Bài giảng Cơ bản về SPSS

(Bản scan) Cơ bản về SPSS - Dữ liệu và thang đo - Nhập và làm sạch dữ liệu - Thao tác tạo biến mới - Thống kê mô tả - Kiểm định tham số - Kiểm định phi tham số - Kiểm định độ tin cậy thang đo

pdf34 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1400 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Cơ bản về SPSS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên