho hãng tàu. • Phát triển được các dịch vụ hỗ trợ như: dịch vụ hải quan, vận chuyển hàng lẻ, phí B/L, phí chứng từ, phí làm hàng nội địa • - Bảo quản hàng hóa • - Phát hành vận đơn • - Giao hàng cho người xuất trình vận đơn hợp lệ • - Giải quyết khiếu nại cảu chủ hàng nếu có tổn thất đới với hàng hóa trong trách nhiệm vận chuyển của mình 3. Trách nhiệm của người gom hàng đối với hàng hóa Người gom hàng phải: - Đảm bảo đầy đủ cơ cở vật chất, bến bãi, kho, các trang thiết bị di chuyển container trong khu vực bãi, xếp cont lên tàu, đóng rút hàng vào ra cont . - Phải nắm chắt nghiệp vụ phân loại hàng, đóng rút hàng. -Phải có đại lý hoặc đại diện ở nơi hàng hóa sẽ đến -Phải có mối quan hệ thường xuyên chặt chẽ với các hãng tàu -Phải có khả năng tài chính 4. Yêu cầu trong nghiệp vụ gom hàng •1. Hịêu quả kinh tế: A. Đối với chủ hàng: •- Giảm chi phí bao bì vận tải •- Giảm chi phí gio hàng •- Rút ngắn thời gian lưu thông •- Giúp hoàn tất tốt hợp đồng mua bán •- Giảm được chi phí bảo hiểm III. Hiệu quả kinh tế xã hội của container trong vận tải • - Giảm thời gian bốc hàng • - Giảm thời gian tàu neo đậu làm hàng • - Tiết kiệm được cảng phí • - Tiết kiệm chi phí xếp dỡ • - Tăng năng lực khai thác tàu • - Tăng uy tín B. Đối với ngừơi chuyên chở • - Góp phần tăng năng suất lao động xã hội • - Giảm chi phí sản xuất cho xã hội • - Tạo điều kiện tiếp thu thành tựu công nghệ mới • - Tạo công ăn việc làm • - Thúc đẩy hoạt đông xuất nhập khẩu 2. Hiệu quả xã hội • - Vốn đầu tư lớn • - Khó khăn trong việc cân đối vận chuyển 2 chiều (Vì sao?) • - Hạn chế chủng loại hàng hóa chuyên chở 3. Những hạn chế của chuyên chở hàng hóa bằng Container